Akcija!
ODNOSI S JAVNOŠĆU U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - Naruči svoju knjigu

ODNOSI S JAVNOŠĆU U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Autor: Martinović, Drago
Područje: Komunikacija, odnosi s javnošću, mediji
Karakter: znanstvena
Godina izdanja: 2023
Broj stranica: 263
Uvez: Tvrdi

30,03 

Interdisciplinarna analiza značaja i uloge medija i odnosa s javnošću u jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Opis

O knjizi:

Knjiga ‘Odnosi s javnošću u jedinicama lokalne samouprave’ je nakon knjiga Komuniciranje jedinica lokalne samouprave s javnošću i Mediji i promocija participacije građana u lokalnoj samoupravi nastavak višegodišnjeg znanstvenog, ali i praktičnog rada u području odnosa s javnošću i lokalne samouprave dr. sc. Drage Martinovića.

Knjiga je primarno smještena u kontekst komunikološke teorije i prakse, a obuhvaća i druga znanstvena područja, ponajprije sociologiju medija i društva i pravo, te se može smatrati interdisciplinarnom analizom značaja i uloge medija i odnosa s javnošću u jedinicama lokalne samouprave i kao takva trebala bi pronaći svoje mjesto na studijima komunikologije, novinarstva, odnosa s javnošću, politologije i prava.

U knjizi su prikazani rezultati istraživanja o organiziranosti odnosa s javnošću u jedinicama lokalne samouprave, o korištenju tradicionalnih i online medija, te analiza službenih mrežnih stranica gradova u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Knjiga sadrži i studije slučaja, odnosno autorova iskustva iz rada u jedinici lokalne samouprave na mjestu savjetnika za odnose s javnošću.

Iz sadržaja:

Prvo poglavlje posvećeno je ključnim pojmovima knjige: lokalna samouprava i odnosi s javnošću.

Drugo poglavlje fokusira se na mjesto i poslove službenika za odnose s javnošću zaposlenog u jedinici lokalne samouprave, kao i na rezultate istraživanja o organiziranosti odnosa s javnošću u jedinicama lokalne samouprave.

Treće poglavlje bavi se važnostima učinkovite i kvalitetne interne komunikacije u organizacijama. Dobra interna komunikacija u jedinicama lokalne samouprave izravno utječe na učinkovitost i djelotvornost rada tijela lokalne uprave i preduvjet je pozitivnom imidžu općine/grada.

Četvrto poglavlje – Temeljna odrednica strateškog komuniciranja je planiranje, a preduvjet uspješnog komuniciranja s javnošću, koji proizlazi iz strateškog komuniciranja je izrada strategije komuniciranja s javnošću.

Peto poglavlje problematizira krizne situacije u kontekstu jedinica lokalne samouprave i njihovo rješavanje koje je neophodno kako bi se smanjili štetni utjecaji i narušavao ugled koji prouzrokuju neočekivani događaji.

U šestom poglavlju prikazani su rezultati istraživanja o korištenju lokalnih tradicionalnih i online medija u jedinicama lokalne samouprave. Upravo lokalni mediji predstavljaju glavni, a često i jedini izvor informacija o lokalnim događajima, o ključnim temama u radu tijela lokalne uprave, kao i lokalnim izborima.

Sedmo poglavlje – Razvoj novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija obilježava odnose s javnošću u znaku Interneta, odnosno online medija. Internet je promijenio način komuniciranja i nezaobilazan je u odnosima s javnošću. Korištenjem alata online medija, odnosi s javnošću dobivaju otvorenu mogućnost razmjene mišljenja i javne rasprave kao temelja demokracije.

U osmom poglavlju prikazani su rezultati analize službenih mrežnih stranica gradova sjedišta županija u Republici Hrvatskoj, koji mogu poslužiti ostalim jedinicama lokalne samouprave pri izradi novih ili nadogradnji postojećih mrežnih stranica.

Deveto poglavlje – Sudjelovanje građana u procesima odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave nazivamo participativna demokracija, a korištenje online medija u razvijanju participativne demokracije nazivamo e-participacija.

Posljednje poglavlje rezervirano je za pitanja brendiranja grada i ulogu koju odnosi s javnošću imaju u kreiranju imidža grada.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

,

Autor

Karakter

Uvez