GRAĐANSKO PRAVO - Naruči svoju knjigu

GRAĐANSKO PRAVO

Opći dio, stvarno pravo, obvezno i nasljedno pravo
Autor: Klarić, Petar; Vedriš, Martin
Područje: Pravo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2014.
Broj stranica: 802
Uvez: Tvrdi

395,00 kn

U ovom XIV. izmijenjenom i dopunjenom izdanju obuhvaćene su brojne izmjene u zakonodavstvu

SKU: ddd37a154847 Kategorija:

Opis

O knjizi:

U ovom su izdanju obuhvaćene brojne izmjene u zakonodavstvu relevantnom za materiju građanskog prava (Zakon o zemljišnim knjigama, Obiteljski zakon, Zakon o zaštiti potrošača, Ovršni zakon i dr.) do kojih je došlo u razdoblju u kojem su izašla dva neizmijenjena izdanja (XII. i XIII.).

Iz sadržaja:

Prvi dio

OPĆI DIO GRAĐANSKOG PRAVA

I. Uvod

II. Izvori građanskog prava

III. Građanskopravni odnos

IV. Subjekti građanskopravnog odnosa

V. Građansko pravo u subjektivnom smislu

VI. Objekti građanskopravnog odnosa

VII. Pravni poslovi

VIII. Stjecanje i gubitak prava
Drugi dio

STVARNO PRAVO

IX. Uvod

X. Posjed

XI. Pravo vlasništva

XII. Zemljišne knjige

XIII. Stvarna prava na tuđoj stvari
Treći dio

OBVEZNO PRAVO

I. Opći dio obveznog prava

XIV. Uvod

XV. Pojam i vrste obveza

XVI. Pojam i sklapanje ugovora

XVII. Vrste i tipovi ugovora u obveznom pravu

XVIII. Pojačanje obveznopravnog odnosa

XIX. Promjene u obveznopravnom odnosu

XX. Djelovanje ugovora

XXI. Prestanak obveznopravnog odnosa
OBVEZNO PRAVO

II. Ugovorni odnosi

XXII. Ugovori o prijenosu stvari i prava

XXIII. Ugovori o uporabi i korištenju stvari

XXIV. Ugovori o uslugama

XXV. Ugovor o ortaštvu
OBVEZNO PRAVO

III. Izvanugovorni odnosi

XXVI. Izvanugovorne obveze

XXVII. Odgovornost za štetu

XXVIII. Stjecanje bez osnove

XXIX. Poslovodstvo bez naloga

XXX. Jednostrana izjava volje

XXXI. Javno obećanje nagrade

XXXII. Vrijednosni papiri
Četvrti dio

NASLJEDNO PRAVO

XXXIII. Uvod

XXXIV. Zakonsko nasljedno pravo

XXXV. Oporučno nasljedno pravo

XXXVI. Nužno nasljedno pravo

XXXVII. Nasljednopravni ugovori

XXXVIII. Ostavinski postupak

XXXIX. Nasljednička zajednica i njezino razvrgnuće

Stvarno kazalo

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka