EUforija: KAKO USPJEŠNO POSLOVATI U EU? - Naruči svoju knjigu

EUforija: KAKO USPJEŠNO POSLOVATI U EU?

Autor: Babić, Ante
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2013
Broj stranica: 207
Uvez: Meki

19,91  (150,01 kn)

‘EUforija’ je namijenjena ponajprije poduzetnicima i menadžerima koji žele saznati kako uspješno poslovati u EU na praktičnoj i strateškoj razini. Nova, moderna i prijeko potrebna monografija, potrebna ponajprije znanstvenoj i široj stručnoj javnosti

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1123 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Konkurentnost je riječ koja je u samim počecima označavala pozitivan poticaj što ga pruža samo natjecanje. Tijekom vremena konkurentnost je poprimila konotaciju iscrpljivanja, uništavanja jedne strane, bespoštedne borbe bez ljudskih vrijednosti s negativnim ishodom borbe za sve sudionike, pa čak i za pobjednika. Konkurentnost može biti pozitivna ako se njezina prednost očituje u elementima koji ne znače nužno uništenje ili iscrpljivanje. Izvori konkurentske prednosti poput znanja, vođenja, umijeća oblikovanja strategije, strateškog promišljanja ili povjerenja i uslužnosti menadžmenta humaniji su oblici konkurentnosti i pozitivni aspekti s pomoću kojih možemo biti bolji, kvalitetniji i uspješniji, a ne nužno prvi, materijalno najbogatiji i kratkoročno najuspješniji. Knjiga je nastala kao rezultat istraživanja pozitivnih aspekata u području strateškog menadžmenta, nastalih kao reakcija na negativne učinke konkurentnosti. Biti konkurentan i pozitivan nije paradoks, nego imperativ.

Tenzija i naboj energije koja se pojavljuje u njihovu suočavanju rezultiraju novim sadržajima što obilježavaju inovativne oblike održivih konkurentskih prednosti. Takvi oblici konkurentske prednosti u području strateškog menadžmenta bit će sve glasniji u znanstvenoj i stručnoj javnosti, i zbog toga se u ovoj knjizi prikazuju pojedini izvori konkurentske prednosti u XXI. stoljeću kao što su: umijeće oblikovanja strategije, strateško promišljanje, vodstvo, znanje i učenje, povjerenje, uslužnost menadžmenta i korporativno građanstvo. Predloženi izvori konkurentske prednosti odgovornost su svih razina menadžmenta, s posebnim naglaskom na strateški menadžment koji treba poticati, razvijati i upravljati konkurentskim prednostima. Predstavljeni su izvori pogled na izrazito (ne)poznate fenomene koji se u stručnoj literaturi različito predstavljaju.

Iz recenzija:

Knjiga Izvori konkurentnosti u XXI. stoljeću hvale je vrijedan rad tri mlade autorice, koje zajedno imaju točno stotinu godina, ali iza kojih već sada stoji bogat opus napisanih i objavljenih radova iz područja strateškog menadžmenta. Želim istaknuti i to da su autorice, svojim radovima i u njima izraženim stavovima, uspješno povezale dubrovačku, riječku i zagrebačku “školu” strateškog menadžmenta. Knjiga, koja je bila predmetom ove recenzije, moderno je koncipirana, idejama nova i sadržajem intrigantna. Pristup je autoricâ znanstven, ali ne toliko da bi ostao na visokoj razini teorijske apstrakcije, što omogućuje dostupnost široj čitalačkoj publici. Sam odnos prema temi, a to su izvori konkurentnosti, posve je inovativan i originalan. Vidljiv je i prepoznatljiv “ženski rukopis” u kreiranju načina kako ostvariti konkurentske sposobnosti. Prof. dr. sc. Želimir Dulčić

