GOSPODARSTVO HRVATSKE - Naruči svoju knjigu

GOSPODARSTVO HRVATSKE

Autor: Andabaka, Ana; Arčabić, Vladimir; Barić, Vinko; Beg, Marija; Bogdan, Željko; Čavrak, Vladimir; Družić, Ivo; Družić, Marko; Gelo, Tomislav; Globan, Tomislav; Kovačević, Zoran; Nadoveza, Ozana; Obadić, Alka; Raguž Krištić, Irena; Rogić Dumančić, Lucija; Sekur, Tomislav; Smolić, Šime; Tica, Josip
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: stručna, udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 528
Uvez: Meki

26,41  (198,99 kn)

Autorski tim ovoga udžbenika vodio se mišlju i namjerom da uspije u izazovu otvorenosti sadržaja, argumentacije i interpretacije te se dotakne svih tema i podtema vezanih uz djelovanje sustava nacionalnoga gospodarstva u posljednjih pedeset i više godina. Slobodno možemo reći kako je tim u ovoj namjeri uspio.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2007 Kategorija: Oznake: , ,

Opis

O knjizi:

Ova je knjiga pionirski rad kada je riječ o argumentiranom i kritičkom prikazu analize trenutnih ekonomskih politika u kontekstu hrvatskoga gospodarstva. Autorski tim dao je vrlo pregledan i jasan presjek svih ključnih uzroka i mogućih rješenja kroničnih društveno-ekonomskih problema. Kroz trinaest poglavlja autori izuzetno razumljivo objašnjavaju i naglašavaju značaj ekonomske politike u razvoju gospodarstva te ulogu države u poticanju i stvaranju okruženja pogodnog za ekonomski rast i razvoj.

Rukopis je proizašao iz bogatog praktičnog, teorijskog i istraživačkog rada autorskog tima sastavljenog od šesnaest renomiranih stručnjaka predvođenog urednicima koji su uložili veliki trud, znanje i sposobnost kako bi nastao prvi konzistentan udžbenik ove vrste.

Izbor tema te način njihove obrade omogućili su da ovaj rukopis postane nezaobilazan naslov na ekonomskim fakultetima i poslovnim školama diljem Hrvatske, te je u tome smislu važan doprinos opusu s područja gospodarstva jer će od izuzetnog značaja biti ekonomistima, poduzetnicima, menadžerima, komercijalistima, diplomatima, novinarima i stručnjacima za odnose s javnošću.

Iz sadržaja:

EKONOMSKI RAZVOJ I GOSPODARSKE KRIZE/ SEKTORSKA STRUKTURA GOSPODARSTVA HRVATSKE/ EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM/ KONKURENTNOST HRVATSKOGA GOSPODARSTVA/ STARENJE STANOVNIŠTVA, MIGRACIJE I MIROVINSKI SUSTAV/ TRŽIŠTE RADA/ MONETARNA POLITIKA/ FISKALNA POLITIKA/ REGIONALNI RAZVOJ I FISKALNA DECENTRALIZACIJA/ GOSPODARSKO TUMAČENJE TURIZMA/ OBRAZOVANJE I ZNANOST/ ZDRAVSTVENI SUSTAV

Sadržaj
 Predgovor................................................................................... xvii
 1 Ekonomski razvoj i gospodarske krize
 Ivo Družić, Josip Tica i Vladimir Arčabić ................................ 1
 Ciljevi poglavlja ....................................................................... 1
 Kratki sadržaj poglavlja .......................................................... 1
 Uvodni dio .............................................................................. 2
 1.1 BDP kao pokazatelj gospodarske uspješnosti.......... 3
 1.1.1 Tri definicije BDP-a ................................................. 3
 1.1.2 Osnovni pojmovi za praćenje BDP-a ..................... 6
 1.1.2.1 Nominalni i realni BDP ................................... 6
 1.1.2.2 Stope rasta .................................................. 8
 1.2 Ekonomski razvoj u Hrvatskoj ..................................... 10
 1.2.1 Relativna razvijenost Hrvatske ............................... 12
 1.2.2 Povijesni pregled razvojnog jaza Republike
 Hrvatske ................................................................. 15
 1.2.3 Klasični čimbenici rasta u Hrvatskoj ...................... 17
 1.3 Gospodarske krize u Hrvatskoj ................................... 22
 1.3.1 Tri krize i stilizirane činjenice .................................. 22
 1.3.2 Struktura BDP-a i poslovni ciklusi.......................... 30
 Sažetak poglavlja .................................................................. 36
 Ključni pojmovi ....................................................................... 38
 Pitanja za raspravu ................................................................. 38
 Popis literature........................................................................ 39
 2 Sektorska struktura gospodarstva Hrvatske
 Tomislav Gelo i Marko Družić ................................................. 41
 Ciljevi poglavlja ....................................................................... 41
 Kratki sažetak poglavlja ......................................................... 41
 Uvodni dio .............................................................................. 42
 2.1 Nacionalna klasifikacija djelatnosti ............................ 42
 2.2 Izračun bruto domaćeg proizvoda .............................. 47
 2.2.1 Rashodna metoda ................................................. 48
 2.2.2 Dohodovna metoda ............................................... 51
 2.2.3 Proizvodna metoda ............................................... 53
 Sadržaj
 2.3 Input-output tablica ...................................................... 58
 2.3.1 Definicija osnovnih pojmova .................................. 58
 2.3.2 Input-output tablica hrvatskoga gospodarstva...... 60
 2.3.3 Input-output analiza ............................................... 64
 2.3.4 Input-output analiza na input-output tablici
 Hrvatske ................................................................. 66
 2.4 Sektorska struktura BDP-a.......................................... 68
 2.5 Sektorska izloženost međunarodnome tržištu.......... 71
 2.5.1 Osnovni sektori ...................................................... 71
 2.5.2 Struktura gospodarstva po sektorima ................... 72
 2.6 Produktivnost ................................................................ 74
 2.6.1 Parcijalne mjere produktivnosti .............................. 75
 2.6.2 Ukupna faktorska produktivnost............................ 77
 Sažetak poglavlja ................................................................... 81
 Ključni pojmovi ....................................................................... 83
 Pitanja za raspravu ................................................................ 83
 Popis literature........................................................................ 84
 3 Ekonomski odnosi s inozemstvom
 Vladimir Arčabić, Tomislav Globan i Lucija Rogić Dumančić.. 87
 Ciljevi poglavlja ....................................................................... 87
 Kratki sažetak poglavlja.......................................................... 87
 Uvodni dio .............................................................................. 88
 3.1 Otvorenost hrvatskoga gospodarstva........................ 89
 3.1.1 Malo otvoreno gospodarstvo ................................. 89
 3.1.2 Izloženost gospodarstva inozemnim šokovima ..... 91
 3.1.3 Platna bilanca ......................................................... 94
 3.1.4 Otvorenost hrvatskoga gospodarstva i tranzicijski
 model rasta ............................................................ 97
 3.2 Tekući račun platne bilance......................................... 101
 3.2.1 Struktura tekućeg računa platne bilance ............... 101
 3.2.2 Vanjskotrgovinska bilanca ...................................... 105
 3.2.3 Tekući račun platne bilance i ekonomska
 aktivnost ................................................................. 108
 3.3 Financijski račun platne bilance Republike Hrvatske .. 110
 3.3.1 Struktura financijskoga računa .............................. 110
 Sadržaj
 3.3.1.1 Izravna ulaganja ............................................ 111
 3.3.1.2 Portfeljna ulaganja......................................... 112
 3.3.1.3 Ostala ulaganja ............................................. 112
 3.3.1.4 Financijski derivati ......................................... 112
 3.3.1.5 Alternativan pogled na strukturu tokova
 kapitala......................................................... 113
 3.3.2 Ponuda i potražnja za inozemnim kapitalom ......... 113
 3.3.2.1 Faktori ponude kapitala ................................. 114
 3.3.2.2 Faktori potražnje za kapitalom........................ 115
 3.3.3 Međunarodni tokovi kapitala i Hrvatska ................. 115
 3.3.3.1 Dinamika tokova kapitala u Hrvatskoj.............. 115
 3.3.3.2 Struktura priljeva kapitala u Hrvatsku.............. 117
 3.3.3.3 Ekonomske posljedice priljeva inozemnoga
 kapitala......................................................... 119
 Sažetak poglavlja ................................................................... 122
 Ključni pojmovi ....................................................................... 124
 Pitanja za raspravu ................................................................. 124
 Popis literature........................................................................ 125
 4 Konkurentnost hrvatskoga gospodarstva
 Željko Bogdan i Lucija Rogić Dumančić ............................. 127
 Ciljevi poglavlja ....................................................................... 127
 Kratki sažetak poglavlja ......................................................... 127
 Uvodni dio .............................................................................. 128
 4.1 Definicija konkurentnosti ............................................. 128
 4.2 Analiza konkurentnosti hrvatskoga izvoza ................ 131
 4.2.1 Značajke hrvatskoga izvoza ................................... 131
 4.2.2 Cjenovna i necjenovna konkurentnost
 hrvatskoga robnog izvoza ...................................... 136
 4.3 Indikatori konkurentnosti............................................. 141
 4.3.1 Indeks globalne konkurentnosti Svjetskog
 ekonomskog foruma .............................................. 143
 4.3.2 Indeks lakoće poslovanja ...................................... 148
 4.3.3 Indeks globalne konkurentnosti Instituta za
 razvoj managementa.............................................. 152
 4.3.4 HUP Skor ............................................................... 157
 Sadržaj
 Sažetak poglavlja ................................................................... 160
 Ključni pojmovi ....................................................................... 162
 Pitanja za raspravu ................................................................. 162
 Popis literature........................................................................ 163
 5 Starenje stanovništva, migracije i mirovinski sustav
 Ivo Družić, Marija Beg i Irena Raguž Krištić............................ 165
 Ciljevi poglavlja .................................................................... 165
 Kratki sažetak poglavlja.......................................................... 165
 Uvodni dio .............................................................................. 166
 5.1 Osnovne odrednice populacijskih gibanja................. 166
 5.1.1 Prirodno kretanje stanovništva .............................. 169
 5.1.2 Migracijska kretanja stanovništva tijekom
 20. stoljeća u Republici Hrvatskoj .......................... 175
 5.1.3 Demografska tranzicija u Hrvatskoj ....................... 178
 5.2 Struktura hrvatskog stanovništva............................... 179
 5.2.1 Dobno-spolna struktura stanovništva .................... 179
 5.2.2 Struktura stanovništva prema ekonomskoj
 aktivnosti ............................................................... 184
 5.2.3 Struktura stanovništva prema obrazovanju,
 nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti ........................... 186
 5.3 Ekonomske posljedice demografskih promjena
 stanovništva .................................................................. 187
 5.3.1 Utjecaj demografskog starenja stanovništva
 na tržište rada ....................................................... 187
 5.3.2 Utjecaj starenja stanovništva na potrošnju
 i štednju .................................................................. 189
 5.3.3 Utjecaj demografskih promjena na mirovinski
 sustav ..................................................................... 190
 Sažetak poglavlja ................................................................... 196
 Ključni pojmovi ....................................................................... 198
 Pitanja za raspravu ................................................................. 198
 Popis literature..................................................................... 199
 Sadržaj6 Tržište rada
 Alka Obadić ............................................................................ 203
 Ciljevi poglavlja ....................................................................... 203
 Kratki sažetak poglavlja.......................................................... 203
 Uvodni dio .............................................................................. 204
 6.1 Osnovni pojmovi na tržištu rada.................................. 204
 6.1.1 Definicije osnovnih pojmova .................................. 205
 6.1.2 Metode prikupljanja podataka i obuhvat ................ 207
 6.1.2.1 Prikupljanje registriranih podataka .................. 207
 6.1.2.2 Prikupljanje podataka putem Ankete o radnoj
 snazi............................................................. 209
 6.1.2.3 Metodološke značajke zbog kojih se
 međusobno razlikuju podaci........................... 209
 6.1.3 Uzroci i vrste nezaposlenosti ................................. 211
 6.1.3.1 Prikrivena ili skrivena nezaposlenost ............... 212
 6.1.3.2 Sezonska nezaposlenost ............................... 212
 6.1.3.3 Frikcijska nezaposlenost ................................ 213
 6.1.3.4 Ciklička nezaposlenost .................................. 214
 6.1.3.5 Strukturna nezaposlenost .............................. 214
 6.2 Pokazatelji tržišta rada i međunarodne usporedbe.. 215
 6.2.1 Povijesna i komparativna analiza razine
 zaposlenosti ........................................................... 216
 6.2.2 Povijesna i poredbena analiza stope
 nezaposlenosti u RH .............................................. 220
 6.2.3 Plaće i produktivnost rada ..................................... 227
 6.3 Neusklađenost tržišta rada Hrvatske ......................... 233
 6.4 Institucije i politike na tržištu rada.............................. 236
 6.4.1 Uloga institucija na tržištu rada .............................. 237
 6.4.2 Uloga sindikata ...................................................... 238
 6.4.3 Aktivne i pasivne politike zapošljavanja ................. 239
 Sažetak poglavlja ................................................................... 242
 Ključni pojmovi ....................................................................... 243
 Pitanja za raspravu ................................................................. 243
 Popis literature........................................................................ 244

Sadržaj
 7 Monetarna politika
 Josip Tica, Ozana Nadoveza i Tomislav Globan..................... 247
 Ciljevi poglavlja ....................................................................... 247
 Kratki sažetak poglavlja.......................................................... 247
 Uvodni dio .............................................................................. 248
 7.1 Nositelji i ciljevi monetarne politike ............................ 249
 7.1.1 Uloga središnje banke............................................ 249
 7.1.2 Ciljevi središnje banke ............................................ 250
 7.2 Nominalna sidra i instrumenti monetarne politike.... 252
 7.2.1 Sidro nominalnog deviznog tečaja ......................... 253
 7.2.2 Sidro nominalne kamatne stope ............................ 259
 7.2.3 Sidro nominalne novčane mase ............................. 261
 7.3 Efikasnost instrumenata monetarne politike i
 transmisijski mehanizmi u Hrvatskoj.......................... 261
 7.3.1 Učinci monetarne politike na gospodarsku
 aktivnost i inflaciju .................................................. 262
 7.3.1.1 Devizni tečaj.................................................. 262
 7.3.1.2 Kamatna stopa.............................................. 263
 7.3.1.3 Novčana masa .............................................. 263
 7.3.2 Uloga monetarne politike u ublažavanju poslovnih
 ciklusa .................................................................... 264
 7.4 Monetarna politika u uvjetima visoke eurizacije ....... 265
 7.4.1 Uzroci visoke eurizacije .......................................... 266
 7.4.2 Posljedice visoke eurizacije na vođenje
 monetarne politike.................................................. 268
 7.4.3 Rasprava o deprecijaciji kune ................................ 270
 7.5 Hrvatska na putu u eurozonu....................................... 273
 7.5.1 Maastrichtski kriteriji ............................................. 273
 7.5.1.1 Inflacija......................................................... 273
 7.5.1.2 Dugoročne nominalne kamatne stope............. 274
 7.5.1.3 Članstvo u Europskom tečajnom mehanizmu .. 275
 7.5.1.4 Dva fiskalna kriterija....................................... 276
 7.5.2 Koristi i troškovi ulaska u eurozonu....................... 277
 7.5.2.1 Koristi članstva u Europskoj monetarnoj uniji ... 277
 7.5.2.2 Troškovi članstva u Europskoj monetarnoj uniji.. 278
 Sadržaj

7.5.2.3 Hrvatska i kriteriji optimalnog valutnog
 područja ....................................................... 279
 Sažetak poglavlja ................................................................... 281
 Ključni pojmovi ....................................................................... 283
 Pitanja za raspravu ................................................................. 283
 Popis literature........................................................................ 284
 8 Fiskalna politika
 Alka Obadić i Ozana Nadoveza .............................................. 287
 Ciljevi poglavlja ....................................................................... 287
 Kratki sažetak poglavlja.......................................................... 287
 Uvodni dio .............................................................................. 288
 8.1 Fiskalna politika............................................................. 289
 8.1.1 Funkcije i instrumenti fiskalne politike .................... 291
 8.1.2 Učinci fiskalne politike i njezina ograničenja .......... 295
 8.2 Proračunski deficit, javni dug i definicija fiskalnih
 pravila ............................................................................. 296
 8.2.1 Proračunski deficit ................................................. 296
 8.2.2 Javni dug ................................................................ 297
 8.2.3 Fiskalna pravila u Europskoj uniji ........................... 298
 8.3 Fiskalna politika Republike Hrvatske.......................... 302
 8.3.1 Fiskalna politika od osamostaljenja do 1998.
 godine .................................................................... 304
 8.3.2 Fiskalna politika od 1999. do 2014. godine ............ 306
 8.3.3 Struktura proračunskih prihoda i rashoda ............. 309
 8.4 Provedba fiskalnih pravila u europskome okruženju.. 313
 8.4.1 Fiskalni kriteriji ........................................................ 313
 8.4.2 Stanje, visina i struktura javnoga duga
 u Republici Hrvatskoj ............................................. 316
 8.4.3 Održivost javnoga duga ......................................... 318
 Sažetak poglavlja ................................................................... 321
 Ključni pojmovi ....................................................................... 322
 Pitanja za raspravu ................................................................. 322
 Popis literature........................................................................ 323
 Dodatak poglavlju ................................................................... 325
 Sadržaj
 9 Regionalni razvoj i fiskalna decentralizacija
 Vladimir Čavrak, Ana Andabaka i Tomislav Sekur ................. 327
 Ciljevi poglavlja ...................................................................... 327
 Kratki sažetak poglavlja......................................................... 327
 Uvodni dio ............................................................................. 328
 9.1 Regija, regionalna ekonomika i regionalni
 ekonomski razvoj........................................................ 329
 9.1.1 Teorije međuregionalne konvergencije .............. 331
 9.1.1.1 Neoklasične teorije trgovine i rasta ............. 331
 9.1.1.2 Teorija izvozne baze .................................. 332
 9.1.2 Teorije međuregionalne divergencije ................. 332
 9.1.2.1 Teorija kumulativne uzročnosti ................... 333
 9.1.2.2 Teorija pola rasta....................................... 333
 9.1.3 Nove teorije rasta - endogena teorija rasta
 i nova ekonomska geografija ............................. 334
 9.2 Regionalizacija i regionalni razvoj Hrvatske ........... 335
 9.3 Regionalna politika EU............................................... 339
 9.4 Lokalne jedinice i decentralizacija ........................... 349
 9.4.1 Raspodjela javnih funkcija i prihoda između
 središnje i lokalnih vlasti .................................... 350
 9.4.2 Lokalni proračuni ............................................... 357
 9.4.3 Pokazatelji fiskalne decentralizacije................... 359
 Sažetak poglavlja .................................................................. 361
 Ključni pojmovi ...................................................................... 362
 Pitanja za raspravu ................................................................ 362
 Popis literature....................................................................... 363
 10 Gospodarsko značenje industrije
 Zoran Kovačević, Marija Beg i Tomislav Sekur...................... 367
 Ciljevi poglavlja ...................................................................... 367
 Kratki sažetak poglavlja......................................................... 367
 Uvodni dio ............................................................................. 368
 10.1 Uloga industrije u gospodarskome razvoju............. 368
 10.1.1 Pojmovno određenje industrije .......................... 368
 10.1.2 Osnovne značajke procesa industrijalizacije ..... 370
 10.1.3 Industrija i ekonomski rast ................................. 372
 Sadržaj

10.1.4 Teorijske postavke koncepta
 deindustrijalizacije .............................................. 374
 10.2 Specifičnosti razvoja hrvatske industrije ................ 375
 10.2.1 Analiza kretanja industrijske proizvodnje ........... 377
 10.2.2 Analiza kretanja zaposlenosti u industriji .......... 379
 10.3 Stanje i perspektive hrvatske prerađivačke
 industrije...................................................................... 382
 10.3.1 Značaj prerađivačke industrije u Hrvatskoj ........ 382
 10.3.2 Klasteri kao oblik povećanja konkurentnosti ..... 388
 10.4 Industrijska politika.................................................... 391
 Sažetak poglavlja .................................................................. 395
 Ključni pojmovi ...................................................................... 397
 Pitanja za raspravu ................................................................ 397
 Popis literature....................................................................... 398
 11 Gospodarsko značenje turizma
 Ivo Družić i Ana Andabaka..................................................... 401
 Ciljevi poglavlja ...................................................................... 401
 Kratki sažetak poglavlja......................................................... 401
 Uvodni dio ............................................................................. 402
 11.1 Razvojni čimbenici hrvatske turističke
 industrije ..................................................................... 403
 11.1.1 Hrvatska turistička ponuda kao rezultat
 proizvodnog kapitala turističke industrije .......... 404
 11.1.2 Elementi potražnje za hrvatskim turističkim
 proizvodom ........................................................ 410
 11.2 Utjecaj turizma na ukupnu gospodarsku
 aktivnost........................................................................... 416
 11.3 Konkurentska sposobnost i ograničenja razvoja
 hrvatskoga turizma..................................................... 421
 Sažetak poglavlja .................................................................. 428
 Ključni pojmovi ...................................................................... 429
 Pitanja za raspravu ................................................................ 429
 Popis literature....................................................................... 430
 Sadržaj
 12 Obrazovanje i znanost
 Vinko Barić i Šime Smolić ..................................................... 433
 Ciljevi poglavlja ...................................................................... 433
 Kratki sažetak poglavlja......................................................... 433
 Uvodni dio ............................................................................. 434
 12.1 Temeljne ekonomske odrednice u sustavu
 obrazovanja................................................................. 435
 12.1.1 Obrazovanje, znanje i ljudski kapital
 – interaktivne veze u procesu gospodarskoga
 razvoja ............................................................... 436
 12.1.2 Obrazovanje kao trošak i kao investicija ............ 439
 12.1.3 Sustav i modeli financiranja obrazovanja .......... 440
 12.1.4 Pravednost i efikasnost u financiranju ..............
 obrazovanja........................................................ 441
 12.1.5 Ulaganje u obrazovanje - rentabilnost ulaganja
 u obrazovanje..................................................... 445
 12.1.6 Rentabilnost ulaganja u obrazovanje sa
 stajališta pojedinca i društva ............................. 447
 12.2 Obrazovni sustav Hrvatske........................................ 449
 12.2.1 Struktura obrazovnoga sustava Hrvatske.......... 450
 12.2.2 Financiranje obrazovanja u Hrvatskoj ................ 453
 12.2.3 Financiranje sveučilišta i studentskoga
 standarda u Hrvatskoj........................................ 458
 12.2.4 Obrazovni profil nezaposlenih u Hrvatskoj ........ 461
 12.3 Ulaganje u znanost i istraživanje i razvoj................. 463
 12.3.1 Ulaganje u znanost ............................................ 463
 12.3.2 Ulaganje u istraživanje i razvoj ........................... 465
 Sažetak poglavlja .................................................................. 467
 Ključni pojmovi ...................................................................... 468
 Pitanja za raspravu ................................................................ 468
 Popis literature....................................................................... 469
 Sadržaj
 13 Zdravstveni sustav
 Šime Smolić .......................................................................... 471
 Ciljevi poglavlja ...................................................................... 471
 Kratki sažetak poglavlja......................................................... 471
 Uvodni dio ............................................................................. 472
 13.1 Ekonomska obilježja zdravstva................................. 474
 13.1.1 Ekonomski ciljevi zdravstvene zaštite ................ 474
 13.1.2 Specifična obilježja zdravstvene zaštite
 i zdravstvenih usluga ......................................... 476
 13.1.3 Zdravstveno osiguranje kao odrednica
 zdravstvenoga sustava ...................................... 478
 13.2 Strukturna obilježja zdravstvenoga sustava
 Hrvatske....................................................................... 479
 13.2.1 Obilježja zdravstvenoga sustava Hrvatske
 nakon 1991. godine ............................................ 479
 13.2.2 Organizacija i upravljanje zdravstvenim
 sustavom............................................................ 482
 13.2.3 Razine i korištenje zdravstvene zaštite .............. 483
 13.2.4 Resursi zdravstvenoga sustava ......................... 485
 13.3 Financiranje i ishodi zdravstvenoga sustava
 Hrvatske....................................................................... 488
 13.3.1 Financijski aspekti zdravstvenoga sustava ........ 488
 13.3.2 Pokazatelji zdravstvenoga stanja populacije ..... 496
 13.4 Problemi i izazovi zdravstvenoga sustava
 Hrvatske....................................................................... 500
 Sažetak poglavlja .................................................................. 504
 Ključni pojmovi ...................................................................... 505
 Pitanja za raspravu ................................................................ 505
 Popis literature....................................................................... 506
 Rječnik ključnih pojmova ......................................................... 509
 Kazalo pojmova......................................................................... 517
 Popis grafikona ......................................................................... 521
 Popis okvira............................................................................... 525
 Popis slika.................................................................................. 526
 Popis tablica .............................................................................. 527

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Izdavač

Karakter

,

Uvez

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “GOSPODARSTVO HRVATSKE”