IZAZOVI DESTINACIJSKOGA MENADŽMENTA I IMAGINACIJA TURIZMA BUDUĆNOSTI - Naruči svoju knjigu

IZAZOVI DESTINACIJSKOGA MENADŽMENTA I IMAGINACIJA TURIZMA BUDUĆNOSTI

Prilagodba destinacijskih menadžment organizacija COVID-19 okruženju
Autor: Golja, Tea
Područje: Menadžment
Područje: Turizam
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2021.
Broj stranica: 224
Uvez: Meki

19,91  (150,01 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13522 Kategorije: ,

Opis

Iz sadržaja

Prvo poglavlje naslova „Destinacijski menadžment tijekom i nakon COVID-a“ obrađuje tematiku destinacijskoga menadžmenta u kontekstu krize u turizmu uzrokovane koronavirusom s jedne strane i održivog turizma s druge. Jedna od zadaća destinacijskoga menadžmenta je istraživanje tržišta i praćenje trendova. Upravo se zbog toga čitavo jedno poglavlje posvećuje temi „Novi trendovi u turizmu i putovanja nakon COVID-19“. Naslov trećeg poglavlja je: „Dinamičan proces stvaranja turističkog doživljaja za postpandemijski turizam“. Turizam i industrija slobodnog vremena suočeni su s potražnjom za emocijama od svojih početaka, a posebno će tako biti istaknuto u postpandemijskom razdoblju u kojem destinacija treba postići povjerenje da gost odabere nju i da se emotivno poveže s njom. U postpandemijskom razdoblju naglasak će biti na razvoju posebnih oblika turizma, vodeći računa o trendovima na turističkom tržištu te promjenama navika i očekivanja turista.

Četvrto poglavlje „Suradnja i partnerstvo interesnih dionika u turizmu: primjeri dobre prakse kreiranja inovativnoga turističkog doživljaja“ obrađuje teme unutar diskursa suradnje i umrežavanja interesnih dionika u turizmu. Svrha je poglavlja istaknuti važnost partnerstva među interesnim dionicima osnovnim spoznajama koncepata teorije dionika.„Marketing turističke destinacije i mogućnosti za destinacijske menadžment organizacije“ naslov je petog poglavlja. U ovom se poglavlju polazi od činjenice da marketing turističke destinacije ima zadatak harmonizirati odnos i težiti pronalasku optimalne i zadovoljavajuće ravnoteže između potreba i očekivanja turista i lokalne zajednice te drugih dionika u turizmu promatrajući turističku destinaciju kao multidionički i smart ekosustav. Konačni je cilj optimizirati učinke turizma. U ovom se poglavlju pojašnjava što je to marketing turističke destinacije, koji su čimbenici koji su utjecali na promjene u marketinškom pristupu kroz vrijeme (od marketinga orijentiranog na proizvod do marketinga 5.0), koje su osnovne funkcije marketinga turističke destinacije, a koje su razlike između tradicionalnog i digitalnoga marketinga. „Koncept calm tehnologije i implikacije za turističke destinacije“ šesto je poglavlje. Ovo poglavlje predstavlja koncept calm (dizajna) tehnologije, kao mogućeg pravca u prevladavanju pojedinih negativnih aspekata upotrebe IKT na turističko iskustvo, a s posebnim osvrtom na implikacije ovog koncepta za turističke destinacije. „Važnost mjerenja i praćenja održivosti turizma“ poglavlje je u kojem se obrađuju sustavi pokazatelja za procjenu održivosti turizma. Umjesto klasičnog zaključka, ova se znanstvena monografija zaključuje poglavljem naziva: „Hoćemo li nakon COVID-19 sve više govoriti o slow turizmu?“. Na temelju rezultata istraživanja i primjera dobre prakse ovaj rad identificira osnovne karakteristike sporog turizma te prednosti primjene istoga za destinaciju posebno u vrijeme pandemijske krize, kao što je kriza uzrokovana virusom COVID-19.

Iz recenzija

Recenzent: izv. prof. dr. sc Vanja Pavluković, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Republika Srbija

“Odgovoran destinacijski menadžment osigurava konkurentsku prednost turističkih destinacija i pretpostavlja uspješno upravljanje resursima destinacije s jedne strane i potpunim iskustvom turista – korisnika usluga i doživljaja pruženih u destinaciji. Uspješnost destinacije ovisna je o uspješnosti destinacijske menadžment organizacije, koja treba da se bavi stvaranjem i podsticanjem sinergije i partnerstva meĎu interesnim dionicima kako bi se resursi destinacije koristili i valorizirali na održiv način i zajedničku dobrobit. Uloga destinacijske menadžment organizacije danas je biti spona izmeĎu internog destinacijskog okruženja i vanjskog konkurentskog okruženja. Takva uloga dodjeljuje i veliku odgovornost, ali donosi i brojne izazove, naročito u kriznim vremenima, kao što je COVID-19 pandemija, sa kojima se ove organizacije moraju suočiti i prilagoditi novonastaloj situaciji radi održivog razvoja turizma na destinaciji. Izgradnja povjerenja i partnerstva s dionicima u neposrednom okruženju jedan je od prioriteta destinacijskog menadžmenta danas, ali i prilagoĎavanje globalnim trendovima

i promenama u ponašanju i očekivanju turista, sa akcentom na pružanje autentičnog lokalnog doživljaja turistima. Otuda širi društveni interes za ovo djelo. Svi zainteresirani, kako znanstvena i stručna javnost, tako i studenti i zaposleni u turističkom sektoru, u ovom će djelu pronaći jedinstveno sažete vrijedne informacije i sadržaje u domenu destinacijskog menadžmenta, održivog razvoja turizma i preporuka za budući razvoj turizma, naročito imajući u vidu posledice krize izazvane koronavirusom i trendove na globalnom turističkom tržištu. Ovakvo ili slično djelo koje se bavi izazovima i reakcijom destinacijskog menadžmenta u i post COVID-19 okruženju prema dostupnim informacijama, ne postoji. Postoje kraći članci, izveštaji raznih organizacija iz sektora turizma, ali nisu strukturirani na način kako je strukturirano ovo djelo – od samog pojašnjenja definicija, trendova u turizmu, upoznavanja interesnih dionika, marketinga turističke destinacije, do kreiranja novih turističkih proizvoda za post COVID-19 okruženje, primene novih tehnologija, prikaza primjera dobre prakse i rezultata istraživanja autora.”

 

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač