GRADSKA POLJOPRIVREDA - Naruči svoju knjigu

GRADSKA POLJOPRIVREDA

Autor: Kisić, Ivica
Područje: Hrana i prehrana
Karakter: priručnik, stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 311
Uvez: Tvrdi

33,18  (249,99 kn)

Djelo priređeno s ciljem popularizacije i promoviranja gradske poljoprivrede koje će koristiti svima zainteresiranima za uzgoj bilja u gradu.

Opis

O knjizi:

Rukopis pod naslovom „Gradska poljoprivreda“ građa je za vrtan sveučilišni udžbenik iskusnog autora i sveučilišnog nastavnika, odličnog poznavatelja građe o kojoj piše. Autor udžbenika razvijao se u uzornoj akademskog sredini, na temeljima „zagrebačke agrogeološke škole“. O značaju udžbenika govori i činjenica da je to udžbenik iz područja biotehničkih znanosti, premda njegov sadržaj zadire i u područje urbanizma, građevinarstva, arhitekture, prostornog planiranja i drugih sličnih grana tehničkih i prirodnih znanosti. Iz toga razloga rukopis je metodički elastičan za prilagodbu nastavnim kolegijima više disciplina, zadržavši strogost i dosljednost autora. Nema sumnje da će ovi sadržaji ostvariti namjeru autora – popularizaciju gradske poljoprivrede, tako da se istodobno pokriju potrebe nastave, ali i svih drugih zainteresiranih za uzgoj bilja u gradu. Akademik Ferdo Bašić, profesor emeritus

Rukopis knjige kroz nekoliko problemski usmjerenih poglavlja razmatra osnovne karakterstike ovog fenomena koji se sve više širi u urganim aglomeracijama u svijetu. Gradsko stanovništvo je postalo prevladavajući tip stanovništva što znači da već danas najveći broj stanovnika zemlje živi u gradovima, a prognoze pokazuju da će 2050. čak 80% stanovnika naseljavati gradska središta i područja urbanih aglomeracija. Stoga je predmet interesa i problematiziranja ove knjige izuzetno značajan iz više aspekata – da nabrojimo barem dva osnovna: organizacija boljeg upravljanja urbanim središtima i bolje iskorištavanje gradskog zemljišta kojeg će biti sve manje pa i za gradsku poljoprivredu. Ovaj drugi aspekt je osnovni referentni okvir knjige prof. Kisiča i s obzirom na budućnost naseljavanja predstavlja izuzetno važan problem znanstvene i stručne rasprave. Prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

Rukopis na interdisciplinaran način obrađuje problematiku gradske poljoprivrede i uzgoja hrane u gradovima te na taj način odgovara svojoj osnovnoj namjeni, kao udžbenik, ali i kao zanimljiva literatura za sve koji se profesionalno ili amaterski bave ovom tematikom. Djelo je u skladu sa suvremenim i znanstvenim i stručnim spoznajama u osnovnom i dodirnim znanstvenim područjima i oblastima. Izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec

Iz sadržaja:

UVOD

Od prapovijesti do srednjeg vijeka

Razvoj gradova od srednjeg vijeka do industrijskih revolucija

Razvoj gradova u vremenu globalizacije

Razlozi za širenje gradske poljoprivrede – odnos ruralnog i gradskog stanovništva

Razvoj gradova u Hrvatskoj na primjeru Zagreba i Rijeke

Kvaliteta života u gradskim/ruralim sredinama

TLO U GRADSKOJ SREDINI

Temeljne značajke tla

Uloge tla

Onečišćenje tla

ULOGE GRADSKE POLJOPRIVREDE

Gospodarska uloga gradske poljoprivrede

Socijalna i zdravstvena uloga gradske poljoprivrede

Prostorna uloga gradske poljoprivrede

Okolišna uloga gradske poljoprivrede

Odgojno-obrazovna uloga gradske poljoprivede

OBLICI GRADSKE POLJOPRIVREDE

Povijest gradkse i prigradske poljoprivrede u Gradu Zagrebu

Oblici gradske poljoprivrede

AGROTEHNIKA U GRADSKOJ POLJOPRIVREDI

Mjesto i uloga plodoreda u gradskoj poljoprivredi

Suzbijanje korova i biljnih nametnika

Kompost

GRADSKA POLJOPRIVREDA I KLIMATSKE PROMJENE

SUTRAŠNJICA GRADSKE POLJOPRIVREDE

LITERATURA

KAZALO POJMOVA

ŽIVOTOPIS AUTORA

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka