PODUZETNIČKO RAČUNOVODSTVO & FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE - Naruči svoju knjigu

PODUZETNIČKO RAČUNOVODSTVO & FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Autor: Parać, Branko
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2008
Broj stranica: 319
Uvez: Tvrdi

31,63 

Izložena tematika uspješno spaja računovodstvenu teoriju i praksu, tako da će svima onima koji usvajaju znanje iz poslovne ekonomije i menadžmenta omogućiti spoznajne razine ciljeva i svrhe računovodstva i financijskog izvješćivanja za potrebe poslovnih subjekata.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 363 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

DIO PRVI: PODUZETNIČKO RAČUNOVODSTVO/ Pojam i svrha računovodstva/ Odnos knjigovodstva i računovodstva/ Računovodstvo prema statusu subjekta/ Razvrstavanje poduzetnika prema veličini/ Model financijskog računovodstva/ Pojmovi konta, kontnog plana i pravila knjiženja/ Dvojno knjigovodstvo/ Računovodstvena načela/ Normativno uređenje računovodstva/ Popis imovine i obveza/ DIO DRUGI: FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE/ Račun dobiti i gubitka/ Bilanca/ Izvještaj o novčanom tijeku/ Izvještaj o promjenama kapitala/ Bilješke uz financijske izvještaje/ Odgovornost za financijske izvještaje/ Revizija financijskih izvještaja/ Utvrđivanje financijskih izvještaja/ Izvješće o stanju društva (godišnje izvješće)/ Rokovi za sastavljanje i predočenje financijskih izvještaja/ Odlučivanje o uporabi ostvarene dobiti ili pokriću gubitka/ Objavljivanje financijskih izvještaja/ Literatura/ Popis priloga/ Bilješka o autoru

O knjizi:

U ovoj su knjizi obrađeni temelji poduzetničkog računovodstva i financijsko izvještavanje u obujmu i sadržaju koje autor drži prikladnima za izvođenje nastave iz predmeta Računovodstvo i revizija na II. godini studija Poslovna ekonomija i financije Visoke škole za poslovanje i upravljanje Baltazara Adama Krčelića, s pravom javnosti, u Zaprešiću.

Sadržaj knjige je podijeljen u nekoliko cjelina, pri čemu su obrađene sljedeće teme:

– uvodna objašnjenja i pojmovno određenje računovodstva,

– model i neki elementi financijskog knjigovodstva,

– koncepcija financijskog izvještavanja, uz objašnjenje pojedinih elemenata financijskih izvještaja,

– pojam, svrha i temeljna obilježja revizije financijskih izvještaja,

– utvrđivanje financijskih izvještaja, uz donošenje popratnih odluka,

– dopunski izvještaji o poslovanju i financijskom stanju trgovačkih društava.

Svrha je ove knjige prikazati temeljne elemente poduzetničkog računovodstva u funkciji financijskog izvještavanja, te olakšati “čitanje” i interpretaciju elemenata financijskih izvještaja. Predmetno područje prošireno je nizom dodatnih tema, opisom i prikazom karakterističnih knjigovodstvenih događaja, s primarnom svrhom da student razumije njihov sadržaj i konačni učinak na elemente poslovanja i financijsko stanje poduzetnika.

U okviru posebnog dijela rada daju se objašnjenja sustava financijskog izvješćivanja poduzetnika, s posebnim opisom i naglaskom na elemente financijskih izvještaja.

U prilogu rada, između ostaloga, nalazi se velik broj kontrolnih pitanja za vježbu iz ovdje obrađenih tema, koja mogu poslužiti za provjeru stečenog znanja. Na kraju su prikazani tekstovi iz različitih tiskovina vezani uz poznate skandale, a koji su povezani s računovodstvom i financijskim izvještavanjem. Autor se nada da će ovdje prikazane teme iz područja poduzetničkog računovodstva biti od koristi studentima poslovnih škola i menadžerima, ali i svima onima koji imaju potrebu i interes pratiti, analizirati i interpretirati poslovanje i financijsko stanje poduzetnika.
Iz recenzije:

Djelo je autorski tekst mr. sc. Branka Paraća, koji na metodički i pregledan način predočuje temeljnu građu računovodstva i završni proizvod tog procesa – financijske izvještaje. Autor je pokazao izvrsno poznavanje računovodstva, kao polja ekonomske znanosti, pri čemu na vrlo prihvatljiv način uvodi čitatelja u sustav knjigovodstvenih računa i obuhvaćanja pojedinih poslovnih događaja, radi njihova bilježenja, grupiranja, obračunavanja i prikazivanja u financijskih izvještajima.

Autor čitatelja uvodi i u temeljne postupke revizije tih izvještaja, što bitno upotpunjuje poznavanje cjelokupnog procesa poslova pripreme i izrade financijskih izvještaja za korisnike unutar poslovnog subjekata, te za vanjske korisnike. Rad je usklađen s najnovijim promjenama nastalima u institucionalnom okviru, koji Hrvatska provodi sukladno direktivama Europske unije, tako da pruža uvid u danas vladajuću suvremenu teoriju i praksu u zemljama razvijenog Zapada.

Knjiga zadovoljava primjenjivost u realnom gospodarstvu, jer objašnjava, definira i obrađuje od jednostavnih do najsloženijih poslovnih događaja koji se pojavljuju u suvremenom poduzetništvu, zbog čega je držim pogodnom za uporabu u nastavnom procesu visokoškolskih ustanova, iz područja poslovne ekonomije. U svakom slučaju, knjiga je vrijedan doprinos unapređenju naše ekonomske znanosti iz područja računovodstva, zbog toga što je još uvijek malo ovakvih djela domaćih autora.

dr. sc. Vlado Brkanić, viši predavač RRIF-ove Visoke škole za financijski menadžment i glavni urednik časopisa Računovodstvo, revizija i financije

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

M.E.P

Karakter

stručna

Autor

Parać, Branko

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

ISBN

Izdavač