ČLANOVI DRUŠTVA, ČLANOVI UPRAVE, PROKURISTI I LIKVIDATORI - Naruči svoju knjigu

ČLANOVI DRUŠTVA, ČLANOVI UPRAVE, PROKURISTI I LIKVIDATORI

Pravna, računovodstvena i porezna praksa
Autor: Božina, Anja; Crikveni Filipović, Tamara, Turković-Jarža, Lucija; Vidović, Ante
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 377
Uvez: Meki

50,17 

Prvi RRiF-ov priručnik koji cjelovito obuhvaća upravne osobe. Ovaj će priručnik omogućiti lakše snalaženje i primjenu pravnih, računovodstvenih i poreznih propisa te propisa koji proizlaze iz socijalnih osiguranja, a odnose se na članove društva, članove uprave, izvršne direktore i prokuriste…

SKU: 2044 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Članovi društva, članovi uprave, izvršni direktori, prokuristi i likvidatori zanimljiva su kategorija fizičkih osoba ako ih promatramo na temelju propisa o obveznom osiguranju i propisima o oporezivanju njihovih primitaka. Dok članovi društva predstavljaju ‘’vlasničku’’ strukturu društva, uprava je organ trgovačkog društva, prokuristi donose odluke na temelju posebne trgovačke punomoći, a likvidatori provode likvidaciju društva. Često su članovi društva ujedno i članovi uprave, djeluju kao zaposlenici, ali i kao vanjski suradnici. Sve to dodatno komplicira porezni i socijalni sustav.

S početkom 2017. godine na snagu je stupila porezna reforma koja je u bitnome promijenila porezno postupanje kada je riječ o isplati plaće članovima uprave i izvršnim direktorima te su jednako tako aktualizirana pitanja vezana za obvezno osiguranje navedenih osoba.

Iz sadržaja:

 I. STATUSNO-PRAVNA PITANJA ČLANOVA UPRAVE, PROKURISTA,
 LIKVIDATORA I ČLANOVA DRUŠTVA.......................................................................1
 1. TEMELJNA STATUSNA PITANJA ČLANOVA DRUŠTVA,
 ČLANOVA UPRAVE, PROKURISTA I LIKVIDATORA
 (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.) ..............................................................................................................2
 1.1. ČLANOVI DRUŠTVA ................................................................................................2
 1.2. ČLANOVI UPRAVE .....................................................................................................6
 1.3. PROKURISTI ................................................................................................................10
 1.4. LIKVIDATORI...............................................................................................................12
 2. UPIS ČLANOVA DRUŠTVA, ČLANOVA UPRAVE,
 PROKURISTA I LIKVIDATORA U SUDSKI REGISTAR
 (Tino BEGO, dipl. iur.) ..................................................................................................................14
 2.1. OBVEZA UPISA I POSTUPAK UPISA U SUDSKI REGISTAR
 ČLANOVA DRUŠTVA, ČLANOVA UPRAVE, PROKURISTA
 I LIKVIDATORA ..........................................................................................................15
 2.2. PODATCI KOJI SE UPISUJU U SUDSKI REGISTAR...................................16
 2.3. ODLUKA O UPISU U SUDSKI REGISTAR I OBJAVA UPISANIH
 PODATAKA .................................................................................................................17
 3. TEMELJNA PRAVA I OBVEZE ČLANOVA DRUŠTVA
 (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.).............................................................................................................17
 4. TEMELJNA PRAVA I OBVEZE ČLANOVA UPRAVE
 (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.).............................................................................................................23
 5. TEMELJNA PRAVA I OBVEZE PROKURISTA
 (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.).............................................................................................................26
 6. TEMELJNA PRAVA I OBVEZE LIKVIDATORA
 (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.).............................................................................................................27
 7. ODGOVORNOST ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
 (Tino BEGO, dipl. iur.) ..................................................................................................................29
 7.1. OSNOVNI POJMOVI ...............................................................................................30
 7.1.1. ŠTO SE SMATRA OSOBNIM PODATCIMA...............................................30
 7.1.2. ŠTO SE SMATRA OBRADOM OSOBNIH PODATAKA..........................31
 7.1.3. ŠTO JE ZBIRKA OSOBNIH PODATAKA.....................................................31
 7.1.4. TKO SE SMATRA VODITELJEM ZBIRKE OSOBNIH PODATAKA.......32
 7.1.5. TKO MOŽE BITI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA....32
 7.2. ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA....33
 IV
 7.2.1. ODGOVORNOST DRUŠTVA BEZ ZAPOSLENIH ZA ZAŠTITU
 OSOBNIH PODATAKA ..................................................................................33
 7.2.2. ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA ZAŠTITU OSOBNIH
 PODATAKA KOJE IMA ZAPOSLENE..........................................................34
 7.2.3. OBVEZE DRUŠTVA PREMA AGENCIJI ZA ZAŠTITU
 OSOBNIH PODATAKA ...................................................................................35
 7.3. IZNOŠENJE OSOBNIH PODATAKA IZVAN REPUBLIKE
 HRVATSKE ....................................................................................................................36
 8. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE I ČLANOVA
 DRUŠTVA TE PROKURISTA ZA POSLOVNU
 DOKUMENTACIJU DRUŠTVA
 (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.).............................................................................................................36
 8.1. OVLAŠTENICI ZA POTPISIVANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH
 IZVJEŠTAJA .................................................................................................................37
 8.2. KAZNENE ODREDBE..............................................................................................40

II. PRAVNE I POREZNE POSEBNOSTI ČLANOVA DRUŠTVA.........................41
 1. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA S DRUŠTVOM
 (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.).............................................................................................................41
 2. POSLOVANJE DRUŠTVA BEZ ZAPOSLENIH
 (dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. vis. šk. i ovl. rač. i Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.) ...........43
 2.1. POREZNO I RAČUNOVODSTVENO MOTRIŠTE
 POSLOVANJA DRUŠTVA BEZ ZAPOSLENIH.............................................44
 2.2. NABAVA OSOBNOG VOZILA U DRUŠTVU BEZ ZAPOSLENIH........47
 2.3. RAZNI TROŠKOVI DRUŠTVA BEZ ZAPOSLENIH.....................................48
 3. KADA SU ČLANOVI DRUŠTVA STRANCI
 (Tino BEGO, dipl. iur.) ..................................................................................................................49
 3.1. KOJI SE ČLANOVI DRUŠTVA SMATRAJU STRANCIMA ......................49
 3.2. KAKO STRANCI OSNIVAJU TRGOVAČKO DRUŠTVO...........................50
 3.3. PRETHODNE RADNJE ZA OSNIVANJE TRGOVAČKOG
 DRUŠTVA STRANCA OSNIVAČA .....................................................................51
 3.4. OBVEZE OSNIVAČA STRANACA I DRŽAVLJANINA EGP-a
 PRILIKOM OSNIVANJA DRUŠTVA...................................................................51
 3.5. DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD ČLANOVA DRUŠTVA
 STRANACA KOJI OBAVLJAJU KLJUČNE POSLOVE U
 TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA................................................................................52
 3.6. TKO MOŽE RADITI BEZ RADNE ILI POSLOVNE DOZVOLE
 – POTVRDA O PRIJAVI RADA............................................................................53
 3.7. UVJETI KOJE STRANAC – OSNIVAČ MORA ISPUNITI ZA
 IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD .............................................53
 3.8. DOZVOLA IZVAN GODIŠNJE KVOTE ...........................................................53
 V
 4. RASPORED DOBITKA I GUBITKA ČLANOVA DRUŠTVA
 (dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. vis. šk. i ovl. rač.).....................................................55
 4.1. NAZNAKA PRAVNOG MOTRIŠTA RASPOREDA DOBITKA
 I POKRIĆA GUBITKA...............................................................................................55
 4.1.1. RASPORED DOBITKA I POKRIĆE GUBITKA U d.o.o.-ima .................55
 4.1.2. RASPORED DOBITKA I POKRIĆE GUBITKA U j.d.o.o.-ima ................57
 4.1.3. RASPORED DOBITKA I POKRIĆE GUBITKA TE UPORABA
 DOBITKA U d.d.-ima.......................................................................................57
 4.2. RASPORED DOBITKA I POKRIĆE GUBITKA TE UPORABA
 DOBITKA U j.t.d-u I k.d.-u ....................................................................................59
 4.3. RAČUNOVODSTVENO MOTRIŠTE RASPOREDA DOBITKA
 I POKRIĆA GUBITKA...............................................................................................60
 4.4. PRIMJERI ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH
 FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA I UPORABI DOBITKA ILI
 POKRIĆU GUBITKA.................................................................................................61
 4.5. RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE UPORABE DOBITKA
 I POKRIĆA GUBITKA...............................................................................................63
 5. POREZNI POLOŽAJ ISPLATE PREDUJMA DOBITKA
 (mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.).......................................................................................70
 5.1. VJERODOSTOJNE ISPRAVE O ISPLATI PREDUJMOVA DOBITKA.....70
 5.2. EVIDENCIJA O ISPLATI PREDUJMOVA I POSTUPAK S VIŠE
 ISPLAĆENIM PREDUJMOVIMA .......................................................................74
 6. ISPLATA DIVIDENDE I UDJELI U DOBITKU ČLANOVIMA
 DRUŠTVA..............................................................................................................................80
 6.1. ISPLATA DIVIDENDE I UDJELI U DOBITKU OSTVARENI
 U RAZDOBLJU OD 2005. DO KRAJA 2011. GODINE............................84
 6.2. ISPLATA DOBITKA U NARAVI............................................................................86
 6.3. ISPLATA DOBITKA ČLANOVIMA DRUŠTVA NEREZIDENTIMA.......88
 6.4. ISPLATE DOBITKA NEREZIDENTIMA IZ DRŽAVA S
 KOJIMA RH IMA SKLOPLJEN UGOVOR O IZBJEGAVANJU
 DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA......................................................................90
 6.5. PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG
 OPOREZIVANJA .......................................................................................................92
 6.6. (NE)OBRAČUN PRIREZA NEREZIDENTU ....................................................93
 6.7. DODJELA OIB-a PRI ISPLATI DOBITKA NEREZIDENTU......................97
 6.8. ISPLATA DOBITKA KADA POSTOJI UGOVOR ALI SE NE
 PRIMJENJUJE PRI ISPLATI...................................................................................98
 6.9. ISPLATA DOBITKA NEREZIDENTIMA IZ DRŽAVA S KOJIMA
 RH NEMA SKLOPLJEN UGOVOR O IZBJEGAVANJU
 DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA......................................................................99
 6.10. ISPLATA NEOPOREZIVOG DOBITKA NEREZIDENTIMA...................101
 6.11. ISPLATA DOBITKA NEREZIDENTIMA U NARAVI .................................102
 VI
 7. OPOREZIVANJE DIVIDENDA I UDJELA U DOBITKU
 ISPLAĆENIH IZ INOZEMSTVA
 (Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.) .......................................................................104
 7.1. POREZNI POLOŽAJ DIVIDENDA I UDJELA U DOBITKU
 KADA JE U PRIMJENI MEĐUNARODNI UGOVOR...............................104
 7.2. POREZNI POLOŽAJ DIVIDENDA I UDJELA U DOBITKU
 KADA JE U PRIMJENI MEĐUNARODNI UGOVOR...............................105
 8. KAPITALNI PRIMITCI OD PRODAJE UDJELA I DIONICA
 (mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.)....................................................................................107
 8.1. OPOREZIVANJE KAPITALNIH PRIMITAKA NASTALIH S
 OSNOVE PRODAJE DIONICA.........................................................................108
 8.2. KAPITALNI PRIMITCI S OSNOVE PRODAJA UDJELA ........................114
 8.3. KADA JE OTUĐENJE FINANCIJSKE IMOVINE NEOPOREZIVO ....114
 8.4. OTUĐENJE FINANCIJSKE IMOVINE STEČENE
 DAROVANJEM IZMEĐU SRODNIKA...........................................................116
 8.5. KADA SE FINANCIJSKA IMOVINA DARUJE OSOBAMA KOJE
 NISU SRODNICI......................................................................................................117
 8.6. KAPITALNI DOBITCI OSTVARENI U INOZEMSTVU............................119
 9. POREZNI POLOŽAJ RAZNIH TROŠKOVA ČLANOVA
 DRUŠTVA...........................................................................................................................121
 9.1. TROŠKOVI KOJI NASTAJU NA (NE)SLUŽBENOM PUTU .................121
 9.2. UPORABA POSLOVNE KARTICE...................................................................123
 9.3. IZUZIMANJE ČLANA DRUŠTVA....................................................................125

III. PRAVNE I POREZNE POSEBNOSTI ČLANOVA UPRAVE,
 IZVRŠNIH DIREKTORA I PROKURISTA................................................................127
 1. RAZLIKA IZMEĐU ČLANOVA UPRAVE I IZVRŠNIH
 DIREKTORA
 (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.)..........................................................................................................127
 2. RAZGRANIČENJE POSLOVA ČLANOVA UPRAVE ............................127
 3. OBVEZNO SAMOSTALNO OSIGURANJE ČLANOVA
 UPRAVE, PROKURISTA I LIKVIDATORA
 (mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.)....................................................................................128
 3.1. PRIJAVA ČLANA UPRAVE NA OBVEZNA OSIGURANJA..................129
 3.2. OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA ČLANOVE
 UPRAVE – SAMOSTALNE OSIGURANIKE.................................................130
 4. UGOVOR O RADU ČLANA UPRAVE
 (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.)..........................................................................................................131
 VII
 4.1. UTVRĐIVANJE PLAĆE ZA RAD ČLANOVA UPRAVE I
 IZVRŠNE DIREKTORE ..........................................................................................132
 4.2. OBRAČUN PLAĆE ZA ČLANOVE UPRAVE ZA KOJE SE
 KORISTE OLAKŠICE (MLADA OSOBA DO 30 GODINA I
 OSOBE KOJE SE PRVI PUT ZAPOŠLJAVAJU) .........................................138
 4.3. KAKO POSTUPITI KADA JE PLAĆA ČLANA UPRAVE VEĆA
 OD NAJMANJE PROPISANE OSNOVICE (> 5.030,35 KN)...............141
 4.4. OBRAČUN PLAĆE ZA ČLANA UPRAVE KOJA JE VIŠA OD
 NAJVIŠE MJESEČNE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA .....142
 4.5. ODRICANJE OD ISPLATE NETO-PLAĆE ČLANA UPRAVE (I DR.).....145
 5. PRIMITCI U NARAVI ČLANOVA UPRAVE I IZVRŠNIH
 DIREKTORA
 (Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.) .......................................................................147
 5.1. UTVRĐIVANJE VISINE PRIMITKA U NARAVI PREMA
 POREZNIM PROPISIMA ....................................................................................148
 5.2. UPORABA AUTOMOBILA ZA PRIVATNE POTREBE ............................148
 5.2.1. UTVRĐIVANJE PRIMITKA U NARAVI U SVOTI OD 1 %
 NABAVNE VRIJEDNOSTI AUTOMOBILA..............................................149
 5.2.2. UTVRĐIVANJE PRIMITAKA U NARAVI S OSNOVE STVARNE
 UPORABE VOZILA ZA PRIVATNE POTREBE........................................152
 5.2.3. UTVRĐIVANJE PRIMITAKA U NARAVI U VISINI 20 %
 LIZINŠKE RATE ILI RATE ZA DUGOTRAJNI NAJAM.........................154
 5.3. UTVRĐIVANJE PRIMITAKA U NARAVI S OSNOVE DAVANJA
 BESKAMATNOG KREDITA RADNICIMA I DRUGIM FIZIČKIM
 OSOBAMA ...............................................................................................................156
 6. ISPLATA BONUSA ČLANOVIMA UPRAVE I IZVRŠNIM
 DIREKTORIMA...............................................................................................................159
 6.1. PRIMJENA NAJVIŠE MJESEČNE I NAJVIŠE GODIŠNJE
 OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA MIROVINSKO
 OSIGURANJE...........................................................................................................160
 6.1.1. PRIMJENA NAJVIŠE MJESEČNE OSNOVICE.......................................160
 6.1.2. PRIMJENA NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE ZA OBRAČUN
 DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE PO OSNOVI
 GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI (I. STUP)...........................................162
 6.1.3. PRIMJENA NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE TE OBRAČUN
 DOPRINOSA I POREZA NA DOHODAK ...............................................163
 6.2. RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA BONUSA......................................166
 6.3. NAGRADE ČLANOVIMA UPRAVE ZA TEKUĆU GODINU ...............170
 7. SKLAPANJE MENADŽERSKOG UGOVORA
 (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.)..........................................................................................................172
 7.1. NORMATIVNO UREĐENJE MENADŽERSKOG UGOVORA..............173
 7.2. SAŽETI OSVRT NA NEKE PRIMITKE MENADŽERA ............................176
 VIII
 7.3. ODNOS MENADŽERSKOG UGOVORA I UGOVORA O
 DJELU, TE UGOVORA O NALOGU ..............................................................177
 8. UGOVOR O NALOGU
 (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.)..........................................................................................................178
 9. NAKNADA ZA RAD U DRUŠTVU U KOJEMU ČLANOVI
 UPRAVE, PROKURISTI I LIKVIDATORI NISU ZAPOSLENI
 – DRUGI DOHODAK
 (mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.)....................................................................................181
 9.1. PRIMJENA NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE KOD ISPLATE
 NAKNADE ČLANU UPRAVE ...........................................................................182
 9.2. PRIMITAK U NARAVI ČLANOVA UPRAVE, PROKURISTA
 I LIKVIDATORA KOJI NISU U RADNOM ODNOSU .............................184
 9.2.1. UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI PRIMITKA U NARAVI KOD
 DRUGOG DOHOTKA ..................................................................................185
 10. PRIMITCI ČLANOVA UPRAVE S OSNOVE DODJELE ILI
 KUPNJE VLASTITIH DIONICA I OPCIJSKA KUPNJA DIONICA.....190
 10.1. PRIMITCI ČLANOVA UPRAVE OSTVARENI DODJELOM ILI
 OPCIJSKOM KUPNJOM DIONICA.............................................................191
 10.2. DODJELA ILI KUPNJA PO NIŽOJ VRIJEDNOSTI VLASTITIH
 DIONICA KOJE KOTIRAJU NA BURZI ČLANOVIMA UPRAVE.....192
 10.3. OPCIJSKA KUPNJA DIONICA ČLANOVA UPRAVE...........................195
 10.4. POREZNI POLOŽAJ DODJELE ILI KUPNJE DIONICA
 UZ DJELOMIČNU NAKNADU KADA DIONICE
 NE KOTIRAJU NA BURZI.................................................................................197
 10.5. PRIMITCI U VEZI S DODJELOM ILI KUPNJOM VLASTITIH
 DIONICA ILI OPCIJSKOM KUPNJOM DIONICA ZAPOSLENIKA..199
 10.6. DODJELA VLASTITIH DIONICA ZAPOSLENICIMA BEZ
 NAKNADE ..............................................................................................................200
 10.7. DODJELA DIONICA ZAPOSLENICIMA UZ DJELOMIČNU
 NAKNADU..............................................................................................................203
 10.8. PRAVO NA OPCIJSKU KUPNJU DIONICA POVEZANIH
 DRUŠTAVA..............................................................................................................204
 10.9. KADA SE ČLANU UPRAVE ILI ZAPOSLENIKU DODJELJUJU
 UDJELI ILI IM SE OMOGUĆUJE POVOLJNIJA KUPNJA.................205
 11. UMIROVLJENICI U SVOJSTVU ČLANOVA UPRAVE .......................206
 12. UMIROVLJENICI PROKURISTI..........................................................................207
 13. POSEBNOSTI EVIDENCIJA RADNOG VREMENA
 ČLANOVA URAVE
 (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.)..........................................................................................................209
 IX
 14. RASKID UGOVORA S ČLANOM UPRAVE
 (mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.)....................................................................................212
 14.1. ISPLATA OTPREMNINE ČLANOVIMA UPRAVE...................................213
 14.1.1. PRAVO NA OTPREMNINU ČLANA UPRAVE ZBOG
 OTKAZA UGOVORA O RADU ...........................................................213
 14.2. PRIMITCI KOJI ULAZE U OSNOVICU ZA UTVRĐIVANJE
 PRAVA NA OTPREMNINU..............................................................................216
 14.3. POREZNI POLOŽAJ ISPLAĆENE OTPREMNINE ................................217
 14.4. POREZNI POLOŽAJ OTPREMNINA U SLUČAJU POSLOVNO
 I OSOBNO UVJETOVANOG OTKAZA UGOVORA O RADU............217
 14.5. OTPREMNINA U SLUČAJU SPORAZUMNOG RASKIDA
 UGOVORA O RADU ČLANA UPRAVE ....................................................220
 14.6. PRAVO NA OTPREMNINU ČLANA UPRAVE KOJI NIJE U
 RADNOM ODNOSU..........................................................................................221
 15. ČLANOVI UPRAVE U SUSTAVU PDV-a ......................................................221

IV. ČLANOVI UPRAVE STRANCI
 (Tino BEGO, dipl. iur.) ......................................................................................................................223
 1. DOZVOLE POTREBNE ZA RAD ČLANA UPRAVE STRANACA......223
 1.1. UVJETI ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD
 ČLANU UPRAVE.....................................................................................................225
 2. UTVRĐIVANJE REZIDENTNOSTI ČLANOVA UPRAVE
 STRANACA.......................................................................................................................225
 2.1. TERITORIJALNA POVEZANOST – UTVRĐIVANJE
 PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA PREMA OPĆEM POREZNOM
 ZAKONU ....................................................................................................................229
 2.2. UTVRĐIVANJE REZIDENTNOSTI PREMA ODREDBAMA
 UGOVORA.................................................................................................................231
 3. OBVEZNO OSIGURANJE ČLANOVA UPRAVE STRANACA........235
 4. PRIMITCI STRANIH ČLANOVA UPRAVE I NJIHOV
 POREZNI POLOŽAJ...................................................................................................238
 4.1. OPORZIVANJE PRIMITAKA PO OSNOVI ČLANSTVA U UPRAVI.....238
 4.2. PRIMITCI NAKNADE ZA ČLANSTVO U UPRAVI PREMA
 UGOVORIMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG
 OPOREZIVANJA.....................................................................................................239
 X

V. ZAKONI I ODLUKE
 (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.).................................................................................................................255

VI. OGLEDNI PRIMJERCI ODLUKA I UGOVORA
 (Tino BEGO, dipl. iur. i Ante Vidović, dipl. iur.)...............................................................................363

VII. STVARNO KAZALO
 (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.).................................................................................................................373

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “ČLANOVI DRUŠTVA, ČLANOVI UPRAVE, PROKURISTI I LIKVIDATORI”

Povezane knjige - Naša preporuka