MIKRO PODUZETNIŠTVO - Naruči svoju knjigu

MIKRO PODUZETNIŠTVO

Resursi, potencijali i uspješnost
Autor: Štavlić, Katarina
Područje: Poduzetništvo
Karakter: popularna, udžbenik
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 228
Uvez: Tvrdi

38,22 

Priručnik za mikro poduzetnike i znanstvena knjiga trajne vrijednosti. Jednaka pomoć onima koji se obrazuju u području poduzetništva, te osobito onima koji trebaju svladati samoprocjenu strateškog upravljanja.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

O knjizi:

Struktura i sadržaj knjige predstavljaju smjernicu mikro poduzetnicima, kao jednu od mogućnosti na koji način analizirati vanjsko i unutarnje okruženje, kako identificirati svoje snage i slabosti, te na koji način i kojim postupcima definirati i pratiti strateška usmjerenja u svrhu poboljšavanja uspješnosti poslovanja. Primjena predloženog modela zahtijeva individualan pristup mikro poduzetniku, analizu njegova okruženja, analizu svih resursa, te analizu budućih usmjerenja. Pri tome, potrebno je zadržati svjesnost o dinamičnom i neizvjesnom okruženju prilikom definiranja, implementiranja i provedbe definiranje strategije poslovanja. Zbog toga je napravljena analiza poduzetničkog i makroekonomskog okruženja poduzetništva u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na regiju Slavonija i Baranja.

Koristit će studentima kao dodatna literatura za izučavanje područja poduzetništva, članovima akademske zajednice kao izvor empirijskih dokaza, te sadašnjim i budućim mikro poduzetnicima. Budućim poduzetnicima kao putokaz i smjernica u sagledavanju posljedica njihovih postupaka i donesenih odluka prilikom pokretanja poduzetničke aktivnosti, a sadašnjim poduzetnicima kao mogućnost poboljšanja postojećeg poslovanja i mogućnost prepoznavanja činjenice kako se uspješnošću upravlja i kako je to proces koji se uči. Namijenjena je i gospodarstvenicima, nositeljima potpornih institucija za razvoj poduzetništva i mnogim drugim koji kroz svoj profesionalni i drugi angažman mogu doprinijeti jačanju i osnaživanju mikro poduzetništva.

Iz recenzija:

Knjiga je rezultat autoričinih istraživanja ostvarenih korištenjem suvremenih statističkih i menadžerskih metoda i modela, a usuglašenih s rezultatima istraživanja većeg broja stranih autoriteta iz područja teorije poduzetništva. U popisu literature autorica navodi kvalitetne izvore, posebice znanstvene članke i knjige, kao i brojne internetske izvore, kako autora i institucija iz Hrvatske, tako i iz različitih dijelova svijeta, na temelju kojih uspješno gradi cjelovitu sliku gospodarske uloge, problema funkcioniranja i čimbenika uspješnosti mikro poduzeća. Stoga knjiga nije samo dobar udžbenik za studente, nego i stručni priručnik za mikro poduzetnike i znanstvena knjiga trajnije vrijednosti. prof. dr. sc. Marijan Karić

Metodologija koja je primijenjena u izradi ove knjige primjerena je sadržaju i znanstvenoj analizi tematskih cjelina koje knjiga obuhvaća. S druge strane, prezentirani sadržaji su aktualni, primjenjivi u stručnoj praksi, isprepleteni s poduzetničkim potencijalima na razini pojedinaca, poduzeća, regionalnog ili nacionalnog okvira, te strateškom upravljanju mikro poduzećima. Posebno je važno istaknuti temeljit prikaz balanced scorecard modela na primjeru vinarije. Temeljita obrada osnovnih ključnih pojmova može poslužiti kao primjereni nastavni materijal na preddiplomskim ili diplomskim programima studija poslovne ekonomije. U isti mah, poduzetnicima ova knjiga može poslužiti kao svojevrstan vodič za samoprocjenu strateškog upravljanja. prof. dr. sc. Sanja Pfeifer

Iz sadržaja:

I. PODUZETNIŠTVO – POJAM, MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA

Pojmovno određenje poduzetništva i poduzetnika

Poduzetništvo u Republici Hrvatskoj – stanje i perspektive poduzetničke i makroekonomske okoline

Poduzetništvo u regiji Slavonija i Baranja

Mikro poduzetništvo i obiteljsko poduzetništvo

II. MIRKO PODUZEĆA U GOSPODARSKOM SUSTAVU

Mikro poduzeća – pojmovno određenje i specifičnosti poslovanja

Mikro poduzeća u Republici Hrvatskoj – stanje, perspektive i potencijali

Važnost mikropoduzeća u procesu industrijalizacije Hrvatske

III. RESURSI I POTENCIJALI MIKRO PODUZEĆA

Resursi i potencijali poduzeća kao čimbenici uspješnosti poslovanja – teorijske odrednice

Unutarnji resursi i potencijali poduzeća kao čimbenici uspješnosti poslovanja

Značenje ljudskog resursa za uspješnost poslovanja mikro poduzeća

IV. STVARANJE UVJETA ZA USPJEŠNO POSLOVANJE MIKRO PODUZEĆA

Upravljanje poduzećem u funkciji njegove uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti poslovanja

Balanced Scorecard metoda kao model upravljanja uspješnošću poslovanja

V. PRIJEDLOG BSC MODELA KAO ALATA ZA DEFINIRANJE I PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE RAZVOJA MIKRO PODUZEĆA

Opis mikro poduzeća za potrebe izrade i primjene BSC modela

Izrada BSC modela u mikro poduzeću

Strateška analiza (SWOT analiza)

Definiranje misije i vizije

Strategija mikro poduzeća

Strateška mapa ciljeva

Uvođenje BSC modela u poslovanje mikro poduzeća

 

Literatura

Popis kratica

Popis tablica

Popis slika

Popis grafikona

O autorici

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka