Akcija!
PODUZETNIŠTVO U EKONOMIJI ZNANJA - Naruči svoju knjigu

PODUZETNIŠTVO U EKONOMIJI ZNANJA

Autor: Kolaković, Marko
Područje: Poduzetništvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2006
Broj stranica: 255
Uvez: Meki

6,50 

U poduzetništvo kao pokretačku snagu ekonomije stupio je posve novi pristup djelovanja koji se temelji na znanju. Ovladavanje znanjem srž je i presudan kriterij za uspjeh poduzetnika, poduzeža i nacionalnih gospodarstava u cjelini!

SKU: 237 Kategorija: Oznaka:

Opis

Iz sadržaja:

ODREĐENJE PODUZETNIŠTVA/ Pojmovno određenje poduzetništva / Povijesni razvoj poduzetništva i poduzeća / Teorijski pristup poduzetništvu / Poduzetnik i poduzetništvo u ekonomskoj teoriji / Poduzetništvo u hrvatskoj teoriji i praksi / Poduzetničke perspektive / Individualno i korporativno poduzetništvo / PODUZETNIK / Pojam i određenje poduzetnika / Vrste poduzetnika / Ključne osobine uspješnih poduzetnika / Poduzetnička kultura i povjerenje / Odnos poduzetnika i menadžera / FUNKCIJE PODUZETNIŠTVA / Strateška i planska funkcija poduzetništva / Organizacijska funkcija poduzetništva / Upravljačka funkcija poduzetništva / Kontrolna funkcija poduzetništva / PODUZEĆE I PODUZETNIČKO OKRUŽENJE / Poduzeće u slobodnom poduzetništvu / Najučestaliji oblici poduzeća u tržišnoj ekonomiji /Pravni oblici poduzeća u Hrvatskoj / Malo poduzeće / Obrtničko poduzetništvo / Obiteljska poduzeća / Poticajna sredstva za razvoj malog gospodarstva u Hrvatskoj / Poduzetnička infrastruktura / STRATEŠKO PODUZETNIŠTVO / Stvaranje konkurentske prednosti / Ključne sposobnosti kao osnova za stjecanje konkurentske prednosti / Upravljanje lancem vrijednosti / Poslovne strategije malih poduzeća / Strateško upravljanje tehnologijama i inovacijama / Razvojne strategije poduzeća / Strategijameđunarodne poduzetničke aktivnosti / IZAZOVI PODUZETNIŠTVA U 21. STOLJEĆU / Karakteristike poduzetnika 21. stoljeća / Nova ekonomija / Novi trendovi u ekonomiji i poduzetništvu / Poslovne informacije kao izvor konkurentskih prednosti poduzetnika / Intelektualni kapital kao temelj konkurentske prednosti suvremenih poduzetnika / Novi poslovni modeli razvoja poduzetništva / Umrežavanje i poduzetništvo / Poduzetnici 21. stoljeća / Prilog – Istraživanje o stupnju virtualizacije hrvatskih malih i srednjih poduzeća i primjeni novih poslovnih modela /

O knjizi:

“Pred nama je važno djelo o radikalnoj promjeni u poduzetništvu na početku 21. stoljeća. Rezimirajući promjene koje su nastale u novoj ekonomiji, autor nagovještava novu epohu koja se događa u poduzetništvu. U ekonomiju, a posebno u poduzetništvo kao pokretačku snagu ekonomije, stupa novi pristup djelovanja koji se temelji na znanju. Zbog toga je ovladavanje znanjem srž i presudni kriterij za uspjeh poduzetnika, njihovih poduzeća te nacionalne ekonomije u cjelini. Iz tih razloga knjiga je vrijedno osvježenje u području poduzetničke literature i poticaj za daljnja istraživanja i rad u smjeru koji je postavio autor.”

Prof. dr. sc. Ante Pulić

“Knjiga Poduzetništvo u ekonomiji znanja izvorno je znanstveno djelo jer sadrži prikaz istraživanja provedenog 2005. godine u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta Virtualizacija poslovanja hrvatskih poduzeća. Djelo je pripremljeno za čitatelje koji razumiju stručno izražavanje i mogu pratiti primjenu znanstvenih metoda u društvenim istraživanjima. Istodobno, djelo je zanimljivo širem krugu čitatelja. Vjerujemo da će knjiga poslužiti studentima i poslovnim ljudima koje zanima sadašnje stanje i perspektiva razvoja poduzetništva u Hrvatskoj.”

Prof. dr. sc. Marijan Cingula

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Sinergija

Karakter

stručna

Autor

Kolaković, Marko

Broj stranica

Uvez

Meki

ISBN