Vidi košaricu “TOKOVI KAPITALA I FINANCIJSKA INTEGRACIJA U EUROPSKOJ UNIJI” je dodano u vašu košaricu.
BANKARSKO POSLOVANJE - Naruči svoju knjigu

BANKARSKO POSLOVANJE

3. nepromijenjeno izdanje
Autor: Gregurek, Miroslav; Vidaković, Neven
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2015
Broj stranica: 598
Uvez: Meki

41,81 

Priručnik za razumijevanje bankarskog poslovanja, ali i udžbenik za upoznavanje temeljnih pojmova poslovnog bankarstva.

Opis

O knjizi:

Knjiga bankarskog poslovanja je pisana kao priručnik za razumijevanje bankarskog poslovanja, ali i kao udžbenik za upoznavanje temeljnih pojmova poslovnog bankarstva. Sastoji se od tri dijela: poslovanje, poslovni potencijal i organizaciju banke. Svaki dio sadrži dodatak za razumijevanje koji demonstrira čimbenike izvan kontrole banke.
U prvom dijelu rasvjetljava se tajnovitost banaka, prikazuje novac kroz funkcije razmjene, obračuni, plaćanja, očuvanja vrijednosti i kreditiranja. Obrađuje se i«šaltersko» poslovanje, bankarske tehnike, neutralne, pasivne i aktivne poslove, te vlastite bankarske poslove. Uz osnovno bankarsko poslovanje knjiga prikazuje i investicijsko bankarstvo, te izdvojeno poslovanje, odnosno eksternalizaciju u izdvojenim trgovačkim društvima. Dodatci obrađuju razvoj bankarstva, platni promet, tehnike i platne sustave, razumijevanje vremenske preferencije i cijene novca, odnosno izračun i kamatne i diskontne stope, te sprečavanje pranja novca. Obrađuju i izračun anuiteta i rate kredita, kreditni registar, realne kamate, cijene dionica, obveznica i derivata, te institucije na tržištu kao HANFA i SKDD.
Drugi dio knjige prikazuje upravljanje bankarskim poslovanjem i nastoji objasniti strukturu i uvjete vezane za takvo poslovanje. U više poglavlja obrađuju se dobitci iz bankarskog poslovanja, vrste bankarskih rizika i usklađenost strukture bilance, odnosno kapitalne zahtjeve. Uvjeti poslovanja osobito se odražavaju u regulativi koju banka mora kontinuirano ispunjavati. Po poglavljima se obrađuje poslovna logika banaka i planiranje. Obrađeni su kreditni i cjenovni rizici i rizici ročne strukture, operativni rizici, te regulacija tih rizika kroz Baselski sporazum. Struktura je obrađena na temelju bilance banke, koja se osim strukture iskazuje i regulativu propisanu od centralne banke. Dodatci za razumijevanje obrađuju knjigovodstvo banke, monetarnu politiku određenu od strane HNB čija je posljedica monetarni multiplikator i trošak sredstava banke, te matematičke tehnike optimizacije bilance banke.
Treći dio knjige je posvećen organizaciji bankarskog poslovanja. Poglavlja sadrže superviziju, organizaciju i vrste banaka, specijalizacije i diversifikacije banaka. U ovom dijelu dani su dodatci o povijesti bankarstva u Hrvatskoj, te bankarski sustavi, kao što su anglosaksonski, europski, sustavi zemalja u razvoju i tranziciji, te islamsko bankarstvo.

Iz sadržaja:

UVOD: NOVAC I BANKE/ DODATAK ZA RAZUMIJEVANJE: POVIJEST BANAKA/ DIO I: POSLOVANJE BANKE/ a) NEUTRALNI BANKARSKI POSLOVI/ b) PASIVNI BANKARSKI POSLOVI/ c) AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI/ d) VLASTITI BANKARSKI POSLOVI/ e) INVESTICIJSKI BANKARSKI POSLOVI/ f) BANKARSKA EKSTERNALIZACIJA/ DIO II: POSLOVNI POTENCIJAL BANKE/ A) DOBIT IZ BANKARSKOGA POSLOVANJA/ B) RIZICI BANKARSKOGA POSLOVANJA/ C) STRUKTURA BANKE (BILANCA)/ DIO III: KAKO SU ORGANIZIRANE BANKE/ A) SUPERVIZIJA BANKE/ B) ORGANIZACIJA BANKE/ C) VRSTE BANAKA/ NA KRAJU

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

udžbenik

Uvez

Meki

Broj stranica

ISBN

Izdavač

Autor

,