DIGITALNA TRANSFORMACIJA I TRGOVINA - Naruči svoju knjigu

DIGITALNA TRANSFORMACIJA I TRGOVINA

Autor: Franc, Sanja; Dužević, Ines
Područje: Poslovanje
Područje: Digitalne tehnologije
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 166
Uvez: Meki

197,00 kn

Knjiga o utjecaju razvoja, širenja i primjene digitalnih tehnologija na različita područja, ponajprije na trgovinu i razvoj

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

O knjizi:

Digitalne tehnologije mijenjaju društvo i gospodarstvo u kojem živimo te se danas brojne aktivnosti obavljaju na znatno drugačiji način, nego li je to bio slučaj prije samo nekoliko desetljeća. Sve veća primjena interneta i novih tehnologija promijenila je stil života, vrijednosti i navike ljudi. Danas govorimo o generaciji ,,Z” koja već od najranije dobi dobro poznaje tehnologiju i služi se njome. Navedeno svakako utječe na način razmišljanja i djelovanja, kao i na vještine te sposobnosti koje se razvijaju i postaju važne. Digitalne tehnologije uzrokovale su promjene u modelima poslovanja, trgovinskoj razmjeni, komunikacijama, prijevozu i općenito načinu na koji ljudi provode svoje vrijeme, ali su također utjecale na kritičko razmišljanje te količinu informacija koja se razmjenjuje. Digitalna je transformacija dovela do značajnih promjena i u području svjetske trgovine. Razvoj novih poslovnih modela temeljenih na internetskim platformama doveo je do stvaranja novih oblika razmjene te je omogućio da se mala poduzeća pa čak i pojedinci, mogu natjecati na globalnom tržištu. Primjena suvremenih tehnologija omogućila je jednostavno povezivanje svih dionika u globalnim lancima vrijednosti. Posljedično je došlo do razvoja tržišta usluga, koje je danas nositelj rasta i razvoja svjetskog gospodarstva. Budućnost svjetske trgovine ovisit će o brzini i stupnju prihvaćanja novih tehnologija u postojećim globalnim lancima vrijednosti te o spremnosti sustava na svim razinama da prilagodi svoje regulatorne okvire izazovima koje donosi Četvrta industrijska revolucija. Glavna bi premisa trebala biti digitalizacija u službi društva.

Namijenjena je prije svega studentima kao dodatna literatura za izučavanje područja međunarodne trgovine i najnovijih globalnih trendova potaknutih digitalizacijom te znanstvenoj i stručnoj javnosti koja se bavi područjem međunarodne ekonomije i međunarodne trgovine. Cilj ove knjige je doprinijeti shvaćanju utjecaja razvoja, širenja i primjene digitalnih tehnologija na različita područja, ponajprije na trgovinu i razvoj. Izučavanje međunarodne trgovine, odnosa na svjetskim tržištima i globalnih lanaca vrijednosti nije moguće bez razumijevanja pojma digitalizacije, to jest digitalne transformacije. Digitalna transformacija je preduvjet razvoja novih poslovnih modela i odnosa u međunarodnoj trgovini koji omogućuju gospodarski rast i razvoj. Stoga, postoji potreba za nadogradnjom postojeće literature iz područja međunarodne trgovine kako bi se obuhvatilo najnovije trendove koje donosi digitalna transformacija.

Iz sadržaja:

Popis slika vi i

Popis tablica ix

Popis kratica x

Predgovor xi

1. Sveobuhvatan trend digitalizacije 1

1.1. Digitalizacija i Četvrta industrijska revolucija 2

1.2. Digitalne tehnologije i novi inovacijski obrasci 7

1.3. Stadiji razvoja digitalizacije 17

1.4. Digitalizacija i razvoj novih vještina 21 Pitanja za vježbu 30

2. Digitalizacija kao poticaj razvoju i inovacijama 31

2.1. Digitalizacija kao alat za smanjivanje nejednakosti i siromaštva 31

2.2. Održivost uz potporu digitalizacije 37

2.2.1. Ciljevi održivog razvoja 41

2.2.2. Digitalna održivost 45

2.2.3. Model četverostruke uzvojnice i pametna specijalizacija 48

2.2.4. Proizvodnja znanja i model peterostruke uzvojnice 55

2.3. Digitalizacija i društvene inovacije 58

2.3.1. Izvori, dionici i vrste društvenih inovacija 61

2.3.2. Prepreke i poticaji društvenim inovacijama 71

2.3.3. Financiranje društvenih inovacija 75

2.3.4. Digitalne društvene inovacije 79

2.3.5. Noviji pristupi inovacijama usmjerenima prema društvenom napretku 85

2.4. Digitalni inovacijski centri 89 Pitanja za vježbu 94

3. Digitalna trgovina 95

3.1. Učinci digitalne trgovine na globalne tijekove, gospodarstvo i društvo 100

3.2. Utjecaj digitalizacije na trgovinske politike 104

3.3. Utjecaj digitalizacije na globalne lance vrijednosti 110

3.4. Prilagodba politika i upravljanje digitalnom trgovinom 118

3.4.1. Sporazumi Svjetske trgovinske organizacije 121

3.4.2. Izazovi upravljanja digitalnom trgovinom 122

3.5. Praćenje digitalne trgovine 124

3.6. Upravljanje inozemnim izravnim ulaganjima u digitalnoj ekonomiji 129

3.6.1. Regulatorni okvir za upravljanje inozemnim ulaganjima 129

3.6.2. Trendovi inozemnih ulaganja i njihovi učinci u digitalnoj ekonomiji 131

Pitanja za vježbu 134

4. Perspektive razvoja digitalne trgovine 135

4.1. Dominacija usluga u međunarodnoj razmjeni 137

4.1.1. Trendovi na tržištu usluga 138

4.1.2. Novi pristupi i poslovni modeli digitalnih usluga 140

4.2. Unapređenje regulatornog okvira digitalne trgovine 141

4.3. Razmjena velike količine podataka 143

4.4. Učinci primjene tehnologija industrije 4.0 na digitalnu trgovinu 146

4.5. Novi globalni lanci vrijednosti i sudjelovanje malih i srednjih poduzeća 148

4.6. Zaključna razmatranja 152

Pitanja za vježbu 153

Kazalo pojmova 155

Literatura 157

Dodatne informacije

Autor

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Karakter

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka