ORGANIZACIJSKA TEORIJA – S NAGLASKOM NA TEORIJU IGARA - Naruči svoju knjigu

ORGANIZACIJSKA TEORIJA – S NAGLASKOM NA TEORIJU IGARA

Autor: Fabac, Robert
Područje: Menadžment
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 376
Uvez: Tvrdi

49,06  (369,64 kn)

Pomoć menadžerima pri stjecanju znanja o organizaciji, njenom razumijevanju, predviđanju i kontroli ponašanja

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: ddd37a154849 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi:

Organizacije predstavljaju svjesno udruživanje ljudi i njihovo koordiniranje radi obavljanja zahtjevnih, velikih i/ili složenih poslova, dok organizacijska teorija pomaže ljudima u stjecanju znanja glede organizacija, pomaže menadžerima u razumijevanju, predviđanju i kontroli ponašanja u organizaciji. Ova knjiga, koja sustavno sjedinjuje različite relevantne teme organizacijske teorije, namijenjena je studentima, ali i stručnoj publici, odnosno istraživačima organizacije jer pored prikaza temeljnih spoznaja iz različitih organizacijskih teorijskih domena, različitih smjerova kroz povijest, knjiga pruža i dublji uvid u neke specifične i neposredno primjenjive sadržaje.

Prilikom odabira teorija, pravaca i tema, pored momenta njihove važnosti odrednicu su činili i prioriteti kvantitativnog pristupa, odnosno interdisciplinarne perspektive znanstvene grane “organizacija i informatika” unutar informacijskih i komunikacijskih znanosti. U knjizi je zastupljen spektar relevantnih sadržaja organizacijske teorije – od kvantitativno utemeljenih tema do onih obilježenih kvalitativnim istraživanjima, a prema klasifikaciji od klasične teorije organizacije, preko neoklasične, moderne, post-moderne, sve do suvremenih teorijskih smjerova u nastajanju.

U knjizi je, između različitih organizacijskih teorija, razmjerno velik prostor dan području teorije igara zbog uviđanja potrebe da se osnove ovog vrijednog interdisciplinarnog područja obrade na formalan i dosljedan način te da se tema prezentira čitateljima kojima je potrebno znanje za rješavanje problema interaktivnog odlučivanja, kvantifikacije u domeni strategije, razradu konkurentskih poslovnih i vojnih scenarija, te analizu stvaranja koalicijskih formi.

Iz sadržaja:

Predgovor 11

1. Rani pristupi u izučavanju organizacije, klasična i neoklasična

teorija organizacije 17

1.1 Organiziranje u prošlosti te izučavanja organizacije prije klasične teorije 18

1.2 Klasična teorija organizacije 20

1.3 Neoklasična teorija organizacije 26

2. Moderna i postmoderna teorija organizacije 29

2.1 Moderna teorija organizacije 30

2.2 Postmoderna teorija organizacije 36

2.3 Simboličko-interpretativni pristup 45

3. Metafore u shvaćanju organizacije 49

3.1 Organizacija kao stroj 51

3.2 Organizacija kao mozak 54

3.3 Organizacije kao sustavi moći i politike 57

4. Sustavski pristup u shvaćanju organizacije 63

4.1 Organizacija kao sustav 64

4.2 Dinamika sustava i simulacije organizacijskih promjena 71

5. Bihevioristički pristup u organizacijskoj teoriji 79

5.1 Osnove organizacijskog ponašanja 80

5.2 Komuniciranje i odlučivanje 85

5.3 Vodstvo 93

Bihevioristička teorija vodstva 94

Situacijski (kontingencijski) pristup vodstvu 96

5.4 Organizacijska kultura 100

6. Resursno utemeljeno gledište 107

6.1 Resursi poduzeća 108

6.2 Organizacijske sposobnosti i kompetencije 110

6.3 Poboljšanje stanja resursa i sposobnosti stvaranjem savezništava 116

6.4 Određenje konkurentske prednosti i pokazatelja konkurentnosti 121

7. Teorija odlučivanja i kvantitativne metode 131

7.1 Teorija odlučivanja 132

7.2 Analiza odlučivanja i potpora odlučivanju 138

Metode odlučivanja 139

Sustavi za potporu odlučivanju 145

7.3 Upravljanje operacijama (operations management) 150

Razmještaj (lokacija) organizacijskih objekata 151

Predviđanje 155

7.4 Organizacijska dinamika 164

8. Uvod u teoriju igara s primjenama u teoriji odlučivanja 173

8.1 Definicija igre, ključni pojmovi teorije igara i vrste igara 177

8.2 Normalni ili strateški oblik igre 182

8.3 Prošireni ili ekstenzivni oblik igre – dinamičke igre 193

Dinamičke igre s potpunom, ali nesavršenom informacijom 197

Savršena Nashova ravnoteža podigre 199

Statičke i dinamičke igre s nepotpunom informacijom 202

8.4 Kooperativne igre 208

8.5 Rješavanje igara 216

Linearno programiranje 217

Nashova ravnoteža 221

Postupak eliminacije prevladivih strategija 225

Rješavanje igara u ekstenzivnom obliku – povratna indukcija 229

Rješavanje igara s nepotpunom informacijom

– Nashova savršena ravnoteža podigre 232

8.6 Primjena teorije igara 234

Teorija igara u menadžerskim analizama i menadžerskom odlučivanju 235

Model Cournotova natjecanja 239

Primjena teorije igara u obrambeno-vojnoj strategiji 242

Modeli učenja u interakcijama 245

9. Novi oblici organizacijskih struktura i

poboljšanje poslovnih procesa 247

9.1 Organizacijske mreže i virtualne organizacije 252

9.2 Inovacije, transfer tehnologije i klasteri 261

9.3 Poboljšanje poslovnih procesa 272

Potpuno upravljanje kvalitetom i Šest sigma 280

9.4 Elektroničko poslovanje 287

10. Učeća organizacija i menadžment znanja 299

10.1 Učeća organizacija i organizacijsko učenje 300

Znanje i menadžment znanja 306

10.2 Gospodarstva utemeljena na znanju 310

10.3 Mentalni modeli i scenario tehnika 316

11. Kompleksnost, kontrola i upravljanje performansama 325

11.1 Kompleksnost u organizacijama i izvan njih 326

11.2 Sustavi menadžerske kontrole 335

11.3 Upravljanje performansama i mjerenje performansi 338

Balanced Scorecard 340

Zaključak 347

Popis slika

Slika 2-1. Usporedba pristupa organizacijske teorije 47

Slika 3-1. Metafora 50

Slika 3-2. Sustav strateškog planiranja 53

Slika 4-1. Organizacija kao sustav 66

Slika 4-2. Kibernetski model organizacije – kontrola uz povratnu vezu 69

Slika 4-3. Povratne veze – granice rasta 70

Slika 4-4. Postupak izrade modela dinamike sustava 72

Slika 4-5. Populacija – dinamika rađanja i umiranja 73

Slika 4-6. Primjer jednostavnog modela dinamike sustava 74

Slika 4-7. Moguća dinamika organizacijske varijable (skladište; primjer) 75

Slika 4-8. Primjer modela dinamike sustava 77

Slika 5-1. Hijerarhija potreba prema Maslowu 83

Slika 5-2. Jednostavni proces komunikacije 85

Slika 5-3. Upravljačka mreža 95

Slika 5-4. Teorija puta do cilja – ilustracija 98

Slika 5-5. Razine organizacijske kulture 102

Slika 5-6. Tipologija organizacijske kulture – CVF model 106

Slika 6-1. Ilustracija organizacijskog spajanja – prema jedinstvenoj kombinaciji resursa 118

Slika 6-2. Kreiranje strategije 122

Slika 6-3. Porterov model pet sila 123

Slika 6-4. Poslovna jedinica u prostoru konkurentnosti (GE matrica) 128

Slika 6-5. Matrično vrednovanje resursa i sposobnosti poduzeća 129

8 Sadržaj

Slika 7-1. Pristupi i teorije odlučivanja 134

Slika 7-2. Proces racionalnog odlučivanja 136

Slika 7-3. Stablo odlučivanja – proširenje kapaciteta proizvodnje 144

Slika 7-4. Kompozicija sustava DSS 146

Slika 7-5. Linearna regresija (ilustracija) 161

Slika 7-6. Regresijska analiza – ilustracija (JMP 12) 162

Slika 7-7. Dinamika modela mreža suradnje (ilustracija; NetLogo) 171

Slika 7-8. Dinamika modela mreža suradnje – razvoj komponenti (ilustracija; NetLogo) 171

Slika 8-1. Igra nulte sume dvije osobe – prostor korisnosti 184

Slika 8-2.

a. i b. Stablo odlučivanja – uvjeti 193

Slika 8-3. Igra u proširenom obliku s dva igrača 194

Slika 8-4. Igra u proširenom obliku s dva igrača – redukcija igre 195

Slika 8-5. Igra s nesavršenom informacijom 198

Slika 8-6. Savršena Nashova ravnoteža podigre – primjer 199

Slika 8-7. Dinamička igra s potpunom, ali nesavršenom informacijom – primjer 205

Slika 8-8. Dinamička igra s potpunom, ali nesavršenom informacijom – vjerovanja 207

Slika 8-9. Rješavanje igre u proširenom obliku 230

Slika 8-10. Igra u proširenom obliku – redukcija stabla igre 231

Slika 8-11. Igra u proširenom obliku – redukcija stabla igre, 2. faza 231

Slika 8-12. Proširena igra s nesavršenom informacijom 233

Slika 8-13. Proširena igra s nesavršenom informacijom – redukcija 233

Slika 8-14. Proširena igra s nesavršenom informacijom

– Nashova savršena ravnoteža podigre 234

Slika 8-15. Cournotova ravnoteža, usporedba s drugim ravnotežama 242

Slika 9-1. Matrična struktura 250

Slika 9-2. Različiti oblici mreža 254

Slika 9-3. Ilustracije mrežne strukture 254

Slika 9-4. Virtualna organizacija kao alijansa vrijednosti 259

Slika 9-5. Nacionalni inovacijski sustav (NIS) 266

Slika 9-6. Mapa vodećih klastera u odabranim regijama SAD-a 269

Slika 9-7. Modeliranje industrijskog procesa 275

Slika 9-8. Generički model za poboljšanje poslovnih procesa 278

Slika 9-9. Tranzicije prema e-poslovanju 289

Slika 9-10. Glavni elementi u B2B interakciji dvije organizacije 292

Slika 9-11. Aktivnosti elektroničkog poslovanja 295

Slika 10-1. Procesi združeni s organizacijskim učenjem 305

Slika 10-2. Složeno učenje dvostrukog kruga 318

Slika 10-3. Pogreška linearnog predviđanja 319

9 Sadržaj

Slika 11-1. Ilustrativna usporedba: a) samoorganiziranje bez emergencije,

b) emergencija bez samoorganiziranja, c) kombinacija emergencije

i samoorganiziranja 329

Slika 11-2. Organizacija kao kompleksni adaptivni sustav 331

Slika 11-3. Kontrola s povratnom vezom 336

Slika 11-4. BSC – četiri perspektive 341

Slika 11-5. Primjer povezanosti mjera iz četiri perspektive 343

Slika 11-6. Povezanost BSC perspektiva za organizacije javnog sektora 344

Popis tablica

Tablica 2-1. Nova organizacija 40

Tablica 2-2. Interpretativni okviri u proučavanju organizacije 48

Tablica 5-1. Čimbenici za utvrđivanje učinkovitosti skupine u odlučivanju 91

Tablica 6-1. Klasifikacija resursa 109

Tablica 6-2. Organizacijske sposobnosti 112

Tablica 6-3. Porterov model pet sila – neka obilježja i utjecaji sila 124

Tablica 6-4. Profitabilnost u pojedinim industrijama u SAD-u

(period 1985.-1995.) 127

Tablica 7-1. Tablica višekriterijskog odlučivanja 141

Tablica 7-2. Odabir lokacije – hipotetički primjer 154

Tablica 7-3. Podaci o prodaji automobila (BMW u Europi, 2015. g.) 158

Tablica 8-1. Odlučivanje u interaktivnoj situaciji 176

Tablica 8-2 Listići sreće 180

Tablica 8-3. Matrična igra “Osvajanje novčića” 186

Tablica 8-4. Igra osvajanja novčića (de Montmort) 187

Tablica 8-5. Bimatrična igra “bitka spolova” 188

Tablica 8-6. Dilema zatvorenika 189

Tablica 8-7. Dilema zatvorenika za scenario kupac-proizvođač 190

Tablica 8-8. Dilema zatvorenika (eksperiment) 191

Tablica 8-9. Prikaz dinamičke igre u normalnom obliku 197

Tablica 8-10. Prikaz dinamičke igre s potpunom, ali nesavršenom

informacijom u normalnom obliku 205

Tablica 8-11. Strateški vojno-politički rivalitet (1989.) 244

Tablica 9-1. Prednosti i nedostaci virtualne organizacije 260

Tablica 10-1. Usporedba koncepata organizacijskog učenja i učeće organizacije 304

Literatura 349

Kazalo pojmova 371

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka