DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO - Naruči svoju knjigu

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO

Poluga društava blagostanja
Autor: Ivaniš, Marija
Područje: Poduzetništvo
Područje: Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
Karakter: znanstvena-udžbenik
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 432
Uvez: Meki

41,81  (315,02 kn)

Izvanredno i jedinstveno djelo koje nam ukazuje na važnost društveno odgovornog poduzetništva

 

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: ddd37a154787 Kategorije: ,

Opis

O knjizi:

Riječ je o jedinstvenom djelu koji istražuje aktualne probleme i fenomene društvenog odgovornog poduzetništva i blagostanja općenito, s istaknutim načelima i pravilima poduzetničke ekonomije kao kreatora i pokretača rasta i razvoja održivog gospodarstva i društva te makrofenomenima društvenog poduzetništva sa stajališta etike, društvene odgovornosti i duhovnosti.

Knjiga je po svojoj koncepciji, kompoziciji i sadržaju prvo takvo djelo kod nas. Afirmira etiku, moral, osviještenost, toleranciju, društvenu odgovornost, održivi rast i razvoj, borbu protiv gladi i siromaštva, multikulturalnost, multietničnost, društveno poduzetništvo, nastajanje, održivi rast i razvoj društvenog blagostanja. Također ima i obrazovne funkcije jer sadrži brojne modele, poruke, savjete, sugestije kako male i srednje poduzetnike educirati, osposobljavati te poticati u društveno odgovornom poduzetništvu.

Namijenjena je za studente, ali i za sve one koji se bave poduzetništvom i neprofitnim sektorom te predstavlja značajan doprinos u razumijevanju i popularizaciji društvenog poduzetništva. Knjiga je primjenjiva studentima kao temeljna literatura za predmet „Poduzetništvo i menadžment usluga”, ali jednako tako predstavlja literaturu od interesa gospodarstvenicima te dijelu znanstvene i stručne javnosti koji se u svojem djelovanju susreću s djelovanjem neprofitnih i nevladinih organizacija.

 

Iz sadržaja:

PREDGOVOR            7

KAZALO                     12

  1. UVOD             19

1.1.       PROBLEM ISTRAŽIVANJA, PROJEKTNI ZADATAK I OBJEKTI ISTRAŽIVANJA. .      19

1.2.      OSNOVNA HIPOTEZA I PARCIJALNE HIPOTEZE           22

1.3.      VIZIJA I MISIJA ISTRAŽIVANJA   23

1.4.      VIZIJA I MISIJA IZRADE DJELA               23

1.5.      OCJENA DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA 24

1.6.      ZNANSTVENE METODE     25

1.7.      STRUKTURA DJELA 25

  1. PODUZETNIČKA EKONOMIJA – KREATOR GOSPODARSTVA I DRUŠTVA, POKRETAČ RASTA I RAZVOJA      31

2.1.      SUVREMENO PODUZETNIŠTVO – RADOST KREACIJE NOVOGA        31

2.1.1.    Poduzetništvo – pojmovna i teorijska motrišta        32

2.1.2.   Značajke poduzetničkih društava i poduzetničkih ekonomija        37

2.2.      TRADICIONALNE PODUZETNIČKE ULOGE I AKTIVNOSTI      41

2.2.1.   Suvremene vrste poduzetništva i tipovi poduzetnika          42

2.2.2.   Kreativnost, inovativnost i inventivnost – karakteristike i ključne značajke uspješnih poduzetnika            49

2.2.3.   Poduzetnički menadžment, funkcije poduzetništva i poduzetničke

strategije        64

2.3.      ORGANIZACIJSKI OBLICI I KRITERIJI KLASIFICIRANJA PODUZETNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ 70

2.3.1.   Poduzeće – pojmovna i teorijska motrišta    70

2.3.2.   Klasifikacija poduzeća prema hrvatskom i europskom pravu         72

2.3.3.   Pravni oblici organiziranja poduzetništva u Republici Hrvatskoj   74

2.4.      POSLOVNA USPJEŠNOST PODUZETNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ           77

  • PITANJA ZA RASPRAVU I PONAVLJANJE (2)   82
  1. MAKROEKONOMSKA NAČELA I INDIKATORI RASTA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA          87

3.1. EUROPSKI KONCEPTI RAZVOJA PODUZETNIŠTVA            87

3.1.1.    Temeljni poduzetnički dokumenti Europske unije  88

3.1.2.   Poduzetništvo i inovacije – stup ekonomije Europske unije 90

1 PODUZETNIŠTVO – GENERATOR EKONOMSKOG RASTA I RAZVOJA EUROPSKE UNIJE 94

3.2.1.   Ekonomski rast i razvoj Europske unije       94

3.2.2.   Malo gospodarstvo – stvarni nositelj rasta i razvoja Europske unije           105

  1. GLOBALNI PODUZETNIČKI MONITORING (GEM) i GLOBALNI INDEKS PODUZETNIŠTVA (GEI)            110

3.3.1.   Metodologija GEM istraživanja        110

3.3.2.   GEM indikatori poduzetničkih aktivnosti                111

3.3.3.   Globalni indeks poduzetništva (GEI)           114

3 4. PODUZETNIČKE (NE)AKTIVNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ   116

3.4.1.   Indikatori (ne)poduzetništva, (ne)inovativnosti i (ne)konkurentnosti

u Hrvatskoj    117

3.4.2.   Uzroci i posljedice prekida poslovnih aktivnosti hrvatskih poduzetnika …. 124

3 5. PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA SUPRASTRUKTURAI OSNAŽIVANJE

HRVATSKOG PODUZETNIŠTVA    127

3.5.1.   Ključni dokumenti za razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj 127

3.5.2.   Poduzetnička infrastruktura i suprastruktura u Republici Hrvatskoj        129

3.5.3.   Izgradnja poduzetničkog ambijenta i dinamički koncept poduzetničke ekonomije u Republici Hrvatskoj       135

3.6. PRAVNI OKVIR PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA I PODUZETNIČKOG OBRAZOVANJA      138

3.6.1.   Poduzetničke kompetencije – temelj razvoja poduzetničkog učenja u Europskoj uniji                 139

3.6.2.   Analiza i ocjena poduzetničkog obrazovanja u Hrvatskoj   143

  • PITANJA ZA RASPRAVU I PONAVLJANJE (3)   146
  1. ETIKA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST PODUZETNIKA – EKSKLUZIVNI IINKLUZIVNI KREATIVNI ČIMBENICI AFIRMACIJE DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA    151

4.1.ETIKA U FOKUSU GOSPODARSTVA I DRUŠTVA       152

4.1.1.    Teorijska i pojmovna razmatranja etike kao filozofske discipline   152

4.1.2.   Klasifikacija etike      161

4.1.3.   Etička učenja i motrišta        165

4.1.4.   Deskriptivna i normativna etika       167

4.1.5.   Metaetika       169

4.1.6.   Normativne etičke teorije     171

4.1.6.1. Konzekvencijalizam (posljedična etika)       172

4.1.6.2. Deontologija   176

4.1.6.3. Aretička etika (etika vrlina)  179

4.2.      SUVREMENI PRISTUP POSLOVNOJ ETICI          185

4.2.1.   Povijesni razvoj i definiranje poslovne etike 185

4.2.2.   Subjekti i objekti poslovne etike i poslovna etička načela   187

4.2.3.   Čimbenici utjecaja na (ne)etičko ponašanje 189

4.2.4.  Međuzavisnost poslovne etike i poslovne uspješnosti         195

4.3.      KONCEPT DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA I PODUZETNIČKA FILANTROPIJA            200

4.3.1.   Značenje društveno odgovornog poslovanja 200

4.3.1.1. Razine i dimenzije društveno odgovornog poslovanja        201

4.3.1.2. Koristi od društveno odgovornog poslovanja          204

4.3.1.3. Osnaživanje društveno odgovornog poslovanja u svijetu i Republici Hrvatskoj    210

4.3.2.   Poduzetnička filantropija      214

4.4.     (NE)ETIČKO ODLUČIVANJE PODUZETNIKA I PRISTUPI ETIČKOJ PROBLEMATICI           217

4.5.      UPRAVLJANJE ETIKOM U GOSPODARSTVU I DRUŠTVU         220

4.6.     IMPLEMENTACIJA PROGRAMA POSLOVNE ETIKE U HRVATSKA PODUZEĆA        222

4.6.1.   Uspostavljanje programa poslovne etike     225

4.6.2.  Planiranje programa poslovne etike 226

4.6.3.  Strukturiranje i implementacija programa poslovne etike  230

4.6.4.  Praćenje događaja i procedura ispitivanja   232

4.6.5.  Evaluacija i mjerenje programa poslovne etike       235

4.6.6.  Poticanje zaposlenika na etično i odgovorno ponašanje      237

4.6.7.  Temeljni dijelovi programa poslovne etike  238

4.7. MORALNI KAPITALIZAM        242

  • PITANJA ZA RASPRAVU I PONAVLJANJE (4)   248
  1. MAKROFENOMENI DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA          255

5.1. VRIJEDNOSNA KRIZA I PROBLEMI SUVREMENOG DRUŠTVA     255

5.1.1.    Osobni sustavi vrijednosti     256

5.1.2.   Dominantne vrijednosti i temeljni problemi hrvatskog društva     266

5.1.3.   Svijet bez gladi i siromaštva – najveći izazovi suvremenog društva 270

5.1.3.1. Siromaštvo u svijetu i Europi 277

5.1.3.2. Siromaštvo u Republici Hrvatskoj    282

5.1.4.   Globalna moralna kriza         289

5.2 ODRŽIVI RAST I RAZVOJ ZA DRUŠTVA BLAGOSTANJA     293

5.2.1. Globalni ciljevi održivog rasta i razvoja društava       293

52.2. Individualno i društveno blagostanje  305

5.3 GOSPODARSKA ARHITEKTURA DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA          319

5.3.1.   Suvremeni pristup društvenom poduzetništvu        319

5.3.2.   Društveno kompetentni poduzetnici i društvene (socijalne) inovacije u funkciji blagostanja       326

5.3.2.1. Društvena (socijalna) kompetencija        326

5.3.2.2.            Osobine društveno kompetentnih poduzetnika       329

5.3.2.3.            Uloga društvenih (socijalnih) inovacija        331

5.3.3.   Obilježja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj 334

5.3.4.   Društveno odgovorno i etičko bankarstvo   346

5.3.4.1. Društveno odgovorno poslovanje banaka u Republici Hrvatskoj   347

5.3.4.2.           Prva etična banka u Republici Hrvatskoj     360

5.3.5.   Duhovno osviješteni poduzetnici u doba multikulturalizma           365

5.3.6.   Uloga meditacije u razvoju i afirmaciji društvenog poduzetništva 391

  • PITANJA ZA RASPRAVU I PONAVLJANJE (5)   394

LITERATURA 400

POGOVOR     413

SAŽETAK       415

SUMMARY    417

POPIS TABLICA, GRAFIKONA, SHEMA I SKICA  419

DAR ČITATELJIMA/ČITATELJICAMA          421

 

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

Izdavač

ISBN

Povezane knjige - Naša preporuka