MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA - Naruči svoju knjigu

MENADŽMENT MALOG PODUZEĆA

Autor: Funda, Dragutin
Područje: Menadžment
Područje: Poduzetništvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 253
Uvez: Meki

16,72 

Jasnim objašnjenjima i najsloženijih pojmova i kategorija, pred nama je važan doprinos literaturi za razumijevanje poduzetništva. Osim stručnjacima, namijenjena je i mnogo širem krugu čitatelja zainteresiranima za temu.

Opis

O knjizi:

Ovaj je rukopis izvorom temeljnih znanja i vodičem za usporedbu prakse s teorijom, poduzetnicima i menadžerima, ponajprije u malom poduzetništvu. Poduzetništvo je u današnje vrijeme jedan od glavnih činitelja gospodarskog sustava i razvoja, odnosno cijele gospodarske djelatnosti. Poduzetničkim inicijativama povećava se učinkovitost malog poduzetništva i jača konkurentska snaga gospodarstva u cjelini.

Malo poduzetništvo pokretačka je snaga tržišno orijentiranog gospodarstva. Pridonosi rastu proizvodnje, povećanju ukupnog prihoda, porastu broja zaposlenih. Potrošačima omogućava veći izbor proizvoda/usluga. Društvu donosi blagostanje. Malo poduzetništvo jamstvo je razvoja gospodarstva nacionalne ekonomije.

Iako u području poduzetništva postoji brojna literatura, ovaj će rukopis koristiti kako praktičarima, tako i studentima i široj javnosti.

Iz recenzija:

S vrlo decidiranim objašnjenjima i najsloženijih pojmova i kategorija u poduzetništvu, knjiga predstavlja važan doprinos udžbeničkoj literaturi za nastavni program Visoke škole za poslovanje i upravljanje, ali i za mnogo širi krug čitatelja koji su zainteresirani za poduzetništvo. Prof. dr. sc. Milan Jurina

Osim što će poslužiti stjecanju novih znanja iz menadžmenta i poduzetništva, u udžbeniku se kritički preispituje dosadašnja praksa iz tih područja. Neovisno o činjenici da postoji mnogo radova o menadžmentu i poduzetništvu, autor svojim pristupom daje poseban doprinos u određivanju smjernica u organiziranju poduzeća, radu i postizanju uspjeha. Prof. dr. sc. Savo Vojnović

Iz sadržaja:

Poduzetništvo

Pojmovna objašnjenja

Poduzetništvo u malim poduzećima

Socijalno poduzetništvo

Povijesni i komparativni razvoj poduzetništva

Povijesni razvoj poduzetništva

Klasične teorije poduzetništva

Moderni pristup poduzetništvu

Hrvatski doprinos poduzetničkoj ideji

Poticaji razvoju malog poduzetništva

Preduvjeti za razvoj malog poduzetništva

Politike poticaja malog poduzetništva

Potporne institucije za razvoj malog poduzetništva

Poduzetnička infrastruktura za razvoj malog poduzetništva

Značaj malog poduzetništva u gospodarstvo nacionalne ekonomije

Poduzetnik

Pojmovna objašnjenja

Teorijski pristup poduzetniku

Tipovi poduzetnika

Ključ osobine uspješnog poduzetnika

Poduzetnik i menadžer

Poduzetnik i rizik

Pojam, obilježja i klasifikacija malog poduzeća

Pojam poduzeća

Klasifikacija malog poduzeća

Prednosti i nedostatci malog poduzeća

Životni ciklus malog poduzeća

Budućnost malog poduzeća

Subjekti malog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Obrt

Trgovačko društvo

Zadruga

Poduzetnički proces

Poduzetnička prilika

Potrebni resursi

Realizacija poduzetničkog procesa

Poduzetničke alternative

Utemeljenje novog poduzeća

Kupnja postojećeg poduzeća

Franšizing

Nasljeđivanje poduzeća

 

Specifičnosti menadžerskih funkcija malog poduzeća

Upravljanje kvalitetom u malom poduzetništvu

Inovacije u poduzetništvu

Informacijski sustavi za vođenje malih poduzeća

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka