MOJ EU PROJEKT - Naruči svoju knjigu

MOJ EU PROJEKT

- priručnik za pripremu i provedbu EU projekata
Autor: Bešlić, Božana; Bukovac, Saša; Ivanković Knežević, Katarina; Japunčić, Tea; Karačić, Mladenka; Kosor, Kristina; Maletić, Ivana; Nada Zrinušić; Savić, Zvonimir; Žagar, Davorka
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: stručna, vodič
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 431
Uvez: Meki

300,00 Kn

Ispravne i aktualne informacije o mogućnostima financiranja projekata iz ESI fondova u razdoblju do kraja 2020., vezane uz pripremu i provedbu projekata. Pružena su najnovija rješenja i upute za kvalitetnu prijavu, ugovaranje, praćenje i izvješćivanje o projektima.

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Prvo izdanje koje smo pripremili, a u kojem smo obradili sve operativne programe, predstavili aktivnosti i vrste ulaganja koji su prihvatljivi za financiranje te dali detaljne upute za pripremu projekata i praćenje provedbe, izdano je 2015. kada provedba nije bila ni započeta, a utvrđivanje uvjeta financiranja u nekim operativnim programima još uvijek je bilo u tijeku.

Danas, tri godine nakon primjene predstavljenih operativnih programa, često postavljate pitanje kakvo je stanje provedbe i koji se natječaji, te za koja područja ulaganja, još mogu očekivati. Upravo zato odlučili smo pripremiti drugo, dopunjeno izdanje kojim dajemo pregled prioriteta po operativnim programima u kojima nas još očekuju natječaji i u kojima su ostale prilike za prijavu i financiranje projekata. I ovog puta angažirani su najbolji stručnjaci koji rade na svakom od područja, a kako je broj različitih programa dostupnih za financiranje projekata u Republici Hrvatskoj velik, velik je i broj autora koji su radili na ovom izdanju.

Potencijalni korisnici često najprije žele znati što se sve može financirati iz fondova EU-a pa tek onda osmišljavaju svoje projekte. To je potpuno pogrešan pristup i rijetko koji takav projekt, ako i zadovolji na natječaju, bude uspješno proveden, a posebno dugoročno održiv. Najvažnije je imati viziju i strategiju razvoja ustanove, institucije, poduzeća, lokalne jedinice i sl., te osmišljene aktivnosti i projekte kojima se vizija i strategija razvoja kao i postavljeni ciljevi žele ostvariti. Nakon toga se za realizaciju aktivnosti i projekata pronalaze mogući izvori financiranja.

Projekti koji proizlaze iz potreba ispunjavanja ciljeva razvoja korisnika u pravilu su projekti koji ostvaruju najbolje rezultate i imaju najmanje problema u provedbi te kasnijem funkcioniranju. Ponekad su najbolji izvor financiranja bespovratna sredstva fondova EU-a, ali sve se češće krajnji korisnici odlučuju za financijske instrumente, odnosno povoljne zajmove s kamatnom stopom 0,5 % – 3 % kojima financiraju ukupno ulaganje, dok fondovi EU-a sufinanciraju samo određeni postotak, i to ne od ukupnog ulaganja nego od prihvatljivih troškova. Tako je često udio bespovratnih sredstava fondova EU-a u ukupnoj vrijednosti investicije 30 % – 50 % umjesto 50 % – 80 %. U ovom izdanju pripremili smo novo poglavlje o mogućnostima financiranja projekata pomoću financijskih instrumenata.

U budućnosti, nakon 2020., očekuje nas nova omotnica od više od 10 milijardi eura i zbog toga je važno biti informiran i znati pripremati i provoditi projekte koji se financiraju ESI fondovima. Novim izdanjem želimo pridonijeti uspješnom korištenju fondovima EU-a u Hrvatskoj. Uz okvir europskih politika i detaljan sadržaj programa upoznat ćete se s izradom logičke matrice i proračuna projekta, detaljima važnim za uspješno upravljanje projektom počevši od sadržaja sporazuma ako na provedbi sudjeluju dva i/ili više partnera, do uputa o kalkulaciji i evidentiranju troškova, osiguravanju revizorskog traga i pripremi redovitih izvještaja. Iz uvoda

Iz sadržaja:

PREDGOVOR str. 7

 1. Strateški okvir za korištenje Europskim strukturnim i investicijskim fondovima str. 9

1.1. Strategija Europa 2020 str. 11

1.2. Zajednički strateški okvir str. 15

1.3. Partnerski sporazum str. 16

1.4. Operativni programi str. 18

1.5. Europske politike 2014.– 2020. str. 20

1.5.1. KOHEZIJSKA POLITIKA str. 20

1.5.2. ZAJEDNIČKA POLJOPRIVEDNA POLITIKA str. 23

1.5.3. ZAJEDNIČKA RIBARSTVENA POLITIKA str. 27

1.6. Institucionalni okvir za provedbu ESI fondova 2014.– 2020. str. 29

 1. Operativni program konkurentnost i kohezija str. 33

2.1. OP: Konkurentnost i kohezija 2014.– 2020. – raspodjela sredstava, tijek novca i iskorištenost str. 33

2.1.1. OP: KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.– 2020. – PREOSTALA NEUGOVORENA I NEISPLAĆENA SREDSTVA TE PROGNOZE OSTVARENJA str. 37

2.2. Očekivani natječaji s obzirom na stanje ugovorenih sredstava po prioritetnim osima str. 40

 1. Operativni program učinkoviti ljudski potencijali str. 77

3.1. Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) i ESF str. 78

3.2. OP: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.– 2020.– raspodjela sredstava, tijek novca i iskorištenost str. 80

3.3. Pregled Prioritetne osi 1 – visoka zapošljivost i mobilnost radne snage str. 83

3.3.1. AKTIVNOSTI NAMIJENJENE PROMICANJU ZAPOŠLJAVANJA str. 83

3.3.2. NATJEČAJI U 2018. I 2019. – OTVORENI POZIVI NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 1 str. 87

3.3.3. MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 1 str. 89

3.4. Pregled Prioritetne osi 2 – socijalno uključivanje str. 90

3.4.1. AKTIVNOSTI NAMIJENJENE SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU str. 90

3.4.2. NATJEČAJI U 2018. I 2019. str. 97

3.4.3. MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 2 str. 99

3.5. Pregled Prioritetne osi 3 – Obrazovanje i cjeloživotno učenje str. 100

3.5.1. AKTIVNOSTI NAMIJENJENE OBRAZOVANJU I CJELOŽIVOTNOM UČENJU str. 100

3.5.2. NATJEČAJI U 2018. I 2019. – OTVORENI POZIVI NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 3 str. 105

3.5.3. MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 3 str. 107

3.6. Pregled Prioritetne osi 4 – Dobro upravljanje str. 108

3.6.1. AKTIVNOSTI NAMIJENJENE DOBROM UPRAVLJANJU str. 108

3.6.2. NATJEČAJI U 2018. I 2019. – OTVORENI POZIVI NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 4 str. 111

3.6.3. MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 4 str. 114

 1. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske str. 115

4.1. Proces podnošenja zahtjeva za potporu str. 125

4.2. Izrada poslovnog plana str. 126

4.3. Pregled iskorištenja i mogućnosti financiranja projekata iz OP-a Pomorstvo i ribarstvo str. 133

4.4. Natječaji koji se očekuju do kraja financijskog razdoblja 2014.– 2020. str. 135

 1. Programi europske teritorijalne suradnje str. 149

5.1. Dostupna sredstva str. 151

5.2. Partnerstvo str. 153

5.3. Sustav upravljanja i kontrole u programima suradnje str. 154

5.4. Programi prekogranične suradnje str. 157

5.5. Programi međunarodne suradnje str. 162

5.6. Programi međuregionalne suradnje str. 166

 1. Financijski instrumenti str. 169

6.1. Financijski instrumenti Programa ruralnog razvoja 2014.– 2020. str. 170

6.1.1. POJEDINAČNO JAMSTVO ZA RURALNI RAZVOJ str. 171

6.1.2. MIKRO I MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ str. 173

6.1.3. INVESTICIJSKI KREDITI ZA RURALNI RAZVOJ str. 179

2. Financijski instrumenti Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.– 2020. str. 181

6.2.1. ZAJMOVNI PROGRAM str. 182

6.2.2. JAMSTVENI PROGRAM str. 186

3. Način prijave korištenja Programa financijskih instrumenata str. 191

 1. Priprema projekata str. 193

7.1. Priprema projektnog prijedloga str. 194

7.2. Logička matrica str. 200

7.3. Kategorije troškova i priprema proračuna projekta str. 216

7.4. Savjeti za dobru pripremu projekata str. 249

 1. Upravljanje projektom i ugovaranje str. 257

8.1. Tko je tko u provedbi projekta? str. 257

8.2. Provedba projekta – prvi koraci str. 259

8.3. Načela javne nabave str. 265

8.4. Osnovna pravila i najčešće pogreške u porocesu javne nabave po fazama postupka str. 269

8.5. Financijski ispravci prilikom provođenja javne nabave u projektima EU-a str. 278

 1. Osiguravanje revizorskog traga u provedbi projekata EU-a str. 285

9.1. Računovodstveni zahtjevi str. 286

9.2. Dokumentiranje troškova str. 290

9.2.1. KATEGORIJA TROŠKA: TROŠKOVI OSOBLJA str. 290

9.2.2. KATEGORIJA TROŠKA: PUTNI TROŠKOVI str. 293

9.2.3. KATEGORIJA TROŠKA: TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA str. 294

9.2.4. KATEGORIJA TROŠKA: TROŠKOVI OPREME I ULAGANJA U INFRASTRUKTURU str. 295

9.2.5. KATEGORIJA TROŠKA: NEIZRAVNI TROŠKOVI str. 296

9.3. Primjena pojednostavljenih metoda obračuna troškova str. 297

9.3.1. VRSTE POJEDNOSTAVLJENIH METODA OBRAČUNA TROŠKOVA str. 301

9.3.2. REVIZIJA PROJEKATA U KOJIMA SU KORIŠTENE POJEDNOSTAVLJENE METODE IZRAČUNA TROŠKOVA str. 305

9.3.3. NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI PRILIKOM PRIMJENE POJEDNOSTAVLJENIH METODA IZRAČUNA TROŠKOVA str. 306

9.3.4. PRIMJERI KORIŠTENJA RAZLIČITIH METODA OBRAČUNA TROŠKOVA U PROJEKTIMA EU-A str. 307

 1. Praćenje projekata EU-a u sustavu proračuna str. 317

10.1. Izvori financiranja str. 319

10.2. Planiranje, izvršavanje i evidentiranje prihoda i rashoda iz sredstava EU-a u državnom proračunu str. 321

10.2.1. IZVOR FINANCIRANJA 51 POMOĆI EU str. 323

10.2.2. IZVOR FINANCIRANJA 55 REFUNDACIJE IZ POMOĆI EU str. 333

10.2.3. IZVORI FINANCIRANJA 56 FONDOVI EU I 57 OSTALI PROGRAMI EU str. 335

10.3. Planiranje, izvršavanje i evidentiranje prihoda i rashoda iz sredstava EU-a kod JLP(R)S-a str. 345

10.3.1. JLP(R)S KAO IZRAVNI PRIMATELJ SREDSTAVA EU-A str. 346

10.3.2. JLP(R)S PRIMA SREDSTVA EU-A OD SUBJEKATA U OKVIRU OPĆEG PRORAČUNA str. 348

10.4. Planiranje, izvršavanje i evidentiranje prihoda i rashoda iz sredstava EU-a kod proračunskog korisnika JLP(R)S str. 349

10.4.1. PRORAČUNSKI KORISNIK JLP(R)S-A KAO IZRAVNI PRIMATELJ SREDSTAVA EU-A str. 349

10.4.2. PRORAČUNSKI KORISNIK JLP(R)S-A PRIMA SREDSTVA

EU-A IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA str. 351

10.5. Financiranje pojednostavljenim troškovima str. 351

 1. Izvještavanje i praćenje provedbe str. 357

11.1. Opisni dio izvješća str. 360

11.2. Financijski dio izvješća str. 365

PRILOG uz poglavlje 4. – Pregled mjera / operacija, potencijalnih korisnika i prihvatljivih troškova u Programu ruralnog razvoja str. 373

Popis slika str. 427

Popis tablica str. 428

Pojmovnik str. 432

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , , , , , , ,

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka

Nema na zalihi

EU PROJEKTI

Od ideje do realizacije

Kosor, Kristina; Maletić, Ivana