Akcija!
MENADŽMENT I KOMUNIKACIJA U SPORTU - Naruči svoju knjigu

MENADŽMENT I KOMUNIKACIJA U SPORTU

Autor: Tomić, Ivan
Područje: Menadžment
Područje: Komunikacija, odnosi s javnošću, mediji
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2021.
Broj stranica: 560
Uvez: Tvrdi

500,00 kn 450,00 kn

Koji su sve izazovi s kojima se u svom radu i karijeri suočavaju sportske organizacije i sportaši te kako im doskočiti pročitajet u ovoj studiozno obrađenoj knjizi

Opis

O knjizi:

Knjiga Menadžment i komunikacija u sportu autora Ivana Tomića bavi se suvremenim fenomenima u sportskoj industriji. Glavni naglasak knjige je na nogometu kao perjanici te industrije. S teorijskog aspekta autor nas uvodi u teoriju suvremenog menadžmenta kao i strateški menadžment kako bi čitatelji lakše ovladali cjelinama koje prethode. Važno poglavlje knjige čini organizacija u sportu gdje autor koristeći se svjetskom naprednom literaturom kao i osobnim saznanjima i iskustvima temeljenih na istraživanju piše o organizaciju, vlasništvu, članskim modelima, zatim o nadležnostima i zadaćama izvršnog, financijskog, operativnog i sportskog direktora, treneru prve momčadi, voditelju akademija i izborniku nacionalne nogometne reprezentacije.

Također, I. Tomić elaborira ulogu i značenje marketinga u suvremenom sportu, a jedno od najdetaljnijih i najstudioznijih poglavlja knjige čini komunikacija. Tako autor ukazuje na organizaciju sportskog ureda, komunikaciju u sportskoj organizaciji, analizira i pojašnjava sportske odnosi s javnošću, komunikacijski model TRENER, odnose s javnošću za trenere i igrače, sportsko novinarstvo, odnosi s medijima, glasnogovorništvo i dr.

Autor se bavi fenomenima upravljanja impresijama, kriznim komuniciranjem u sportu, informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, sportskim agentima, posrednicima i talentima, sponzorstvom i volonterstvom u nogometu, psihologijom, pravom i etikom.

U knjizi pored suvremenih teorijskih postavki govore eminentni znanstvenici, svjetski stručnjaci, proslavljeni sportaši i nogometaši. Na taj način autor je teorijskom okviru pridodao i iskustva i praksu i na taj način je zaokružio ovu cjelinu u prestižnu knjigu o menadžmentu, komunikaciji i sportu. To potvrđuje i pisac predgovora s Columbia university iz New Yorka, Joseph Joe Favorito.

Iz sadržaja:

UVOD 9

PREDGOVOR / FOREWORD 15

Suradnici na knjizi 27

I. UVOD U MENADŽMENT U SPORTU 29

1. Moderan menadžment u sportu 31

2. Strateški menadžment (upravljanje) u nogometnim organizacijama . 42

3. Fenomen globalizacije u nogometu 56

4. Fédération Internationale de Football Association – FIFA 63

5. Union of European Football Associations – UEFA 72

6. Grassroots nogomet 80

7. Žene i nogomet 86

8. Sport i država 97

II. ORGANIZACIJA U SPORTU 109

9. Organiziranje u sportskim organizacijama 111

10. Vlasništvo u nogometnim klubovima 123

11. Članski model upravljanja nogometnim klubovima 130

12. Izvršni direktor / predsjednik uprave – The Chief Executive Officer (CEO) 140

13. Financijski direktor – The Chief Financial Officer (CFO) 146

14. Operativni direktor (COO) – The Chief Operating Officer 151

15. Sportski direktor – Director of Football (DoF) 154

16. Trener prve momčadi / menadžer – The first-team manager/head coach 162

17. Voditelj klupske akademije – The Academy Manager (AM) 176

18. Izbornik nogometne reprezentacije 181

III. MARKETING U SPORTU 191

19. Razumijevanje i definiranje marketinga u sportu 193

20. Sportski obožavatelji / potrošači 196

21. Izgradnja tržišne vrijednosti marke/brenda 200

22. Pozicioniranje marke/brenda 211

23. Upravljanje integriranom marketinškom komunikacijom 218

24. Upravljanje masovnim i osobnim komunikacijama 225

IV. KOMUNIKACIJA U SPORTU 231

25. Organizacija sportskoga ureda 233

26. Komunikacija u sportskoj organizaciji 235

27. Sportski odnosi s javnošću 246

28. „Komunikacijski model TRENER” 260

29. Odnosi s javnošću za trenere i igrače 263

30. Sportsko novinarstvo 287

31. Odnosi s medijima u sportu 293

32. Glasnogovorništvo 300

33. Tehnike odnosa s javnošću 317

34. Osnovne vještine u sportskim odnosima s javnošću 324

35. Audiovizualna komunikacija u vrhunskome sportu 328

V. UPRAVLJANJE IMPRESIJAMA U SPORTU 333

36. Upravljanje impresijama 335

VI. UPRAVLJANJE OSOBNOM KOMUNIKACIJOM 353

37. Izgradnja osobnih odnosa s javnošću 355

VII. KRIZNO KOMUNICIRANJE U SPORTU 417

38. Definiranje krize i kriznoga komuniciranja 419

39. Krize u sportu 423

40. Krizno komuniciranje u sportskoj organizaciji 433

VIII. INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I INFORMACIJSKI SUSTAVI U SPORTU 447

41. Informacijske tehnologije i informacijski sustavi u sportu 449

42. Digitalni i društveni mediji u sportu 451

IX. AGENTI, POSREDNICI I TALENTI 461

43. Nogometni agenti i posrednici 463

44. Talent menadžment / Upravljanje talentima u sportu 473

45. Vrijednosti igrača – Transfermarkt 483

X. SPONZORSTVO IVOLONTERSRVO U SPORTU 489

46. Uloga sponzorstva u sportskim organizacijama 491

47. Volontiranje u sportskim organizacijama i dogadajima 495

XI. PSIHOLOGIJA, PRAVO I ETIKA U SPORTU 499

48. Psihologija sporta 501

49. Sportsko pravo 503

50. Etika i kodeksi u sportu 510

XII. SPORTSKA MEDICINA 525

Upravljanje medicinskom službom u nogometnim klubovima 527

BILJEŠKE 535

LITERATURA 547

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka