GOSPODARSKA DIPLOMACIJA - Naruči svoju knjigu

GOSPODARSKA DIPLOMACIJA

- između potreba gospodarstva i interesa država: Hrvatska, Slovenija i Crna Gora
Autor: Andrlić, Mladen; Dedović, Ljubinko; Rašković, Matevž; Svetličič, Marjan; Žirovčić, Dubravko
Područje: Politologija i diplomacija
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 290
Uvez: Meki

29,99 

Pregled razvoja, postignuća i izazova gospodarske i komercijalne diplomacije u Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori usmjeren na mogućnosti unaprjeđenja radi jačanja potencijala za rast

Opis

O knjizi:

Daje se pregled mogućnosti i ograničenja gospodarske diplomacije te se uspoređuju načini provođenja u tri male države sa zajedničkom prošlošću, ali različitim tranzicijskim iskustvom. Nakon prikaza koncepta gospodarske i komercijalne diplomacije, slijedi pregled konteksta u kojemu se razvijaju gospodarske diplomacije Hrvatske, Slovenije i Crne Gore s fokusom na gospodarsku diplomaciju EU.

Iz recenzija:

Djelo donosi izabrana praktična iskustva u primjeni Europske unije i tri izabrane države, što se sustavno analizira te je osobit i značajan iskorak u odnosu na ranije radove, koji se prvenstveno bave koncepcijskim pristupima i modelima. Uključena je i analiza recentnih zbivanja u gospodarskoj diplomaciji na razini EU, ali i u tri manje post-tranzicijske države – Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori (…) Knjiga je rezultat istraživanja provedenih u okviru tri znanstveno-istraživačka projekta, jednoga nacionalnog i dva bilateralna, što predstavljene nalaze stavlja u komparativnu perspektivu, čime dodatno ilustrira zanimanje uže i šire znanstvene zajednice za ovom temom. dr. sc. Mladen Andrlić

Pristup je dobar jer nas vodi ‘od općeg ka pojedinačnom’, tj. teorijskog okvira, djelovanja gospodarske diplomacije na europskoj razini, te potom u tri različita gospodarstva, koristeći deskriptivnu metodu potkrijepljenu statičkim podacima. (…) Knjiga će bi vrijedan doprinos manjkavoj hrvatskoj znanstvenoj literaturi o ovoj temi te poticaj za daljnju diskusiju, kako u akademskoj zajednici, tako i među gospodarstvenicima, posebice onima koji streme izvozu, te zajednicama lokalne samouprave (županije, gradovi, itd.) koji žude za izravnim stranim invencijama. dr. sc. Dubravko Žirovčić

Komparativna analiza država, s različitim iskustvima u razdoblju tranzicije, napravljena je s ciljem usporedbe načina provođenja gospodarske i komercijalne diplomacije. Ukazuje se na nova područja gospodarskih diplomacija, poput klimatske i energetske diplomacije, čiji je utjecaj na učinkovitost promatranih nacionalnih gospodarstava nedovoljno iskorišten. Temeljem provedenih analiza autori ukazuju na mogućnost unapređenja nacionalnih gospodarskih diplomacija te unapređenja različitih oblika gospodarske suradnje između Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. prof. dr. sc. Ljubinko Dedović

Znanstveni doprinos knjige je u originalnoj empiričkoj obradi područja gospodarske diplomacije, njezino utemeljenje u odgovarajućim analiziranim teorijama i pokušajima rješavanja problema na tom području. Knjiga predstavlja prvi komparativni pregled ove materije i predstavlja materijalizaciju tako potrebne suradnje u znanost u regiji. prof. emeritus dr. sc. Marjan Svetličič

Pristup knjizi je iznimno interdisciplinaran te pažljivo integrira relevantnu literaturu i perspektive iz područja međunarodnih odnosa, diplomacije i međunarodnog poslovanja. Posebno cijenim “dijadni fokus” knjige na jaz između potreba i želja poslovnog svijeta i mogućnost i resursa države. Ova vrsta uravnoteženog fokusa potražnje i ponude je vrlo rijetka u radovima o diplomaciji. Knjiga sadrži i empirijsku perspektivu koja lijepo nadopunjuje sveobuhvatni i interdisciplinarni teorijski okvir. doc. dr. sc. Matevž Rašković

Iz sadržaja:

Predgovor ————————————————————————— 9

  1. Uvod u gospodarsku diplomaciju

Uvod u gospodarsku diplomaciju (Ana-Maria Boromisa) ————– 13

Polazišta —————————————————————————– 13

Definicije —————————————————————————- 14

Modeli i teorije ——————————————————————— 19

Aktivnosti ————————————————————————— 26

Promicanje trgovine ——————————————————— 27

Privlačenje stranih ulaganja ———————————————– 28

Suradnja u znanosti ———————————————————- 34

Turizam ———————————————————————— 36

Zagovaranje za poslovnu zajednicu ————————————– 37

Klima i energija ————————————————————— 37

Potporne aktivnosti ——————————————————— 39

Sažetak ——————————————————————————- 40

Literatura ————————————————————————— 42

Europska gospodarska diplomacija

Gospodarska diplomacija Europske unije (Ana-Maria Boromisa) — 49

Uloga i nadležnosti —————————————————————- 49

Akteri ——————————————————————————– 52

Razvoj i perspektive ————————————————————– 54

Sažetak ——————————————————————————- 61

Literatura ————————————————————————— 66

Slovenija – Služi li slovenska gospodarska diplomacija

potrebama slovenskog gospodarstva?

(Boštjan Udovič, Jana Arbeiter, Maja Bučar) ————————— 69

Uvod ———————————————————————————- 69

Stanje gospodarstva u Sloveniji ———————————————— 71

Struktura gospodarstva u Sloveniji ——————————————– 74

Međunarodna trgovina i izravna strana ulaganja ————————— 76

Poduzetnička struktura i demografija poduzeća —————————- 78

Istraživanje i razvoj u državi i poduzećima ———————————- 79

Kratka povijest slovenske gospodarske diplomacije ———————– 81

Presjek između ponude i potražnje ——————————————– 85

Instrumenti gospodarske diplomacije —————————————- 90

Slovenska gospodarska diplomacija u razdoblju 2009.-2016. godine —- 93

Pregled strukture gospodarske diplomacije —————————- 93

Pregled usluga gospodarske diplomacije ——————————- 96

Zaključak i preporuke ———————————————————— 98

Literatura ————————————————————————- 100

Hrvatska – Gospodarska diplomacija: između potreba,

želja i mogućnosti (Ana-Maria Boromisa,

Anastasya Raditya Ležaić, Sanja Tišma) ——————————- 103

Uvod ——————————————————————————– 103

Gospodarstvo ——————————————————————— 104

Razvoj i trendovi ———————————————————– 104

Međunarodna trgovina ————————————————— 107

Izravna strana ulaganja ————————————————— 112

Turizam ———————————————————————- 115

Znanost ———————————————————————– 118

Potrebe i percepcije poduzetnika ——————————————– 120

Razvoj i usluge gospodarske diplomacije ———————————– 123

Razvoj ———————————————————————— 123

Model ————————————————————————- 132

Promicanje trgovine ——————————————————- 134

Poticanje ulaganja ———————————————————- 135

Turizam ———————————————————————- 136

Zaključci ————————————————————————— 137

Dodatak: Rezultati ankete —————————————————– 141

Potreba za gospodarskom diplomacijom —————————– 142

Uloga odabranih aktera ————————————————— 144

Ured predsjednika i Vlada ——————————————- 145

MVEP i diplomatska mreža —————————————— 147

Ostala ministarstva ————————————————— 150

Uprava županije, grada ili općine ———————————- 152

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska

udruga poslodavaca ——————————————— 154

Vlastite aktivnosti —————————————————– 155

Informiranje i edukacija ————————————————– 157

Percepcija koristi ———————————————————– 158

Dostupnost informacija o aktivnostima ——————————- 160

Svrhovitost aktivnosti —————————————————– 163

Glavni nalazi —————————————————————- 167

Potreba za gospodarskom diplomacijom ————————- 167

Uloga odabranih aktera ——————————————— 167

Informiranje i edukacija ——————————————— 169

Percepcija koristi —————————————————— 170

Dostupnost informacija o aktivnostima ————————— 172

Svrhovitost aktivnosti ———————————————— 173

Literatura ————————————————————————- 175

Crna Gora – Gospodarska diplomacija u nastajanju

(Jasmina Ćetković, Danijela Jaćimović, Slobodan Lakić,

Miloš Rajković, Miloš Žarković) —————————————– 179

Uvod ——————————————————————————– 179

Struktura gospodarstva i trendovi ——————————————- 180

Industrija ——————————————————————– 180

Poljoprivreda i prehrambena industrija —————————— 182

Turizam ———————————————————————- 185

Trgovina ——————————————————————— 186

Promet ———————————————————————– 187

Šumarstvo ——————————————————————- 188

Građevinarstvo ————————————————————- 190

Izvoz i uvoz te izravna strana ulaganja ————————————– 191

Izvoz i uvoz —————————————————————— 191

Izravna strana ulaganja ————————————————— 194

Trenutna ulaganja —————————————————- 197

Turizam —————————————————————————- 199

Trendovi razvoja turizma u proteklih deset godina —————- 199

Ograničavajući činitelji razvoja turizma u Crnoj Gori ————— 205

Brendiranje i jačanje imidža Crne Gore

na međunarodnom tržištu —————————————— 207

Usluge —————————————————————————— 210

Znanost —————————————————————————- 216

Znanstvenoistraživački program – ciljevi Strategije —————- 216

Strategija inovacijske djelatnosti Crne Gore – Akcijski plan ——- 219

Domet nadležnosti Savjeta za znanstveno-istraživačku

djelatnost kao unutarnje organizacijske jedinice

Ministarstva znanosti ———————————————— 222

Znanstveni domet Crnogorske akademije znanosti i umjetnosti — 224

Realizacija istraživačkih projekata

Ekonomskog fakulteta u Podgorici ——————————– 225

Realizacija projekata Ministarstva znanosti

tijekom 2015. godine ———————————————— 227

Primjenjivost sustava visokog obrazovanja u Crnoj Gori ———- 229

Relevantnost i afirmacija znanstveno-istraživačke djelatnosti — 232

Zagovaranje nacionalne poslovne zajednice ——————————- 235

Razvoj gospodarske diplomacije u Crnoj Gori —————————– 242

Stanje gospodarske diplomacije od nezavisnosti Crne Gore ———— 243

Perspektive gospodarske diplomacije ————————————– 251

Literatura ————————————————————————- 253

Zaključci: Što je i čemu služi gospodarska diplomacija? ———– 255

Popis slika ———————————————————————– 259

Popis tablica ——————————————————————— 263

Popis kratica ——————————————————————– 265

Kazalo —————————————————————————– 271

Autori —————————————————————————– 285

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , ,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka