EUROPSKO PRIVATNO PRAVO - Naruči svoju knjigu

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

Opći dio
Autor: Mišćenić, Emilia
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 320
Uvez: Meki

29,07 

Temeljni ciljevi harmonizacije privatnog prava, izvori i ograničenja ovlasti Unije u tom području, te pravna priroda, dosezi i učinci direktiva i uredaba kao pravnih akata kojima se provodi harmonizacija privatnog prava.

SKU: 60e6bf58fd79 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Udžbenik o europskom privatnom pravu prvi je udžbenik u našoj zemlji i regiji koji na sustavan i cjelovit način objašnjava pojam i način djelovanja europskoga privatnog prava. U njemu se ponajprije obrađuju temeljni ciljevi harmonizacije privatnog prava, izvori i ograničenja ovlasti Unije u tom području, a posebna je pozornost posvećena pravnoj prirodi, dosezima i učincima direktiva i uredaba kao pravnih akata kojima se provodi harmonizacija privatnog prava.

S obzirom na to da su ti izvori prava Unije uglavnom integrirani u naše i privatno pravo država članica, taj ključni i ujedno najopsežniji dio europskog prava nerijetko ne uspijevaju prepoznati oni koji ga trebaju primijeniti. Propisi domaćega privatnog prava usklađeni s izvorima prava Unije podliježu posebnim pravilima tumačenja sukladno ciljevima preuzetih direktiva EU-a i kriterijima utvrđenim u praksi Suda EU-a.

U udžbeniku je posebna pozornost posvećena dužnosti sukladnog tumačenja odredaba privatnog prava i otegotnim pravnim posljedicama moguće povrede te dužnosti. Oslanjajući se na bogatu praksu Suda EU-a, udžbenik daje jasne kriterije i smjernice o načinu provođenja te dužnosti u praksi. Pritom upozorava i na aktualnu domaću sudsku praksu u predmetima kao što su Franak, Konverzija, Vatreni i mnogi drugi u kojima je povreda dužnosti tumačenja propisa privatnog prava u skladu s ciljevima istaknutih direktiva EU-a rezultirala povredom prava pojedinaca zajamčenih acquisom.

Udžbenik ne obuhvaća samo dragocjenu analizu općeg dijela europskoga privatnog prava već nudi i samostalna rješenja u vezi s preglednim i sustavnim prikazivanjem te složene materije. On daje logičan i detaljan uvid u tematiku te na taj način omogućuje bolje shvaćanje sustava i strukture europskoga privatnog prava.

Autorica jasno, s pomoću primjera, kombinira visoku razinu pravno-znanstvenog rada o složenom fenomenu europskoga privatnog prava, veliku količinu podataka, uključujući prezentaciju niza predmeta Suda EU–a, i didaktički dizajn koji ovaj kompleksan znanstveni rad čini prikladnim, dobro strukturiranim sveučilišnim udžbenikom. To je suvremen i originalan udžbenik na najvišoj razini u međunarodnim okvirima koji će postaviti standard za slična buduća izdanja ne samo u Hrvatskoj nego i u široj regiji.

Iz recenzije:

Riječ je o izvrsnom i modernom te originalnom znanstvenom radu na najvišoj razini u međunarodnoj usporedbi koji će – što se može predvidjeti sa sigurnošću – postati standardan izvor znanja ne samo u Hrvatskoj nego i u široj regiji.
Prof. dr. sc. Damjan Možina, Pravni fakultet Univerza v Ljubljani

Iz sadržaja:

I Osnove europskoga privatnog prava / II Preuzimanje, tumačenje i primjena europskoga privatnog prava / III Posljedice povrede dužnosti preuzimanja, tumačenja i primjene europskoga privatnog prava / IV Obilježja i razvoj europskog privatnog prava / V Dodatci

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka