FINANCIJSKI INSTRUMENTI I IZVEDENICE

Autor: Tomić, Bojan
Područje: Investiranje i osiguranje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 447
Uvez: Meki

315,00 kn (41,81 €)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1307 Kategorija: Oznaka:

Opis

Izvadak recenzije knjige Financijski instrumenti i izvedenice

Radi se o značajnom djelu koje obrađuje moderne matematičke modele koji se koriste kod vrednovanja financijskih instrumenata. Autor obrađuje financijske instrumente koji se ne koriste u Hrvatskoj i upravo zato, ovo djelo, u mnogim slučajevima po prvi puta jasno objašnjava financijske instrumente koji do sada nisu bili poznati u hrvatskoj literaturi. Znanstvena relevantnost djela je što se može koristiti kao izvor kod kreiranja modela i vrednovanja financijskih instrumenata. Djelo ima jasnu primjenu kod znanstvenih istraživanja koja su fokusirana na tržišta kapitala i financijske instrumente. Stručno i relevantno djelo, posebno je značajno, jer knjigu mogu koristiti visokoškolske institucije i šira javnost uključena u procese investiranja i analiziranja financijskih instrumenata.

prof. dr. sc. Žan Jan Oplotnik

Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, Slovenija

Knjiga Financijski instrumenti i izvedenice vrhunsko je djelo koje nema konkurencije u hrvatskoj znanosti. Djelo je namijenjeno svim osobama koje žele steći potrebna znanja o karakteristikama financijskih instrumenata. Autor je uspješno izbjegao kompleksne konvolucije i jasnim matematički preciznim pristupom objasnio vrednovanje financijskih instrumenata. Ovo je knjiga koja mora biti u knjižnici svakoga sudionika na tržištu kapitala.

dr. sc. Neven Vidaković, prof. v.š.

Visoko učilište Effectus, Zagreb

Iz sadržaja:

PREDGOVOR / FINANCIJSKI INSTRUMENTI

1. INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA
 .......................................................... 7

1.1. Karakteristike instrumenata tržišta novca
 .............................................. 7

1.2. Trezorski zapisi .....................................................................................
 9

Cijena i prinos trezorskog zapisa
 ............................................................. 13

Ekvivalentni prinos obveznice .................................................................
 14

1.3. Blagajnički zapisi
 ..................................................................................
 19

Cijena i prinos blagajničkog zapisa
 ........................................................ 20

1.4. Dugoročni financijski instrumenti na tržištu novca
 ............................... 23

Stečena kamata, cijena i prinos obveznica na novčanom
 tržištu................. 23

Konformni
 kamatnjak............................................................................
 26

Efektivna godišnja kamatna stopa
 ........................................................... 30

1.5. Komercijalni zapisi
 ...............................................................................
 31

Cijena i prinos komercijalnog zapisa .......................................................
 33

1.6. Bankovni akcepti
 ..................................................................................
 36

Cijena i prinos bankovnog akcepta
 .......................................................... 37

1.7. Prenosivi certifikati o depozitu
 .............................................................. 40

Cijena i prinos certifikata o
 depozitu....................................................... 40

Prenosivi eurodolarski certifikat o depozitu ..............................................
 43

1.8. Repo i obratni repo ugovori
 .................................................................. 44

Koeficijent nadoknade i poziv za održavanje margine
 .............................. 44

1.9. Indeksi međubankovnih kamatnih tržišta
 ............................................. 46

LIBOR..................................................................................................
 46

EURIBOR
 ............................................................................................
 48

EUREPO..............................................................................................
 49

EONIA.................................................................................................
 50

EONIA SWAP INDEKS ......................................................................
 51

ZIBOR
 .................................................................................................
 51

1.10. S A Ž E T A K
 .....................................................................................
 53

1.11. Zadaci za vježbu
 ...................................................................................
 57

2. INSTRUMENTI TRŽIŠTA KAPITALA
 ...................................................... 59

2.1. Karakteristike instrumenata tržišta kapitala
 ........................................... 61

2.2. Proces izdavanja instrumenata tržišta kapitala
 ....................................... 61

Primarno
 tržište.....................................................................................
 62

Sekundarno tržište
 .................................................................................
 62

Burza vrijednosnih papira
 ...................................................................... 62

Izvan burzovno tržište ili tržište preko šaltera ..........................................
 63

Javna ponuda
 .......................................................................................
 63

Inicijalna javna ponuda
 ........................................................................ 64

Dodatna ponuda....................................................................................
 64

Privatna
 ponuda....................................................................................
 65

Emisija obveznica ..................................................................................
 65

2.3. Uloga financijskih posrednika
 ............................................................... 66

Prospekt.................................................................................................
 68

Prezentacija izdanja
 ..............................................................................
 69

2.4. Tržište obveznica
 ...................................................................................
 72

Osnovne razlike između dionica i obveznica ............................................
 73

2.5. Tržišne kotacije obveznica
 ..................................................................... 75

2.6. Vrste obveznica
 .....................................................................................
 80

2.7. Obveznice prema mjestu emisije
 ........................................................... 81

Domaće obveznice
 .................................................................................
 81

Strane obveznice ....................................................................................
 81

Euroobveznice........................................................................................
 81

2.8. Obveznice prema tipu emitenta
 ............................................................ 82

Državne
 obveznice.................................................................................
 82

Municipalne
 obveznice...........................................................................
 82

Korporacijske obveznice ..........................................................................
 83

Obveznice s ugrađenim opcijama
 ........................................................... 84

Konvertibilne obveznice
 ......................................................................... 84

Amortizacijski fondovi
 ........................................................................... 85

2.9. Obveznice prema osiguranju
 ................................................................. 87

Rizik izdavatelja ...................................................................................
 87

Osigurane obveznice
 ..............................................................................
 88

Neosigurane obveznice
 ........................................................................... 90

2.10. Obveznice prema novčanom toku
 ......................................................... 91

Kuponske
 obveznice................................................................................
 91

Obveznice bez kupona ...........................................................................
 92

Anuitetske
 obveznice...............................................................................
 93

Obveznice bez dospijeća
 ......................................................................... 94

2.11. Obveznice prema karakteru isplate kamatne stope
 ................................ 97

Obveznice s fiksnom kamatnom stopom
 .................................................. 97

Obveznice s varijabilnom kamatnom stopom
 ........................................... 97

2.12. Tržišna vrijednost obveznica
 ................................................................. 98

Diskontna stopa
 .....................................................................................
 99

Međuovisnost tržišne vrijednosti obveznice i diskontne stope......................
 99

Tržišna vrijednost kuponske
 obveznice..................................................... 100

Tržišna vrijednost obveznice bez
 kupona.................................................. 104

Tržišna vrijednost anuitetske obveznice....................................................
 105

Tržišna vrijednost obveznice bez
 dospijeća................................................ 106

2.13. Koncept stvarne vrijednosti
 obveznica................................................... 107

2.14. Prinosi obveznica
 ..................................................................................
 111

Nominalni prinos
 obveznice....................................................................
 112

Tekući prinos obveznice ..........................................................................
 113

Prinos do dospijeća obveznice
 .................................................................. 113

Prinos do dospijeća kuponske
 obveznice.................................................... 114

Prinos do dospijeća obveznica s ugrađenim opcijama
 ................................ 117

Prinos do dospijeća obveznice bez kupona
 ................................................ 118

Realizirana stopa ukupnog
 prinosa.......................................................... 119

Prinos u razdoblju
 ulaganja....................................................................
 121

Projekcija realizirane stope ukupnog prinosa
 ............................................ 124

Prinos do dospijeća anuitetske obveznice ..................................................
 124

2.15. Koncept stvarnog prinosa do dospijeća
 ................................................. 125

Prinos nakon
 oporezivanja......................................................................
 129

Nominalna i realna stopa prinosa
 ........................................................... 131

2.16. Rizik promjene kamatne stope
 .............................................................. 132

Međuovisnost cijena obveznica i vremena do dospijeća .............................
 132

Međuovisnost cijena obveznica i tržišnih kamatnih stopa
 ......................... 134

2.17. Koncept trajanja (duracije) obveznica
 ................................................... 137

Macaulay-evo trajanje ili duracija ..........................................................
 137

Modificirano trajanje
 ............................................................................
 141

Efektivno trajanje
 ..................................................................................
 145

Zaštita od rizika promjene kamatne stope
 ............................................... 146

Beta prinosa
 ..........................................................................................
 147

2.18. Konveksnost obveznica .........................................................................
 148

Konveksnost
 ...........................................................................................
 149

Efektivna
 konveksnost.............................................................................
 157

2.19. Krivulja prinosa obveznica
 .................................................................... 159

Teorija očekivanja kamatnih stopa
 .......................................................... 161

Teorija preferencije likvidnosti.................................................................
 163

Teorija segmentacije tržišta
 ..................................................................... 163

2.20. S A Ž E T A K
 ......................................................................................
 166

2.21. Zadaci za vježbu
 ...................................................................................
 171

2.22. Tržište dionica
 ......................................................................................
 177

2.23. Obične dionice
 .....................................................................................
 179

2.24. Povlaštene dionice
 .................................................................................
 181

Kumulativne povlaštene dionice ..............................................................
 182

Ne kumulativne povlaštene
 dionice.......................................................... 183

Povlaštene dionice s fl uktuirajućim dividendama
 ..................................... 183

Dionička dividenda ...............................................................................
 184

2.25. Podjela i okrupnjavanje dionica
 ............................................................ 185

2.26. Tržišne kotacije dionica .........................................................................
 186

2.27. Naknade za trgovanje
 ............................................................................
 191

Provizija
 ..............................................................................................
 191

2.28. Kupnja na marginu
 ...............................................................................
 191

Održavanje margine
 .............................................................................
 192

Poluga ..................................................................................................
 194

2.29. Kratka prodaja vrijednosnica
 ................................................................ 195

Nepokrivena kratka prodaja
 .................................................................. 197

2.30. Procjena vrijednosti dionica
 .................................................................. 198

Tržišna vrijednost
 dionica.......................................................................
 198

Intrinzična vrijednost dionica.................................................................
 199

2.31. Model sadašnje vrijednosti dividendi
 .................................................... 201

CAPM u funkciji korekcije diskontne stope
 ............................................. 204

Gordonov model konstantnog
 rasta.......................................................... 206

Očekivani prinos po dionici
 ................................................................... 208

Intrinzična vrijednost povlaštenih dionica kroz DDM model....................
 211

Model dvostupanjskog rasta dividendi
 ..................................................... 212

Intrinzična vrijednost dionice bez dividendi
 ........................................... 214

H – model diskontiranih dividendi ........................................................
 215

Model višestupanjskog rasta dividendi
 ..................................................... 216

Sadašnja vrijednost mogućeg rasta profitabilnosti
 ..................................... 221

2.32. Model za određivanje cijene kapitalne imovine
 ..................................... 224

Ravnotežne cijene i ravnotežni očekivani
 prinosi...................................... 224

Model za vrednovanje imovina na tržištu kapitala
 .................................. 225

Pretpostavke CAPM modela
 .................................................................. 226

Implikacije pretpostavki CAPM modela
 .................................................. 227

Sistematski i nesistematski
 rizik............................................................... 230

Model jednostavna linearne regresije
 ....................................................... 231

Regresijska analiza u kontekstu
 CAPM-a................................................. 234

Beta vrijednosnice .................................................................................
 236

Premija rizika tržišnog portfelja
 ............................................................. 237

Premija rizika po CAPM
 modelu............................................................ 238

Pravac tržišta vrijednosnica
 .................................................................... 239

2.33. Koncept indeksnog modela
 ................................................................... 240

2.34. S A Ž E T A K ......................................................................................
 248

2.35. Zadaci za vježbu
 ...................................................................................
 253

3. IZVEDENI INSTRUMENTI FINANCIJSKOG SUSTAVA ........................ 255

3.1. Uloga i funkcija izvedenica
 ................................................................... 257

Osnovne karakteristike izvedenica
 ........................................................... 258

Sastavljanje izvedenice ...........................................................................
 259

3.2. Izvedenice prema tržištu
 ....................................................................... 260

Burzovne izvedenice
 ..............................................................................
 260

OTC izvedenice
 ....................................................................................
 262

3.3. Izvedenice prema temeljnoj imovini
 ...................................................... 265

Svrha izvedenica ...................................................................................
 267

Sintetička
 poluga....................................................................................
 268

3.4. Osnovni koncept cijene i vrijednosti izvedenica
 .................................... 269

Skladištenje
 ...........................................................................................
 270

Arbitraža
 ..............................................................................................
 271

3.5. Terminski unaprijedni ugovor ...............................................................
 274

3.6. Unaprijedni ugovor na dionice
 ............................................................. 277

Dionički unaprijedni ugovor
 .................................................................. 277

Unaprijedni ugovor na dionički
 indeks.................................................... 277

Utjecaj dividendi
 ...................................................................................
 278

3.7. Koncept cijene i vrijednosti unaprijednog ugovora na dionice
 ............... 279

Cijena ugovora bez
 dividendi.................................................................. 279

Vrijednost unaprijednog ugovora bez dividendi
 ........................................ 280

Cijena unaprijednog ugovora s dividendama
 ........................................... 281

Vrijednost unaprijednog ugovora s dividendama
 ...................................... 283

Cijena i vrijednost unaprijednog ugovora na dionički indeks
 .................... 283

3.8. Unaprijedni ugovor na instrumente sa stalnim prihodom

i kamatne stope
 .....................................................................................
 284

Unaprijedni ugovor na obveznice
 ........................................................... 284

Unaprijedni ugovor na kamatne stope
 ..................................................... 286

Izračun visine kamatne stope FRA ugovora
 ............................................. 287

Izračun vrijednosti FRA ugovora
 ............................................................ 289

3.9. Valutni unaprijedni ugovor
 ................................................................... 291

3.10. Koncept cijene i vrijednosti valutnog unaprijednog ugovora
 ................. 292

Izračun cijene (deviznog tečaja) valutnog unaprijednog ugovora................
 292

Izračun vrijednosti valutnog unaprijednog ugovora
 .................................. 293

3.11. Terminski ročni ugovor
 ......................................................................... 295

Klirinška kuća ......................................................................................
 296

Račun margine
 ......................................................................................
 297

Margina održavanja
 ..............................................................................
 298

Svojstvo
 konvergencije.............................................................................
 300

Bazni rizik
 ............................................................................................
 301

Isporuka i namira u novcu na tržištu ročnih
 ugovora................................ 302

3.12. Koncept cijene i vrijednosti ročnog
 ugovora.......................................... 303

Izvedba cijene ročnog ugovora
 ................................................................. 303

Utjecaj kamatnih stopa na cijenu ročnog
 ugovora..................................... 304

Izvedba cijene ročnog ugovora modelom troškova
 isporuke......................... 306

Izvedba cijene ročnog ugovora s prinosom pogodnosti na temeljnu imovinu
 ... 307

Izvedba cijene ročnog ugovora s pozitivnim novčanim tokovima

na temeljnu
 imovinu..............................................................................
 308

Očekivana promptna cijena temeljne
 imovine.......................................... 309

Vrednovanje ročnog ugovora
 ................................................................... 310

3.13. Ročni ugovor na trezorske
 zapise........................................................... 311

Koncept cijene ročnog ugovora na trezorske zapise.....................................
 312

3.14. Ročni ugovor na eurodolarski depozit
 ................................................... 315

Koncept cijene ročnog ugovora na eurodolarski depozit
 ............................. 317

3.15. Ročni ugovor na obveznice ...................................................................
 318

Koncept cijene ročnog ugovora na obveznice
 ............................................. 319

Faktor konverzije
 ...................................................................................
 321

Najisplativija obveznica za isporuku
 ...................................................... 322

3.16. Ročni ugovor na dionički indeks
 ........................................................... 324

Koncept cijene ročnog ugovora na dionički indeks.....................................
 324

3.17. Valutni ročni ugovor
 .............................................................................
 325

Izračun cijene (deviznog tečaja) valutnog ročnog
 ugovora.......................... 325

3.18. Opcijski ugovori
 ...................................................................................
 327

Osnovne karakteristike i tipovi opcija
 ...................................................... 328

Veza između izvršne cijene i tržišne cijene opcije .....................................
 330

Uloga klirinške kuće kod
 opcija............................................................... 331

3.19. Opcije prema temeljnoj imovini
 ........................................................... 332

3.20. Koncept cijene opcijskog ugovora
 ......................................................... 338

Opcija kupnje
 .......................................................................................
 339

Opcija prodaje
 .......................................................................................
 341

3.21. Cjenovni paritet europskih opcija
 ......................................................... 343

Faktori koji utječu na cijenu
 opcije.......................................................... 348

Intrinzična i vremenska vrijednost
 opcija................................................. 351

3.22. Binomni model vrednovanja opcija
 ....................................................... 353

Vrednovanje neosjetljivo na rizik
 ............................................................ 354

Binomni model jednog razdoblja
 ............................................................ 355

Pristup savršene zaštite
 .......................................................................... 355

Pristup vrednovanja neosjetljivo na rizik .................................................
 358

Vjerojatnost neosjetljiva na rizik
 ............................................................. 359

Binomni model dva
 razdoblja................................................................. 362

Američke opcije i binomni model
 ........................................................... 368

3.23. Black-Scholes-Merton model vrednovanja opcija
 .................................. 370

Normalna distribucija
 vjerojatnosti......................................................... 372

3.24. Povijesna i implicirana varijabilnost
 ...................................................... 374

3.25. Mjerenje osjetljivosti opcijske premije
 ................................................... 378

Grčka abeceda rizika .............................................................................
 378

Delta
 ....................................................................................................
 379

Gamma ................................................................................................
 381

Vega
 .....................................................................................................
 383

Theta.....................................................................................................
 383

Rho
 .......................................................................................................
 385

3.26. Egzotične opcije
 ....................................................................................
 386

3.27. Ugovori o zamjeni ................................................................................
 388

Financijska institucija kao kreator tržišta zamjena
 .................................. 389

3.28. Koncept cijene i vrijednosti ugovora zamjeni
 ........................................ 390

Vrednovanje obveznice s fl uktuirajućom kamatnom stopom
 ...................... 391

3.29. Ugovor o zamjeni kamatnih stopa
 ......................................................... 394

Komparativne prednosti..........................................................................
 397

3.30. Koncept cijene i vrijednosti ugovora o zamjeni kamatnih stopa
 ............ 400

Izračun cijene (fiksne kamatne stope) kamatne zamjene
 ........................... 400

Izračun vrijednosti kamatne zamjene ......................................................
 402

3.31. Ugovor o valutnoj zamjeni
 .................................................................... 404

Komparativne
 prednosti..........................................................................
 408

3.32. Koncept cijene i vrijednosti ugovora o valutnoj zamjeni
 ....................... 410

Izračun cijene (fiksne kamatne stope) ugovora o valutnoj zamjeni
 ............. 410

Izračun vrijednosti valutne zamjene
 ....................................................... 413

3.33. Ugovori o zamjeni na dionice ili dioničke indekse
 ................................ 415

3.34. Koncept cijene i vrijednosti ugovora o zamjeni na dionice
 .................... 418

Izračun cijene (fiksne kamatne stope) ugovora o zamjeni na dionice
 .......... 418

Izračun vrijednosti ugovora o zamjeni na dionice
 .................................... 419

3.35. Opcijski ugovor na zamjenu kamatnih stopa
 ......................................... 420

3.36. Osiguranje od kreditnog rizika ..............................................................
 424

Značajke CDS ugovora i tržišta
 .............................................................. 425

3.37. S A Ž E T A K
 ......................................................................................
 428

3.38. Zadaci za vježbu
 ...................................................................................
 432

PRILOG – Financijske i statističke tablice
 .......................................................... 438

LITERATURA....................................................................................................
 445

Dodatne informacije

Godina izdanja

Uvez

Meki

Autor

Tomić, Bojan

Karakter

udžbenik

Broj stranica

ISBN

Izdavač