GOSPODARENJE ENERGIJOM U TURIZMU - Naruči svoju knjigu

GOSPODARENJE ENERGIJOM U TURIZMU

GOSPODARENJE ENERGIJOM U TURIZMU
Autor: Blažević, Branko; Krstinić, Nižić Marinela
Područje: Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
Područje: Turizam
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 336
Uvez: Tvrdi

27,87  (209,99 kn)

Svrha je ukazati na važnost i aspekte energetske politike te analizirati njihove utjecaje na pojedine sektore u gospodarstvu, s posebnim naglaskom na turizam. Istražuju se obnovljivi izvori energije te analiziraju njihovi troškovi i koristi u turizmu

Opis

O knjizi:

Neophodno je da turističke destinacije donose dobro osmišljene i prihvaćene glavne planove razvoja turizma s energetskim akcijskom planovima u kojima se trebaju inventarizirati ukupni turistički potencijali, kvantificirani odnosi posebno oskudnih činitelja, što znači da kapitalu treba dati također važnu, ali nikako i presudnu ulogu. I upravo o tome govori ovaj udžbenik.

U turističkoj se destinaciji mora uspostaviti moderan i efektivan javni menadžment, koji će znati smanjiti energetske troškove, amortizirati investicijske troškove, uvesti OIE i sačuvati okoliš. Planiranje na nivou turističke djelatnosti predstavlja ključnu priliku za definiranje moderne politike energetske održivosti, uključujući energetski plan temeljen na održivosti i očuvanju klime, u sinergiji s nizom institucionalnih i lokalnih sudionika. Čist zrak, svježa voda, energetski izvori, obilje života na kopnu, u zraku i u mora, preduvjet su razvoja turizma, iako ih nije lako vrijednosno izraziti. Stoga je upravo cilj ove knjige približiti znanstvenicima, studentima, ali i menadžerima pojam energije kao ekonomske kategorije.

Primjena obnovljivih izvora energije postat će informacijska osnova za lokalno energetsko upravljanje u turističkoj destinaciji. U obnovljivim izvorima i energetskoj učinkovitosti je šansa za oživljavanje gospodarstva. Svakako treba uvesti obnovljive izvore energije i raditi na njihovim poticajima, ali nikako ne na štetu okoliša i prostora, a samim time i turizma.

 Iz sadržaja:

  1. Uvod
  2. Energije i njezini oblici

Povijesni pregled

Polit-ekonomski pristup energetici i održivom razvoju

Energija kao ekonomska kategorija

Energija kao fizikalna kategorija

  1. Globalne i regionalne energetske potrebe

Svjetska energetska potrošnja

Energetski pokazatelji kao indikatori gospodarskoga razvoja

Energetska potrošnja i bruto domaći proizvod Republike Hrvatske

Strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske

  1. Ekonomski i ekološki aspekti gospodarenja energijom u turizmu

Mehanizmi javne potpore za gospodarenje energijom u turizmu

Ekološki porez i porezne olakšice

Standardi

Mogućnosti financiranja iz programa i fondova EU-a

  1. Gospodarenje energijom u turizmu

Društvena odgovornost turista i turističkih subjekata za okoliš

Struktura potrošnje energije u turizmu

Iskorištavanje obnovljivih izvora energije u turističke svrhe

Gospodarenje energijom u turizmu

Obnovljivi izvori energije u turizmu

  1. Ocjena investicijskog modela primjernom društvene diskrecijske diskontne stope – slučaj obnovljivih izvora energije u turizmu

Ciljevi razvoja i kriteriji ocjene modela

Društveno-ekonomska ocjena modela

  1. (Makro)ekonomski učinci obnovljivih izvora energije u turizmu

Ekonomske, ekološke i društvene koristi i troškovi uporabe obnovljivih izvora energije

Koristi obnovljivih izvora energije u turizmu

Zelena radna mjesta

Troškovi obnovljivih izvora energije u turizmu

  1. Zaključna razmatranja
  2. Literatura

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka