ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje - Naruči svoju knjigu

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Načela - postupci - slučajevi
Autor: Ježovita, Ana; Mamić Sačer, Ivana; Sever Mališ, Sanja; Žager, Katarina; Žager, Lajoš
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 534
Uvez: Meki

35,84 

Upravljanje bez informacija jednako je očekivanju rezultata bez žrtvovanja određenih resursa. Treće dopunjeno izdanje rezultat je dugogodišnjeg znanstveno-istraživačkog rada pet autora. Knjiga je namijenjena učenju i svakodnevnom radu stručnjaka koji primijenjuju računovodstvene informacije.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 1316 Kategorija: Oznake: ,

Opis

O knjizi:

Opsežno treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige koja uz slike, tablice i priloge, sadrži i slijed računovodstvene analize, odnosno izvještavanja. Ovaj izuzetno praktičan i koristan priručnik daje sistematičan pregled ključnih pojmova kao što su upravljanje poslovanjem poduzeća u tržišnom krugu, računovodstveni procesi i izvještaji, računovodstvene politike te njihove primjene, kao i revizija.

Sistematično je prikazana primjena temeljnih instrumenata i postupaka analize izvještaja i njihova primjena na nekoliko slučajeva. Na kraju su uspoređeni financijski i nefinancijski pokazatelji u funkciji ostvarivanja dobrog poslovanja. Upravo stoga, priručnik je namijenjen financijskim i računovodstvenim stručnjacima.

Iz sadržaja:

  1. TEMELJNI INSTRUMENTI I POSTUPCI ANALIZE FINANCIJSKIH

IZVJEŠTAJA

(Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ, Ana Ježovita)

1.1. Računovodstvene informacije kao podrška poslovnom upravljanju…………… 2

1.1.1. Teorija sustava kao polazište za pojmovno određenje poduzeća u tržišnoj okolini

(Lajoš Žager, Ana Ježovita)………………………………………………………………….2

1.1.2. Upravljanje poslovanjem poduzeća (Ana Ježovita) ……………………………..9

1.1.3. Informacije kao pretpostavka upravljanja (Lajoš Žager, Ana Ježovita) …….18

1.1.4. Upravljački i računovodstveni informacijski sustav (Lajoš Žager, Ana Ježovita)……25

1.2. Pojam i značenje analize financijskih izvještaja (Lajoš Žager, Ana Ježovita)………..36

1.3. Analiza financijskih izvještaja kao sastavni dio poslovne analize (Sanja Sever Mališ)..40

1.4. Pokazatelji analize financijskih izvještaja ………………………………43

1.4.1. Pojedinačni pokazatelji analize financijskih izvještaja (Lajoš Žager, Ana Ježovita) …….43

1.4.1.1. Pokazatelji likvidnosti ……………………………………………45

1.4.1.2. Pokazatelji zaduženosti ……………………………………………..48

1.4.1.3. Pokazatelji aktivnosti ………………………………………………..50

1.4.1.4. Pokazatelji ekonomičnosti …………………………………….51

1.4.1.5. Pokazatelji profitabilnosti ……………………………….52

1.4.1.6. Pokazatelji investiranja………………………………………55

1.4.2. Sustavi pokazatelja i sintetički pokazatelji (Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ, Ana Ježovita) 57

1.4.2.1. Du Pontov sustav pokazatelja (Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ)………………………………..57

1.4.2.2. Učinci strateškog opredjeljenja poduzeća za profitabilnost imovine (Sanja Sever Mališ) ..60

1.4.2.3. Sintetički (zbrojni) financijski pokazatelji……………………………………..62

1.4.2.3.1. Altmanov Z-score model (Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ) …………………..64

1.4.2.3.2. Edmisterova procjena neuspjeha malih poduzeća (Ana Ježovita) ……………….66

1.4.2.3.3. Ohlsonov model vjerojatnosti predviđanja stečaja (Ana Ježovita)………………….68

1.4.2.3.4. Tafflerova procjena solventnosti i učinkovitosti poduzeća (Ana Ježovita)…………..71

1.4.2.3.5. Kralicekov DF pokazatelj (Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ, Ana Ježovita)…………………73

1.5. Povezanost analize financijskih izvještaja i korporativnog upravljanja (Sanja Sever Mališ).76

  1. TEMELJNA ZNANJA O RAČUNOVODSTVU I FINANCIJSKIM

IZVJEŠTAJIMA (Katarina Žager)

2.1. Pojam i osnovna obilježja računovodstva ………………………………..84

2.2. Računovodstveni proces………………………………………………………..88

2.3. Pojam i vrste financijskih izvještaja……………………………………..91

2.4. Bilanca – izvještaj o financijskom položaju …………………….93

2.4.1. Elementi financijskog položaja………………………………………….93

2.4.2. Imovina ………………………………………………………………………94

2.4.3. Obveze i kapital ……………………………………………………………….99

2.4.4. Međuovisnost imovine, obveza i kapitala…………………………….102

2.4.5. Pravila sastavljanja bilance…………………………………………………104

2.4.6. Vrednovanje bilančnih pozicija……………………………………………..106

2.4.7. Vrste bilanci …………………………………………………………………107

2.5. Račun dobiti i gubitka – izvještaj o uspješnosti poslovanja ……..109

2.5.1. Elementi uspješnosti poslovanja…………………..109

2.5.2. Prihodi………………………………………..112

2.5.3. Rashodi……………………………113

2.5.4. Uvjetovanost prihoda i rashoda promjenama imovine i obveza………….114

2.5.5. Oblik iskazivanja računa dobiti i gubitka ………………………………….117

2.5.6. Priznavanje prihoda i rashoda ……………………………………..120

2.5.7. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti ………………………123

2.6. Izvještaj o novčanim tokovima…………………………124

2.6.1. Cilj sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima…………..124

2.6.2. Osnovni elementi izvještaja o novčanim tokovima…………125

2.6.3. Oblik iskazivanja izvještaja o novčanim tokovima………128

2.7. Izvještaj o promjenama kapitala…………………………..131

2.8. Bilješke uz financijske izvještaje…………………..133

2.9. Primjer sastavljanja financijskih izvještaja ………..134

2.10. Godišnje izvješće………………………………………140

  1. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I KVALITETA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

(Katarina Žager, Ivana Mamić Sačer)

3.1. Pojam i značaj računovodstvenih politika (Katarina Žager)…………………………148

3.2. Povezanost upravljanja, informacija i računovodstvenih politika (Katarina Žager)……151

3.3. Računovodstvena načela i standardi kao ishodište računovodstvenih politika

(Katarina Žager) …154

3.3.1. Računovodstvena načela i pretpostavke …………………..154

3.3.2. Računovodstveni standardi………………………..158

3.3.2.1. Međunarodni računovodstveni standardi…………..159

3.3.2.2. Nacionalni računovodstveni standardi………………162

3.4. Procjena kao temeljno pitanje računovodstvenih politika (Katarina Žager)………………164

3.4.1. Tihe pričuve (skriveni dobitci)………………………………167

3.4.2. Skriveni gubitci………………………………………..168

3.5. Utjecaj računovodstvenih politika na kvalitetu financijskih izvještaja (Katarina Žager) .169

3.5.1. Čimbenici kvalitete financijskih izvještaja.169

3.5.2. Utemeljenje polaznih podataka – odabir ključnih veličina za analizu utjecaja promjene računovodstvenih politika……..171

3.6. Utjecaj računovodstvenih politika na području dugotrajne imovine i amortizacije

(Katarina Žager) ………………172

3.6.1. Razmatranje u kraćem razdoblju ……………..173

3.6.2. Razmatranje u dužem razdoblju …………………………..174

3.7. Utjecaj računovodstvenih politika na području zaliha (Katarina Žager) ………176

3.7.1. Računovodstvene politike na području zaliha sirovina i materijala……….178

3.7.1.1. Razmatranje u kraćem razdoblju…………………179

3.7.1.2. Razmatranje u dužem razdoblju…………………………..182

3.7.2. Računovodstvene politike na području zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda ……………….184

3.8. Utjecaj računovodstvenih politika na području rezerviranja (Katarina Žager) ……………186

3.8.1. Razmatranje u kraćem razdoblju ………………..188

3.8.2. Razmatranje u dužem razdoblju ……………….189

3.9. Utjecaj računovodstvenih politika na području priznavanja prihoda i otpisa potraživanja

(Katarina Žager) ………………………………192

3.9.1. Računovodstvene politike na području priznavanja prihoda………………………..192

3.9.1.1. Razmatranje u kraćem razdoblju…………………………………193

3.9.1.2. Razmatranje u dužem razdoblju……………………………………..195

3.9.2. Računovodstvene politike na području otpisa potraživanja ………..196

3.10. Računovodstvene politike na ostalim područjima primjene (Katarina Žager)…………….200

3.11. Promjene računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena (Katarina Žager) …201

3.12. Računovodstvene politike i financijsko izvještavanje u pojedinim zemljama

(Ivana Mamić Sačer) …………. 207

3.12.1. Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja……….207

3.12.2. Specifičnosti financijskog izvještavanja u pojedinim zemljama…….211

3.12.2.1. Forma i sadržaj financijskih izvještaja ……………….213

3.12.2.2. Specifičnosti procjene pozicija financijskih izvještaja…219

  1. REVIZIJA KAO PRETPOSTAVKA KVALITETE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA (Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ)

4.1. Ciljevi financijskog izvještavanja i kvaliteta financijskih izvještaja (Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ)……….224

4.2. Revizija kao pretpostavka realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja (Lajoš Žager)…227

4.2.1. Pojam i uloga revizije………………227

4.2.2. Objekt i predmet revizije …………231

4.2.3. Provedba revizije financijskih izvještaja prema Međunarodnim revizijskim standardima ….232

4.2.4. Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima…237

4.3. Uloga analitičkih postupaka u reviziji…………………….244

4.3.1. Pojam i sadržaj analitičkih postupaka (Lajoš Žager) …………244

4.3.2. Primjena analitičkih postupaka (Sanja Sever Mališ) …………………….247

4.3.3. Analitički postupci pri planiranju revizije (Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ) …….249

4.3.4. Analitički postupci u prikupljanju revizijskih dokaza (Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ)……..251

4.3.5. Analitički postupci u sveobuhvatnom pregledu (Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ)……………252

4.4. Revizorovo razmatranje vremenske neograničenosti poslovanja (Sanja Sever Mališ)….254

4.4.1. Uloga financijskih pokazatelja u revizorovoj ocjeni vremenske neograničenosti poslovanja…254

4.4.2. Nefinancijski indikatori u ocjeni vremenske neograničenosti poslovanja…………..256

4.4.3. Revizorovo izvješćivanje o vremenskoj neograničenosti poslovanja………..257

4.5. financijski pokazatelji u funkciji interne revizije (Sanja Sever Mališ)……….259

4.5.1. Temeljne odrednice provedbe analitičkih postupaka ……………………..259

4.5.2. Mogući pristup primjene analitičkih postupaka u internoj reviziji…………….261

4.5.3. Ocjena vremenske neograničenosti poslovanja u funkciji interne revizije ….262

4.6. Povezanost revizije s računovodstvom i analizom financijskih izvještaja (Lajoš Žager) ..263

  1. PRIMJENA INSTRUmENATA I POSTUPAKA ANALIZE FINANCIJSKIH

IZVJEŠTAJA (Lajoš Žager, Ivana Mamić Sačer, Sanja Sever Mališ, Ana Ježovita)

5.1. Klasifikacija temeljnih instrumenata i postupaka analize financijskih izvještaja

(Lajoš Žager) …………268

5.2. Primjer horizontalne i vertikalne analize u stabilnim uvjetima (Lajoš Žager)…….269

5.2.1. Podloga za analizu………………….269

5.2.2. Komparativni financijski izvještaji i postupak horizontalne analize …………..272

5.2.3. Strukturni financijski izvještaji i postupak vertikalne analize ……………………275

5.3. Primjer horizontalne i vertikalne analize u uvjetima inflacije (Lajoš Žage278

5.3.1. Podloga za analizu………………..278

5.3.2. Postupak horizontalne i vertikalne analize……………………280

5.4. Primjena financijskih pokazatelja u analizi financijskih izvještaja ………284

5.4.1. Analiza financijskih izvještaja pomoću skupina pokazatelja na primjeru poduzeća ABC

(Lajoš Žager, Ana Ježovita)…………289

5.4.1.1. Polazni podaci za analizu ……………….289

5.4.1.2. Temeljni pokazatelji analize financijskih izvještaja…………..291

5.4.2. Analiza na temelju izvještaja o novčanim tokovima (Ivana Mamić Sačer)..300

5.4.2.1. Vertikalna i horizontalna analiza izvještaja o novčanim tokovima…….300

5.4.2.2. Pokazatelji analize na temelju izvještaja o novčanim tokovima…..304

5.4.2.2.1. Pokazatelji ocjene likvidnosti i solventnosti …..305

5.4.2.2.2. Pokazatelji kvalitete dobiti ….306

5.4.2.2.3. Pokazatelji kapitalnih izdataka …307

5.4.2.2.4. Pokazatelji povrata novčanog toka….309

5.4.2.3. Primjer analize na temelju izvještaja o novčanim tokovima…310

5.4.2.3.1. Podloga za analizu ….310

5.4.2.3.2. Primjer vertikalne analize izvještaja o novčanim tokovima…. 312

5.4.2.3.3. Pokazatelji ocjene likvidnosti i solventnosti .. 313

5.4.2.3.4. Pokazatelji kvalitete dobiti …….. 315

5.4.2.3.5. Pokazatelji kapitalnih izdataka ……………. 316

5.4.2.3.6. Pokazatelji povrata novčanog toka………………..317

5.4.2.3.7. Ostali pokazatelji dobiveni analizom bilance i računa dobiti i gubitka …… 319

5.4.2.3.8. Zaključna razmatranja o poslovanju dioničkog društva CBA d.d…………….. 321

5.5. Primjer analize financijskih izvještaja poduzeća iz djelatnosti trgovine…….323

5.5.1. Specifičnosti temeljnih financijskih izvještaja u djelatnosti trgovine

(Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ)…………………323

5.5.2. Ocjena poslovanja na temelju strukturnih financijskih izvještaja

(Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ)………331

5.5.3. Analiza sigurnosti i uspješnosti poslovanja pomoću klasičnih financijskih pokazatelja

(Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ)………337

5.5.4. Analiza pokazatelja novčanog toka (Ivana Mamić Sačer) …………..343

5.5.5. Zaključna razmatranja o poslovanju poduzeća u djelatnosti trgovine

(Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ)………………..348

5.6. Specifičnosti financijskih pokazatelja za analizu financijskih izvještaja banke

(Lajoš Žager, Sanja Sever Mališ)……. 349

5.6.1. Pokazatelji odnosa u bilanci banke …………350

5.6.1.1. Pokazatelji likvidnosti banke……350

5.6.1.2. Pokazatelji zaduženosti banke…..351

5.6.1.3. Pokazatelji ulaganja u fiksnu imovinu …352

5.6.2. Pokazatelji odnosa u računu dobiti i gubitka……353

5.6.2.1. Pokazatelji ekonomičnosti ………353

5.6.2.2. Pokazatelji nekamatnih aktivnosti banke………354

5.6.3. Pokazatelji profitabilnosti ……355

5.6.3.1. Pokazatelji rentabilnosti ……356

5.6.3.2. Pokazatelji marže i prosječnih kamatnih stopa…. 356

5.6.4. Pokazatelji investiranja ……357

5.6.5. Primjer analize financijskih izvještaja banke …….359

5.6.5.1. Podloga za analizu…. 359

5.6.5.2. Temeljni financijski pokazatelji ..362

5.6.5.2.1. Pokazatelji odnosa u bilanci banke… 362

5.6.5.2.2. Pokazatelji odnosa u računu dobiti i gubitka… 365

5.6.5.2.3. Pokazatelji profitabilnosti ………….. 368

5.6.5.3. Zaključna razmatranja o poslovanju banke „X“ ………..370

5.7. Specifičnosti financijskih pokazatelja za analizu osiguravajućih društava

(Sanja Sever Mališ) ……….371

  1. POVEZANOST FINANCIJSKIH I NEFINANCIJSKIH POKAZATELJA U

FUNKCIJI OSTVARIVANJA KVALITETE POSLOVANJA PODUZEĆA (Sanja Sever Mališ)

6.1. Temeljne odrednice procesa strateškog upravljanja …380

6.2. Strateški orijentirano poduzeće ………385

6.2.1. Pojmovno određenje strategije i izvori konkurentske prednosti ……..385

6.2.1.1. Strategija niskih troškova kao izvor konkurentske prednosti ………387

6.2.1.2. Strategija diferencijacije kao izvor konkurentske prednosti……..389

6.2.1.3. Fokusiranje kao strateško opredjeljenje…………391

6.2.2. Mjerenje performansi poduzeća…………392

6.3. model uravnoteženih ciljeva………………… 395

6.3.1. Pojam i komponente modela uravnoteženih ciljeva ……………..395

6.3.2. Uzajamna povezanost između pojedinih perspektiva…….397

6.3.3. Model uravnoteženih ciljeva kao sustav upravljanja……….398

6.3.4. Implementacija modela uravnoteženih ciljeva ………………..402

6.4. Nefinancijski pokazatelji u modelu uravnoteženih ciljeva ..404

6.4.1. Nefinancijski pokazatelji u financijskoj perspektivi ……….404

6.4.1.1. Rast prihoda i proširenje proizvodnog asortimana …….406

6.4.1.2. Snižavanje troškova i povećanje produktivnosti ……407

6.4.1.3. Efikasno korištenje imovine i investicijske strategije……….409

6.4.2. Nefinancijski pokazatelji u perspektivi kupaca …………….410

6.4.3. Nefinancijski pokazatelji perspektive internih procesa …..413

6.4.3.1. Proces inovacije………… 414

6.4.3.2. Operativni proces……….416

6.4.3.3. Postprodajne usluge……….417

6.4.4. Nefinancijski pokazatelji perspektive učenja i rasta ………418

6.5. Povezanost financijskih i nefinancijskih pokazatelja…420

6.6. Inovativne mjere performansi poduzeća……….423

6.6.1. Ekonomska dodana vrijednost ………424

6.6.1.1. Praktični primjer izračuna ekonomske dodane vrijednosti….427

6.6.1.2. Mogućnosti primjene ekonomske dodane vrijednosti………….430

  1. ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KAO INTEGRALNI DIO POSLOVNE ANALIZE – PRIMJER (Ana Ježovita)

7.1. Organizacijski aspekti poslovanja poduzeća…………436

7.2. Analiza eksterne i interne okoline poduzeća ……. 437

7.3. misija i opći ciljevi ……… 440

7.4. model uravnoteženih ciljeva………….. 442

7.5. Ocjena učinkovitosti poslovanja poduzeća XY ………… 445

7.5.1. Analiza financijskih izvještaja…………..446

7.5.1.1. Horizontalna i vertikalna analiza poslovanja poduzeća…….447

7.5.1.2. Pokazatelji likvidnost ………. 453

7.5.1.3. Pokazatelji zaduženosti …….. 454

7.5.1.4. Pokazatelji aktivnosti ….. 455

7.5.1.5. Pokazatelji ekonomičnosti ….. 457

7.5.1.6. Pokazatelji profitabilnosti ………… 457

7.5.2. Životna faza razvoja poduzeća …459

7.5.3. Analiza konkurenata ………460

7.5.4. Usporedba očekivanih prinosa i pokazatelja uspješnosti industrije …….461

PRILOG I. Model za ocjenu kvalitete poslovanj………………468

PRILOG II. Slučaj A ……………..472

PRILOG III. Godišnji financijski izvještaji za poduzetnike ………………….485

PRILOG IV. Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja banaka……497

PRILOG V. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društava za osiguranje….502

Popis literature ……507

Popis slika ………517

Popis tablica ………….519

Kazalo pojmova ……523

Bilješka o autorima ..529

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

Uvez

Meki

Karakter

udžbenik

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , ,

Povezane knjige - Naša preporuka