Klimatske promjene i turizam - Naruči svoju knjigu

Klimatske promjene i turizam

Autor: Perić, Jože; Šverko Grdić, Zvonimira
Područje: Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
Područje: Turizam
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 248
Uvez: Meki

315,00 Kn

Turizam je jedan od ekonomskih pokretača Hrvatske. Klimatske promjene neizbježno će ga promjeniti i stoga je važno razumjeti na koje se način prilagoditi radu u budućnosti. Upućuje se na politike ublažavanje te moguće scenarije turističke djelatnosti.

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Većina projekcija kretanja turista u Europi pokazuje da će do kraja stoljeća uslijed klimatskih promjena zbog viših dnevnih temperatura duž Mediterana mnogi turisti zaobići ova odredišta i uputiti se na ugodnija mjesta na sjeveru. Doći će do promjena koje će utjecati na turizam koji ostvaruje značajnu razinu gospodarskih aktivnosti i većem broju zemalja daje ozbiljan doprinos društvenom proizvodu i ukupnom blagostanju stanovništva. Turizam je osnovni izvozni proizvod u zemljama trećeg svijeta i zemljama u razvoju. U RH turizam je važna gospodarska aktivnost, a ujedno i jedan od ključnih pokretača razvoja zemlje u cjelini. S obzirom na značaj turizma u Hrvatskoj za ostvarenje i rast bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) i razvoja od izuzetnog je značaja propitivati moguće utjecaje i posljedice klimatskih promjena na dugoročan razvoj hrvatskog turizma.

Budući da je ova tema veoma važna za budućnost ekonomije, privrede, cjelokupnoga života na Zemlji, tematiku je potrebno proučavati i poticati širu raspravu kako bi se sve zainteresirane strane informirale o mogućim posljedicama. Na taj se način mogu razumjeti i približiti scenariji ublažavanja i prilagodbe u cilju ublažavanja negativnih posljedica klimatskih promjena, ali i iskorištavanju pozitivnih efekata koje će klimatske promjene u sagledivom razdoblju donijeti.

Za Republiku Hrvatsku, a posebno za hrvatski turizam i njegov značaj u ukupnom gospodarskom razvoju, svaki doprinos izučavanja međuovisnosti klimatskih promjena i kretanja u turizmu može biti poticaj za bolje razumijevanje stanja, očekivanih promjena te promišljanja mjera za osnaživanje sveukupnih društvenih ciljeva razvoja.

Iz sadržaja:

Predgovor

  1. Teorije poveznice klimatskih promjena i turizma

Klima i klimatske promjene

Klima Republike Hrvatske

Opća obilježja klime u Hrvatskoj

Izgradnja kapaciteta za predviđanje klime i njihovo uključivanje u donošenje odluka

Značaj turizma za gospodarski razvoj Hrvatske

  1. Međuovisnost klimatskih promjena i turizma

Utjecaj turizma na klimatske promjene

Emisije uvjetovane transportom

Smještaj kao onečišćivač

Ekološki otisak turizma

Utjecaj klimatskih promjena na turističku destinaciju

Utjecaj klimatskih promjena na suvremene turističke tokove

Utjecaj klimatskih promjena na ostale aspekte života

Utjecaj klimatskih promjena na zdravlje ljudi

Utjecaj klimatskih promjena na gospodarski razvoj

Povezanost klime i turizma u Hrvatskoj

  1. Politike ublažavanja klimatskih promjena

Smanjenje emisija u energetskoj potrošnji

Smanjenje emisija u poljoprivredi

Smanjenje emisija iz industrije

Smanjenje emisija iz prerade otpada

Institucionalni okvir smanjenja emisija u Republici Hrvatskoj

Međunarodne konvencije i dogovori kao temelje smanjenja emisije stakleničkih plinova

Ublažavanje klimatskih promjena putem ekonomskih instrumenata

  1. Politika prilagodbe klimatskim promjenama
  2. Procjene ekonomskih posljedica klimatskih promjena na hrvatski turizam

Ekonomski modeli utjecaja klimatskih promjena

Klimatske promjene i ekonomski učinci za hrvatski turizam

Ekonomski učinci klimatskih promjena na pojedine turističke regije

Popis tablica

Popis slika

Kazalo pojmova

Bilješke

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka

TURIZAM I SPORT

Razvojni aspekti

Bartoluci, Mato; Čavlek, Nevenka