DRUŠTVENO-ODGOVORNO POSLOVANJE U KULTURI I TURIZMU - Naruči svoju knjigu

DRUŠTVENO-ODGOVORNO POSLOVANJE U KULTURI I TURIZMU

Analiza poslovnih slučajeva i prilagodba COVID-19 okruženju
Autor: Golja, Tea
Područje: Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2021.
Broj stranica: 257
Uvez: Meki

29,86  (224,98 kn)

Opis

Iz sadržaja

U prvom poglavlju obrađuje se koncept društveno-odgovornog poslovanja. Tako se razmatra kontekst i evolucija društveno-odgovornog poslovanja, zatim izazovi definiranja koncepta, a argumentiraju se koristi i prednosti takvog poslovanja za organizacije u kulturi i turizmu. Na kraju se posebno osvrće na interesne dionike u kulturi i turizmu i njihov značaj, ulogu i utjecaj koji imaju na organizacije u kulturi i turizmu.

Drugo poglavlje potpuno je posvećeno različitim modelima implementacije društveno-odgovornog poslovanja u organizacije u kulturi i turizmu.

U trećem se poglavlju predstavljaju analizirane studije slučaja. Posebno se još osvrće na prilagodbu poslovanja odabranih organizacija u krizi uzrokovanoj virusom COVID-19. Vrlo se detaljno analizira model implementacije društveno-odgovornog poslovanja u Scandic Hotels grupi pomoću razlikovanja unutarnje i vanjske dimenzije društveno-odgovornog poslovanja. Onda se prelazi na model implementacije društveno-odgovornog poslovanja prema normi ISO 26000 u slučaju TUI grupe. Treća studija slučaja odnosi se na prezentaciju modela izvještavanja o društveno-odgovornom poslovanju s naglašavanjem strukture i vrijednosti integriranog izvješća. U tu svrhu analizira se slučaj izvještavanja Valamar Riviere d.d. Četvrta se studija bavi analizom modela implementacije društveno-odgovornog poslovanja Muzeja Guggenheim Bilbao.

Četvrto poglavlje zaključno je i u njemu se, pored prezentacije autorovih izvornih rezultata istraživanja, raspravlja o budućnosti društveno-odgovornog poslovanja u jeku globalnih promjena, COVID-19, visoke neizvjesnosti i snažne digitalne transformacije.

Iz recenzije

Recenzent: izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

“Društveno-odgovorno poslovanje pretpostavlja trobilančni model poslovanja – društvo, planet i profit, a zahtjeva spoznaju i razlikovanje njegove interne i eksterne dimenzije. Eksterna dimenzija je posebno važna jer se u tom kontekstu sagledava utjecaj koji organizacija (poduzeće) ima na lokalnu zajednicu, na okolinu “zadatka”, dakle na vlastitu konkurenciju, dobavljače, kupce i dr. dionike u neposrednom okruženju. Odnos prema okolišu reflektira se kroz interne procese i strukturu, ali manifestira eksterno. Stoga ne zabrinjava širi društveni interes za ovo djelo. Izgradnja povjerenja s dionicima u neposrednom okruženju jedan od prioriteta organizacije, a i cilj globalnim promjenama prilagodljive i otporne organizacije. Svi zainteresirani koji spadaju, kako u internu, tako i u eksternu okolinu organizacije, u ovom će djelu pronaći jedinstveno sažete vrijedne informacije i sadržaje koje pokrivaju apsolutno sva područja društveno-odgovornog poslovanja organizacija u kulturi i turizmu. Vrijedan je ovo sadržaj koji im može poslužiti ne samo u kontekstu organizacije poslovanja (interna okolina organizacije), već i u kontekstu procjene i mogućnosti prepoznavanja raznih aktivnosti organizacije kada se pak radi o njezinu odnosu prema interesnim dionicima iz vanjske okoline. Ovakvo ili slično djelo koje obrađuje društveno-odgovorno poslovanje organizacija u kulturi i turizmu, prema dostupnim informacijama, ne postoji. Postoje opći priručnici, kraći članci, ali nisu strukturirani na način kako je strukturirano ovo djelo – od samog pojašnjenja definicija, do upoznavanja interesnih dionika, pa preko definiranja modela poslovanja (raznih), prikaza primjera dobre prakse i rezultata autorova istraživanja.“

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač