KOMPENZACIJSKI MENADŽMENT - Naruči svoju knjigu

KOMPENZACIJSKI MENADŽMENT

Upravljanje nagrađivanjem u poduzećima
Autor: Galetić, Lovorka
Područje: Ljudski potencijali
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2015
Broj stranica: 400
Uvez: Meki

23,76 

Izvrstan sklad između udžbeničke i stručne potrebe i namjene djela. Stručnjacima ljudskih resursa koristan putokaz za oblikovanje poticajnih sustava nagrađivanja!

SKU: 1225 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

Predgovor/ 1. Opće odrednice plaće  i nagrađivanja/ 2.   Motivacijski karakter plaće  i nagrađivanja/ 3.   Ciljevi, strategija i politike kompenzacijskog menadžmenta / 4.   Analiza i opis posla/ 5.  Procjena posla/ 6.  Platna  struktura i utvrđivanje osnovne plaće/ 7.  Sustavi varijabilnog  plaćanja na temelju  mjerenja/ 8.  Sustavi plaćanja na temelju  ocjenjivanja/ 9.  Grupno  poticajno  nagrađivanje/ 10. Beneficije/ 11. Nagrađivanje menadžera/ 12. Legislativa  u oblasti  plaća /Literatura / Popis slika i tablica/ Pojmovnik

Iz knjige: 

Recesija u kojoj se nalazi hrvatsko, pa i europsko, gospodarstvo aktualizirala je pitanje nagrađivanja zaposlenika, pri čemu se u prvi plan stavlja visina i struktura njihovih pla­ ća. Mnoge organizacije snizuju plaće svojim zaposlenicima ili im daju otkaze kako bi se smanjili troškovi radne snage. Posebnu pozornost izazivaju primanja menadžera i izvrš­ nih direktora. Osuđuje  ih se zbog nerazmjerno  visokih plaća u odnosu prema prosječ­ nim plaćama drugih zaposlenika kao i zbog visokih bonusa koji često nisu u skladu s uspješnošću organizacije kojom rukovode. S druge strane, plaće i beneficije za određene kategorije zaposlenika povećavaju se zbog sve veće potražnje, što prisiljava poslodavce da neprestano vrednuju  i uspoređuju  plaće  svojih radnika, stručnjaka i menadžera žele li ostati konkurentni.
U takvim okolnostima je porastao interes za prepoznavanje mogućnosti i perspekti­ va koje pružaju pojedine strategije nagrađivanja. One se mogu razlikovati s obzirom na stupanj obuhvata financijskih i nefinancijskih nagrada, strukturu  plaće, načine utvrđi­ vanja varijabilnog dijela plaće, uključenost grupnih poticaja kao što su podjela profita ili zaposleničko dioničarstvo, te različite vrste beneficija. Osim toga, nije svejedno koje se metode i modeli primjenjuju  u analizi i opisu posla, procjeni posla, procjenama zasno­ vanim na osobi, plaćanju po učinku, ocjenjivanju radnog učinka, grupnom  poticajnom nagrađivanju itd.
Ako pročitate ovu knjigu, bolje ćete razumjeti mnoge od gore navedenih aspekata nagrađivanja. Nakon što se pojmovno određuje plaće i kompenzacijski menadžment  te objašnjava motivacijski karakter plaće, u knjizi su detaljno analizirani ciljevi, strategije i politike nagrađivanja. Posebna se pozornost usmjeruje analizi i opisu posla te procjeni posla kao polaznoj točki za utvrđivanje platne strukture  i osnovne plaće. Razrađeni su sustavi varijabilnog plaćanja i utvrđivanja bonusa na temelju mjerenja kao i na temelju ocjenjivanja radnog učinka. Grupno poticajno nagrađivanje istaknuto je kao naročito va­ žan aspekt sustava nagrađivanja koji se u hrvatskim poduzećima premalo primjenjuje, a posebno se obrađuje i složeno područje beneficija. Nagrađivanje menadžera promatra se kao sastavni dio cjelokupne strategije nagrađivanja u kojemu posebno mjesto imaju kratkoročni i dugoročni poticaji kao što su dugoročni bonusi i dioničke opcije.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

stručna

Uvez

Meki

Autor

Galetić, Lovorka

Broj stranica

ISBN

Izdavač