INOVATIVNOST I IMIDŽ HRVATSKE - Naruči svoju knjigu

INOVATIVNOST I IMIDŽ HRVATSKE

Autor: Vukšić, Doris
Područje: Marketing
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 172
Uvez: Tvrdi

190,00 kn

Knjiga nedvojbeno ukazuje kako Hrvatska, da bi naglasila svoju izvornost, jedinstvenost i autentičnost, mora jačati svoj imidž inovativne zemlje na temelju tri ključna područja – izumiteljske tradicije koja je već ukorijenjena u hrvatski identitet, povoljnih ekonomskih indikatora inovativnosti te snažnog inovacijskog potencijala

SKU: 13432 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Komunikacijski, marketinški i promocijski pristup korištenja inovativnosti kao osobine identiteta, jačanja imidža i promocije zemlje nedovoljno je istražen u svijetu, a posebice u Hrvatskoj. Teorijski dio ove knjige pridonio je jasnijem shvaćanju fenomena inovativnosti i imidža zemlje temeljen na znanstvenom istraživanju uloge inovativnosti kao komunikacijskog alata za brendiranje zemlje. Knjiga nedvojbeno ukazuje kako Hrvatska, da bi naglasila svoju izvornost, jedinstvenost i autentičnost, mora jačati svoj imidž na području inovativnosti na temelju izumiteljske tradicije koja je već ukorijenjena u hrvatski identitet, povoljnih ekonomskih indikatora inovativnosti te snažnog inovacijskog potencijala.

Cjelokupni sadržaj dopunjen je primjerima dobre prakse zemalja koje svijetu uspješno komuniciraju svoju inovativnost te mogućnostima i preporukama praktičnog korištenja inovativnosti kao komunikacijskog alata za jačanje imidža Hrvatske. Podizanjem svjesnosti javnosti o hrvatskim izumima i inovatorima, Hrvatska može postati domovina svojevrsnog izumiteljskog talenta, a stvaranjem povoljnog poduzetničkog okruženja, priljeva rizičnog kapitala te otvorenosti prema pametnim rješenjima – i zemlja u koju će investitori rado ulagati.

Knjiga u teorijskom smislu na jednom mjestu objedi¬njuje različite, interdisciplinarne pristupe razumijevanju inova¬tivnosti te identiteta i imidža (kao i brenda) država, te njihove uloge i važnosti za političke i gospodarske uspjehe u globalizi- ranom svijetu. Također ima praktičnu i uporabnu notu, budući da rezultati istraživanja mogu pridonijeti boljem razumijevanju uloge inovativnosti, ne samo kao ekonomske, već i komunika¬cijske kategorije, posebice u međunarodnom gospodarskom i političkom pozicioniranju država (u ovom slučaju Hrvatske) te pridonijeti jačanju imidža Hrvatske kao inovativne države u svijetu.
Iz recenzije prof. dr. sc. Bože Skoke

Nedvojbeno je da inovativnost određene zemlje određuje njenu budućnost. U periodu tijekom kojega je prema Global¬nom indeksu inovativnosti Hrvatska zauzela 41. mjesto na lis¬ti 128 najinovativnijih zemalja svijeta, ova knjiga dolazi kao upozorenje da bez inovativnosti Hrvatska ne može napraviti nužne iskorake koji će, između ostaloga, omogućiti i snažan ekonomski razvoj.
Iz recenzije prof. dr. sc. Dragana Primorca

Iz sadržaja:

Predgovor 5

Uvod 11

1. Teorijski aspekti inovativnosti i imidža zemlje 17

1.1. Fenomen inovativnosti 18

1.2. Imidž zemlje 40

2. Inovativnost i imidž Hrvatske 65

2.1. Prethodna istraživanja imidža Hrvatske s obzirom na inovativnost 70

2.2. Hrvatski inovatori i izumi kroz povijest 75

2.3. Inovativnost Hrvatske na području tehnologije 82

2.4. Hrvatska na Globalnom indeksu inovativnosti (Gil, 2007. – 2017.) 87

2.5. Pokušaji korištenja hrvatske inovativnosti u dosadašnjoj promociji Hrvatske

3. Uloga inovativnosti u kreiranju imidža Hrvatske 103

3.1. Važnost inovativnosti za pojedinu zemlju i njezin imidž 107

3.2. Imidž i inovativnost Hrvatske 110

3.3. Poznavanje hrvatskih inovatora i inovacija 116

3.4. (Ne)korištenje inovativnosti u kreiranju imidža Hrvatske 119

3.5. Izazovi korištenja inovativnosti u kreiranju imidža Hrvatske 122

3.6. Preporuke za korištenje inovativnosti u izgradnji imidža Hrvatske 126

4. Uporaba inovativnosti u promociji i brendiranju zemlje; Primjeri dobre prakse – Švicarska, Švedska, Velika Britanija, Izrael, Singapur 131

4.1. Švicarska 134

4.2. Švedska 139

4.3. Velika Britanija 142

4.4. Izrael 145

4.5. Singapur 149

Zaključak 153

Prilozi 157

Literatura 159

Internetski izvori 164

Popis grafikona 166

Popis slika 166

Iz recenzije prof. dr. sc. Bože Skoke 167

Iz recenzije prof. dr. sc. Dragana Primorca 169

Životopis – dr. sc. Doris Vukšić 171

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka