POLITIČKO KOMUNICIRANJE - Naruči svoju knjigu

POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Autor: Tomić, Zoran
Područje: Komunikacija, odnosi s javnošću, mediji
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 824
Uvez: Tvrdi

39,15 

Autor knjige “Političko komuniciranje”, dr. Zoran Tomić, baš kao i većina znanstvenih autoriteta u svijetu, ne zaustavlja se na općim načelima nego daje sveobuhvatnu analizu fenomena koji se nalazi u dinamičnim promjenama, a samim time i istraživanjima

Opis

O knjizi:

Brojne su studije, istraživanja i djela koja se danas bave fenomenom političke komunikacije u svijetu. Uvidom u najrecentnije studije, ali i brojne knjige, vidljivo je da se definiciji političke komunikacije pristupa različito. Te razlike svakako proizlaze iz različitosti političkih sustava, razine demokracije, ali i političke kulture. Evidentna je razlika u teoriji, ali još više u praksi u Europi u odnosu na Sjedinjene Američke Države i druge zemlje.

Imajući u vidu razvoj, ali i političku zrelost u ovom dijelu Europe, gdje pripadamo i mi, čini mi se najprikladnija defincija B. McNaira, koji smatra da se politička komunikacija odnosi na „svrhovitu komunikaciju u politici“, što uključuje: sve oblike komunikacije kojima se služe političari i drugi politički akteri u svrhu ostvarivanja specifičnih ciljeva; komunikaciju koju prema nekim akterima usmjeravaju nepolitičari, kao što su birači i novinski kolumnisti; komunikaciju o tim akterima i njihovim aktivnostima kakva se pronalazi u izvještajima, uvodnicima i drugim oblicima medijske rasprave o politici. Ovakav pristup definiranju političke komunikacije ukazuje na svrhu, oblike, ali i aktere u političkoj komunikaciji.

S te strane, knjiga je podijeljena u 15 dijelova i 113 poglavlja što ukazuje na cjelovitost s teorijskog, ali i praktičnog stajališta. Sagledavajući širok sadržaj knjige, a uspoređujući ga s prethodnim izdanjima, vrijedno je istaknuti opisane teorije političke komunikacije, zatim političko vodstvo i političko brendiranje. Novo, u V. izdanju, je, također, politička reputacija i politički populizam. Uz već postojeće cjeline poput aktera, instrumenata, simbola, personalizacije, profesionalizacije, izbornih kampanja, medija, političkih odnosa s javnošću i dr., knjiga “Političko komuniciranje” (V. izdanje) dr. Zorana Tomića, predstavlja značajan doprinos u izučavanju teorije, ali i prakse političke komunikacije u ovom dijelu Europe. Po stilu i načinu, pisana je kao sveučilišni udžbenik i primarno namijenjena studentima, a vrijedna je građa za izučavanje i praktičarima i svima koji sudjeluju u političkoj areni.

Iz sadržaja:

Predgovor 11

Uvod 17

I. TEORIJA KOMUNIKACIJE 25

1. Pojam komunikacije 27

2. Proces komunikacije 31

3. Oblici/razine komunikacije 38

4. Funkcije komunikacije 42

Sažetak 49

Pitanja za provjeru znanja 52

Bilješke 53

II. TEORIJA POLITIČKE KOMUNIKACIJE 55

5. Povijest političke komunikacije 57

6. Značajke političke komunikacije 71

7. Definiranje političke komunikacije 74

8. Akteri političke komunikacije 81

9. Instrumenti političke komunikacije 89

10. Učinci političke komunikacije 126

Sažetak 130

Pitanja za provjeru znanja 135

Bilješke 137

III. TEORIJE POLITIČKE KOMUNIKACIJE 143

11. Teorije demokracije 145

12. Teorije liberalne demokracije 154

13. Teorija sustava 157

14. Teorija mreže 163

15. Teorija medija 166

16. Teorija ovisnosti od medija 168

17. Teorija spirale šutnje 170

18. Teorija dvostupanjskog tijeka komuniciranja 176

19. Teorija donošenja odluka (odlučivanja) 179

20. Teorije moći 184

21. Teorija elita 188

Sažetak 190

Pitanja za provjeru znanja 197

Bilješke 199

IV. SIMBOLI POLITIČKE KOMUNIKACIJE 203

22. Simboli političke komunikacije 205

23. Mit u političkoj komunikaciji 211

24. Ritual u političkoj komunikaciji 214

25. Ideologija u političkoj komunikaciji 215

Sažetak 216

Pitanja za provjeru znanja 218

Bilješke 219

V. PROFESIONALIZACIJA POLITIČKE KOMUNIKACIJE 221

26. Politička komunikacija u eri profesionalizacije 223

27. Politički konzultanti/savjetnici 225

28. Razlozi za korištenje političkih konzultanata 228

29. Funkcije političkih konzultanata 231

30. Profesionalni politički konzultant, posljedice i učinci 235

Sažetak 238

Pitanja za provjeru znanja 241

Bilješke 242

VI. PERSONALIZACIJA POLITIČKE KOMUNIKACIJE 245

31. Personalizacija politike 247

32. Menadžment osobne komunikacije 248

33. Personalizacija kao društveni fenomen 250

34. Uloga medija u personalizaciji politike 251

35. Posljedice personalizacije politike 258

Sažetak 260

Pitanja za provjeru znanja 262

Bilješke 263

VII. POLITIČKO VODSTVO (LEADERSHIP) 265

36. Političko vodstvo (leadership) 267

37. Definiranje vodstva 269

38. Elementi vodstva 272

39. Posao vodstva 274

40. Politika kao vodstvo 275

41. Politička kultura 277

42. Predsjedničko vodstvo (leadership) 278

43. Izvor autoriteta 280

44. Razumijevanje prirode vodstva (leadershipa) 284

45. Izvor moći 287

46. Etika vodstva 289

Sažetak 292

Pitanja za provjeru znanja 294

Bilješke 295

VIII. POLITIČKO BRENDIRANJE 299

47. Političko brendiranje 301

48. Brendiranje u politici 303

49. Potrošačko brendiranje u politici 306

50. Političko rebrendiranje 308

51. Brendiranje političkih kandidata 312

52. Negativni aspekti političkoga brendiranja 322

53. Promjene u političkom komuniciranju – od ideoloških

obraćanja do lifestyle brendiranja 324

Sažetak 327

Pitanja za provjeru znanja 329

Bilješke 330

IX. POLITIČKA REPUTACIJA/UGLED 333

54. Politička reputacija/ugled 335

55. Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom 336

56. Utjecaj profesionalizacije komunikacije na upravljanje

političkom reputacijom 338

57. Model idealnog političara 342

58. Karizma i javna osoba 346

59. Imidž i reputacija/ugled 350

60. Odnos politike i reputacije 352

Sažetak 355

Pitana za provjeru znanja 359

Bilješke 360

X. POLITIČKI POPULIZAM 363

61. Definiranje populizma 365

62. Podjela populizma 369

63. Ideološka i komunikacijska dimenzija populizma 373

64. Populizam kao tehnika političke komunikacije i

političkoga marketinga 374

65. Politički populizam u praksi 381

66. Savjeti praktičarima – analiza i istraživanje 386

Sažetak 387

Pitanja za provjeru znanja 392

Bilješke 393

XI. MEDIJI U POLITIČKOJ KOMUNIKACIJI 397

67. Mediji u političkoj komunikaciji 399

68. Masovna komunikacija i masovni mediji 400

69. Komunikacijski kanali u političkoj komunikaciji 403

70. Elektronički mediji 405

71. Tiskani mediji/novine 417

72. Izložbeni mediji 424

73. Interpersonalni komunikacijski kanali 429

74. Novi mediji/internet 434

75. Integriranje komunikacijskih kanala 441

76. Kontrolirani i nekontrolirani mediji 442

77. Komunikacijski kanali u praksi 444

Sažetak 451

Pitanja za provjeru znanja 458

Bilješke 460

XII. IZBORNE KAMPANJE 463

78. Trendovi u vođenju izbornih kampanja 465

79. Značajke izborne kampanje 473

80. Definiranje izborne kampanje, političkoga i izbornog marketinga .481

81. Funkcije izborne kampanje 489

82. Ciljevi izborne kampanje 491

83. Organizacija izborne kampanje 493

84. Strategija izborne kampanje 497

85. Segmentiranje birača 502

86. Istraživanja u kampanji 507

87. Teme kampanje 510

88. Političke poruke/slogani u izbornoj kampanji 514

89. Javni skupovi 520

90. Stil političke kampanje 526

91. Negativna politička kampanja 529

92. Političke debate 535

93. Dan izbora/„Dan D” 542

94. Post-kampanja 548

Sažetak 55i

Pitanja za provjeru znanja 557

Bilješke 559

XIII. PREDSJEDNIČKA KOMUNIKACIJA 565

95. Predsjedničke kampanje 567

96. Prednominacijski izbori 569

97. Nominacijsko izborno razdoblje 573

98. Nacionalni stranački kongresi 576

99. Izborna kampanja 578

100. Strategije predsjedničke kampanje 580

Sažetak 587

Pitanja za provjeru znanja 590

Bilješke 591

XIV. MEĐUNARODNA POLITIČKA KOMUNIKACIJA 593

101. Važnost kulture u međunarodnoj političkoj komunikaciji 595

102. Kulture visokoga i niskog konteksta 596

103. Neverbalna komunikacija 597

104. Verbalna komunikacija 609

105. Međunarodni sukobi i politička komunikacija 611

Sažetak 622

Pitanja za provjeru znanja 627

Bilješke 628

XV. POLITIČKI ODNOSI S JAVNOŠĆU 631

106. Definiranje političkih odnosa s javnošću 633

107. Državni odnosi s javnošću 635

108. Aktivnosti političkih odnosa s javnošću 636

109. Etičke smjernice za političke odnose s javnošću 641

110. Odnosi s javnošću i političke stranke 642

111. Odnosi s javnošću i izvršna vlast 657

112. Odnosi s javnošću u lokalnoj samoupravi 681

113. Predsjednički odnosi s javnošću 686

Sažetak 696

Pitanja za provjeru znanja 704

Bilješke 706

RJEČNIK 711

LITERATURA 769

Pogovor 815

O AUTORU 817

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka