FINANCIJSKI INSTRUMENTI I IZVEDENICE - Naruči svoju knjigu

FINANCIJSKI INSTRUMENTI I IZVEDENICE

Autor: Tomić, Bojan
Područje: Investiranje i osiguranje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 447
Uvez: Meki

41,81  (315,02 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1307 Kategorija: Oznaka:

Opis

Izvadak recenzije knjige Financijski instrumenti i izvedenice

Radi se o značajnom djelu koje obrađuje moderne matematičke modele koji se koriste kod vrednovanja financijskih instrumenata. Autor obrađuje financijske instrumente koji se ne koriste u Hrvatskoj i upravo zato, ovo djelo, u mnogim slučajevima po prvi puta jasno objašnjava financijske instrumente koji do sada nisu bili poznati u hrvatskoj literaturi. Znanstvena relevantnost djela je što se može koristiti kao izvor kod kreiranja modela i vrednovanja financijskih instrumenata. Djelo ima jasnu primjenu kod znanstvenih istraživanja koja su fokusirana na tržišta kapitala i financijske instrumente. Stručno i relevantno djelo, posebno je značajno, jer knjigu mogu koristiti visokoškolske institucije i šira javnost uključena u procese investiranja i analiziranja financijskih instrumenata.

prof. dr. sc. Žan Jan Oplotnik

Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, Slovenija

Knjiga Financijski instrumenti i izvedenice vrhunsko je djelo koje nema konkurencije u hrvatskoj znanosti. Djelo je namijenjeno svim osobama koje žele steći potrebna znanja o karakteristikama financijskih instrumenata. Autor je uspješno izbjegao kompleksne konvolucije i jasnim matematički preciznim pristupom objasnio vrednovanje financijskih instrumenata. Ovo je knjiga koja mora biti u knjižnici svakoga sudionika na tržištu kapitala.

dr. sc. Neven Vidaković, prof. v.š.

Visoko učilište Effectus, Zagreb

Iz sadržaja:

PREDGOVOR / FINANCIJSKI INSTRUMENTI

1. INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA 7

1.1. Karakteristike instrumenata tržišta novca 7

1.2. Trezorski zapisi 9

Cijena i prinos trezorskog zapisa 13

Ekvivalentni prinos obveznice 14

1.3. Blagajnički zapisi 19

Cijena i prinos blagajničkog zapisa 20

1.4. Dugoročni financijski instrumenti na tržištu novca 23

Stečena kamata, cijena i prinos obveznica na novčanom tržištu 23

Konformni kamatnjak 26

Efektivna godišnja kamatna stopa 30

1.5. Komercijalni zapisi  31

Cijena i prinos komercijalnog zapisa 33

1.6. Bankovni akcepti 36

Cijena i prinos bankovnog akcepta 37

1.7. Prenosivi certifikati o depozitu 40

Cijena i prinos certifikata o depozitu 40

Prenosivi eurodolarski certifikat o depozitu 43

1.8. Repo i obratni repo ugovori 44

Koeficijent nadoknade i poziv za održavanje margine 44

1.9. Indeksi međubankovnih kamatnih tržišta 46

LIBOR  46

EURIBOR 48

EUREPO 49

EONIA 50

EONIA SWAP INDEKS 51

ZIBOR 51

1.10. S A Ž E T A K 53

1.11. Zadaci za vježbu 57

2. INSTRUMENTI TRŽIŠTA KAPITALA 59

2.1. Karakteristike instrumenata tržišta kapitala 61

2.2. Proces izdavanja instrumenata tržišta kapitala 61

Primarno tržište 62

Sekundarno tržište 62

Burza vrijednosnih papira 62

Izvan burzovno tržište ili tržište preko šaltera 63

Javna ponuda 63

Inicijalna javna ponuda 64

Dodatna ponuda 64

Privatna ponuda 65

Emisija obveznica 65

2.3. Uloga financijskih posrednika 66

Prospekt 68

Prezentacija izdanja 69

2.4. Tržište obveznica 72

Osnovne razlike između dionica i obveznica 73

2.5. Tržišne kotacije obveznica 75

2.6. Vrste obveznica 80

2.7. Obveznice prema mjestu emisije 81

Domaće obveznice 81

Strane obveznice 81

Euroobveznice 81

2.8. Obveznice prema tipu emitenta 82

Državne obveznice 82

Municipalne obveznice 82

Korporacijske obveznice 83

Obveznice s ugrađenim opcijama 84

Konvertibilne obveznice 84

Amortizacijski fondovi 85

2.9. Obveznice prema osiguranju 87

Rizik izdavatelja 87

Osigurane obveznice 88

Neosigurane obveznice 90

2.10. Obveznice prema novčanom toku 91

Kuponske obveznice 91

Obveznice bez kupona 92

Anuitetske obveznice 93

Obveznice bez dospijeća 94

2.11. Obveznice prema karakteru isplate kamatne stope 97

Obveznice s fiksnom kamatnom stopom 97

Obveznice s varijabilnom kamatnom stopom 97

2.12. Tržišna vrijednost obveznica 98

Diskontna stopa 99

Međuovisnost tržišne vrijednosti obveznice i diskontne stope 99

Tržišna vrijednost kuponske obveznice 100

Tržišna vrijednost obveznice bez kupona 104

Tržišna vrijednost anuitetske obveznice 105

Tržišna vrijednost obveznice bez dospijeća 106

2.13. Koncept stvarne vrijednosti obveznica 107

2.14. Prinosi obveznica 111

Nominalni prinos obveznice 112

Tekući prinos obveznice 113

Prinos do dospijeća obveznice 113

Prinos do dospijeća kuponske obveznice 114

Prinos do dospijeća obveznica s ugrađenim opcijama 117

Prinos do dospijeća obveznice bez kupona 118

Realizirana stopa ukupnog prinosa 119

Prinos u razdoblju ulaganja 121

Projekcija realizirane stope ukupnog prinosa 124

Prinos do dospijeća anuitetske obveznice 124

2.15. Koncept stvarnog prinosa do dospijeća 125

Prinos nakon oporezivanja 129

Nominalna i realna stopa prinosa 131

2.16. Rizik promjene kamatne stope 132

Međuovisnost cijena obveznica i vremena do dospijeća 132

Međuovisnost cijena obveznica i tržišnih kamatnih stopa 134

2.17. Koncept trajanja (duracije) obveznica 137

Macaulay-evo trajanje ili duracija 137

Modificirano trajanje 141

Efektivno trajanje 145

Zaštita od rizika promjene kamatne stope 146

Beta prinosa 147

2.18. Konveksnost obveznica 148

Konveksnost 149

Efektivna konveksnost 157

2.19. Krivulja prinosa obveznica 159

Teorija očekivanja kamatnih stopa 161

Teorija preferencije likvidnosti 163

Teorija segmentacije tržišta 163

2.20. S A Ž E T A K 166

2.21. Zadaci za vježbu 171

2.22. Tržište dionica 177

2.23. Obične dionice 179

2.24. Povlaštene dionice 181

Kumulativne povlaštene dionice 182

Ne kumulativne povlaštene dionice 183

Povlaštene dionice s fl uktuirajućim dividendama 183

Dionička dividenda 184

2.25. Podjela i okrupnjavanje dionica 185

2.26. Tržišne kotacije dionica 186

2.27. Naknade za trgovanje 191

Provizija 191

2.28. Kupnja na marginu 191

Održavanje margine 192

Poluga 194

2.29. Kratka prodaja vrijednosnica 195

Nepokrivena kratka prodaja 197

2.30. Procjena vrijednosti dionica 198

Tržišna vrijednost dionica 198

Intrinzična vrijednost dionica 199

2.31. Model sadašnje vrijednosti dividendi 201

CAPM u funkciji korekcije diskontne stope 204

Gordonov model konstantnog rasta 206

Očekivani prinos po dionici 208

Intrinzična vrijednost povlaštenih dionica kroz DDM model 211

Model dvostupanjskog rasta dividendi 212

Intrinzična vrijednost dionice bez dividendi 214

H – model diskontiranih dividendi 215

Model višestupanjskog rasta dividendi 216

Sadašnja vrijednost mogućeg rasta profitabilnosti 221

2.32. Model za određivanje cijene kapitalne imovine 224

Ravnotežne cijene i ravnotežni očekivani prinosi 224

Model za vrednovanje imovina na tržištu kapitala 225

Pretpostavke CAPM modela 226

Implikacije pretpostavki CAPM modela 227

Sistematski i nesistematski rizik 230

Model jednostavna linearne regresije 231

Regresijska analiza u kontekstu 234

Beta vrijednosnice 236

Premija rizika tržišnog portfelja 237

Premija rizika po CAPM modelu 238

Pravac tržišta vrijednosnica 239

2.33. Koncept indeksnog modela 240

2.34. S A Ž E T A K  248

2.35. Zadaci za vježbu 253

3. IZVEDENI INSTRUMENTI FINANCIJSKOG SUSTAVA  255

3.1. Uloga i funkcija izvedenica 257

Osnovne karakteristike izvedenica 258

Sastavljanje izvedenice  259

3.2. Izvedenice prema tržištu 260

Burzovne izvedenice 260

OTC izvedenice 262

3.3. Izvedenice prema temeljnoj imovini 265

Svrha izvedenica  267

Sintetička poluga 268

3.4. Osnovni koncept cijene i vrijednosti izvedenica 269

Skladištenje 270

Arbitraža 271

3.5. Terminski unaprijedni ugovor 274

3.6. Unaprijedni ugovor na dionice 277

Dionički unaprijedni ugovor 277

Unaprijedni ugovor na dionički 277

Utjecaj dividendi 278

3.7. Koncept cijene i vrijednosti unaprijednog ugovora na dionice 279

Cijena ugovora bez dividendi 279

Vrijednost unaprijednog ugovora bez dividendi 280

Cijena unaprijednog ugovora s dividendama 281

Vrijednost unaprijednog ugovora s dividendama 283

Cijena i vrijednost unaprijednog ugovora na dionički indeks 283

3.8. Unaprijedni ugovor na instrumente sa stalnim prihodom i kamatne stope 284

Unaprijedni ugovor na obveznice 284

Unaprijedni ugovor na kamatne stope 286

Izračun visine kamatne stope FRA ugovora 287

Izračun vrijednosti FRA ugovora 289

3.9. Valutni unaprijedni ugovor 291

3.10. Koncept cijene i vrijednosti valutnog unaprijednog ugovora 292

Izračun cijene (deviznog tečaja) valutnog unaprijednog ugovora 292

Izračun vrijednosti valutnog unaprijednog ugovora 293

3.11. Terminski ročni ugovor 295

Klirinška kuća 296

Račun margine 297

Margina održavanja 298

Svojstvo konvergencije 300

Bazni rizik 301

Isporuka i namira u novcu na tržištu ročnih ugovora 302

3.12. Koncept cijene i vrijednosti ročnog ugovora 303

Izvedba cijene ročnog ugovora 303

Utjecaj kamatnih stopa na cijenu ročnog ugovora 304

Izvedba cijene ročnog ugovora modelom troškova isporuke 306

Izvedba cijene ročnog ugovora s prinosom pogodnosti na temeljnu imovinu 307

Izvedba cijene ročnog ugovora s pozitivnim novčanim tokovima na temeljnu imovinu 308

Očekivana promptna cijena temeljne imovine 309

Vrednovanje ročnog ugovora 310

3.13. Ročni ugovor na trezorske zapise 311

Koncept cijene ročnog ugovora na trezorske zapise 312

3.14. Ročni ugovor na eurodolarski depozit 315

Koncept cijene ročnog ugovora na eurodolarski depozit 317

3.15. Ročni ugovor na obveznice 318

Koncept cijene ročnog ugovora na obveznice 319

Faktor konverzije 321

Najisplativija obveznica za isporuku 322

3.16. Ročni ugovor na dionički indeks 324

Koncept cijene ročnog ugovora na dionički indeks 324

3.17. Valutni ročni ugovor 325

Izračun cijene (deviznog tečaja) valutnog ročnog ugovora 325

3.18. Opcijski ugovori 327

Osnovne karakteristike i tipovi opcija 328

Veza između izvršne cijene i tržišne cijene opcije 330

Uloga klirinške kuće kod opcija 331

3.19. Opcije prema temeljnoj imovini 332

3.20. Koncept cijene opcijskog ugovora 338

Opcija kupnje 339

Opcija prodaje 341

3.21. Cjenovni paritet europskih opcija 343

Faktori koji utječu na cijenu opcije 348

Intrinzična i vremenska vrijednost opcija 351

3.22. Binomni model vrednovanja opcija 353

Vrednovanje neosjetljivo na rizik 354

Binomni model jednog razdoblja 355

Pristup savršene zaštite 355

Pristup vrednovanja neosjetljivo na rizik 358

Vjerojatnost neosjetljiva na rizik 359

Binomni model dva razdoblja 362

Američke opcije i binomni model 368

3.23. Black-Scholes-Merton model vrednovanja opcija 370

Normalna distribucija vjerojatnosti 372

3.24. Povijesna i implicirana varijabilnost 374

3.25. Mjerenje osjetljivosti opcijske premije 378

Grčka abeceda rizika 378

Delta 379

Gamma 381

Vega 383

Theta 383

Rho 385

3.26. Egzotične opcije 386

3.27. Ugovori o zamjeni 388

Financijska institucija kao kreator tržišta zamjena 389

3.28. Koncept cijene i vrijednosti ugovora zamjeni 390

Vrednovanje obveznice s fl uktuirajućom kamatnom stopom 391

3.29. Ugovor o zamjeni kamatnih stopa 394

Komparativne prednosti 397

3.30. Koncept cijene i vrijednosti ugovora o zamjeni kamatnih stopa 400

Izračun cijene (fiksne kamatne stope) kamatne zamjene 400

Izračun vrijednosti kamatne zamjene  402

3.31. Ugovor o valutnoj zamjeni 404

Komparativne prednosti 408

3.32. Koncept cijene i vrijednosti ugovora o valutnoj zamjeni 410

Izračun cijene (fiksne kamatne stope) ugovora o valutnoj zamjeni 410

Izračun vrijednosti valutne zamjene 413

3.33. Ugovori o zamjeni na dionice ili dioničke indekse 415

3.34. Koncept cijene i vrijednosti ugovora o zamjeni na dionice 418

Izračun cijene (fiksne kamatne stope) ugovora o zamjeni na dionice 418

Izračun vrijednosti ugovora o zamjeni na dionice 419

3.35. Opcijski ugovor na zamjenu kamatnih stopa 420

3.36. Osiguranje od kreditnog rizika 424

Značajke CDS ugovora i tržišta 425

3.37. S A Ž E T A K 428

3.38. Zadaci za vježbu 432

PRILOG – Financijske i statističke tablice 438

LITERATURA 445

Dodatne informacije

Godina izdanja

Uvez

Meki

Autor

Tomić, Bojan

Karakter

udžbenik

Broj stranica

ISBN

Izdavač