40 IZGUBLJENIH GODINA HRVATSKOGA GOSPODARSTVA - Naruči svoju knjigu

40 IZGUBLJENIH GODINA HRVATSKOGA GOSPODARSTVA

Autor: Odak, Damir
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2022
Broj stranica: 287
Uvez: Meki

33,05  (249,02 kn)

Ovaj sadržaj probudit će interes makroekonomista, politologa i sociologa, ali odnosi se i na sve građane Republike Hrvatske kao i na one koji su iz nje otišli ili o tome razmišljaju.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13590 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Hrvatsko je gospodarstvo stoljećima dijelilo sudbinu hrvatskog naroda, uklopljeno u veća gospodarstva kojima hrvatski razvoj nije bio najvažniji. Ometano svojim položajem na granicama carstava, ratovima i promjenama državnog ustroja, raslo je sporije i nestalnije od gospodarstva razvijenih europskih država.
Počevši od ranih 50-ih, pa do kraja 70-ih godina prošlog stoljeća događa se iznimka od tog pravila i hrvatski rast naglo ubrzava približavajući razinu razvoja Hrvatske razvijenim europskim državama. Nakon 1980. hrvatski rast staje i počinje razdoblje „pulsirajuće stagnacije” koje traje već četiri desetljeća.

U opisima demografske implozije, širenja uloge države i radikalno monokulturnog restrukturiranja gospodarstva knjiga velikim brojem pokazatelja opširno dokumentira i opisuje tih 40 turbulentnih godina. Iako opis tog razdoblja, gledano u cjelini, ne budi optimizam, uočena su i zbivanja koja za njega daju osnove. U razdobljima rasta, hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka svijeta. Međutim, problem je u strukturnim slabostima koje je svaki put tijekom rasta stvaralo, uzrokujući volatilnost rasta i osjetljivost gospodarstva na šokove.

Iz sadržaja:

O AUTORU I DJELU……………………………………………………………………………………………….. 7

PREDGOVOR………………………………………………………………………………………………………… 10

UVOD………………………………………………………………………………………………………………………. 15

POPIS KRATICA…………………………………………………………………………………………………… 19

1. PRIKAZ DINAMIKE RASTA HRVATSKOGA GOSPODARSTVA

1980.-2020…………………………………………………………………………………………………………… 20

1.1. Tri desetljeća razvoja samostalne Hrvatske i desetljeće koje im prethodi………… 21

1.2. Rast hrvatskoga gospodarstva 1980. – 2020…………………………………………………… 23

1.2.1. Gospodarstvo SR Hrvatske 1980. -1990……………………………………………… 25

1.2.2. Rat – gospodarstvo Hrvatske 1990. -1995………………………………………….. 27

1.2.3. Prva mirnodopska recesija 1996. – 2000…………………………………………….. 30

1.2.4. Razdoblje gospodarskog rasta Hrvatske 2000. – 2010……………………….. 32

1.2.5. Gospodarski zastoj Hrvatske 2010. – 2020…………………………………………. 34

1.2.6. Pokušaj četrdesetogodišnje sinteze…………………………………………………… 35

1.3. Usporedba dugoročnoga gospodarskog rasta Hrvatske

s državama u okružju…………………………………………………………………………………….. 36

1.4. Usporedba dugoročnoga gospodarskog rasta Hrvatske s državama

bivšeg SFRJ-a………………………………………………………………………………………………… 37

1.5. Zašto uspoređujući stanje 1980. i 2020. imamo dojam

velikoga gospodarskog napretka?………………………………………………………………….. 39

1.5.1. Promjena strukture BDP-a prema rashodnoj metodi………………………….. 39

1.5.2. Dostupnost zaduživanja…………………………………………………………………….. 41

1.5.3. Smanjivanje relativne cijene trajnih potrošnih dobara……………………….. 42

1.5.4. Pretvaranje imovine u potrošnju……………………………………………………….. 43

1.6. Provjera rezultata analize……………………………………………………………………………….. 44

1.6.1. Usporedba BDP-a 1980. i 2020. u deflacioniranim dolarima……………….. 44

1.6.2. Usporedba udjela hrvatskog BDP-a u svjetskom BDP-u 1980.-2020….. 45

1.6.3. Usporedba deflacioniranih BDP-a……………………………………………………… 46

1.7. Zaključak analize gospodarskog rasta 1980. – 2020………………………………………… 46

2. GOSPODARSTVO SR HRVATSKE 1980.-1990………………………………………………… 48

2.1. Razvoj gospodarstva 1980. -1990…………………………………………………………………… 49

2.1.1. Jugoslavija u krizi 80-ih godina 20. stoljeća………………………………………… 49

2.1.2. Hrvatska u Jugoslaviji………………………………………………………………………… 63

2.2. Politika………………………………………………………………………………………………………….. 66

2.3. Uloga države…………………………………………………………………………………………………. 70

2.4 Razvoj Hrvatske u odnosu prema ostalim republikama………………………………………….. 73

2.5 Demografija SR Hrvatske………………………………………………………………………………………… 77

2.6. Utjecaj privremenog rada u inozemstvu na gospodarstvo SR Hrvatske……………………. 81

2.7. Zaljučak razdoblja 1981.-1990………………………………………………………………………………… 83

3. RAT – GOSPODARSTVO HRVATSKE 1990.-1995……………………………………………………… 86

3.1. Politička situacija 1990. -1991. – raspad federacije…………………………………………………. 87

3.2.Posljedice raspada zajedničkog tržišta…………………………………………………………………. 91

3.3 Izbacivanje Hrvatske iz financijskog sustava SFRJ-a………………………………………………. 94

3.4. Kretanje BDP-a 1990.-1995……………………………………………………………………………………. 98

3. 5 Gospodarski odnosi s inozemstvom……………………………………………………………………. 102

3. 6 Stabilizacijski program 1993. i uvođenje kune 1994…………………………………………….. 103

3.6.1. Utjecaj reforme na industriju i izvoz…………………………………………………………. 105

3.6.2. Dolarizacija i stabilizacijski program – je li bilo

propuštene prigode?……………………………………………………………………………….. 110

3.6.3. Rezultati stabilizacijskog programa…………………………………………………………. 111

3. 7 Bankarstvo 1992.-1995……………………………………………………………………………………….. 111

3.8 Posljedice rata……………………………………………………………………………………………………… 116

3. 9 Pretvorba i privatizacija……………………………………………………………………………………….. 118

3. 10. Demografija……………………………………………………………………………………………………… 123

3.11 Uloga države……………………………………………………………………………………………………… 124

3. 12. Zaposlenost……………………………………………………………………………………………………… 125

3. 13. Zaključak razdoblja 1990.-1995………………………………………………………………………… 131

4. PRVA MIRNODOPSKA RECESIJA 1996.-2000………………………………………………………… 134

4.1.Loša privatizacija uzrokuje recesiju……………………………………………………………………….. 135

4.2. Politička situacija…………………………………………………………………………………………………. 136

4.3. Zemlja financijskih čuda: brzi rast financijskog sektora 1995. -1998…………………….. 136

4.4. Prva recesija i bankarska kriza……………………………………………………………………………… 143

4.5 Promjene strukture gospodarstva 1995. – 2000………………………………………………….. 148

4.5. . Zaposlenost………………………………………………………………………………………………………. 151

4.6 Investicije……………………………………………………………………………………………………………. 154

4. 8. Gospodarski odnosi s inozemstvom…………………………………………………………………… 156

4. 9 Uloga države………………………………………………………………………………………………………. 159

4. 10. Demografija……………………………………………………………………………………………………… 161

5.Zaključak razdoblja 1996. – 2000…………………………………………………………………………….. 164

RAZDOBLJE GOSPODARSKOG RASTA HRVATSKE 2000.-2010…………………………………. 166

5 .1 Plima novca: priljev kapitala i kredita 2000. – 2008…………………………………………….. 167

5. 2. Oseka novca: zastoj priljeva kapitala nakon 2008……………………………………………….. 178

5. 3. Politika……………………………………………………………………………………………………………….. 181

4.6.1Gospodarska struktura……………………………………………………………………………………….. 181

4.6.2Struktura inozemnog ulaganja…………………………………………………………………………… 184

4.6.3Zaposlenost……………………………………………………………………………………………………….. 187

5.5.3.1.Demografija……………………………………………………………………………………………………. 191

4.6.4Uloga države……………………………………………………………………………………………………… 193

5.5.5.Investicije…………………………………………………………………………………………………………… 195

4.6.5 Bankarstvo………………………………………………………………………………………………………… 201

4.6.6 Dvojbe vezane za djelovanje HNB-a………………………………………………………………….. 210

4.6.7 Tržište kapitala………………………………………………………………………………………………….. 213

4.6.8 Zaključak razdoblja 2000. – 2010……………………………………………………………………….. 218

5.6.GOSPODARSKI ZASTOJ HRVATSKE 2010.-2020………………………………………………….. 222

6.1. Političko okružje………………………………………………………………………………………………….. 223

6.2. Prestanak funkcioniranja modela rasta iz razdoblja 2000. – 2008……………………….. 226

6.3. Uloga države……………………………………………………………………………………………………… 228

6.4. Zaposlenost 2009. – 2019…………………………………………………………………………………… 235

6.5. Promjena strukture gospodarstva………………………………………………………………………. 237

6.6. Demografija……………………………………………………………………………………………………….. 238

6.7. Bankarstvo………………………………………………………………………………………………………….. 240

6.8. Gospodarski odnosi s inozemstvom…………………………………………………………………… 241

6.9. Tržište nekretnina……………………………………………………………………………………………….. 243

6.10. Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji…………………………………………………………………. 247

6.11. Zaključak razdoblja 2010. – 2020……………………………………………………………………….. 253

7. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA………………………………………………………………………………….. 254

LITERATURA ………………………………………………………………………………………………………………… 272

KAZALO GRAFIKONA 276

KAZALO TABLICA…………………………………………………………………………………………………………. 278

KAZALO POJMOVA …………………………………………………………………………………………………….. 280

BIOGRAFIJA AUTORA

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Povezane knjige - Naša preporuka

JADRANSKI TIGAR

Knjiga o deseljećima propuštenih razvojnih prilika ili zašto Hrvatska nije postala ekonomski tigar istočne Europe

Novotny, Damir