POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - Naruči svoju knjigu

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

VIII. dopunjeno izdanje
Autor: Božina, Anja; Brkanić, Vlado; Cirkveni Filipović, Tamara; Guzić, Šime; Jurić, Đurđica; Markota, Ljerka; Turković-Jarža, Lucija; Vuk, Jasna
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 1580
Uvez: Meki

83,62 

Nastoji se objasniti i približiti često zamršena porezna (zakonska) građa koju uređuje porezni sustav. Riječ je o najuređenijem porezu u Hrvatskoj koji u jednakoj mjeri dotiče poslovni sektor i fizičke osobe.

Opis

O knjizi:

Porez koji obrađujemo u ovoj knjizi jest porez koji najviše pogađa poslovni i neposlovni dio našeg društva, sve pravne i fizičke osobe na izravan ili neizravan način. Jednom smo kao subjekti poreznog postupka u poziciji da ga moramo obračunati i uplatiti u korist državnog proračuna, drugi put smo u poziciji da ga samo plaćamo. Mali je broj slučajeva kada se primjenjuje porezno oslobođenje. Taj svefazni neizravni porez nejednako djeluje na tzv. obveznike tog poreza i na one koji to nisu, a koji ga plaćaju kod kupnje dobara i korištenja usluga kao krajnji platci (potrošači). Taj porez nazivamo porez na dodanu vrijednost (PDV) i o njemu pišemo u ovoj knjizi.

Građa je raspoređena prema logičkim cjelinama kako ju uređuje Zakon o PDV-u: od predmeta oporezivanja i obveznika PDV-a do poreznih evidencija, događaja koji su uzrokom oporezivanja PDV-om, prijenosa porezne obveze, oslobođenja, sastavljanja prijava PDV-a i dr. Uz primjere obračuna PDV-a, dana su i knjigovodstvena rješenja te primjeri poreznih evidencija, kako to nalažu porezni propisi. U drugom dijelu Priručnika tiskani su pročišćeni tekstovi propisa, sve ažurirano s danom izlaska iz tiska (1. lipnja 2018. godine). Iz predgovora, dr. sc. Vlado Brkanić

Iz sadržaja:

PREDGOVOR VIII. DOPUNJENOM IZDANJU ……………………………………………………………… III

UVOD U PRIMJENU SUSTAVA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

(Dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. visoke škole i ovl. rač.) ………………………………………………………… 1

 1. PODRUČJE PRIMJENE ZAKONA O PDV-u,

NOVI PROMETI I NOVI TERMINI U PDV-u ……………………………………………………………………… 4

 1. PREDMET OPOREZIVANJA ……………………………………………………………………………………………….. 5

2.1. ISPORUKE DOBARA U TUZEMSTVU ………………………………………………………………………………. 6

2.2. OBAVLJANJE USLUGA U TUZEMSTVU …………………………………………………………………………… 7

2.3. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU-a ………………………………………………………………………………. 7

2.4. UVOZ DOBARA ………………………………………………………………………………………………………………… 8

 1. TKO SE SMATRA OBVEZNIKOM PDV-a U RH,

A TKO SE TREBA REGISTRIRATI ZA POTREBE PDV-a …………………………………………………. 8

 1. MJESTO OPOREZIVANJA KOD ISPORUKE DOBARA ………………………………………………….. 9
 2. OPOREZIVANJE USLUGA – MJESTO OBAVLJANJA USLUGE ………………………………….10
 3. NASTANAK OPOREZIVOG DOGAĐAJA I OBVEZA OBRAČUNA PDV-a ………………..11
 4. POREZNA OSNOVICA ……………………………………………………………………………………………………….11
 5. STOPE PDV-a ………………………………………………………………………………………………………………………..12
 6. OSLOBOĐENJA OD PDV-a ………………………………………………………………………………………………..13

9.1. OSLOBOĐENJA ZA ODREĐENE DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA ……………………13

9.2. OSLOBOĐENJE ZA OSTALE DJELATNOSTI …………………………………………………………………..14

9.3. OSLOBOĐENJE ZA TRANSAKCIJE UNUTAR EU-a ………………………………………………………..14

9.4. OSLOBOĐENJE PRI UVOZU ……………………………………………………………………………………………15

9.5. OSLOBOĐENJE PRI IZVOZU …………………………………………………………………………………………..15

9.6. OSLOBOĐENJE KOD OBAVLJANJA USLUGA NA POKRETNOJ IMOVINI ……………………15

9.7. OSLOBOĐENJE U VEZI S MEĐUNARODNIM PRIJEVOZOM ……………………………………….15

 1. ODBITAK PRETPOREZA – PRAVO I UVJETI …………………………………………………………………16
 2. POVRAT PDV-a ……………………………………………………………………………………………………………………18
 3. OBVEZA IZDAVANJA I ELEMENTI RAČUNA ……………………………………………………………….18
 4. RAZDOBLJE OPOREZIVANJA,

OBRAČUNAVANJE PDV-a I PODNOŠENJE PRIJAVE PDV-a ……………………………………18

 1. POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA …………………………………………………………………………19
 2. POSEBNOSTI U POSLOVANJU „DOBITAŠA“ KOJI

UTVRĐUJU OBVEZU PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA ………………………………….20

 1. POSEBNOSTI U POSLOVANJU

OBRTNIKA „DOHODAŠA“ U SUSTAVU PDV-a ……………………………………………………………20

VI

 1. POREZNI OBVEZNIK, REGISTRACIJA

ZA POTREBE PDV-a I POREZNI ZASTUPNIK

(Dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. visoke škole i ovl. rač.) ……………………………………………………….21

 1. ULAZAK U SUSTAV PDV-a – TKO SU OBVEZNICI PDV-a ………………………………………….21

1.1. O ČEMU TREBA VODITI RAČUNA PRI

ULASKU U SUSTAV PDV-a – ZAKONSKI OKVIR …………………………………………………………….21

1.2. KOJI PROMETI ULAZE U „PRAG“ ZA

ULAZAK U SUSTAV PDV-a I ROKOVI PRIJAVE ………………………………………………………………23

1.3. DOBROVOLJNI ULAZAK U SUSTAV PDV-a …………………………………………………………………..26

1.4. KRITERIJ ZA ULAZAK U SUSTAV PDV-a

POREZNIH OBVEZNIKA KOJI POSLUJU SEZONSKI………………………………………………………29

1.5. ULAZAK U SUSTAV PDV-a POREZNIH OBVEZNIKA

KOJI OBAVLJAJU OSLOBOĐENE I OPOREZIVE PROMETE …………………………………………30

1.6. TKO SE NE SMATRA POREZNIM OBVEZNIKOM ……………………………………………………………31

1.7. POREZNI POLOŽAJ OBVEZNIKA KOJI

POVREMENO ISPORUČUJU NOVA PRIJEVOZNA SREDSTVA ……………………………………..36

1.8. KRITERIJ ZA MJESEČNOG / TROMJESEČNOG OBVEZNIKA PDV-a …………………………….36

1.9. PRIZNAVANJE PRETPOREZA MALOGA POREZNOG OBVEZNIKA

KOJI ULAZI U SUSTAV PDV-a OD 1. SIJEČNJA 2019. GODINE …………………………………….37

1.9.1. Priznavanje pretporeza za nabavljenu dugotrajnu

imovinu u prethodnim razdobljima oporezivanja ………………………………………….37

1.9.2. Priznavanje pretporeza za zalihe dobara pri

ulasku maloga poreznog obveznika u sustav PDV-a …………………………………….38

 1. POREZNI OBVEZNICI KOJI UTVRĐUJU

OBVEZU PDV-a PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA …………………………………………….39

 1. TKO SE I KADA TREBA REGISTRIRATI ZA

POTREBE PDV-a U RH – DODJELA PDV ID BROJA …………………………………………………….42

3.1. OPĆENITO O DODJELI I UKIDANJU PDV ID BROJA …………………………………………………….43

3.2. KADA MALI POREZNI OBVEZNICI I POREZNI OBVEZNICI

OSLOBOĐENI PDV-a TREBAJU ZATRAŽITI PDV ID BROJ ……………………………………………46

3.3. KADA SE INOZEMNI POREZNI OBVEZNICI

TREBAJU REGISTRIRATI ZA POTREBE PDV-a U RH ………………………………………………………48

 1. KAKO SE TREBA PRIJAVITI U REGISTAR OBVEZNIKA PDV-a

NA OBRASCU P-PDV I KAKO SE MOŽE DOBITI PDV ID BROJ ………………………………..53

 1. IZLAZAK IZ SUSTAVA PDV-a ……………………………………………………………………………………………55

5.1. O ČEMU TREBA VODITI RAČUNA PRI IZLASKU U SUSTAV PDV-a – ZAKONSKI OKVIR ….55

5.2. JE LI VRIJEDNOST ISPORUKA DOBARA I USLUGA

U PRETHODNOJ GODINI BILA ISPOD 300.000,00 KUNA …………………………………………….58

5.3. JE LI POREZNI OBVEZNIK UŠAO U SUSTAV

PDV-a PO SILI ZAKONA ILI DOBROVOLJNO ………………………………………………………………..60

5.4. ZAHTJEV ZA IZLAZAK IZ SUSTAVA PDV-a

ZBOG SMANJENJA OSTVARENOG PROMETA ……………………………………………………………..60

5.5. POSTUPANJE S IZLAZNIM RAČUNIMA NAKON IZLASKA IZ SUSTAVA PDV-a …………..61

VII

5.5.1. Ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu

(materijalnu i nematerijalnu) pri izlasku iz sustava PDV-a ……………………………61

5.5.2. Ispravak pretporeza na zalihe dobara pri izlasku iz sustava PDV-a …………….63

5.5.3. Usklađenja i ispravci PDV-a pri izlasku iz sustava PDV-a

u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine …………………………65

5.5.4. Obveze „dohodaša“ koji prelaze na paušalno

oporezivanje dohotka i izlaze iz sustava PDV-a ………………………………………………65

5.6. IZLAZAK IZ SUSTAVA PDV-a ZBOG LIKVIDACIJE

− TRAJNOG PRESTANKA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ……………………………………………….67

5.6.1. Obračun u posljednjem razdoblju oporezivanja

kalendarske godine kod pravnih osoba i obrtnika „dobitaša“ ……………………..67

5.6.2. Obračun u posljednjem razdoblju oporezivanja

kalendarske godine kod „dohodaša“ fizičkih osoba ………………………………………68

5.7. BRISANJE IZ REGISTRA OBVEZNIKA PDV-a ………………………………………………………………….68

 1. OBVEZA REGISTRACIJE ZA PDV U DRUGIM ZEMLJAMA ČLANICAMA EU-a …….69
 2. IMENOVANJE POREZNOG ZASTUPNIKA U RH …………………………………………………………..71

7.1. TKO I KADA TREBA IMENOVATI POREZNOG ZASTUPNIKA ………………………………………..71

7.2. ULOGA, ZNAČENJE I OBVEZE POREZNOG ZASTUPNIKA ……………………………………………73

7.3. EVIDENTIRANJE ULAZNIH I IZLAZNIH RAČUNA I UTVRĐIVANJE POREZNE OBVEZE ….73

 1. PREDMET OPOREZIVANJA…………………………………………………………………………………………..75
 2. ISPORUKE DOBARA U TUZEMSTVU

(Dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. visoke škole i ovl. rač.) ……………………………………………………….75

1.1. ISPORUKA DOBARA – UZORCI I DAROVI MALE VRIJEDNOSTI ………………………………….76

1.2. ISPORUKA DOBARA – REPREZENTACIJA ……………………………………………………………………..79

1.3. ISPORUKE DOBARA – IZUZIMANJE DOBARA I MANJKOVI ……………………………………….80

1.4. POREZNI POLOŽAJ DONACIJA HRANE ………………………………………………………………………..81

1.5. ISPORUKA DOBARA – OPOZIV ………………………………………………………………………………………83

1.6. ISPORUKA DOBARA RADI PRERADE, OBRADE, DORADE ILI IZRADE PROIZVODA …84

1.7. RAZMJENA DOBARA ………………………………………………………………………………………………………85

 1. OBAVLJANJE USLUGA U TUZEMSTVU

(Dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. visoke škole i ovl. rač.) ……………………………………………………….86

2.1. UGOSTITELJSKA USLUGA – REPREZENTACIJA …………………………………………………………….87

 1. STJECANJE I ISPORUKA DOBARA I USLUGA

STRANIH POREZNIH OBVEZNIKA U RH

(Dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. visoke škole i ovl. rač.) ……………………………………………………….88

3.1. ZAKONSKI OKVIR…………………………………………………………………………………………………………….88

3.2. KADA SE STRANI POREZNI OBVEZNICI

TREBAJU / NE TREBAJU REGISTRIRATI ZA POTREBE PDV-a U RH …………………………….91

3.3. POREZNI POLOŽAJ NABAVE I PRODAJE

DOBARA STRANIH POREZNIH OBVEZNIKA U RH ………………………………………………………..94

3.3.1. Posebnosti u prometu nekretninama ……………………………………………………………. 100

3.3.2. Porezi položaj usluga koje u RH obavljaju strani porezni obveznici …………. 102

3.3.3. Posebnosti u oporezivanju građevinskih usluga …………………………………………. 103

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , , , , ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka