OPĆI POREZNI ZAKON - Naruči svoju knjigu

OPĆI POREZNI ZAKON

(Nar. nov., br. 115/16) Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 30/17) - sudska praksa i mišljenja Porezne uprave Ministarstva financija RH
Autor: Hauška, Marica; Matković, Berislav; Prtenjača, Antonio
Područje: Financije i računovodstvo
Područje: Pravo
Karakter: stručna, zakon
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 215

21,24  (160,03 kn)

Priručnik koji je namijenjen svakodnevnoj praksi kako bi se pomoglo poreznim obveznicima ne samo kada je riječ o ispunjavanju njihovih obveza glede plaćanja poreza i drugih javnih davanja, već i njihovih prava koja mogu koristiti u poreznim postupcima.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2421 Kategorije: , Oznake: ,

Opis

O knjizi:

Novi Opći porezni zakon (u nastavku teksta: OPZ) donesen je kao sastavni dio porezne reforme koja je stupila na snagu 1. siječnja 2017., a objavljen je u Narodnim novinama, broj 115/16. OPZ ima iznimnu važnost na sustav oporezivanja u Republici Hrvatskoj jer se njime uređuju temeljni odnosi između poreznog tijela i poreznih obveznika odnosno sve bitne značajke porezno-pravnog odnosa te postupovne odredbe za njihovu primjenu. Njime su, kao jedinstvenim zakonom, uređena postupovna pravila u poreznim postupcima vezano uz poreze i druga javna davanja koja čine zajedničku osnovu poreznog sustava i koja su bitan uvjet za osiguranje zakonitosti, jednakosti i pravne sigurnosti poreznih obveznika u postupcima pred poreznim tijelima. Bitno je istaknuti da aktualni OPZ, u više od godinu dana primjene, nije bio predmet niti jedne izmjene ili dopune, što puno govori o kvaliteti toga propisa, ali i važnom pozitivnom utjecaju na porezno-pravnu sigurnost. Također, u sklopu porezne reforme, a s ciljem detaljnijeg pojašnjavanja pojedinih odredaba OPZ-a, donesen je i Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (u nastavku teksta: Pravilnik), koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 30/17 i stupio je na snagu 4. travnja 2017.

Pravilnik, kao provedbeni propis, ima veliku važnost za porezni postupak u cjelini, jer se njime detaljnije uređuju bitni instituti samog OPZ-a. Sa željom da pomognemo poreznim obveznicima, ne samo kada je riječ o ispunjavanju njihovih obveza glede plaćanja poreza i drugih javnih davanja, već i njihovih prava koja mogu koristiti u poreznim postupcima, priredili smo ovaj priručnik za korištenje u svakodnevnoj praksi. Sadržaj ovog priručnika oblikovali smo tako da, uz kraći prikaz nekih odredaba OPZ-a i Pravilnika, sadržava i sam tekst OPZ-a i Pravilnika, kao provedbenog propisa, te obrasce koji su njegov sastavni dio. Posebno ističemo da smo ispod pojedinih odredaba integrirali sudsku praksu i mišljenja Ministarstva financija – Porezne uprave, vremenski dana prije stupanja na snagu OPZ-a, čime se uvelike olakšava primjena ovog poreznog propisa. Sudsku praksu i mišljenja Porezne uprave stavili smo ispod onih članaka koji su u cijelosti preuzeti iz prije važećeg OPZ-a, ali su i danas aktualna i primjenjiva. Osim toga, u priručniku su naznačene i poveznice između odredaba OPZ-a i odredaba Pravilnika koji uređuje njihovu provedbu. Stoga vjerujemo da će ovakav cjelovit pristup i obogaćen sadržaj ovog poreznog priručnika biti pomoć u radu svima koji se u svom praktičnom i akademskom radu susreću s OPZ-om.

Iz sadržaja:

OSVRT NA ODREDBE OPĆEG POREZNOG ZAKONA …………………… 21

1 UVOD …………………………………………………………………………………….. 21

2 BITNI INSTITUTI ……………………………………………………………………. 21

2.1 Porezna zastara …………………………………………………………………… 21

2.2 Prestanak prava i obveza iz porezno-dužničkog odnosa ………….. 23

2.3 Dostava poreznih akata ………………………………………………………… 23

2.4 Dostava akata elektroničkim putem ………………………………………. 24

2.5 Promjena cijena dobara ……………………………………………………….. 24

2.6 Poseban status poreznog obveznika u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza …………………………. 24

2.7 Ispravak porezne prijave ……………………………………………………… 25

2.8 Porezna nagodba …………………………………………………………………. 25

2.9 Obveza banaka ……………………………………………………………………. 25

2.10 Porezni nadzor ……………………………………………………………………. 26

2.11 Redoslijed plaćanja ……………………………………………………………… 26

2.12 Kamate ……………………………………………………………………………….. 26

2.13 Prijeboj ………………………………………………………………………………. 27

2.14 Odredbe o ovrsi …………………………………………………………………… 27

2.15 Ostale odredbe ……………………………………………………………………. 28

OPĆI POREZNI ZAKON (Nar. nov., br. 115/16) ……………………………………………………………… 30

DIO PRVI ……………………………………………………………………………………. 30

Opća odredba ……………………………………………………………………… 30

Oblici javnih davanja …………………………………………………………… 30

Pojam poreznog tijela ………………………………………………………….. 31

Odnos ovoga Zakona prema Zakonu o općem upravnom postupku ………………………………………….. 31

Primjena poreznih propisa …………………………………………………… 32

Postupanje poreznih tijela ……………………………………………………. 32

Pravo na očitovanje ……………………………………………………………… 33

Obveza čuvanja porezne tajne ………………………………………………. 33

Obveza postupanja u dobroj vjeri …………………………………………. 38

Obvezujuća mišljenja …………………………………………………………… 38

Gospodarski pristup ……………………………………………………………. 39

Prividni pravni poslovi ……………………………………………………….. 39

DIO DRUGI …………………………………………………………………………………. 39

POGLAVLJE I.

POREZNO-PRAVNI ODNOS ………………………………………………… 39

Porezno-pravni odnos ………………………………………………………….. 39

Porezni obveznik ………………………………………………………………… 39

Položaj izvanbračne zajednice ……………………………………………… 40

Porezni broj ………………………………………………………………………… 40

Opunomoćenik, stručni pomagač i porezni savjetnik ……………… 40

Obveze zakonskih zastupnika, upravitelja imovine i osoba s pravom raspolaganja imovinom ………………………….. 41

Zastupnik po službenoj dužnosti ………………………………………….. 41

POGLAVLJE II.

POREZNO-DUŽNIČKI ODNOS …………………………………………….. 42

Odjeljak 1.

OPĆE ODREDBE …………………………………………………………………. 42

Pojam porezno-dužničkog odnosa ………………………………………… 42

Prava iz porezno-dužničkog odnosa ……………………………………… 42

Nastanak prava iz porezno-dužničkog odnosa ……………………….. 43

Podmirenje obveza iz porezno-dužničkog odnosa od solidarnog dužnika i treće osobe ………………………. 43

Položaj pravnih sljednika …………………………………………………….. 43

Ustup, zalog i pljenidba prava iz porezno-dužničkog odnosa ……………………………………………… 45

Prestanak prava i obveza iz porezno-dužničkog odnosa ………….. 47

Odjeljak 2.

ODREDBE O ODGOVORNOSTI ……………………………………………. 47

Odgovornost zastupanih osoba …………………………………………….. 47

Odgovornost zastupnika ………………………………………………………. 47

Odgovornost osoba koje vode poslove društva i povezanih osoba ……………………………………………….. 47

Odgovornost članova trgovačkog društva ………………………………. 48

Posebna odgovornost članova trgovačkog društva, osoba

koje vode poslove društva i povezanih osoba ……………………. 49

Odgovornost kod zlouporabe prava ………………………………………. 49

Odgovornost za neplaćanje poreza po odbitku ………………………. 49

Odgovornost za vjerodostojnost poslovnih knjiga ………………….. 49

Odgovornost preuzimatelja gospodarske cjeline …………………….. 50

Odgovornost poreznog jamca ……………………………………………….. 50

Odgovornost utajivača poreza i pomagatelja ………………………….. 50

Odjeljak 3.

GOSPODARSKA CJELINA I NJEZINA PROCJENA …………………. 51

Gospodarska cjelina …………………………………………………………….. 51

Pripadnost gospodarske cjeline …………………………………………….. 51

Utvrđivanje vrijednosti gospodarske cjeline u vlasništvu više osoba …………………………………………. 51

Tržišna vrijednost ……………………………………………………………….. 52

Odjeljak 4.

MJESNA ODREĐENOST POREZNOG OBVEZNIKA ………………. 52

Prebivalište i uobičajeno boravište ……………………………………….. 52

Odjeljak 5.

PODUZETNIK I GOSPODARSKA DJELATNOST ……………………. 53

Stalna poslovna jedinica ……………………………………………………… 53

Povezana društva ………………………………………………………………… 55

Ovisno i vladajuće društvo …………………………………………………… 55

Kontrola ……………………………………………………………………………… 56

Povezane osobe …………………………………………………………………… 56

Obračun dobiti stalne poslovne jedinice ……………………………….. 57

POGLAVLJE III

OPĆE POSTUPOVNE ODREDBE ………………………………………….. 57

Odjeljak 1.

NADLEŽNOST ……………………………………………………………………. 57

Stvarna nadležnost ……………………………………………………………… 57

Stvarna nadležnost poreznih tijela ……………………………………….. 58

Mjesna nadležnost ………………………………………………………………. 58

Mjesna nadležnost više poreznih tijela ………………………………….. 58

Promjena mjesne nadležnosti ……………………………………………….. 58

Izuzeće službenika poreznog tijela ……………………………………….. 58

Odjeljak 2.

POREZNI AKTI U POREZNOM POSTUPKU …………………………. 59

Pojam poreznog akta ……………………………………………………………. 59

Oblik i sadržaj poreznog akta ……………………………………………….. 60

Dostava poreznog akta …………………………………………………………. 60

Dostava u inozemstvo ………………………………………………………….. 63

Dostavnica ………………………………………………………………………….. 63

Odjeljak 3.

POSLOVNE KNJIGE I EVIDENCIJE POREZNIH OBVEZNIKA …. 64

Obveza izdavanja računa  i vođenja poslovnih knjiga i evidencija …………………………….. 64

Računi za gotovinski promet ………………………………………………… 64

Izuzeće od obveze izdavanja računa ……………………………………… 65

Opća načela vođenja knjigovodstva i evidencija …………………….. 65

Knjigovodstvene isprave i evidencije ……………………………………. 65

Elektronička obrada podataka ………………………………………………. 70

Odjeljak 4.

SUDJELOVANJE POREZNIH OBVEZNIKA U UTVRĐIVANJU ČINJENIČNOG STANJA ……………………………. 72

Prijava činjenica bitnih za oporezivanje ………………………………… 72

Sudjelovanje poreznog obveznika u poreznom postupku ……….. 73

Posebni status poreznog obveznika ………………………………………. 74

Obveza sudjelovanja poreznog obveznika u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja u inozemstvu …………………….. 75

Postupanje s računom, vrijednostima i pretincem ………………….. 75

Odjeljak 5.

POREZNA PRIJAVA …………………………………………………………….. 75

Obveza podnošenja porezne prijave ……………………………………… 75

Oblik i sadržaj porezne prijave …………………………………………….. 76

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, ,

Karakter

,

Povezane knjige - Naša preporuka