PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2019. – 2021. - Naruči svoju knjigu

PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2019. – 2021.

Autor: Jakir Bajo, Ivana; Jusup, Stjepan; Kocelj, Andreja
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 156
Uvez: Meki

19,91 

Jedinstven priručnik obogaćen mnoštvom stvarnih slučajeva i primjera iz prakse koji će olakšati rad proračunskim i izvanproračunskim korisnicima

 

SKU: ddd37a154786 Kategorija:

Opis

O knjizi:

U knjizi se navode smjernice ekonomske i fiskalne politike za navedeno razdoblje, sadržane su upute za izradu prijedloga državnog proračuna, dječjeg proračuna uz izvještaj o izvršenju te praktični primjeri financijskih planova proračunskih korisnika. Tu su i upute za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave.

 

Iz sadržaja:

SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021                   7

 1. UVOD             9
 2. CILJEVI EKONOMSKE POLITIKE             9
 3. MAKROEKONOMSKI OKVIR U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU       10
 4. FISKALNI OKVIRU SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU                12

4.1.      Kretanje prihoda državnog proračuna u razdoblju 2019. – 2021                 12

4.2.      Kretanje rashoda državnog proračuna u razdoblju 2019. – 2021                14

4.3.      Izvanproračunski korisnici, trgovačka društva te druge pravne osobe u sektoru opće države                  20

4.4.     Manjak/višak konsolidirane opće države                 20

4.5.      Stanje i projekcija kretanja javnog duga                  21

UPUTE ZA IZRADU PRIJEDLOGA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021                            23

 1. UVOD             25
 2. SADRŽAJ UPUTA ZA IZRADU PRIJEDLOGA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE

HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.1 KLJUČNI ROKOVI               25

 1. NOVOSTI U METODOLOGIJA IZRADE FINANCIJSKOG PLANA ZA MINISTARSTVA,

OSTALE RAZDJELE TE DRUGE PODRUČNE RIZNICE               27

3.1.      Donos i odnos            27

3.2.      Analitika EU projekata                      27

 1. METODOLOGIJA IZRADE FINANCIJSKOG PLANA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE DRŽAVNOG PRORAČUNA 3. RAZINE                 28

4.1.      Razine planiranja                  28

4.2.      Obvezna primjena gotovinskog načela uz donos i odnos                29

4.3.      Dostava EU projekata            30

4.4.     Obrazloženje              30

 1. SPECIFIČNOSTI METODOLOGIJE IZRADE FINANCIJSKOG PLANA ZA DRŽAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU             31

III. DJEČJI PRORAČUN I GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DJEČJEG PRORAČUNA                 33

 1. UVOD                                     35
 2. DJEČJI PRORAČUN             35
 3. METODOLOGIJA IZRADE DJEČJEG PRORAČUNA                    35
 4. SADRŽAJ DJEČJEG PRORAČUNA             36
 5. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DJEČJEG PRORAČUNA             40
 6. ROKOVI IZRADE                  41
 7. IZRADA I OBJAVA    :                      41

IV PRAKTIČNI PRIMJERI FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA            43

–          PRIMJER FINANCIJSKOG PLANA FAKULTETA              45

–          PRIMJER FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNOG ARHIVA                       53

V UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021                       59

 1. SADRŽAJ UPUTA ZA IZRADU PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2019.-2020                     61
 2. METODOLOGIJA IZRADE PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (OPĆEG I POSEBNOG DIJELA)               61

2.1.      Uravnoteženje proračuna bilančnim kategorijama viška/manjka              62

2.2.      Ispravna primjena ekonomske klasifikacije u izradi proračuna                                         64

 1. PLANOVI RAZVOJNIH PROGRAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE…      64
 2. UKLJUČIVANJE VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA I PRIMITAKA SVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA U PRORAČUN             65

4.1.      Obveza uključivanja              65

4.2.      Specifičnosti uključivanja ustanova u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi                      66

4.3.      Praćenje izvršavanja                         66

4.4.     Preduvjeti za uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun jedinice      66

 1. IZRADA OBVEZNIH UPUTA ZA PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE                      67

5.1 Sadržaj Uputa za korisnike                     67

5.2. Izrada dvojnih limita                  67

 1. DOSTAVA PRORAČUNSKIH DOKUMENATA MINISTARSTVU FINANCIJA I PRIMJENA NAČELA TRANSPARENTNOSTI                    68

6.1.      Dostava dokumenata Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju                       68

6.2.      Primjena načela transparentnosti (zakonska obveza i vodič za građane)               69

 1. IZRADA FINANCIJSKIH PLANOVA ZA PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020             69

7.2. Uključivanje prenesenog rezultata u financijski plan               71

7.1 Obrazloženje financijskog plana             75

 1. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – OBVEZNI ELEMENTI OBRAZLOŽENJA PLANA KORISNIKA                      75
 2. DOSTAVA I USVAJANJE FINANCIJSKIH PLANOVA                  77
 3. POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA                78
 4. UPUTE ZA DECENTRALIZIRANE KORISNIKE                78
 5. PRIMJENA PRORAČUNSKIH KLASIFIKACIJA U SUSTAVU PRORAČUNA                  79
 6. UVOD             81
 7. OSNOVNE DEFINICIJE                  81
 8. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA                      82
 9. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA                84
 10. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA                   85
 11. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA                  86
 12. LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA                                           87
 13. IZVORI FINANCIRANJA                 87

8.1.      Izvori financiranja za proračunske korisnike državnog proračuna             88

8.2.      Izvori financiranja za JLP(R)S i proračunske korisnike JLP(R)S               92

VII.     PRAKTIČNI PRIMJERI PRORAČUNA JLP(R)S FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA JLP(R)S            .,                      99

Upute za izradu proračuna Grada XYZ i financijskih planova proračunskih korisnika Grada XYZ

za razdoblje 2019.-2021                    101

Primjer prijedloga plana proračuna Grada XXX                 114

Prijedlog financijskog plana Osnovne škole “Ljudevit Gaj” za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu              133

Prijedlog financijskog plana muzeja Grada XY za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu                     139

Prijedlog financijskog plana dječjeg vrtića “Sunčeko” za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu                      144

Prijedlog financijskog plana (proračunski korisnik) za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu             148

Prijedlog financijskog plana dječjeg vrtića XY za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu                      152

 

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka