CRUISING-TURIZAM

Razvoj, strategije i ključni nositelji
Autor: Peručić, Doris
Područje: Turizam
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2013
Broj stranica: 270
Uvez: Tvrdi

150,00 kn (19,91 €)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1125 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

PREDGOVOR/ 1. POVIJESNI RAZVOJ INDUSTRIJE POMORSKIH KRSTARENJA/ 1.1.  Pojmovna raščlamba              / 1.2.  Pomorska krstarenja od samih početaka do 70-ih godina prošlog stoljeća/ 1.2.1. Razdoblje od sredine 19. stoljeća do Prvoga svjetskog rata/ 1.2.2. Razdoblje između dva rata/ 1.2.3. Razdoblje od Drugoga svjetskog rata do 70-ih godina 20. stoljeća/1.3.  Razvoj pomorskih krstarenja kao oblika turističke ponude/ 1.3.1. Razvoj pomorskih krstarenja kao oblika turističke ponude u SAD-u/ 1.3.2. Razvoj pomorskih krstarenja kao oblika turističke ponude u Europi/ 1.4.  Najznačajnije udruge i sajmovi/ 2.  PONUDA NA TRŽIŠTU POMORSKIH KRSTARENJA/ 2.1. Vrste krstarenja/ 2.2. Veličina i kategorija brodova za krstarenja/ 2.2.1. Gigantizam u sektoru kružnih putovanja/ 2.2.2. Kategorizacija/ 2.3. Zastave pogodnosti / 2.4. Prostorni razmještaj pomorskih krstarenja u svijetu/ 2.4.1. Regija Karibi / 2.4.2. Regija Sjeverna Amerika/ 2.4.3. Regija Mediteran i sjeverna Europa/ 2.4.4. Regija Južna Amerika/ 2.4.5. Regija Azija – Pacifik/ … / 3.  CRUISING-KOMPANIJE/ 3.1. Internacionalizacija cruising-kompanija/ 3.2. Analiza tržišta i konkurencije / 3.3. Vodeće svjetske kompanije za pomorska krstarenja / 3.3.1. Carnival Corporation & Plc/ 3.3.2. Royal Caribbean Cruises Ltd./ 3.3.3. Star Cruises Limited / 3.3.4. Ostale cruising-kompanije/ 4. MARKETINŠKI PROGRAM CRUISING-KOMPANIJA/ 4.1. Različiti pogledi na teoriju marketinškog miksa/ 4.1.1. Četiri „P“ marketinškog miksa/ 4.1.2. Sedam „P“ marketinškog miksa        / 4.1.3. Osam „P“ marketinškog miksa/ 4.2. Pojmovno određenje marketinškog miksa cruising-kompanija/ 4.2.1. Proizvod pomorskog krstarenja/ 4.2.2. Paket-aranžman/ 4.2.3. Program/ 4.2.4. Ljudi/ 4.2.5. Partnerstvo/ … / 5.  STRATEGIJE MARKETINGA U FUNKCIJI RAZVOJA CRUISING-TURIZMA/ 5.1. Marketinško okruženje cruising-kompanija/ 5.2. Marketinške strategije/ 5.2.1. Strategije rasta/ 5.2.2. Strategija segmentacije i pozicioniranja/ 5.2.3. Strategije integracije i partnerstva/ 5.2.4. Strategija diferencijacije/ 5.2.5. Porterove generičke strategije/ 6.  POTRAŽNJA NA TRŽIŠTU POMORSKIH KRSTARENJA   U SVIJETU/ 6.1. Potražnja na tržištu Sjeverne Amerike/ 6.2. Potražnja na tržištu pomorskih krstarenja u Europi/ 6.3. Razvoj ostalih emitivnih tržišta/ 6.4. Obilježja putnika na pomorskim krstarenjima/ 6.4.1. Profil putnika na krstarenju/ 6.4.2. Promjene obilježja putnika na krstarenjima/ 7.  UČINCI CRUISING-TURIZMA NA LUKU/DESTINACIJU/ 7.1. Pravci razvoja luka/destinacija/ 7.2. Vodeće luke u svijetu/ 7.3. Učinci cruising-turizma na destinaciju/ 7.3.1. Pozitivni učinci/ 7.3.2. Negativni učinci/ Literatura/ Kazalo naziva i imena/ Kazalo pojmova/ Popis slika/ Popis tablica

O knjizi:

Svjetsko  tržište  pomorskih  krstarenja  vrlo  je  dinamično.  Izuzetan  rast  potražnje  za  krstarenjima  koji  se  u  novije  vrijeme  bilježi  na  svim  svjetskim  tržištima,  potvrđuje  da  je  tržište  pomorskih  krstarenja  još  u  fazi  rasta.  Ponuda  je  iznimno  bogata  i  raznovrsna  i  gotovo  svi  segmenti potrošača mogu pronaći krstarenje po  vlastitom ukusu. Trendovi na tržištu pomorskih krstarenja,  tehnološke  inovacije,  zahtjevi  za  zaštitom okoliša  i  drugi  bitni  čimbenici  u  okruženju  nameću  potrebu  za razumijevanje  ovog  fenomena  i  proširivanje  znanja  i  spoznaja  o zakonitostima po kojima se cruising-turizam razvija kako bi se djelotvornije upravljalo njegovim razvojem. Cruising-turizam  je jedan  od  najdinamičnijih segmenata svjetskoga turističkog tržišta i jedna je od okosnica u razvoju hrvatskog turizma.

Knjiga obuhvaća, prikazuje  i  raščlanjuje  sve  važnije  teorijske  i  aplikativne  elemente  tržišta pomorskih krstarenja u svijetu. Sustavno se obrađuju činitelji koji utječu na  razvoj  cruising-turizma,  na  promjene  u  ponudi  i  potražnji  i  marketinškom  menadžmentu  cruising-kompanija  kako  bi  se  čitatelji upoznali  s  inovativnim  i  sveobuhvatnim  menadžerskim  pristupom upravljanja u cruising-industriji tijekom povijesti i u današnjim uvjetima  sve  oštrije  konkurencije.

Iz recenzija:

Prema svojoj koncepciji, kompoziciji, brojnim i zanimljivim detaljima i konkretnim primjerima iz prakse pomorskih krstarenja ova knjiga predstavlja  iznimno aktualno i originalno djelo – udžbenik za studente, korisno štivo za sve one koji se na bilo koji način susreću s pomorskim krstarenjima. U djelu se na zanimljiv i uvjerljiv način obrađuju aktualnosti, problemi i pitanja vezana za ovu iznimno dinamičnu djelatnost koja iz godine u godinu postaje sve značajniji činitelj ekonomije mnogih zemalja. Njime će općenito, a naročito domaća znanstvena ekonomska literatura, biti u velikoj mjeri obogaćena. (Prof. dr. sc. IVO BAN)

Knjiga je uređena kao konzistentna cjelina, s prilozima koji  zahvaćaju širok spektar tema iz problematike  cruising-turizma i uspješnim recentnim primjerima iz prakse. Pisana razumljivim, pristupačnim i jasnim jezikom, ona će svoje mjesto naći kao nadasve korisna studentska literatura, ali jednako tako i koristan priručnik za menadžere iz područja turizma. (Prof. dr. sc. DRAGO RUŽIĆ)

Knjiga  predstavlja značajan doprinos novom području unutar grane turizma ali i marketinga. S velikom sigurnošću može se predvidjeti da će ovo djelo pobuditi značajan interes u akademskom i gospodarskom okruženju te se može smatrati jedinstvenim pogotovo ukazujući na njegovu potencijalnu primjenjivost i korisnost u poslovnoj praksi. (Prof. dr. sc. TIHOMIR VRANEŠEVIĆ)

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Sveučilište u Dubrovniku

Karakter

udžbenik

Autor

Peručić, Doris

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

ISBN