PODUZETNIŠTVO I MENADŽMENT U USLUŽNIM DJELATNOSTIMA - Naruči svoju knjigu

PODUZETNIŠTVO I MENADŽMENT U USLUŽNIM DJELATNOSTIMA

Autor: Vujić, Vidoje
Područje: Poduzetništvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2010
Broj stranica: 229
Uvez: Tvrdi

20,90 

Knjiga je koncipirana u šest poglavlja, a na kraju svakog su pitanja za provjeru znanja i raspravu. Autor analitički pristupa skupnom poduzetništvu uočivši da veliki broj ljudi sklonih poduzetništvu postiže mnogo bolje rezultate u biznisu kada su članovi nekog tima.

SKU: 834 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:
DOKTRINA PODUZETNIKA I PODUZETNIŠTVA/ Teorijske koncepcije poduzetništva/ Pojmovno razmatranje poduzetnika i poduzetništva/ Suvremeni teoretičari poduzetništva i poduzetnika/ Osnovne karakteristike poduzetništva i poduzetnika/ ELEMENTI I UVJETI RAZVOJA PODUZETNIŠTVA/ Retrospektiva rasta poduzetništva/ Elementi razvoja poduzetništva/ Temeljni uvjeti razvitka poduzetništva/ Oblici i vrste poduzetništva/ PODUZETNIŠTVO U USLUŽNIM DJELATNOSTIMA/ Važnost uslužnih djelatnosti u gospodarskom sustavu/ Gospodarske i negospodarske djelatnosti/ Materijalne i nematerijalne uslužne djelatnosti/ Temeljne značajke poduzetništva u uslužnim djelatnostima/ Poduzetništvo u javnom sektoru/ PODUZETNIŠTVO I PODUZEĆE U PROMJENAMA 21. STOLJEĆA/ Poimanje i povijest razvoja poduzeća/ Razvrstavanje i podjela poduzeća/ Poduzetnički i pravni oblici za obavljanje gospodarske djelatnosti/ Pravni oblici za obavljanje gospodarske djelatnosti/ Pravni oblici i bitna obilježja poduzeća u RH/ Društveno okruženje poduzeća/ Suvremene tendencije u razvoju organizacije poduzeća/ PODUZETNIK KAO PLANER NOVOGA POSLOVNOG POTHVATA/ Pristup osnivanju novoga malog poduzeća/ Poduzetničko – menadžerske funkcije u malim poduzećima/ Uloga i značenje poslovnog plana/ Struktura i tehnologija izrade poslovnog plana/ Savjeti za uspješnu izradu i prezentaciju poslovnog plana/ PODUZETNIŠTVO I MENADŽMENT/ Funkcije suvremenog menadžmenta/ Kreativne metode u poduzetničkom menadžmentu/ Menadžerske metode upravljanja procesima rada/ Poduzetničko upravljanje poduzećem/ Od poduzetničke ideje do osnivanja poduzeća ili obrta

O knjizi:
Nesumnjivo je da su se procesi rada i pitanja kojima se bave poduzetnici i menadžeri promijenili, oni se i dalje mijenjaju i unapređuju, a bit će podložni brzim promjenama i budućnosti. Dvadeset prvo stoljeće je na samom početku prožeto dubokim dalekosežnim globalnim i strukturnim promjenama i spletom novih poduzetničkih procesa koji snažno utječu na
sve strukture društva. Uočavaju se brze tehnološke promjene i velika do minacija uslužnih djelatnosti u gospodarskom i javnom sektoru. U prvom desetljeću 21. stoljeća uslužne se djelatnosti najbrže razvijaju. Ta spoznaja upućuje na potrebu istraživanja procesa kretanja prema novom društvenom i ekonomskom razvoju u kojem će većinu svih poslova sačinjavati uslužne djelatnosti. To je bio osnovni razlog za istraživanje i pisanje ove knjige kojoj smo podarili naslov Poduzetništvo i menadžment u uslužnim djelatnostima. U njoj pokušavano objasniti što zapravo znači biti poduzetnik i menadžer koji se suočava s brojnim strukturnim promjenama u okruženju 21. stoljeća. Nastojali smo opisati kako izgraditi poslovni sustav koji u sebi utjelovljuje proizvodnju, uslužne djelatnosti i novu tehnologiju rada i odnosa u društvu koje mora stalno učiti. Tehnološki, tržišno -ekonomski, politički, društveni, i globalni čimbenici utiču na oblikovanje prakse i teorije menadžmenta. Analizom slučaja uočili smo da su koncepcija, funkcije, metode i tehnike poduzetništva i menadžmenta za proizvodne i uslužne djelatnosti gotovo iste. Ono što ih razlikuje, izražava se u posebnostima pojedinih uslužnih djelatnosti. Usluga je zapravo rezultat odnosa između korisnika i davatelja usluge. U tom odnosu ključno mjesto pripada korisniku jer je korisnik određujući čimbenik u procesu stvaranja i korištenja usluge. Kvaliteta tih odnosa bitno utječe na rad i ponašanje poduzetnika i menadžera.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Sveučilište u Rijeci

Karakter

udžbenik

Autor

Vujić, Vidoje

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

ISBN