KATOLIČKA CRKVA, VJERSKE ZAJEDNICE I HRVATSKI PRAVNI SUSTAV - Naruči svoju knjigu

KATOLIČKA CRKVA, VJERSKE ZAJEDNICE I HRVATSKI PRAVNI SUSTAV

Autor: Petrak, Marko; Staničić, Frane
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 384
Uvez: Tvrdi

41,14  (309,97 kn)

Knjiga je namijenjena svima koje zanima jesu li zaista sve vjerske zajednice u Hrvatskoj jednake pred zakonom, kako propisuje Ustav Republike Hrvatske, ili ih praksa razlikuje, čineći određene vjerske zajednice ‘nad zakonom’

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13403 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Odgovor na pitanje kakav je odnos države i vjerskih zajednica ujedno i predstavlja uređivanje statusa vjerskih zajednica na području države, kao i uspostavljanje slobode vjeroispovijesti kao jednog od temeljnih ljudskih prava.

Počevši od Ustava RH, preko četiriju međunarodnih ugovora između Svete Stolice i RH, pa sve do zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica kao temeljnih propisa, postupno se izgrađivalo hrvatsko uređenje prava vjerskih zajednica koje se gotovo svakodnevno obogaćuje novim prinosima pravne prakse. To je pravno uređenje predmet raščlambe ove knjige, u kojoj se po prvi put u našoj novijoj pravnoj znanosti, povezujući sistematski i problematski pristup, pokušalo obraditi temeljne aspekte odnosa pravnog sustava spram vjerskih zajednica u hrvatskom kontekstu.

O knjizi su rekli:

Autori se nadaju da će navedena »začinjavačka« knjiga pridonijeti boljem shvaćanju i tumačenju pravnog položaja Katoličke Crkve i drugih vjerskih zajednica u hrvatskom pravnom sustavu te pripomoći u tom smislu kako pravnoj teoriji, tako i pravnoj praksi. Knjiga je nastala i zahvaljujući višegodišnjim potporama Sveučilišta u Zagrebu istraživanjima na projektu Rimsko-kanonska pravna tradicija i europeizacija hrvatskog prava (2015.–2019.), na kojem su autori ove knjige sudjelovali kao voditelj i istraživač. Neka u tom smislu naša Alma Mater primi izraze zahvalnosti autora, čijim je studentima pravnog studija, a osobito onima koji pohađaju izborne predmete Religija, pravo i društvo te Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav, ova knjiga također namijenjena kao sveučilišni udžbenik.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR ………………………………………………………………………………………………………….11

1. UVOD ………………………………………………………………………………………………………………..13

2. PRAVNI STATUS KATOLIČKE CRKVE I VJERSKIH ZAJEDNICA

NA PODRUČJU HRVATSKE…………………………………………………………………………….23

2.1. Pravni status Katoličke Crkve i vjerskih zajednica u Kraljevini

Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji ………………………………………………………………..23

2.2. Pravni status Katoličke Crkve i vjerskih zajednica u Kraljevini SHS/

Jugoslaviji ………………………………………………………………………………………………….25

2.3. Pravni status Katoličke Crkve i vjerskih zajednica u socijalističkoj

Jugoslaviji ………………………………………………………………………………………………….27

3. PRAVNI STATUS KATOLIČKE CRKVE I VJERSKIH ZAJEDNICA U

REPUBLICI HRVATSKOJ………………………………………………………………………………….31

3.1. Ustavni okvir…………………………………………………………………………………………….31

3.2. Europska konvencija i njezin učinak na prava vjerskih zajednica ……………39

3.3. Pravni status Katoličke Crkve i vjerskih zajednica u RH de lege lata ………46

4. PRAVNI STATUS KATOLIČKE CRKVE

U REPUBLICI HRVATSKOJ ……………………………………………………………………………..57

4.1. Nastanak i postupak sklapanja ugovora sa Svetom Stolicom…………………..59

4.2. Ugovor o pravnim pitanjima …………………………………………………………………….60

4.3. Ugovor o gospodarskim pitanjima……………………………………………………………68

4.4. Ugovor o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih

snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske……………………………………….71

4.5. Ugovor o suradnji na području odgoja i kulture ………………………………………71

4.6. Kanonsko pravo i hrvatski pravni sustav …………………………………………………75

4.7. Problemi koji su proizašli tijekom primjene ugovora i ostala

odabrana relevantna pitanja……………………………………………………………………108

5. PRAVNI STATUS VJERSKIH ZAJEDNICA KOJE IMAJU POTPISANE

UGOVORE S REPUBLIKOM HRVATSKOM…………………………………………………197

6. PRAVNI STATUS REGISTRIRANIH VJERSKIH ZAJEDNICA …………………….203

7. PRAVNI STATUS NEREGISTRIRANIH VJERSKIH ZAJEDNICA –

UDRUGA………………………………………………………………………………………………………….205

8. PRAVNI STATUS NEREGISTRIRANIH VJERSKIH ZAJEDNICA KOJE

NEMAJU PRAVNU OSOBNOST……………………………………………………………………209

9. KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA ……………………………..211

10. ZAKLJUČAK……………………………………………………………………………………………………215

PRILOZI………………………………………………………………………………………………………………….217

POPIS LITERATURE……………………………………………………………………………………………..363

KAZALO ………………………………………………………………………………………………………………..374

BILJEŠKA O AUTORIMA……………………………………………………………………………………..382

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka