FISKALNA ODGOVORNOST U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA

Autor: Bakran, Domagoj; Jakir Bajo, Ivana; Milić, Andreja; Nikić, Jasna
Područje: Financije i računovodstvo
Područje: Pravo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2015
Broj stranica: 158
Uvez: Meki

150,00 kn (19,91 €)

U priručniku se detaljno pojašnjava svaka pojedina faza i radnja koja prethodi davanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2276 Kategorije: ,

Opis

O knjizi:

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 138/10.), uvedena su fiskalna pravila prema kojima Vlada Republike Hrvatske provodi fiskalnu politiku prvenstveno s ciljem smanjivanja državne potrošnje i zaduženosti opće države. Zakonom su određena i pravila odgovornog fiskalnog ponašanja na svim razinama, od središnje države i JLP(R)S do njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 19/2014.), proširen je krug obveznika primjene Zakona i na trgovačka društva u stopostotnom vlasništvu Republike Hrvatske.
Shodno izmijenjenom Zakonu, spomenuta trgovačka društva i druge pravne osobe po prvi puta predaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu. Izjava o fiskalnoj odgovornosti postaje dodatni instrument odgovornosti prema nadležnom ministru, županu, gradonačelniku ili općinskom načelniku kojom predsjednik uprave i čelnik druge pravne osobe potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Iz sadržaja:

I. DIO
ZAKON O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ……………………………………………… 1
1. SADRŽAJ, CILJEVI I OBVEZNICI PRIMJENE ZAKONA
O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ……………………………………………………. 2
1.1. Fiskalna pravila i njihova primjena …………………………………………….. 3
1.2. Izvještavanje o fiskalnim pravilima …………………………………………….. 6
1.3. Naknadne kontrole ……………………………………………………………………. 6
2. RAZLOZI UKLJUČIVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH
PRAVNIH OSOBA U OBVEZNIKE ZAKONA O FISKALNOJ
ODGOVORNOSTI …………………………………………………………………………… 7
3. REGISTAR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH
OSOBA OBVEZNIKA DAVANJA IZJAVE O FISKALNOJ
ODGOVORNOSTI …………………………………………………………………………… 8

II. DIO
UREDBA O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ
ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI
FISKALNIH PRAVILA ………………………………………………………………………………….. 11
1. OBVEZNICI SASTAVLJANJA I PREDAJE IZJAVE O FISKALNOJ
ODGOVORNOSTI …………………………………………………………………………… 12
2. SADRŽAJ IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ………………………. 12
3. PREDMET O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ………………………………….. 15
4. UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI …………………………………….. 20
5. PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI ……………………. 22
6. IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA
UTVRĐENIMA PRETHODNE GODINE …………………………………………… 23
7. MIŠLJENJE UNUTARNJIH REVIZORA O SUSTAVU
FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ……………………………….. 24
8. POSTUPAK I ROKOVI SASTAVLJANJA I PREDAJE IZJAVE O
FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ………………………………………………………. 26
9. PROVJERA SADRŽAJA IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI
I IZVJEŠTAVANJE O UOČENIM NEPRAVILNOSTIMA ……………………. 28
10. PREDAJA IZJAVE PRILIKOM POSTUPKA PRIMOPREDAJE
DUŽNOSTI …………………………………………………………………………………….. 30

III. DIO
UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI …………………………………………… 35
1. PITANJA, DOKAZI I PROVOĐENJE TESTIRANJA IZ PODRUČJA
IZVRŠAVANJA ………………………………………………………………………………… 36
2. PROVOĐENJE TESTIRANJA I DOKAZI PO PITANJIMA IZ
PODRUČJA JAVNE NABAVE …………………………………………………………… 50
3. PITANJA, DOKAZI I PROVOĐENJE TESTIRANJA IZ PODRUČJA
RAČUNOVODSTVA ……………………………………………………………………….. 105
4. PITANJA, DOKAZI I PROVOĐENJE TESTIRANJA IZ PODRUČJA
IZVJEŠTAVANJA …………………………………………………………………………….. 119
PROPISI:
Zakon o fiskalnoj odgovornosti ………………………………………………………………………………………………. 123
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni
fiskalnih pravila …………………………………………………………………………………………………………………….. 131

PRILOZI:
Prilog 1.a Izjava o fiskalnoj odgovornosti ……………………………………………………………………… 145
Prilog 1.b Izjava o fiskalnoj odgovornosti ……………………………………………………………………… 146
Prilog 2.b Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
utvrđene u registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika
davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti …………………………………………………………. 147
Prilog 3. Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti ………………………………………………………… 154
Prilog 4. Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima ………………………………………. 155
Prilog 5. Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola
za područja koja su bila revidirana ………………………………………………………………… 156

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “FISKALNA ODGOVORNOST U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA”

Povezane knjige - Naša preporuka