 Procesi u tranziciji hrvatskih, najčešće najutjecajnijih poduzeća pokazuju da se pojedinci koji su, kao pripadnici najvišeg poslovodstva, imali moć pridonositi njihovu daljnjem razvoju, često nisu praktički ponašali prema postulatima menadžmenta i strateškog menadžmenta. Posljedice su prečeste nespjele transformacije i nestanak poduzeća s tržišta ili, u najboljem slučaju, duže vremensko vegetiranje. Istodobno, hrvatska iskustva upućuju i na uspješne transformacije i stvaranje potpuno novih poduzeća. Upravo zbog tih raznovrsnih posljedica koje se mogu okarakterizirati kao uspješne i neuspješne, smatram krajnje oportunim pripremiti rukopis ove znanstvene knjige za potrebe učenja na sveučilištima u Republici Hrvatske. Istodobno, pripremu ove znanstvene knjige smatram vrijednim doprinosom opusu o problematici poslovanja i razvoja poduzeća u Republici Hrvatskoj. Tim više što dolazi iz mladih znanstvenica koje pripadaju novom valu hrvatskih intelektualki na području ekonomije, grane organizacije i menadžmenta. Zbog toga smatram da je ova znanstvena knjiga u kontekstu hrvatske stručne literature izvorno djelo kojem bi i znanstvenici, konzultanti i praktičari u provedbi realnog razvoja pojedinog poduzeća, trebali posvetiti duboku pozornost. Prof. dr. sc. Ivan Mencer

Iz sadržaja:

Predgovor/ 1.U potrazi za konkurentskom prednosti/ 2. Umijeće oblikovanja strategije kao izvor konkurentske prednosti (doc. dr. sc. Lara  Jelenc)/ 2.1. Počeci strategija/ 2.2.  Škole strateškog menadžmenta/ 2.3. Klasična škola strateškog menadžmenta/ 2.4.  Društvena škola strateškog menadžmenta/ 2.5. Konkurentska škola strateškog menadžmenta/ … / 3. Strateško promišljanje kao izvor konkurentskih prednosti (doc. dr. sc. Lara  Jelenc) / 3.1. Uvod/ 3.2. Pristupi razumijevanju strateškog promišljanja/ 3.3. Doprinos teorije igara/ 3.4. Kognitivne mape/ 3.5. Odnos strateškog razmišljanja i strateškog planiranja/ … / 4. Vodstvo kao izvor konkurentske prednosti (doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž)/ 4.1. Uvod/ 4.2. Priroda vodstva /4.3. Konceptualizacije vodstva – razine i teorijske odrednice / 4.4. Temeljni – klasični  ̶  pristupi istraživanju vodstva i stilova vodstva/ 4.5. Tendencije u razvoju stilova vodstva u XXI. stoljeću/ …/  5. Znanje i učenje kao izvori konkurentske prednosti (doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž)/ 5.1. Uvod/ 5.2. Teorijske odrednice znanja, menadžmenta znanja i intelektualnog kapitala/ 5.3. Teorijske značajke organizacijskog učenja/ 5.4. Učeća organizacija/ 5.5. Zaključak/ 6. Povjerenje kao izvor konkurentske prednosti (doc. dr. sc. Najla Podrug)/ 6.1. Konceptualizacija povjerenja u  organizacijskim relacijama/ 6.2. Razvoj i dinamika povjerenja u  organizacijskim relacijama/ 6.3. Interpersonalni model povjerenja u organizacijskim relacijama/ 6.4. Uloga menadžera u funkciji razvoja povjerenja i institucionalizacija povjerenja u organizacijskim relacijama/ 6.5. Implikacije povjerenja za ostvarivanje poslovnih performansa/ …/ 7. Uslužnost menadžmenta i organizacijsko građanstvo u funkciji ostvarivanja korporativnog  građanstva i konkurentske prednosti (doc. dr. sc. Najla Podrug)/ 7.1. Temeljna obilježja uslužnosti menadžmenta/ 7.2. Razvoj i implikacije organizacijskoga građanstva/ 7.3.  Institucionalizacija uslužnosti  i organizacijskoga građanstva u poduzeću/ 7.4. Temeljna obilježja korporativnoga građanstva/ 7.5.  Modeliranje uslužnosti  i organizacijskoga građanstva za ostvarivanje korporativnog građanstva/ Kazalo imena/ Kazalo pojmova/ Popis slika/ Popis tablica

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Centar za međunarodni razvoj

Karakter

stručna

Autor

Babić, Ante

Broj stranica

Uvez

Meki

ISBN