LEASING OPREME - Naruči svoju knjigu

LEASING OPREME

Autor: Korica, Miodrag
Područje: Poslovanje
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 241
Uvez: Meki

26,41 

Kako je u predgovoru knjige naznačeno područje leasinga opreme nije u našoj znanstvenoj i stručnoj literaturi sveobuhvatno obrađeno kako s teoretskog tako i aplikativnog aspekta u rješavanju investicijskog ulaganja. Ovaj rad popunjava tu prazninu, jer po sadržaju, obuhvatu i sistematizaciji čini u nas prvo zaokruženo djelo na tom području.

SKU: 942 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

Predgovor/ Teorijske osnove leasinga/ Gospodarski aspekt  leasinga/ Područje primjene marketinga u leasing poslovima/Organizacija vođenja leasing poslova/ Tehničko tehnološki aspekt leasinga/Realizacija leasing poslova u međunarodnoj razmjeni/Primjena leasing poslova u gospodarstvu RH/ Pregled osnovnih pojmova o leasingu/ literaura

Prikaz sadržajne strukture knjige:

Knjiga je sadržajno podijeljena u tri temeljna poglavlja, uz pregled osnovnih pojmova o leasingu i korištene literature i podataka.

Prvo poglavlje pod nazivom „Teoretske osnove leasinga”, pored uvodnih pojmova, sadrži pravni, gospodarski, marketinški, organizacijski i tehničko-tehnološki aspekt leasinga.
Drugo poglavlje, „Realizacija leasing poslova u međunarodnoj razmjeni”, daje prikaz razvoja leasing poslova te prikaz realizacije leasing poslova i specifičnost leasing tržišta po regijama i u 23 pojedinačne zemlje.
Treće poglavlje pod naslovom „Primjena leasing poslova u gospodarstvu Republike Hrvatske” daje prikaz razvoja leasinga u nas, najnovije statističke podatke realizacije, kao i ostale značajke tržišta leasing industrije. Prikazana su dva primjera leasing posla iz prakse naših leasing društava te adresar naših registriranih leasing društava.
Pregled osnovnih pojmova o leasingu daje objašnjenje najvažnijih pojmova o leasingu abecednim redom na hrvatskom jeziku te prijevod pojmova na engleski i njemački jezik.
Naveden je velik broj naslova iz svjetske i domaće znanstvene i stručne literature, na osnovi kojeg je moguće daljnje izučavanje leasinga opreme.

Ova knjiga predstavlja univerzalna i specifična znanja i načine rješavanja pitanja gospodarskog razvoja i uloge leasinga opreme u njima. Zbog aktualnosti teme,razumljivog stila kojim je pisana, originalnog i sveobuhvatnog pristupa problematici knjiga je namijenjena svim onima koje zanima područje leasinga. Može poslužiti za specijalističke edukacijske seminare namijenjene stručnjacima u praksi, koji žele proširiti svoja znanja (u leasing društvima, industriji, javnim poduzećima, osiguravajućim društvima), ali može koristiti i studentima na svim razinama obrazovanja. U ovim kriznim vremenima bila bi korisna menadžerima na svim razinama u gospodarstvu da se bolje upoznaju s fenomenom leasing investiranja u opremu.

O knjizi:

Koncem ožujka 2011.godina, izašla je iz tiska knjiga LEASING OPREME, autora dr. sc. Miodraga Korice. Kako je u predgovoru knjige naznačeno područje leasinga opreme nije u našoj znanstvenoj i stručnoj literaturi sveobuhvatno obrađeno kako s teoretskog tako i aplikativnog aspekta u rješavanju investicijskog ulaganja. Ovaj rad popunjava tu prazninu, jer po sadržaju, obuhvatu i sistematizaciji čini u nas prvo zaokruženo djelo na tom području.

Knjiga je sustavna kombinacija vlastitih istraživanja i nekih autorovih već objavljenih radova, praktičnih iskustava (radio je kao menadžer u Ferimportu d,d, i Elektroprometu d. d.) te praćenja najnovije svjetske i domaće literature. Kao polazišna osnova u oblikovanju ove knjige poslužila je autorova doktorska disertacija obranjena na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu „Tržišni aspekt leasinga u međunarodnoj i domaćoj razmjeni” iz 1990. godine.
Pri pisanju ove složene problematike korišten je multidisciplinaran pristup te je problematika leasinga opreme obrađena s pravnog, gospodarskog, marketinškog, organizacijskog i tehničko-tehnološkog aspekta. Na jednom mjestu sjedinjena je sustavno razrađena građa iz specifičnih područja. Najznačajniji dio knjige obuhvaća tržišni aspekt leasinga. U knjizi se nastojalo uravnotežiti teoretska znanja i stvarna praktična znanja iz poslovne prakse.

Promjenom društveno-ekonomskog sustava u Republici Hrvatskoj stvoreni su institucionalni okviri za razvoj leasing poslova. Donošenjem Zakona o leasingu krajem 2006. godine regulirana su u nas pravila i tržišno ponašanje zainteresiranih gospodarskih subjekata. Tako je
u 2008. godini realizacija leasing poslova ostvarena u respektabilnom iznosu od oko 1,8 milijardi eura, a leasing industrija u ukupnom je financijskom tržištu imala udio od 7,6 posto i zauzimala drugo mjesto odmah iza banaka.

U vezi s aktualnom gospodarskom situacijom, jedna od mogućnosti za izlazak našeg gospodarstva iz krize je vezana uz strukturne prilagodbe i praćenje tehnološkog progresa, kroz nove investicije. Leasingom opreme postiže se tehnološki dinamizam, koji je izuzetno važan za modernizaciju industrijskih kapaciteta i tržišno prilagođavanje proizvodnje. Leasing poslovi otvaraju nove putove stvaranju dodatne akumulacije u gospodarstvu, za osiguranje rasta i razvoja.
Da bi se složeni poslovi leasinga opreme mogli kvalitetno obavljati u našim leasing društvima, autor predlaže da se posveti pažnja izobrazbi kadrova, kako na razini specijalističkih seminara tako i na razini fakultetskog obrazovanja.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

priručnik

Uvez

Meki

Autor

Korica, Miodrag

Broj stranica

ISBN

Izdavač