PODUZETNIČKA ETIKA - Naruči svoju knjigu

PODUZETNIČKA ETIKA

PODUZETNIČKA ETIKA
Autor: Pupavac, Drago
Područje: Poduzetništvo
Područje: Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 188
Uvez: Meki

29,86 

Knjiga koja će vam riješiti sve etičke dvojbe i pomoći u postizanju boljih poslovnih rezultata

Opis

O knjizi:

Ovaj veleučilišni udžbenik i priručnik napisan je zbog potreba kontinuirane i permanentne senzibilizacije studenata ekonomije i poduzetništva za etička pitanja u poslovnoj praksi. Namjera autora je kod studenata, sadašnjih i budućih poduzetnika, potaknuti razmišljanje o etičkim pitanjima i problemima iz poslovnog svijeta na način da se upitaju kako će poduzetnički pothvat koji pokreću ili vode utjecati na ljude u okruženju i na samo okruženje te da postanu svjesni situacija u kojim mogu krenuti lošim putem sve dublje i dublje i odakle nema povratka. Radi tako da učinci tvojega rada budu prihvatljivi za trajan i kvalitetan ljudski život na Zemlji. To znači da se etička pitanja ne smiju postavljati samo u kontekstu raspodjele profita (dobiti), potrebno je da se odnose na cjelokupnu poduzetničku aktivnost. Neovisno o tome radi li se o čistom altruizmu, strahu od mogućih istraga ili uviđanju daje etično ponašanje dobro za business, menadžeri i poduzetnici brinu o etici više nego ikad. Sve veći broj poduzeća organizira tečajeve etike za svoje zaposlenike te angažira savjetnike za etička pitanja. Također, sve je više naznaka kako u vodstvima korporacija uviđaju da su etičnije kompanije ujedno i uspješnije.

Knjiga je protkana ekonomskom analizom i odvažnije ističe da je stjecanje znanja iz poduzetničke etike na studijima ekonomije i ekonomike poduzetništva jednako važno kao i usvajanje matematičkih, računovodstvenih i drugih stručnih znanja. Poduzetnička etika može pružiti dokaze daje neka gospodarska praksa nemoralna, ali je očito da ponajprije od onih koji je proučavaju ovisi hoće li ono što uče pretvoriti u praksu. Iako je knjiga Poduzetnička etika, ponajprije namijenjena kao obvezna literatura studentima preddiplomskog stručnog studija Poduzetništva Veleučilišta u Rijeci, može poslužiti i studentima drugih veleučilišnih i sveučilišnih prediplomskih i diplomskih studija na kojima se proučavaju etički problemi u gospodarstvu. Jednako tako ova knjiga može biti od koristi poduzetnicima i menadžerima koji se gotovo svakodnevno nalaze pred brojnim poslovnim izazovima i etičkim dvojbama.

Iz sadržaja:

KAZALO

PREDGOVOR 5

E. UVOD 15

1 DOBRA EKONOMIJA I EKONOMIKA – TEMELJ STABILNOG I PROSPERITETNOG DRUŠTVA 19

2.1. SEMANTIČKI ODNOS: EKONOMIJA I EKONOMIKA 19

2.2. MORALNA STRANA EKONOMSKE ZNANOSTI 20

23. EKONOMSKO PONAŠANJE 22

2.4. JAZ IZMEĐU BOGATIH I SIROMAŠNIH 26

2.5. RESURSI U FOKUSU DOBRE EKONOMIJE 31

2 .6. ODREDNICE DOBRE EKONOMIJE 35

2.6.1. Sve je u potrošnji 35

2.6.2. Ima li nešto i u štednji? 38

2.6.3. Ciljevi makroekonomske politike i dobra ekonomija 40

2.6.3.1. Proizvodnja 40

2.6.3.2. Puna zaposlenost 43

2.6.3.3. Stabilna razina cijena 44

2.6.3.4. Međunarodna razmjena 45

2.6.4. Tržište u funkciji dobre ekonomije 47

2.7. DVOJBENE ODREDNICE DOBRE EKONOMIJE 50

2.7.1. Progresivno oporezivanje 50

2.7.2. Univerzalni temeljni dohodak 52

2.8. ČIMBENICI KOJI UGROŽAVAJU DOBRU EKONOMIJU. .. 54

2.8.1. Pohlepa 54

2.8.2. Siva ekonomija 56

2.8.3. Korupcija 57

2.8.4. Nedopuštena praksa bogaćenja 62

• PITANJA ZA PONAVLJANJE I PROVJERU ZNANJA 64

3. OSOBE OD POSEBNE VAŽNOSTI ZA PROUČAVANJE PODUZETNIČKE ETIKE 65

3.1. OTAC ETIKE 65

3.2. OTAC EKONOMIJE 66

3.3. OTAC PODUZETNIČKE ETIKE 67

3.4. GLAVNI PREDSTAVNIK PROTIVNIKA PODUZETNIČKE ETIKE 68

3.5. TAJKUNI 72

3.6. FILANTROPI – UMJETNICI DAVANJA 73

3.7. ZVIŽDAČI 75

• PITANJA ZA PONAVLJANJE I PROVJERU ZNANJA 76

4. TEORIJSKA OBILJEŽJA PODUZETNIŠTVA,

PODUZETNIKA I PODUZETNIČKE ETIKE 77

4.1. TEORIJSKA OBILJEŽJA ETIKE 77

4.1.1. Značajniji pristupi određivanju etičkih obveza 79

4.1.1.1. Utilitarizam 79

4.1.1.2. Etika zasnovana na pravima 81

4.1.1.3. Kantovska etika 83

4.1.1.4. Etika vrlina 83

4.1.1.5. Zdravo razumski etički pluralizam 85

4.1.2. Poduzetnička etika kao grana etike 86

4.1.2.1. Što je poduzetnička etika? 87

4.1.2.2. Predmet poduzetničke etike 88

4.1.2.3. Vrijednosti poduzetničke etike 89

4.1.2.4. Načela poduzetničke etike 91

4.1.2.5. Važnost poduzetničke etike 92

4.1.2.6. Održivost – temeljni cilj poduzetničke etike 93

4.2. MEĐUODNOS ETIKE I PODUZETNIŠTVA 96

4.2.1. Etika u različitim organizacijskim kontekstima 96

4.2.2. Tradicionalno poduzetništvo i etika 97

4.2.3. Korporativno poduzetništvo i etika 100

4.2.3.1. Odnos poduzeća i dioničara 101

4.2.3.2. Odnos poduzeća i zaposlenika 102

4.2.3.3. Odnos poduzeća i kupaca 103

4.2.3.4. Odnos poduzeća i dobavljača 103

4.2.3.5. Odnos poduzeća i kreditora 104

4.2.3.6. Odnos poduzeća i konkurencije 104

4.2.3.7. Odnos poduzeća i vlade (države) 105

4.2.3.8. Odnos poduzeća i organizacija civilnog društva.. 107

4.2.4. Socijalno poduzetništvo i etika 107

4.2.5. Društvena odgovornost poduzeća 109

4.2.6. Stroj za eksternalizaciju 114

4.2.6.1. Državni pristup 115

4.2.6.2. Privatni pristup 117

4.2.7. Održiva potrošnja – čimbenik održivog razvoja 119

4.2.8. Studija slučaja Malibu – Sve je bruto i neto 122

4.3. ETIKA U FOKUSU PODUZETNIČKOG DJELOVANJA… 124

4.3.1. Pojmovno određenje poduzetnika 124

4.3.2. Osobine uspješnog poduzetnika 125

4.3.3. Osobine i s njima povezane vrline poduzetnika 129

4.3.4. Kriminalni poduzetnik 131

4.3.5. Studentski esej o vrlinama 133

4.3.6. Studija slučaja – Kakav nam poduzetnik treba? 135

4.4 PODUZETNIŠTVOM PROTIV SIROMAŠTVA 136

4.4.1. Mikrokrediti 136

4.4.2. Telephone ladies 137

• PITANJA ZA PONAVLJANJE I PROVJERU ZNANJA 139

5. UPRAVLJANJE PODUZETNIČKOM ETIKOM 141

5 1. DONOŠENJE ETIČKIH ODLUKA 141

5.1.1. Odnos poduzetničke etike i zakona 141

5.1.2. Etičke dileme i kako ih riješiti? 143

5.1.3. Okvir za donošenje etičkih odluka 144

5.1.3.1. Zdravorazumska etička načela 144

5.1.3.2. Model za donošenje težih etičkih odluka 146

5.2. ETIČKI MENADŽMENT 153

5.2.1. Poslovno etičan menadžment 153

5.2.2. Etički kodeks 154

5.2.3. Strategije u funkciji implementacije etike u poduzetničkoj praksi 156

• PITANJA ZA PONAVLJANJE I PROVJERU ZNANJA 159

6. ETIČKI PROBLEMI GLOBALNOG BIZNISA 161

6.1. OD NACIONALNOG I REGIONALNOG

DO GLOBALNOG PODUZETNIŠTVA I GLOBALNIH ETIČKIH PROBLEMA 161

6.2. DJEČJI RAD 164

6.3. PRAVEDNA TRGOVINA 168

6.4. MODERNO ROPSTVO 170

• PITANJA ZA PONAVLJANJE I PROVJERU ZNANJA 174

LITERATURA 175

POPIS TABLICA 184

POPIS GRAFIKONA 185

POPIS SHEMA 185

POPIS CRTEŽA 186

POPIS FOTOGRAFIJA 186

BILJEŠKA O AUTORU 187

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka

Nema na zalihi

POSLOVNA ETIKA

Kako razviti autentično vodstvo i izgraditi kulturu zadovoljnih i angažiranih zaposlenika programima etike i usklađenosti?

Vig, Silvija