OSNOVE PRAVA DRUŠTAVA - Naruči svoju knjigu

OSNOVE PRAVA DRUŠTAVA

Osmo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Autor: Ceronja, Petar; Petrović, Siniša
Područje: Pravo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 267
Uvez: Meki

23,76 

Jasno se, pregledno i čitko predstavljaju pravni aspekti vezani za različite tipove društava. Koristit će kako gospodarstvenicima i poslovnom sektoru, tako i pravnicima, ali i onima koji se pripremaju za stručne ispite iz ovog područja.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

O knjizi:

Iako može imati različitu primjenu, pokazalo se da je ovaj rukopis koristan kako u gospodarstvu, tako i na različitim višim i poslovnim školama, ali kao i priručnik za pripremanje stručnih ispita. Obrađuju se posebno trgovačka društva, kao društva koja su značajna za obavljanje gospodarske djelatnosti, među kojima osobito treba izdvojiti društva kapitala: dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću, a od društava osoba javno trgovačko društvo i komanditno društvo, kao i ortaštvo. Raspravlja se i o nekim drugim društvima značajnim u poslovnom životu.

Ovo osmo izdaje reflektira promjene u propisima koje su nastale nakon objave prethodnog izdanja. No, u rukopisu su objavljene i brojne druge intervencije koje doprinose sveobuhvatnosti i boljem razumijevanju materije. U pogledu sadržaja, redoslijeda i logike izlaganja te načina i dubine pravne prezentacije i analize, ovo izdanje slijedi ranija izdanja.

 1. ODREÐENJE PRAVA DRUŠTAVA ………………………………… 1
 2. Pojam prava društava ……………………………………………………. 1
 3. Izvori prava društava ……………………………………………………… 3
 4. Odnos prava društava i drugih grana prava ………………………. 6
 5. DRUŠTVA OSOBA I DRUŠTVA KAPITALA ………………….. 7

III. TRGOVAČKA DRUŠTVA ……………………………………………… 11

 1. Zakon o trgovačkim društvima kao temeljni propis za uređenje trgovačkih društava …………………………………….. 11
 1. Pravni oblici trgovačkih društava …………………………………….. 13

2.1. Zašto osnovati trgovačko društvo kapitala ………………………… 14

 1. Trgovačko društvo i pojam trgovca ………………………………….. 16

3.1. Važnost određenja pojma trgovca …………………………………… 16

3.2. Opći pojam trgovca ……………………………………………………. 18

3.3. Trgovačko društvo kao trgovac ………………………………………. 19

3.4. Trgovac pojedinac ………………………………………………………. 19

 1. Pravna osobnost trgovačkog društva, preddruštvo, podružnica i predstavništvo ……………………………………………. 21

4.1. Pojam pravne osobnosti trgovačkog društva ………………………. 21

4.2. Preddruštvo ……………………………………………………………… 22

4.3. Podružnica ………………………………………………………………. 25

4.3.1. Podružnica inozemnog trgovačkog društva i inozemnog trgovca pojedinca ………………………….. 26

4.4. Predstavništvo inozemne osobe ………………………………………. 28

 1. Imovina i odgovornost za obveze trgovačkog društva i trgovca pojedinca …………………………………………….. 29

5.1. Imovina trgovačkog društva ………………………………………….. 29

5.2. Pojam i uloga temeljnog kapitala trgovačkog društva kapitala ………………………………………….. 31

5.3. Odgovornost trgovačkog društva i njegovih članova  za obveze društva ……………………………………………………….. 32

 1. Sudski registar ………………………………………………………………. 34

VIII Osnove prava društava

6.2. Podaci koji se upisuju u sudski registar.

Načelo zakonitosti i obveznosti upisa. ……………………………… 35

6.3. Postupak upisa u sudski registar.

Načelo istinitosti. ………………………………………………………. 36

6.4. Objava upisa. Načelo povjerenja. ………………………………….. 38

6.5. Načelo javnosti …………………………………………………………. 39

 1. Tvrtka ………………………………………………………………………….. 40

7.1. Pojam tvrtke. Načelo istinitosti i načelo jedinstvenosti. ……….. 40

7.2. Sadržaj tvrtke …………………………………………………………… 41

7.3. Skraćena tvrtka …………………………………………………………. 42

7.4. Određenje i izmjena tvrtke …………………………………………… 42

7.5. Uporaba tvrtke …………………………………………………………. 42

7.6. Zaštita tvrtke. Načelo zakonitosti, načelo isključivosti i načelo prvenstva. …………………………….. 44

 1. Predmet poslovanja ……………………………………………………….. 44
 2. Sjedište …………………………………………………………………………. 46
 3. Zastupanje ………………………………………………………………….. 47

10.1. Zastupanje po zakonu ………………………………………………. 47

10.2. Zastupanje po punomoći ……………………………………………. 48

10.2.1. Općenito …………………………………………………….. 48

10.2.2. Opća (generalna) i posebna (specijalna) punomoć …………………………………………………….. 49

10.2.3. Prokura ………………………………………………………. 49

10.2.4. Trgovačka punomoć …………………………………….. 51

10.2.5. Punomoć trgovačkom putniku ………………………. 51

10.3. Punomoćnik po zaposlenju …………………………………………. 52

 1. DRUŠTVA OSOBA ………………………………………………………… 53
 2. Ortaštvo ………………………………………………………………………. 53
 3. Javno trgovačko društvo …………………………………………………. 54

2.1. Pojam javnog trgovačkog društva …………………………………… 54

2.2. Osnivanje društva ……………………………………………………… 55

2.3. Odgovornost za obveze društva ……………………………………… 56

2.4.Vođenje poslova društva ………………………………………………. 57

2.5. Zastupanje društva ……………………………………………………. 58

2.6. Udio članova društva u dobiti i u gubitku društva …………….. 59

2.7. Prestanak i likvidacija društva ……………………………………… 60

 1. Komanditno društvo ……………………………………………………… 61

3.1. Pojam i osnivanje komanditnog društva ………………………….. 61

Osnove prava društava IX

3.2. Odgovornost za obveze društva ……………………………………… 62

3.3. Vođenje poslova i zastupanje društva ……………………………… 63

3.4. Udio članova društva u dobiti i u gubitku društva …………….. 64

3.5. Prestanak i likvidacija društva ……………………………………… 64

 1. Gospodarsko interesno udruženje ……………………………………. 65

4.1. Određenje gospodarskog interesnog udruženja i predmet poslovanja udruženja …………………………………….. 65

4.2. Osnivanje udruženja ………………………………………………….. 66

4.3. Članstvo u udruženju …………………………………………………. 66

4.4. Odgovornost članova udruženja za obveze udruženja ………….. 67

4.5. Organi udruženja ………………………………………………………. 67

4.5.1. Članovi koji djeluju zajedno ……………………………. 68

4.5.2. Uprava …………………………………………………………. 68

4.6. Prestanak udruženja ………………………………………………….. 69

 1. Europsko gospodarsko interesno udruženje ………………………. 69
 2. Tajno društvo ……………………………………………………………….. 70
 3. Zadruga …………………………………………………………………….. 72

7.1. Pojam i osnivanje zadruge…………………………………………….. 72

7.2. Tijela zadruge……………………………………………………………. 73

7.3. Imovina i odgovornost za obveze zadruge ………………………….. 76

7.4. Prestanak zadruge………………………………………………………. 78

7.5. Hrvatski savez zadruga ……………………………………………….. 79

 1. Zadružni savez……………………………………………………………….. 80
 2. Europska zadruga …………………………………………………………… 80
 3. Udruga ……………………………………………………………………….. 81

