EKONOMSKA ELITA: VLADAR IZ SJENE? - Naruči svoju knjigu

EKONOMSKA ELITA: VLADAR IZ SJENE?

Prilozi ekonomskoj sociologiji
Autor: Čengić, Drago
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: znanstvena
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 320
Uvez: Meki

21,24 

Knjiga istražuje mjesto ekonomske elite u sociologiji te nastoji razaznati jesu li menadžeri “političkih” poduzeća, izniklih iz hrvatske varijante političkog kapitalizma, doista dio ekonomske elite.

SKU: 1286 Kategorija:

Opis

O knjizi:

O knjizi: Što su i tko su ekonomske elite, najprije teorijski, a potom i praktično, u pojedinim društvenim sredinama, kada su i kako one nastale u Hrvatskoj, zašto hrvatska javnost na njih danas gleda podozrivo i naziva ih „tajkunima“ (čija primanja – osobito ona vrhunskih menadžera u velikim poduzećima i bankama – smatra nezasluženo visokima i društveno nepravednima) i ne vidi u njima poduzetnike i društveno obzirne menadžere, mogu li ekonomske elite u društvu djelovati i razvijati se samostalno, neovisno o političkim elitama? To su samo neka od inače brojnih zanimljivih i izazovnih pitanja kojima se autor bavi u svom djelu.

Knjiga je sadržajno-tematski strukturirana u dva dijela. Prvi dio posvećen je teorijskim pristupima izučavanju elita, prije svega ekonomskih, i u njemu su prikazani pojmovi, definicije i glavni argumenti više teorija (ponajviše P. Bourdieua i M. Hartmanna). Taj dio završava dvama važnim uvidima. Prvo, da je ekonomska elita sastavni dio upravljačke elite i drugo, da je zbog načina razvoja kapitalizma u zadnjih sto godina, važnost ekonomske u odnosu na ostale elite porasla. U drugom dijelu naslovljenom „Hrvatski slučaj: ekonomska elita kao sudionik kapitalizma periferije“ više je autorovih empirijskih „studija slučaj(ev)a“ ekonomskih elita proteklih godina u nas u kojima se razmatra razvoj hrvatske ekonomske elite te govori o razvoju poduzetništva i problemima legitimacije političke i ekonomske moći u našim prilikama. Razmatranja završavaju napomenom da formiranje nove hrvatske ekonomske elite, u širem društvenom smislu, ne mora završiti „sretnim završetkom“.

Na pitanje „tko je, dakle, hrvatska ekonomska elita“, autor daje sljedeći odgovor: „ona je još uvijek konglomerat vlasnika i menadžera malih, srednjih i velikih poduzeća koji su u proteklih dvadesetak godina rasli presporo da bi se mogli riješiti utega politike (vlasnika općih uvjeta poslovanja i gospodara lokalnih tržišta i predatorskih mreža), ali i ravnopravno se nositi sa stranom konkurencijom na domaćem i stranom tržištu. Ako u nacionalnim okvirima nisu dovoljno ekonomski jaki, još uvijek su osuđeni na suradnju s političkim moćnicima, i to na onu koja često završava zajedničkom diobom plijena kroz „zarobljavanje države“ i kontrolu njenih ključnih resursa.“

Iz recenzija:

Znansveni doprinosi ovog djela su brojni. Prvo, to je znalačko povezivanje najnovijih rezultata istraživanja elita sa starijim istraživanjima. Drugo, usporedba teorijskih poimanja vodećih autora na ovom području. Treće, diferencirana analiza elita u cjelini i njihovih podskupina. Četvrto, razlučivanje starih i novih elita i primjena te distinkcije u usporedbi starih i novih elita u Hrvatskoj s otkrićem kontinuiteta među njima. Peto, istraživanje tvrtki u Hrvatskoj s aspekta upravljanja resursima i snalaženja u tržišnom okruženju. Šesto, originalni dokazi o inferiornom položaju poslovno-upravljačkih elita u odnosu na političke. I sedmo, otvaranje novih istraživačkih pitanja, ponajprije pitanja o ulozi elita u razvoju Hrvatske. I konačno, tu je uzorno razrađen zaključni dio u kojem autor rezultate empirijskih istraživanja povezuje s aktualnim problemima razvoja i postavlja niz ključnih teorijskih i praktičkih pitanja. U cjelini, radi se o doista originalnom teorijsko-empirijskom djelu s detaljnom analizom poduzetničkih elita u Hrvatskoj. Vjeran Katunarić

Sadržaj:

UMJESTO PREDGOVORA:
ČEMU OVA KNJIGA? / SOCIOLOGIJA ELITA I EKONOMSKA ELITA / Uvodna
određenja: tko je elita? / Klasični teoretičari elita: usmjerenost na političku
elitu / Funkcionalistička paradigma: ekonomska elita kao dio strateških elita /
Ekonomska elita kao dio elite moći / Razumijevanje ekonomske elite u P.
Bourdieua / Ekonomska elita u istraživanjima M. Hartmanna / Društveno
podrijetlo i obrazovanje europske korporacijske elite / Moderna korporacijska
elita, financijalizacija i restrukturiranje poduzeća / Ekonomske elite i
korporacijsko upravljanje: neki empirijski uvidi / Ekonomska elita kao
istraživačka tema: teorije elita i društvena stvarnost nakon sloma realnog
socijalizma / HRVATSKI SLUČAJ: EKONOMSKA
ELITA KAO SUDIONIK KAPITALIZMA PERIFERIJE / Postsocijalističke ekonomske
elite i poduzetništvo: prilog analizi tipologije poduzetnika / Tipovi
poduzetnika, strategije i percipirane granice rasta / Habitus, tržište i
proizvodnja tržišnoga sudionika: slučaj kutjevačkih proizvođača vina / Vinari
Požeško-slavonske županije i izazovi europskog tržišta vina / Menadžerska elita
i neke dimenzije socioekonomske kulture u Hrvatskoj / Hrvatski poduzetnici i
tržište: od euforije rasta do protukriznih strategija / Hrvatska mala i srednja
poduzeća i kriza rasta: u potrazi za novim nositeljima rasta? / Bez „sretnog
završetka“: tko je zapravo nova hrvatska ekonomska elita? / Sažetak / Summary /
Napomena / O autoru

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Karakter

znanstvena

Autor

Čengić, Drago

Broj stranica

Uvez

Meki

ISBN