DOBAR, LOŠ ILI ZAO? - Naruči svoju knjigu

DOBAR, LOŠ ILI ZAO?

Populizam u Hrvatskoj
Autor: Grbeša, Marijana; Šalaj, Berto
Područje: Politologija i diplomacija
Područje: Publicistika & biografije
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 306
Uvez: Meki

19,91 

Iscrpna studija o populizmu, sve važnijem pojmu u politici. Svjedočimo izostanku sustavnih znanstvenih i stručnih radova o toj temi u Hrvatskoj, stoga će biti na korist javnosti, domaćim analitičarima i medijima.

Opis

O knjizi:

Marijana Grbeša i Berto Šalaj, vrsni politolozi i sveučilišni profesori, šire uvide u prirodu populizma te otvaraju prostor za učinkovitija i usklađenija istraživanja o prisutnosti, intenzitetu i tipovima populizma u hrvatskoj politici. Knjiga ‘Dobar, loš ili zao?’ uglavnom se usredotočuje na ideacijski pristup populizmu koji se bavi idejama smještenima u središte svake populističke stranke ili pokreta te na ambivalentan odnos populizma prema liberalnoj demokraciji.

U prvom poglavlju knjiga ukratko tematizira podrijetlo pojma populizma i njegovo korištenje od kraja 19. stoljeća. Drugo poglavlje donosi pregled suvremenih razumijevanja populizma, dok se u trećem poglavlju predstavlja inkluzivni pristup populizmu kao političko-komunikacijskom stilu i kao „slaboj“ političkoj ideologiji, imajući na umu nekoliko razina korištenja samog naziva populizam. Četvrto i peto poglavlje prikazuju najvažnije uvide iz literature koja se bavi pitanjima tipova populizma i uzrocima njegova jačanja u različitim dijelovima svijeta, a u šestom poglavlju sagledava se tzv. populističko novinarstvo i uloga medija u jačanju populističkih aktera. Sedmo poglavlje odnosi se na središnje istraživačko pitanje ove knjige – je li populizam prisutan u hrvatskoj politici?

Na tragu inkluzivnog pristupa prezentira se operacionalizacija populizma, istraživački dizajn i matrica na temelju koje su provedena tri recentna istraživanja populizma u Hrvatskoj. U osmom poglavlju analizira se ambivalentan odnos populizma prema liberalnoj demokraciji, dok se u zaključnom poglavlju još jednom sažimaju najvažnije konceptualne, metodološke i empirijske spoznaje te se ukazuje na moguće smjerove budućih istraživanja populizma u Hrvatskoj.

Iz recenzija:

Kao što pokazuje analiza u ovoj knjizi, Hrvatska nije imuna na populizam i rizike koje on nosi. Njezini građani i političari moraju naučiti kako prevladati te opasnosti, prepoznavajući slabosti svoje demokracije i kreirajući rješenja kojima će izbjeći najdestruktivnije učinke populizma. Ova je knjiga i podsjetnik da znanstvena istraživanja mogu pružiti rješenja za te izazove, ponajprije kada znanstvenici surađuju i razmjenjuju svoje spoznaje. Kirk A. Hawkins

Autori knjige, koristeći se i uvidima drugih autora, nude svoju konceptualizaciju i metodologiju istraživanja populizma te prikazuju rezultate istraživanja prisutnosti, intenziteta i tipova populizma u hrvatskoj politici. Njihov pristup nudi i zanimljivu metodološku inovaciju kombiniranja teorijske i empirijske analize. Knjiga Dobar, loš ili zao? svakako će potaknuti buduća istraživanja populizma i drugih sličnih fenomena. Pero Maldini

Ova knjiga, prva takve vrste u nas, temeljito i sustavno analizira populizam kao fenomen suvremene politike te mapira fenomene političkog populizma u Hrvatskoj, nudeći vrlo zanimljiva metodološka rješenja za analizu populističkog diskursa političara. Autori konceptualiziraju populizam na dvije razine – kao ideologiju i kao političko-komunikacijski stil – što predstavlja određenu novinu. Nenad Zakošek

Iz sadržaja:

Sadržaj

Predgovor (Kirk A. Hawkins) 7

Uvod 9

Prvo poglavlje: Povijest populizma 21

Drugo poglavlje: Suvremena razumijevanja populizma 29

Populizam kao znanstvena tema 30

Populizam kao politička ideologija 38

 

Treće poglavlje: Inkluzivni pristup populizmu 45

Populizam kao politička metaideologija 46

Inkluzivni pristup populizmu 50

Populizam, nacionalizam i tehnokracija 65

 

Četvrto poglavlje: Tipovi populizma 77

Sjedinjene Američke Države 86

Latinska Amerika 90

Europa 92

 

Peto poglavlje: Uzroci jačanja populizma 139

Strukturni razlozi jačanja populizma 142

Politički akteri kao činitelji jačanja populizma 155

 

Šesto poglavlje: Populizam i mediji 159

Populizam medija 162

Populizam putem medija 168

Populizam i digitalni mediji 173

 

Sedmo poglavlje: Populizam u Hrvatskoj 181

 

Tri studije o populizmu u Hrvatskoj 184

Prva studija: Mapiranje stanja 190

Druga studija: Populizam na predsjedničkim izborima

2014./2015. 205

Treća studija: Populizam Mosta na parlamentarnim

izborima 2015. godine 216

Kakav je populizam u Hrvatskoj? 227

 

Osmo poglavlje: Populizam i (liberalna) demokracija:

prijetnja ili korektiv? 237

Populizam kao prijetnja suvremenoj (liberalnoj)

demokraciji? 243

Populizam kao korektiv suvremenoj (liberalnoj) demokraciji? 251

Populizam i (liberalna) demokracija: empirijska istraživanja 257

 

Zaključak 263

Zahvale 269

Literatura 271

Popis slika, tablica i grafova 295

Dodatak 297

Imensko kazalo 303

O autorima 306

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka