POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - Naruči svoju knjigu

POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autor: Bakran, Domagoj; Cutvarić, Miljenka; Milčić, Ivica; Orlović, Luka; Sirovica, Kornelija; Zuber, Marija
Područje: Financije i računovodstvo
Područje: Pravo
Karakter: stručna, vodič
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 164
Uvez: Meki

19,91 

Pružaju se važna, sustavna, učinkovita i aktualna znanja iz kompleksnog područja poreznog sustava. Na pristupačan se način omogućuje razumijevanje različitih poreznih zahtjeva kombinacijom teorije i prakse.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

Iz sadržaja:

UVODNO O HRVATSKOM POREZNOM SUSTAVU (M. Zuber)…. 1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (D. Bakran, M. Curvatić, K. Sirovica)………………………………………………………………………………….. 7 1. OBVEZNICI PDV-a I UPIS U REGISTAR OBVEZNIKA PDV-a……….. 7 2. PREDMET OPOREZIVANJA…………………………………………………….. 8 2.1. ISPORUKE DOBARA U TUZEMSTVU……………………………….. 9 2.2. ISPORUKE DOBARA UNUTAR EUROPSKE UNIJE …………….. 10 2.3. STJECANJE DOBARA UNUTAR EUROPSKE UNIJE…………….. 12 2.4. UVOZ DOBARA ……………………………………………………………… 16 3. MJESTO OPOREZIVANJA ……………………………………………………….. 17 3.1. MJESTO ISPORUKE DOBARA …………………………………………. 17 3.2. MJESTO OBAVLJANJA USLUGA (OSNOVNO NAČELO I IZUZECI) ……………………………………………………………………… 19 3.3. MJESTO STJECANJA DOBARA UNUTAR EUROPSKE UNIJE… 22 3.4. MJESTO UVOZA DOBARA ……………………………………………… 22 4. NASTANAK OBVEZE OBRAČUNA PDV-a …………………………………. 23 5. POREZNA OSNOVICA I STOPE PDV-a……………………………………… 25 6. POREZNA OSLOBOĐENJA ……………………………………………………… 30 6.1. POREZNA OSLOBOĐENJA S PRAVOM NA ODBITAK PRETPOREZA ………………………………………………………………… 30 6.1.1. POREZNA OSLOBOĐENJA PRI IZVOZU……………………. 30 6.1.2. OSLOBOĐENJA ZA TRANSAKCIJE KOJE SE ODNOSE NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I OSTALA OSLOBOĐENJA IZJEDNAČENA S IZVOZOM……………… 31 6.1.3. OSLOBOĐENJA PRI UVOZU DOBARA ……………………… 31 6.2. OSLOBOĐENJA BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETPOREZA….. 32 7. ODBITAK PRETPOREZA, PODJELA PRETPOREZA I ISPRAVAK PRETPOREZA ………………………………………………………………………… 35 8. POVRAT PDV-a………………………………………………………………………. 40 8.1. POVRAT PDV-a PO PRIJAVI PDV-a………………………………….. 40 8.2. POVRAT PDV-a POREZNIM OBVEZNICIMA KOJI NEMAJU SJEDIŠTE NA PODRUČJU EU ………………………………………….. 40 8.3. POVRAT PDV-a POREZNIM OBVEZNICIMA SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI…………………………………………… 42 8.4. POVRAT PDV-a HRVATSKIM POREZNIM OBVEZNICIMA U DRUGIM DRŽAVAMA ČLANICAMA …………………………….. 43 9. PRIJENOS POREZNE OBVEZE …………………………………………………. 44 9.1. TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE………………………….. 44 IV Sadržaj 9.1.1. PRIJENOS POREZNE OBVEZE KOD GRAĐEVINSKIH USLUGA ……………………………………………………………….. 44 9.1.2. PRIJENOS POREZNE OBVEZE ZA ISPORUKE OTPADA… 46 9.1.3. PRIJAVA O TUZEMNIM ISPORUKAMA S PRIJENOSOM POREZNE OBVEZE……………………………. 46 9.2. PRIJENOS POREZNE OBVEZE KOD ISPORUKA KOJE OBAVLJA POREZNI OBVEZNIK KOJI NEMA SJEDIŠTE U RH.. 46 10. OBVEZE POREZNIH OBVEZNIKA I OSOBA REGISTRIRANIH ZA POTREBE PDV-a………………………………………………………………… 48 10.1. IZDAVANJE RAČUNA……………………………………………………… 48 10.2. OBVEZA VOĐENJA KNJIGOVODSTVA…………………………….. 50 10.3. RAZDOBLJE OPOREZIVANJA I PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA………………………………………………………………………… 51 11. POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA……………………………………… 53 11.1. POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA ZA „MALE POREZNE OBVEZNIKE“ ………………………………………………….. 53 11.2. POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA PUTNIČKIH AGENCIJA……………………………………………………………………… 55 11.3. POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA MARŽE ZA RABLJENA DOBRA, UMJETNIČKA DJELA, KOLEKCIONARSKE I ANTIKNE PREDMETE………………………. 56 11.4. OSTALI POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA (PRODAJA PUTEM JAVNE DRAŽBE, PROMET INVESTICIJSKOG ZLATA)………………………………………………… 58 11.5. POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, USLUGE RADIJSKOG I TELEVIZIJSKOG EMITIRANJA I ELEKTRONIČKI OBAVLJENE USLUGE OSOBAMA KOJE NISU POREZNI OBVEZNICI……… 59 12. POSTUPAK OPOREZIVANJA PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA ……………………………………………………………………….. 60 POREZ NA DOBIT (D. Bakran, I. Milčić, L. Orlović) ……………………. 65 1. ZAKONODAVNI OKVIR OPOREZIVANJA DOBITI U REPUBLICI HRVATSKOJ …………………………………………………………………………… 65 2. OBVEZNICI POREZA NA DOBIT………………………………………………. 66 2.1. PRAVNE OSOBE KAO OBVEZNICI POREZA NA DOBIT……… 66 2.2. POSLOVNA JEDINICA NEREZIDENTA KAO OBVEZNIK POREZA NA DOBIT………………………………………………………… 66 3. NAČINI UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA DOBIT …………… 68 3.1. RAČUNOVODSTVENO NAČELO PRI UTVRĐIVANJU OSNOVICE POREZA NA DOBIT ………………………………………. 68 Sadržaj V 3.2. NOVČANO NAČELO PRI UTVRĐIVANJU OSNOVICE POREZA NA DOBIT………………………………………………………… 71 3.3. PAUŠALNO UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA DOBIT ……………………………………………………………………… 72 4. STAVKE UVEĆANJA/UMANJENJA DOBITI/GUBITKA ………………. 73 4.1. STAVKE UVEĆANJA DOBITI / UMANJENJA GUBITKA………. 73 4.1.1. AMORTIZACIJA…………………………………………………… 73 4.1.1.1. POREZNA OBILJEŽJA AMORTIZACIJE ……….. 75 4.1.1.2. POREZNO NEPRIZNATA AMORTIZACIJA …… 77 4.1.2. REPREZENTACIJA………………………………………………… 78 4.1.3. IZNOS NEPRIZNATIH TROŠKOVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ……………………………………………………………. 79 4.1.4. MANJKOVI NA IMOVINI IZNAD VISINE UTVRĐENE ODLUKOM HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE ODNOSNO HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE………… 84 4.1.5. RASHODI UTVRĐENI U POSTUPKU NADZORA………. 87 4.1.6. TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DRUGIH JAVNIH DAVANJA ……………………………………………….. 88 4.1.7. TROŠKOVI KAZNI ZA PREKRŠAJE I PRIJESTUPE …….. 89 4.1.8. ZATEZNE KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA…… 90 4.1.9. POVLASTICE I DRUGI OBLICI IMOVINSKIH KORISTI… 91 4.1.10. RASHODI DAROVANJA IZNAD PROPISANIH SVOTA.. 92 4.1.11. KAMATE NA ZAJMOVE DIONIČARA I ČLANOVA DRUŠTVA …………………………………………………………… 92 4.1.12. KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA…………………. 94 4.1.13. RASHODI OD NEREALIZIRANIH GUBITAKA …………… 98 4.1.14. IZNOS POVEĆANJA POREZNE OSNOVICE ZBOG PROMJENE METODE UTVRĐIVANJA POREZNE OSNOVICE………………………………………………………….. 99 4.1.15. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE I OTPIS POTRAŽIVANJA…………………………………………………… 99 4.1.16. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ZALIHA ……………………. 101 4.1.17. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE FINANCIJSKE IMOVINE ……………………………………………………………. 102 4.1.18. TROŠKOVI REZERVIRANJA……………………………………. 103 4.1.19. POVEĆANJA POREZNE OSNOVICE ZA SVE DRUGE RASHODE I OSTALA POVEĆANJA …………………………. 104 4.1.20. POVEĆANJA DOBITI ZA OSTALE PRIHODE I DRUGA POVEĆANJA DOBITI ……………………………………………. 106 4.2. STAVKE UMANJENJA DOBITI / UVEĆANJA GUBITKA………. 107 4.2.1. PRIHODI OD DIVIDENDI I UDJELA U DOBITI …………. 107

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , , ,

Karakter

,

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka