Akcija!
IZAZOVI INTEGRACIJSKIH PROCESA - Naruči svoju knjigu

IZAZOVI INTEGRACIJSKIH PROCESA

Rast poduzeća putem spajanja, preuzimanja i strateških saveza
Autor: Filipović, Davor
Područje: Menadžment
Karakter: znanstvena - udžbenik
Godina izdanja: 2012
Broj stranica: 271
Uvez: Meki

11,81 

Dotaknuti svi bitni aspekti integracijskih procesa na način koji dosad nije bio uobičajen u znanstvenoj i stručnoj literaturi! Na hrvatskom jeziku do ove knjige nije bilo prikaza koji bi spajanja i preuzimanja prikazala sintetički, na način kako što to čini dr. sc. Davor Filipović.

SKU: 1087 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Ova je knjiga nastala kao rezultat višegodišnjeg rada i istraživanja u području spajanja i preuzimanja poduzeća. S obzirom na to da integracijski procesi čine inherentni dio suvremenoga poslovnog svijeta, glavni je motiv za njezino pisanje bio nedostatak literature na hrvatskom jeziku koja obrađuje, analizira i ističe važnost integracijskih procesa za poslovni uspjeh. Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji očekuje se povećanje broja spajanja i preuzimanja, kao i drugih oblika strateške suradnje među poduzećima pa je neophodno da poslovni ljudi mogu na pravi način odgovoriti na izazove tih kompleksnih procesa.Spajanja i preuzimanja poduzeća prominentan su fenomen razvijenoga kapitalističkog svijeta, a u fokusu su istraživanja brojnih znanstvenika i konzultanata još od kraja 19. stoljeća.

Iz recenzija:

Rast poduzeća putem spajanja i preuzimanja pruža pristup novim tržištima i resursima, a uspjeh ili neuspjeh spajanja i preuzimanja od velike je važnosti ne samo za poduzeća koja sudjeluju u tim transakcijama nego i za sve sudionike tog procesa, kao i za cjelokupno gospodarstvo.Respektirajući činjenicu kako brojna spajanja i preuzimanja nisu ostvarila planirane rezultate, u knjizi se analiziraju ključne organizacijske varijable koje utječu na uspjeh integracijskih procesa. Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima diplomskih i poslijediplomskih studija ekonomskih fakulteta, ali i menadžerima, konzultantima i svima drugima koje zanima područje spajanja i preuzimanja poduzeća. Recenzija: Na hrvatskom jeziku nema knjiga koje bi spajanja i preuzimanja prikazale sintetički, na način kao što čini dr. sc. Davor Filipović u svojim Izazovima integracijskih procesa. Knjiga je kvalitetom na razini najviših postignuća domaće stručne i znanstvene literature te slobodno može ući u krug onih djela koja trajno obogaćuju potrebe znanstvene i stručne javnosti. Odabir integracijskih procesa kao predmeta istraživanja i fokusiranje na rast poduzeća u globalnom okružju pokazuje autorovu zrelost u razumijevanju dominantnih procesa relevantnih za suvremenu organizaciju i njezinu konkurentnost na svjetskom tržištu. Prof. dr. sc. Marijan Cingula

Iz sadržaja:

PREDGOVOR/ 1. ULOGA INTEGRACIJSKIH PROCESA U SUVREMENOM POSLOVANJU/ 1.1. Pojmovno određenje spajanja i preuzimanja poduzeća/ 1.2. Tipologija integracijskih procesa/ 1.3. Istraživanja uspješnosti spajanja i preuzimanja poduzeća/ 2. TEORIJSKI PRISTUPI SPAJANJU I PREUZIMANJU PODUZEĆA/ 2.1. Pristup industrijske organizacije spajanju i preuzimanju poduzeća/ 2.2. Menadžerski pristup spajanju i preuzimanju poduzeća/ 2.3. Financijski pristup spajanju i preuzimanju poduzeća/ 2.4. Organizacijski pristup spajanju i preuzimanju poduzeća/ 3. RECENTNI TRENDOVI AKTIVNOSTI SPAJANJA I PREUZIMANJA PODUZEĆA/ 3.1. Tijekovi spajanja i preuzimanja poduzeća u SAD-u/ 3.2. Spajanja i preuzimanja poduzeća u izabranim zemljama Europske unije/ 3.3. Preuzimanje poduzeća u Republici Hrvatskoj od 1998. do 2012./ 3.4. Analiza aktivnosti preuzimanja poduzeća u izabranim zemljama jugoistočne Europe od 1998. do 2012./ 3.5. Usporedna analiza preuzimanja poduzeća u izabranim zemljama jugoistočne Europe/ 4. KONCEPCIJSKI OKVIR PREUZIMANJA PODUZEĆA/ 4.1. Planiranje preuzimanja poduzeća/ 4.2. Implementacija plana za preuzimanje/ 5. MODALITETI FINANCIRANJA I PREUZIMANJA PODUZEĆA/ 5.1. Financiranje i načini plaćanja preuzimanja/ 5.2. Taktike neprijateljskih preuzimanja/ 5.3. Obrane od neprijateljskih preuzimanja/ 6. EKSTERNE I INTERNE VARIJABLE ORGANIZACIJE U PROCESU PREUZIMANJA PODUZEĆA/ 6.1. Eksterne varijable organizacije u procesu preuzimanja poduzeća/ 6.2. Interne varijable organizacije u procesu preuzimanja poduzeća/ 7. ALTERNATIVNI OBLICI INTEGRACIJA/ 7.1. Pojmovno određenje strateških saveza i zajedničkih ulaganja/ 7.2. Motivi i ciljevi strateških saveza/ 7.3. Vrste strateških saveza/ 7.4. Ključne varijable uspjeha alternativnih oblika integracija/ LITERATURA/ BIOGRAFIJA

 

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Sinergija

Karakter

znanstvena – udžbenik

Autor

Filipović, Davor

Broj stranica

Uvez

Meki

ISBN