ANALITIČKI MENADŽMENT - Naruči svoju knjigu

ANALITIČKI MENADŽMENT

Autor: Kopal, Robert; Korkut, Darija
Područje: Menadžment
Područje: Poslovanje
Karakter: znanstvena
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 734
Uvez: Meki

41,81 

Knjiga korisna za primjenu strukturalnih analitičkih tehnika u poslovanju s ciljem poticanja profesionalnih analitičara kako bi obnovili ili nadogradili postojeća znanja o poslovnoj i kompetitivnoj analizi

Opis

O knjizi:

Istražujući razvoj intelligence-a, kompleksnost i kompliciranost globalnog okruženja, aktualne i buduće izazove i rizike te osluškujući potrebe i postavljena pitanja mnogih eksperata različitih područja na održanim radionicama, ali i studenata na nastavi, došli smo do ključnog i jedinog zaključka: biti u pravu u krivo vrijeme jest isto što i biti u krivu. Dakle, sada je pravi trenutak za knjigu o analitičkom menadžmentu….

….Nastavno na promišljanja o analitičkom menadžmentu iz 2014. godine, slijedi detaljnija razrada analitičkog menadžmenta 2020. koja uključuje usporedbu konvergentnog i divergentnog mišljenja (oba načina mišljenja su važna u analitičkom menadžmentu), prikaz ključnih istraživanja načina rješavanje problema i odlučivanja u poslovnom svijetu (problem-solving i decision-making) te konkretnu razradu praktične primjene analitičkog menadžmenta u poslovanju u vidu procesa dvostruki dijamant (double diamond process)….

Iz sadržaja:

UVOD U ANALITIČKI MENADŽMENT …………………………………………. 11

ETIMOLOGIJA RIJEČI INTELLIGENCE …………………………………………………………….. 11

DEFINICIJA I KONTEKST KOMPETITIVNE ANALIZE (COMPETITIVE

INTELLIGENCE ANALYSIS) …………………………………………………………………………….. 15

TEHNIKE POSLOVNE ANALIZE …………………………………………………… 51

9 SILA: STEEP/PEST I PORTEROVIH 5 SILA ………………………………………………….. 51

ANALIZA VRIJEDNOSNOG LANCA ………………………………………………………………….. 61

ANALIZA POSLOVNOG MODELA …………………………………………………………………….. 68

PROBLEM-SOLVING I DECISION-MAKING TEHNIKE ………………. 232

UVOD U PROBLEM-SOLVING I DECISION-MAKING TEHNIKE ………………………… 232

ANACAPA – ODABRANE TEHNIKE ……………………………………………………………… 240

DIJAGRAM TIJEKA UZROKA ………………………………………………………………………….. 277

PONDERIRANJE …………………………………………………………………………………………….. 290

STABLO ODLUKA/DOGAĐAJA ………………………………………………………………………. 299

STABLO VJEROJATNOSTI ……………………………………………………………………………….. 302

ANALIZA KORISNOSTI …………………………………………………………………………………… 308

ODLUČIVANJE U FAZAMA: TEORIJA SUSREĆE PRAKSU …………………………………. 336

DODATNI IZAZOVI ODLUČIVANJA U PRAKSI………………………………………………… 352

ANALIZA SCENARIJA …………………………………………………………………………………….. 358

INDIKATORI I VALIDATORI INDIKATORA …………………………………………………….. 372

GENERIRANJE I TESTIRANJE HIPOTEZA ……………………………………………………….. 380

OTKRIVANJE ZAVARAVANJA ………………………………………………………………………… 409

ZA-PROTIV-I-ISPRAVKE ………………………………………………………………………………… 413

FORCE-FIELD ANALIZA …………………………………………………………………………………. 418

VRAŽJE ZAGOVARANJE ………………………………………………………………………………… 425

DELFI-ANALIZA ……………………………………………………………………………………………. 427

EKSPERTNE KVANTITATIVNE TEHNIKE …………………………………. 433

EKSPERTNI KVANTITATIVNI ANALITIČKI MODELI I ……………………………………. 433

TEHNIKE KREATIVNOG MIŠLJENJA …………………………………………. 535

MENTALNE MAPE …………………………………………………………………………………………. 535

MORFOLOŠKA ANALIZA ……………………………………………………………………………….. 541

SCAMPER ……………………………………………………………………………………………………. 548

TEMELJNI FINANCIJSKI POKAZATELJI …………………………………….. 604

UVODNO O TEMELJNIM FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA ……………………………. 604

FINANCIJSKI POKAZATELJI: PRAKTIČAN PRIMJER ………………………………………… 613

ANALIZA SNAGE ZARAĐIVANJA I KREDITNE SPOSOBNOSTI ….. 619

UVODNO O SNAZI ZARAĐIVANJA I KREDITNOJ SPOSOBNOSTI ……………………. 619

SNAGA ZARAĐIVANJA …………………………………………………………………………………… 621

KREDITNA SPOSOBNOST ………………………………………………………………………………. 633

ZNANOST O PODACIMA (DATA SCIENCE) ………………………………… 643

DATA SCIENCE U UŽEM I ŠIREM SMISLU ……………………………………………………….. 643

TEHNOLOŠKI I POSLOVNI POGLED NA DATA SCIENCE ……………………………….. 655

DATA SCIENCE U POLITICI……………………………………………………………………………. 660

PROBLEM-SOLVING: EMPIRIJSKI PRISTUP ……………………………….. 676

LITERATURA ……………………………………………………………………………….. 707

POPIS SLIKA …………………………………………………………………………………. 719

POPIS TABLICA ……………………………………………………………………………. 726

INDEKS POJMOVA ……………………………………………………………………….. 729

Dodatne informacije

Autor

Godina izdanja

Uvez

ISBN

Izdavač

Broj stranica

Karakter