IZVAN OKVIRA 5 - Naruči svoju knjigu

IZVAN OKVIRA 5

Pedagoška dokumentacija procesa učenja djece i odraslih kao alat razvoja kurikuluma
Autor: Slunjski, Edita
Područje: Odgoj i obrazovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 198
Uvez: Meki

19,91  (150,01 kn)

Bogato ilustriran i sveobuhvatan prikaz pedagoške dokumentacije namijenjen boljem razumijevanju postojećih znanja djece i podupiranju procesa njihova učenja koji su u tijeku

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: ddd37a154837 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Da bi ostvarili puni potencijal pedagoške dokumentacije, tj. da bi ovaj moćan alat provedbe Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015) u potpunosti iskoristili, odgajatelji trebaju sveobuhvatnu podršku kroz sve dostupne resurse. Jedan od njih je dobar pisani izvor na kojeg se odgajatelji mogu osloniti i koji ih u njihovom radu s pedagoškom dokumentacijom može voditi. Ova monografija autorice Edite Slunjski jedan je od takvih resursa, koji će biti veoma važan odgajateljima u Hrvatskoj, kao i svim drugima u vašoj zemlji koji se bave ranim i predškolskim obrazovanjem.

Inspirirana Reggio Emilia pristupom, profesorica Edita Slunjski napisala je knjigu koja se temelji na širokom iskustvu i dubokom znanju, a koja pruža bogato ilustriran i sveobuhvatan prikaz pedagoške dokumentacije. Osim što pokriva teoriju pedagoške dokumentacije i opisuje mnoštvo različitih oblika dokumentiranja, autorica prodire u dubinu široke lepeze primarnih zadaća čijem ostvarivanju pedagoška dokumentacija može poslužiti, što je čini važnim alatom u odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu. Jedna od ključnih uloga je doprinos razvoju participativne pedagogije koja odgajatelje, roditelje i djecu tretira kao protagoniste, koje se s pomoću pedagoške dokumentacije bolje vidi i čuje, a omogućuje im da budu aktivni subjekti u stvaranju značenja i sukonstrukciji znanja.

Iz predgovora Petera Mossa, profesora emeritusa

Iz sadržaja:

Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2. Od nagomilavanja artefakata do pedagoške dokumentacije. . . . . . . . 3

3. Oblici pedagoške dokumentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.1. Individualni portfolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.2. Dječji uratci (individualni i zajednički) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3.2.1. Dječje slike i crteži. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3.2.2. Pisani dječji uratci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3.2.3. Verbalni dječji izričaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.2.4. Dječji izričaji pokretom te dječji glazbeni i dramski izričaji . . . . . . . . 8

3.2.5. Konstrukcije i druge trodimenzionalne dječje ekspresije . . . . . . . . . . . 9

4. Namjene pedagoške dokumentacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5. Pedagoška dokumentacija u funkciji “profesionalnog buđenja”

odgajatelja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

6. Pedagoška dokumentacija u funkciji razvoja refleksivnog

profesionalizma odgajatelja – transformativni karakter

profesionalnog usavršavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

7. Pedagoška dokumentacija u funkciji pretvorbe vrtića

u zajednicu koja uči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

8. Pedagoška dokumentacija u funkciji dekonstrukcije zastarjelih

načina promatranja djece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

8.1. Napuštanje adultocentrične perspektive promatranja djece . . . . . . . . . . . . . 24

8.2. Od klasičnog “testiranja” prema boljem razumijevanju djece . . . . . . . . . . . . . 25

8.3. Promatranje djece u “prugastom” i “glatkom” prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

8.4. Sumativno, formativno i transformativno procjenjivanje . . . . . . . . . . . . . . . . 29

8.5. Kontekstualna uvjetovanost kvalitete – od diskursa procjene

prema diskursu stvaranja značenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

9. Pedagoška dokumentacija kao podrška razvoju participativne

prakse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

9.1. Perspektiva djeteta i participativna praksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

9.2. Učenje o demokraciji vs. življenje demokracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

9.3. Odnosi moći i dijalektička interpretacija demokracije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

9.4. Reggio pristup – inspiracija za korištenje refleksivnih alata . . . . . . . . . . . . . . 37

9.5. Različite razina participacije djece – prisustvo, sudjelovanje i utjecaj . . . . . 39

9.6. Participacija djece u kreiranju dokumentacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

9.7. Pedagogija slušanja i Dnevnici učenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

10. Pedagoška dokumentacija kao sredstvo dekonstrukcije

zastarjelih shvaćanja odgojno-obrazovnog procesa . . . . . . . . . . . . . . 44

10.1. Napuštanje analitičkog u korist holističkog pristupa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

10.2. Napuštanje ideje linearnosti i predvidivosti u korist kompleksnosti

i nepredvidivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

10.3. Napuštanje ideje reprodukcije u korist (su)konstrukcije znanja . . . . . . . . 47

10.4. Odustajanje od manipulacije djecom u korist razvoja

njihove autonomije i emancipacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

11. Pedagoška dokumentacija u funkciji konstrukcije

i evaluacije kurikuluma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

12. Pedagoška dokumentacija u analizi odgojno-obrazovnih

intervencija odgajatelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

13. Višeslojnost pedagoške dokumentacije i njezin semiotički

potencijal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

14. Pedagoška dokumentacija u funkciji informiranja roditelja

i šire javnosti te kreiranja obrazovnih politika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

15. Pedagoška dokumentacija u nacionalnim kurikulumima

i praksama drugih zemalja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

16. Pedagoška dokumentacija u Nacionalnom kurikulumu za rani

i predškolski odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. . . . . . . . . . . . 68

16.1. Pedagoška dokumentacija u razvoju kurikuluma vrtića fokusiranjem na

značajke i prioritetne ciljeve NKRPOO-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Primjer 1. Kontinuitet, razvojni kapaciteti i profesionalno učenje . . . . . . 74

Primjer 2. Slika o djetetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Primjer 3. Okruženje vrtića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Primjer 4. Planiranje, razvoj i osiguranje podrške aktivnostima . . . . . . . . 89

Primjer 5. Aktivnosti dokumentiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Primjer 6. Refleksije s djecom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Primjer 7. Interpretacija dokumentacije i mogući kriteriji analize . . . . . . 97

Primjer 8. Interpretacija dokumentacije u obliku izvješća . . . . . . . . . . . . 105

Primjer 9. Interpretacija dokumentacije temeljem transkripta

razgovora s djecom (videozapisi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

16.2. Pedagoška dokumentacija u razvoju kurikuluma predškole. . . . . . . . . . . 123

Dr. sc. Ida Somolanji Tokić

16.3. Promišljanja u vezi s pedagoškom dokumentacijom – refleksija iz kuta

dviju pedagoginja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Iva Debeljak, mag. paed. i Anita Malašić, mag. paed.

17. Dijete kao kritički suistraživač u dijalogu s odgajateljem . . . . . . . 135

Sažetak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Recenzije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Kazalo pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka