HSFI - Naruči svoju knjigu

HSFI

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja
Autor: Rakijašić, Jasminka
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2012
Broj stranica: 221
Uvez: Meki

13,14 

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 1082 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA/Okvir za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja/ HSFI 1 – Financijski izvještaji/ HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji/ HSFI 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške/ SFI 4 – Događaji nakon datuma bilance/ HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina/ HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina/ HSFI 7 – Ulaganja u nekretnine/ HSFI 8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja/ HSFI 9 – Financijska imovina/ HSFI 10 – Zalihe/ HSFI 11 – Potraživanja/ HSFI 12 – Kapital/ HSFI 13 – Obveze/ HSFI 14 – Vremenska razgraničenja/ HSFI 15 – Prihodi/ HSFI 16 – Rashodi/ HSFI 17 – Poljoprivreda/ Pojmovnik/ RAČUNOVODSTVENI PROPISI/ Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07)/ Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 38/08, 12/09 i 130/10)/ Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (Nar. nov., br. 39/08, 37/09 i 139/10)/ Prilog: TEB-ov kontni plan

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

TEB

Karakter

stručna

Broj stranica

Uvez

Meki

ISBN

Izdavač

Autor