10.1. Pojam i osnivanje udruge……………………………………………. 81

10.2. Ustroj udruge ………………………………………………………….. 82

10.3. Imovina i odgovornost za obveze udruge………………………….. 82

10.4. Prestanak udruge……………………………………………………… 83

 1. DRUŠTVA KAPITALA …………………………………………………… 84
 2. Dioničko društvo …………………………………………………………… 84

1.1. Općenito ………………………………………………………………….. 84

1.2. Dionice ……………………………………………………………………. 85

1.2.1. Pojam dionice ……………………………………………….. 85

1.2.2. Izdavanje dionica. Isprave o dionicama…………….. 89

1.2.3. Vrste dionica i prijenos dionica ……………………….. 91

1.2.4. Registar dionica …………………………………………….. 95

X Osnove prava društava

1.2.5. Prava iz dionica …………………………………………….. 95

1.2.5.1. Redovne i povlaštene dionice ……………… 95

1.2.5.2. Upravljačka i imovinska prava iz dionice 97

1.2.5.3. Nedjeljivost dionice …………………………… 98

1.2.6. Vlastite dionice ……………………………………………… 98

1.3. Osnivanje dioničkog društva …………………………………………….. 101

1.3.1. Općenito ………………………………………………………. 101

1.3.1.1. Pojam osnivača društva ……………………… 101

1.3.1.2. Usvajanje statuta društva …………………… 102

1.3.1.3. Uplata dionica …………………………………… 103

1.3.1.4. Provjera osnivanja društva ………………….. 104

1.3.1.5. Upis društva u sudski registar …………….. 105

1.3.2. Simultano osnivanje ………………………………………. 106

1.3.3. Sukcesivno osnivanje ……………………………………… 107

1.4. Općenito o unutarnjem ustroju i odnosima u dioničkom društvu………… 109

1.4.1. Položaj dioničara ……………………………………………. 109

1.4.2. Vođenje poslova društva i vođenje društva ……….. 110

1.4.3. Donošenje odluka u društvu…………………………… . 111

1.4.4. Interesi društva i interesi u društvu………………….. 112

1.5. Organi društva …………………………………………………………. 115

1.5.1. Uprava …………………………………………………………. 115

1.5.1.1. Članstvo u upravi ………………………………. 115

1.5.1.2. Imenovanje, opoziv i ostavka članova uprave ………………………………….. 117

1.5.1.3. Ovlasti uprave …………………………………… 119

1.5.1.4. Vođenje poslova društva …………………….. 120

1.5.1.5. Zastupanje društva …………………………….. 121

1.5.1.6. Odgovornost članova uprave ………………. 122

1.5.2. Nadzorni odbor …………………………………………….. 123

1.5.2.1. Članstvo u nadzornom odboru ……………. 123

1.5.2.2. Izbor, imenovanje, opoziv i ostavka članova nadzornog odbora …………………. 125

1.5.2.3. Ovlasti i način rada nadzornog odbora …. 127

1.5.2.4. Odgovornost članova nadzornog odbora 129

1.5.3. Upravni odbor ……………………………………………….. 129

1.5.3.1. Sastav upravnog odbora, izbor i imenovanje članova i trajanje mandata … 129

1.5.3.2. Nadležnost upravnog odbora ………………..131

Osnove prava društava XI

1.5.3.3. Način rada upravnog odbora ……………….. 132

1.5.3.4. Izvršni i neizvršni direktori………………….. 133

1.5.4. Glavna skupština …………………………………………… 135

1.5.4.1. Sastav glavne skupštine ……………………… 135

1.5.4.2. Nadležnost glavne skupštine ………………. 135

1.5.4.3. Sazivanje glavne skupštine …………………. 136

1.5.4.4. Vođenje glavne skupštine …………………… 139

1.5.4.5. Pravo glasa na glavnoj skupštini ………….. 139

1.5.4.6. Odlučivanje na glavnoj skupštini ………… 141

1.6. Nevaljanost odluka glavne skupštine……………………………….. 142

1.7. Izmjena statuta društva ………………………………………………. 147

1.8. Povećanje temeljnoga kapitala ……………………………………….. 148

1.8.1. Povećanje temeljnoga kapitala ulozima …………….. 148

1.8.2. Uvjetno povećanje temeljnoga kapitala …………….. 149

1.8.3. Odobreni temeljni kapital ……………………………….. 151

1.8.4. Povećanje temeljnoga kapitala iz sredstava društva ………………………………………… 152

1.9. Smanjenje temeljnoga kapitala ………………………………………. 153

1.9.1. Redovno smanjenje temeljnoga kapitala……………. 153

1.9.2. Pojednostavnjeno smanjenje temeljnoga kapitala ………………………………………… 154

1.9.3. Smanjenje temeljnoga kapitala povlačenjem dionica ……………………………………….. 155

1.10. Prestanak i likvidacija društva ……………………………………. 155

1.11. Posebnosti društava dionicama kojih se trguje na uređenom tržištu…………………………………………………………. 157

1.11.1. Općenito……………………………………………………… 157

1.11.2. Posebnosti prilikom osnivanja društva……………. 158

1.11.3. Posebnosti pri sastavljanju izvješća o stanju društva i konsolidiranog godišnjeg izvješća……… 159

1.11.4. Posebnosti vezane uz utvrđenje godišnjih financijskih izvješća ……………………….. 161

1.11.5. Posebnosti vezane uz glavnu skupštinu društva………………………………………………………… 161

1.11.6. Posebnosti vezane uz učinak pobijanja odluke glavne skupštine………………………………… 165

1.11.7. Posebnosti koje proizlaze iz Zakona o tržištu kapitala……………………………………………………….. 165

XII Osnove prava društava

 1. Društvo s ograničenom odgovornošću ……………………………… 176

2.1. Općenito ………………………………………………………………….. 176

2.2. Ulozi u društvo i poslovni udjeli …………………………………… 177

2.2.1. Općenito ………………………………………………………. 177

2.2.2. Obveza uplate uloga u društvo ………………………… 177

2.2.3. Prava člana društva iz poslovnog udjela …………… 179

2.2.4. Knjiga poslovnih udjela…………………………………… 180

2.2.5. Raspolaganje poslovnim udjelom …………………….. 181

2.2.6. Povlačenje poslovnog udjela. Istupanje i isključenje člana iz društva. …………………………… 183

2.2.7. Vlastiti poslovni udjeli …………………………………… 185

2.3. Osnivanje društva ……………………………………………………… 185

2.3.1. Društveni ugovor …………………………………………… 185

2.3.2. Uplata uloga za preuzete poslovne udjele ………… 186

2.3.3. Provjera osnivanja društva ……………………………… 188

2.3.4. Upis društva u sudski registar …………………………. 189

2.4. Organi društva …………………………………………………………. 189

2.4.1. Uprava …………………………………………………………. 189

2.4.1.1. Članstvo u upravi ………………………………. 189

2.4.1.2. Imenovanje, opoziv i ostavka članova uprave ………………………………….. 190

2.4.1.3. Ovlasti uprave …………………………………… 194

2.4.1.4. Vođenje poslova društva …………………….. 194

2.4.1.5. Zastupanje društva …………………………….. 195

2.4.1.6. Odgovornost članova uprave ……………….. 197

2.4.2. Nadzorni odbor …………………………………………….. 197

2.4.2.1. Općenito …………………………………………… 197

2.4.2.2. Članstvo u nadzornom odboru ……………. 198

2.4.2.3. Izbor, imenovanje, opoziv i ostavka članova nadzornog odbora …………………. 198

2.4.2.4. Ovlasti i način rada nadzornog odbora … 200

2.4.2.5. Odgovornost članova nadzornog odbora ……………………………………………… 200

2.4.3. Skupština ……………………………………………………… 200

2.4.3.1. Općenito …………………………………………… 200

2.4.3.2. Nadležnost skupštine …………………………. 201

2.4.3.3. Sazivanje skupštine ……………………………. 202

2.4.3.4. Odlučivanje na skupštini ……………………. 202

2.5. Izmjena društvenog ugovora …………………………………………. 204

Osnove prava društava XIII

2.6. Povećanje temeljnoga kapitala ……………………………………….. 204

2.7. Smanjenje temeljnoga kapitala ………………………………………. 206

2.8. Prestanak i likvidacija društva ……………………………………… 206

2.9. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću ……………….. 208

 1. Europsko dioničko društvo……………………………………………. .. 210
 2. Društvo za uzajamno osiguranje………………………………………. 211
 3. Kreditna unija………………………………………………………………… 212
 4. POVEZANA DRUŠTVA ………………………………………………… 215
 5. Općenito …………………………………………………………………….. 215
 6. Društvo s većinskim sudjelovanjem u drugome društvu……… 216
 7. Ovisno i vladajuće društvo ………………………………………………. 219
 8. Koncern …………………………………………………………………….. 220
 9. Društva s uzajamnim udjelima…………………………………………. 223
 10. Poduzetnički ugovori………………………………………………………. 224

VII. STATUSNE PROMJENE……………………………………………….. 226

 1. Općenito …………………………………………………………………….. 226
 2. Pripajanje i spajanje društava…………………………………………… 227

2.1. Općenito…………………………………………………………………… 227

2.2. Pripajanje ………………………………………………………………… 227

2.3. Spajanje…………………………………………………………………… 229

 1. Podjela društava……………………………………………………………… 230

3.1. Općenito…………………………………………………………………… 230

3.2. Podjela s osnivanjem …………………………………………………… 231

3.3. Podjela s preuzimanjem ……………………………………………….. 232

Popis citiranih propisa…………………………………………………………….. 233

Stvarno kazalo …………………………………………………………………….. 235

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

,

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka