MJERENJE JAVNOSTI - Naruči svoju knjigu

MJERENJE JAVNOSTI

Metodologijski i analitički pristupi istraživanju javnoga mnijenja
Autor: Vesna Lamza Posavec
Područje: Komunikacija, odnosi s javnošću, mediji
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2015
Broj stranica: 338
Uvez: Meki

21,24 

Ovom knjigom autorica je obuhvatila metodologijske probleme s kojima se suočavaju istraživači javnoga mijenja, posebice u hrvatskim uvjetima. U prvom dijelu knjige obrađen je širok raspon metodologijskih tema dok je u drugom poglavlju nekoliko studija slučaja u kojima je autorica iz različitih istraživačkih perspektiva pokušala rasvijetliti odluku birača i njhovo ponašanje u određenim izbornim situacijama.

Opis


Sadržaj:


PREDGOVOR /
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNIJENJA /
Mogućnosti
validacije predizbornih istraživanja javnoga mnijenja / Odbijanje ankete u
istraživanjima javnoga mnijenja / Problem neizjašnjavanja o namjerama
glasovanja / Pokušaji identificiranja „vjerojatnih glasača“ / Pogreška
pokrivenosti u istraživanjima putem telefona / Primjena tehnike telefonskog
anketiranja u predizbornom istraživanju: studija slučaja / Istraživanje javnoga
mnijenja putem interneta / Izlazne ankete u svijetu i u Hrvatskoj / JAVNO MNIJENJE I IZBORNO PONAŠANJE: NEKA OD
MOGUĆIH EMPIRIJSKIH OBJAŠNJENJA /
Pokušaj objašnjenja izbornih rezultata
temeljem longitudinalnog istraživanja javnoga mnijenja: studija slučaja /
Motivacijska struktura glasovanja: primjer predsjedničkih izbora 2000. godine /
Izborna apstinencija: tko i zašto se ne odaziva izborima? / Nacionalni ponos i
otvorenost prema europskim integracijama / Utječu li rezultati predizbornih
anketa na izborno ponašanje birača?/ Literatura / Bilješke o izvorima / Summary
/ O autorici

O knjizi:

Autorica
u prvom dijelu knjige analizira metodologijske probleme s kojima se suočavaju
istraživači javnoga mnijenja, osobito u hrvatskim uvjetima – od mogućnosti i
ograničenja znanstveno utemeljene evaluacije predizbornih istraživanja,
odbijanja anketne suradnje, uskraćivanja odgovora na pitanja o namjerama
glasovanja i definiranja učinkovitih postupaka prepoznavanja skupine
„vjerojatnih glasača“ pa sve do specifičnih pitanja i iskustava povezanih s
provedbom izlaznih anketa te uporabom telefona i interneta kao anketnih medija.
U drugom dijelu donosi nekoliko „studija slučaja“ u kojima, iz različitih
istraživačkih perspektiva, pokušava rasvijetliti odluku birača i njihovo
ponašanje u određenim izbornim situacijama kao što su parlamentarni ili
predsjednički izbori te referendum o priključivanju Hrvatske Europskoj uniji.
Pri tome su interpretirani izvorni istraživački podaci od kojih je većina
prikupljena u sklopu znanstvenog projekta istraživanja javnoga mnijenja u
Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar.

 

Recenzije:

Na tragu najboljih izdavačkih tradicija, ovo djelo
objedinjuje i sistematizira spoznajem u određenom istraživačkom području.
Autorica piše znanstvenički precizno, teorijski i konstruktno rafinirano te
pokazuje vrsno poznavanje pitanja kojima se bavi. Svi su njezini zaključci
jasni i ne ostavljaju nikakve sumnje alternativnim tumačenjima i
interpretacijama, što je osigurano striktnim slijeđenjem ishoda
provedenih analiza. Siguran sam da će knjiga naići na velik interes
znanstvenika u području društvenih znanosti te vrlo brzo naći mjesto
unutar sveučilišne nastave, posebice doktorskih programa, kao nezaobilazan
tekst u studioznom proučavanju i svladavanju istraživačke metodologije. Osobito
će biti na cijeni u specijaliziranim krugovima koji se bave istraživanjem
javnoga mnijenja i analizom izbornog ponašanja.Izv. prof. dr. sc. Josip Burušić

Autorica propituje neke od važnih elemenata znanstveno utemeljenog istraživanja
javnoga mnijenja i mogućnosti prilagođavanja svjetskih mtodologijskih
iskustava hrvatskim duštvenim uvjetima te analizira neke od važnih
odrednica izbornog odlučivanja. U obje spomenute cjeline otvorila je i u našim
uvjetima prvi put obradila važne teme znanstvenog istraživanja javnoga
mnijenja te promovirala neke nove pristupe njihovu proučavanju. Izabranom
tematikom i znanstvenom razinom obrade i interpretacije ova je knjiga
vrijedan doprinos razvitku znanstveno utemeljenih anketnih istraživanja i
razumijevanju izbornog ponašanja u Hrvatskoj. Zbog toga, osim znanstvenog,
ima nesumnjiv značaj i za širu društvenu zajednicu.Prof. dr. sc. Smiljana Leinert
Novosel

Ovom knjigom Hrvatska napokon dobiva suvremen i precizan instrumentarij za
procjenu znanstvene kvalitete i spoznajnih dosega pojedinog anketnog
istraživanja. Osim snažne usredotočenosti na ključna metodološka pitanja
istraživanja javnoga mnijenja, knjiga znanosti nudi veoma važne uvide u
determinantne glasačkog ponašanja koje autorica pokušava objasniti rabeći
isključivo strogo znanstvene, empirijski utemeljene dokazne postupke,
suprotstavljajući se tako uvriježenim, ali netočnim laičkim prosudbama,
predrasudama i pseudoznanstvenim promišljanjima. Knjiga se, pored toga,
odlikuje izvrsnim stilom, što će zainteresiranoj publici olakšati praćenje
inače vrlo složene problematike koja se u njoj obrađuje.Prof. dr. sc. Goran Milas

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Karakter

stručna

Autor

Vesna Lamza Posavec

Broj stranica

Uvez

Meki

ISBN