IZVANBRAČNA ZAJEDNICA I PRAVNA SIGURNOST - Naruči svoju knjigu

IZVANBRAČNA ZAJEDNICA I PRAVNA SIGURNOST

Autor: Lucić, Nataša
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020.
Broj stranica: 246
Uvez: Meki

190,00 kn

Sustavan prikaz i analiza pravnog instituta izvanbračne zajednice, usmjerena njegovom produbljenom razumijevanju u nacionalnim i europskim okvirima

SKU: 13396 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Ova knjiga predstavlja sustavan prikaz i analizu pravnog instituta izvanbračne zajednice i usmjerena je njegovom produbljenom razumijevanju u nacionalnim i europskim okvirima. U knjizi se iza uvodnog dijela obrađuju četiri tematske cjeline, a na kraju svakoga od četiri poglavlja iznose se i kratka zaključna razmatranja.

Najprije je prikazan povijesni razvoj ovog instituta u zakonodavstvima europskih zemalja.U knjizi se nadalje raspravlja o izvanbračnoj zajednici kao institutu u pravu Vijeća Europe i pravu Europske Unije. Sljedeće poglavlje sadržava analizu pravnog uređenja izvanbračne zajednice u komparativnom pravu. Zadnje poglavlje bavi se izvanbračnom zajednicom u hrvatskom pravu.

Iz sadržaja:

I. UVODNO 1

II. POVIJESNI RAZVOJ PRAVNOG UREĐENJA IZVANBRAČNE ZAJEDNICE NA EUROPSKOM PROSTORU 5

2.1. IZVANBRAČNE ZAJEDNICE I PRAVO OD RIMSKOG DOBA DO SEDAMDESETIH GODINA DVADESETOG STOLJEĆA 6

2.1.1. Rimsko pravo 6

2.1.2. Germansko pravo 9

2.1.3. Kanonsko pravo 10

2.1.4. Od velikih kodifikacija do druge polovice dvadesetog stoljeća 15

2.2. RAZVOJ PRAVNE ZAŠTITE IZVANBRAČNE ZAJEDNICE OD SEDAMDESETIH GODINA DVADESETOG STOLJEĆA 25

2.2.1. Sociodemografske promjene kao pokretač razvoja pravne zaštite izvanbračne zajednice 25

2.2.2. Početak razvoja – Švedska 1973 31

2.2.3. Ostatak nordijske regije sporo slijedi švedski primjer 33

2.2.4. Mađarska i bivša Jugoslavija 35

2.2.5. Od sudske zaštite do formalizacije izvanbračne zajednice 38

2.2.6. Engleski odgovor na sociodemografske promjene 45

2.3. UZROCI NEUJEDNAČENOG RAZVOJA PRAVNE ZAŠTITE IZVANBRAČNE ZAJEDNICE U PRAVNIM SUSTAVIMA EUROPSKIH ZEMALJA 47

2.3.1. Različiti sociodemografski trendovi 48

2.3.2. Sukob načela autonomije volje i načela zaštite slabije strane u izvanbračnoj zajednici 48

2.3.3. Tradicijske, kulturne i religijske specifičnosti 51

2.3.4. Zaštita institucije braka 52

2.3.5. Politički utjecaji 53

2.3.6. Borba za prava homoseksualnih parova 55

III. IZVANBRAČNA ZAJEDNICA U EUROPSKOM PRAVU 61

3.1. VIJEĆE EUROPE 61

3.1.1. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 62

3.1.1.1. Pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i na osnivanje obitelji 63

3.1.1.2. Zabrana diskriminacije 70

3.1.2. Ostali dokumenti Viječe Europe 72

3.1.2.1. Europska konvencija o pravnom statusu djece rođene

izvan braka 72

3.1.2.2. Europska konvencija o kontaktima s djecom 74

3.1.2.3. Europska konvencija o posvojenju djece 76

3.1.2.4. Preporuka br. 88 (3) 78

3.1.2.5. Preporuka br. 84 (4) 79

3.2. EUROPSKA UNIJA 79

3.2.1. Povelja o temeljnim pravima Europske unije 80

3.2.2. Direktiva 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji 82

3.2.3. Direktiva 2004/38/EZ o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice …83

3.2.4. Izvanbračne zajednice u praksi Suda Europske unije 85

3.2.5. Uredbe Vijeća (EU) 2016/1104 88

3.3. NAČELA EUROPSKOG OBITELJSKOG PRAVA O IMOVINSKIM ODNOSIMA, UZDRŽAVANJU I NASLJEDNIM PRAVIMA PAROVA

U DE FACTO ZAJEDNICAMA 89

3.4. O MODELU OBITELJSKOG ZAKONIKA 94

IV. IZVANBRAČNA ZAJEDNICA U NIZOZEMSKOM I NJEMAČKOM PRAVU…99

4.1. NIZOZEMSKA 101

4.1.1. Pojmovno određenje i osnovna obilježja 102

4.1.2. Imovinski odnosi izvanbračnih drugova 104

4.1.2.1. Zakonski sustav 104

4.1.2.2. Izvanbračni ugovor 105

4.1.3. Uzdržavanje izvanbračnih drugova 107

4.1.4. Nasljedna prava izvanbračnih drugova 108

4.1.5. Pravo posvajanja 108

4.1.6. Ostala prava i obveze izvanbračnih drugova 109

4.2. NJEMAČKA 112

4.2.1. Pojmovno određenje i osnovna obilježja 114

4.2.2. Imovinski odnosi izvanbračnih drugova 116

4.2.2.1. Zakonski sustav 116

4.2.2.2. Izvanbračni ugovor 119

4.2.3. Uzdržavanje izvanbračnih drugova 120

4.2.4. Nasljedna prava izvanbračnih drugova 122

4.2.5. Pravo posvajanja 122

4.2.6. Ostala prava i obveze izvanbračnih drugova 122

V. PRAVNO UREĐENJE IZVANBRAČNE ZAJEDNICE U HRVATSKOM PRAVNOM SUSTAVU 129

5.1. IZVANBRAČNA ZAJEDNICA KAO SOCIOLOŠKA POJAVA U HRVATSKOJ 131

5.2. USTAVNOPRAVNO UTEMELJENJE IZVANBRAČNE ZAJEDNICE 133

5.3. POJMOVNO ODREĐENJE I OSNOVNA OBILJEŽJA 134

5.3.1. Životna zajednica 135

5.3.2. Različitost spolova 145

5.3.3. Slobodan bračni status 146

5.3.4. Trogodišnje trajanje zajednice, rođenje zajedničkog djeteta u zajednici ili nastavak zajednice sklapanjem braka 149

5.3.5. Treba li pretpostavkama za valjanost braka uvjetovati i valjanost izvanbračne zajednice? 152

5.4. PRAVNI UČINCI IZVANBRAČNE ZAJEDNICE 156

5.4.1. Imovinskopravni učinci 156

5.4.1.1. Zakonski sustav 156

5.4.1.1.1. Bračna stečevina i vlastita imovina (izvan)bračnog druga – pojam i osnovna obilježja 156

5.4.1.1.2. Upravljanje bračnom stečevinom i razvrgnuće bračne stečevine 159

5.4.1.1.3. Pravni promet nekretnina koje su predmet bračne stečevine 161

5.4.1.1.4. Stečevina izvanbračnih drugova 166

5.4.1.2. Ugovorni sustav 170

5.4.1.2.1. Bračni ugovor 170

5.4.1.2.2. Ugovorno uređenje imovinskih odnosa u

izvanbračnoj zajednici 173

5.4.2. Osobnopravni učinci 175

5.4.3. Uzdržavanje izvanbračnog druga i roditelja izvanbračnog djeteta 176

5.4.4. Pravo posvajanja 178

5.4.5. Pravo na medicinski pomognutu oplodnju 180

5.4.6. Zaštita od nasilja u obitelji 182

5.4.7. Nasljedna prava i obveze 183

5.4.8. Izvanbračna zajednica u poreznim propisima 191

5.4.9. Ostala prava i obveze izvanbračnih drugova 195

5.4.9.1. Pravo na obiteljsku mirovinu 195

5.4.9.2. Prava u sustavu socijalne skrbi 199

5.4.9.3. Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja 200

5.4.9.4. Pravo na plaćeni dopust 201

5.4.9.5. Pravo boravka 201

5.4.9.6. Izvanbračna zajednica u zakonu o obveznim odnosima 204

5.4.9.7. Izvanbračna zajednica u kaznenom zakonodavstvu 205

5.5. DVOJBE UZ POSTUPKE ZA UTVRĐIVANJE (NE)POSTOJANJA IZVANBRAČNE ZAJEDNICE 210

5.6. IZJEDNAČAVANJE IZVANBRAČNE ZAJEDNICE S BRAKOM U SVIM GRANAMA PRAVA 216

LITERATURA 223

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka