CBA – ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI + USB - Naruči svoju knjigu

CBA – ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI + USB

Praktični priručnik za izradu CBA s uključenim primjerima dobre prakse u području poslovne, turističke i IRI infrastrukture
Autor: Korunić, Kristian
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 269
Uvez: Meki

50,00 

Jednostavan i praktičan uvid u izradu i svrhovitost analize troškova i koristi. Nezaobilazna literatura u pripremi projekata u praksi uz veliki broj konkretnih primjera.

Opis

O knjizi:

Cilj priručnika je osposobiti korisnike za samostalnu financijsku razradu projekta i izradu analize troškova i koristi uz veliki broj konkretnih primjera iz prakse. Autor je jednostavnim jezikom približio aktualnu problematiku analize troškova i koristi u okviru studija izvodljivosti, kako praktičarima, tako i studentima. Dodatno je namijenjen donositeljima investicijskih odluka, financijskim djelatnicima u državnoj upravi, komunalnim društvima i jedinicama lokalne samouprave, konzultantima za EU fondove, kao i svima ostalima koji sudjeluju u izradi, vrednovanju i pokretanju javnih infrastrukturnih projekata.

Korištenjem priručnika naučit ćete:

  • Što je analiza troškova i koristi, primjena analize, koji su osnovni principi izrade?
  • Kako provesti analizu okruženja?
  • Kako se definiraju ciljevi i identificira projekt?
  • Kako razraditi tehničku izvedivost projekta i njegovu održivost?
  • Detaljnu metodologiju izrade financijske i ekonomske analize.
  • Kako koristiti alate procjena rizika; od analize osjetljivosti do Monte Carlo analize?

Iz recenzija:

Analiza troškova i koristi temelj je za donošenje investicijskih odluka, ali savladavanje te zahtjevne problematike nije moguće bez edukacije. S obzirom na to daje priručnik uspio obuhvatiti sve bitne teorijske i praktične sastavnice u izradi analize troškova i koristi, autor je proučavanje i učenje ove metode učinio jasnom i pristupačnom. Posebno vrijedan dio priručnika ‘Analiza troškova i koristi’ obuhvaćen je u poglavljima u kojima su pojašnjeni osnovni principi i koristi te koraci u izradi analize troškova i koristi.

S obzirom na to da je g. Korunić sustavno i pregledno pristupio kompleksnoj problematici postupka izrade analize troškova i koristi, koristeći i konkretne primjere, jasno je daje njegova motivacija bila prenijeti korisne informacije zainteresiranom čitatelju. Stoga je priručnik ‘Analiza troškova i koristi’ nezaobilazno štivo za one koji ovu metodu koriste profesionalno, ali i za sve one koji imaju potrebu steći ili produbiti znanja. Mr. sc. Zvonimir Savić, direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK

Iz sadržaja:

SADRŽAJ

POPIS TABLICA

POPIS SLIKA

A 0. UVOD 9

A 1. O ANALIZI TROŠKOVA I KORISTI (CBA) 15

1.1. Uvodno o analizi troškova i koristi (CBA) 15

1.2. Primjena analize troškova i koristi (CBA) 16

1.3. Vrste analiza troškova i koristi (CBA) i njihova svrha 17

1.4. Osnovni principi izrade analize troškova i koristi (CBA) 19

1.4.1. Oportunitetni trošak 19

1.4.2. Dugoročna prognoza/referentno razdoblje 20

1.4.3. Metodologija diskontiranog novčanog

A 4. TEHNIČKA IZVEDIVOST I ODRŽIVI RAZVOJ 65

4.1. Analiza potražnje i dostupnosti 65

4.2. Opcijska analiza 67

4.3. Utjecaj na okoliš 71

4.4. Razrada projekta i identifikacija projektnih aktivnosti 72

A 5. FINANCIJSKA ANALIZA 79

5.1. Osnovne pretpostavke 82

5.1.1. Financijska diskontna stopa 82

5.1.2. Referentno razdoblje / vremenski okvir analize 84

5.1.3. Ostale pretpostavke 85

5.2. Investicijski trošak 86

5.2.1. Ukupna vrijednost investicije po osnovnim grupama 87

5.2.2. Vremenski plan provedbe projekta 89

5.2.3. Vijek trajanja pojedine imovine 91

5.2.4. Reinvestiranje/obnavljanje opreme 93

5.2.5. Podjela troškova po prihvatljivosti za sufinanciranje 95

5.3. Operativni troškovi 97

5.3.1. Troškovi radne snage 99

5.3.2. Troškovi poslovanja 100

5.4. Operativni prihodi/primici 102

5.5. Ostali primici 105

5.6. Rezidualna vrijednost 106

5.7. Struktura izvora financiranja 108

5.7.1. Izračun EU doprinosa 109

5.7.2. Financiranje kreditnim sredstvima 113

5.8. Račun dobiti i gubitka 114

5.9. Financijska održivost projekta 115

5.10. Financijska isplativost projekta 118

5.10.1. Povrat na ukupnu investiciju 119

5.10.2. Povrat na nacionalni kapital 121

A 6. EKONOMSKA ANALIZA 127

6.1. Osnovne pretpostavke 129

6.1.1. Ekonomska diskontna stopa 129

6.1.2. Fiskalni ispravci 131

6.1.3. Konverzijski faktori i standardni faktori konverzije 132

6.1.4. Obračunske plaće (plaće u sjeni; engl. SHADOW WAGES) 136

6.1.5. Spremnost korisnika da plati (engl. WILLINGNESS TO PAY; WTP) 137

6.2. Identifikacija vanjskih (netržišnih) utjecaja 137

6.3. Ekonomski troškovi 140

6.4. Ekonomske koristi 141

6.5. Rezidualna vrijednost 142

6.6. Rezultati ekonomske analize 144

A 7. PROCJENA RIZIKA 149

7.1. Analiza osjetljivosti 150

7.1.1. Testiranje varijabli na 1 %-tnu promjenu 151

7.1.2. Identificiranje zamjenskih varijabli 152

7.1.3. Analiza scenarija 153

7.2. Kvalitativna analiza rizika 155

7.3. Analiza vjerojatnosti 156

PRIMJERI DOBRE PRAKSE

P1. IZGRADNJA KONGRESNO MULTIMEDIJALNOG CENTRA 163

P2. PROŠIRENJE PODUZETNIČKOG INKUBATORA 195

P3. IZGRADNJA INOVACIJSKOG CENTRA 227

D1. PREPORUČENI SADRŽAJ STUDIJE IZVEDIVOSTI S ANALIZOM KORISTI I TROŠKOVA 249

D2. KLJUČNA PITANJA U IZRADI STUDIJE IZVODLJIVOSTI 254

D3. KORISNI LINKOVI 261

KORIŠTENA LITERATURA 265

POPIS TABLICA

POPIS SLIKA

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka