POSLOVNA ETIKA - Naruči svoju knjigu

POSLOVNA ETIKA

Kako razviti autentično vodstvo i izgraditi kulturu zadovoljnih i angažiranih zaposlenika programima etike i usklađenosti?
Autor: Vig, Silvija
Područje: Menadžment
Područje: Poslovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 368
Uvez: Meki

249,00 kn

“Knjiga koja samo malo govori o pravu, a namijenjena je pravnicima i menadžerima za usklađenost… …koja samo malo govori o psihologiji, a namijenjena je HR stručnjacima, coach-evima i mentorima… …koja samo malo govori o ekonomiji, a namijenjena je menadžerima na svim razinama!

Opis

O knjizi:

 

ZAŠTO MODERNO POSLOVANJE TREBA POSLOVNU ETIKU?

Danas ono što čini razliku između dobrih i izvrsnih poduzeća je integritet, kultura zadovoljnih i angažiranih zaposlenika, transparentnost i dobar ugled. Kako to postići? U knjizi je objašnjeno kako nam poslovna etika jedino može pomoći u tome. Osnovna svrha ove knjige bila je prikazati zašto, gdje i kako primijeniti etiku i koje su koristi od njene implementacije. Dan je detaljan prikaz programa etike i usklađenosti (Ethics & Compliance Programs) i svega onoga što utječe na integritet i na temeljno pitanje bihevioralne etike: „Zašto pojedinci donose neetične odluke unatoč tome što znaju da su neetične?“ U knjizi su opisani brojni dobri i loši primjeri iz prakse kako bi lakše razumjeli etiku na djelu.

 

 

Iz recenzija:

Sjajna knjiga koju bi trebala pročitati svaka osoba koja upravlja nekom organizacijom. Knjiga je odlično povezala važnost organizacijske kulture i klime s etikom poslovanja, a samim tim i s uspješnim poslovanjem. Razvijeni alati za jačanje integriteta i etike u organizaciji ključ su njenog razvoja i uspjeha sto potvrđuju i mnogi primjeri iz knjige.

Nataša Novaković – Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

 

Knjiga je savršen spoj teorije i prakse etičkog poslovanja. Oduševili su me brojni primjeri iz poslovnog svijeta, što ju čini dodatno vrlo relevantnim štivom i za poslovnu zajednicu. Danas, kad pravila korporativnog upravljanja nalažu tvrtkama da osiguraju korporativnu održivost, vodeći pritom brigu o zaštiti ugleda i interesa svojih dionika, sve se više daje na važnosti pitanjima etičkog poslovanja. Tvrtke čije politike i prakse ne ispunjavaju visoke etičke standarde izložene su ozbiljnim reputacijskim, financijskim i pravnim rizicima, zbog čega ovo djelo mogu preporučiti svim osobama na rukovodećim pozicijama u poslovnoj zajednici u Hrvatskoj. Iz moje perspektive rada, posebno mi se svidjelo što je autorica povezala programe etike i usklađenosti s ciljevima održivog razvoja, pa čak i opisala kako o njima izvještavati i informirati sve dionike i širu javnost.

Vali Marszalek – Izvršna direktorica Global Compact mreže Hrvatska i savjetnica za održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP)

 

Ovo djelo daje izuzetan znanstveni doprinos u području Poslovne etike jer na sveobuhvatan način kroz više disciplina (ekonomija, pravo, psihologija, filozofija) analizira bitne elemente važne za ovo područje te ukazuje za uvijek potrebnim interdisciplinarnim pristupom određenoj problematici. Upravo kroz interdisciplinarni pristup autorica je pokazala da vlada primarno s ekonomskog aspekta ovom materijom no da i razumije važnost drugih područja prilikom analize i prezentacije najnovijih postignuća. Tema je relevantna, aktualna dotiče brojne segmente poslovnog života te s obzirom na aktualnost teme u Hrvatskoj očekuje se i interes znanstvene zajednice.

Prof. dr. sc. Hana Horak – Ekonomski fakultet Zagreb

 

Ono što čini ovu knjigu posebnom i izuzetnom je autoričin moderan pristup u objašnjenju poslovne etike iz različitih perspektiva (filozofske, ekonomske, pravne i psihološke) što je čini interdisciplinarnom. Iako se pojam etike u našem društvu često svrstava isključivo u filozofsku disciplinu kojoj nema mjesta u poslovnom svijetu, ova knjiga na vrlo suptilan i moderan način pojašnjava njenu suvremenu ulogu u upravljanju poduzećem i stavlja je u čisti poslovni kontekst kao neizbježan alat u procjeni rizika poslovanja bez kojeg moderno poduzeće više ne može dugoročno održivo poslovati. Ovo djelo ima veliku vrijednost jer je koncipirano i napisano tako da obuhvaća sadržaj relevantan i za studente i za poslovni svijet, posebno menadžere. Smatram da će ovo djelo naići na veliki interes znanstvene ali i poslovne javnosti jer kod nas ne postoji djelo sličnog i tako obuhvatnog ali jednostavno prikazanog sadržaja. Ono što je važno za istaknuti jest da djelo pristupa poslovnoj etici holistički, odnosno promatra je s aspekta više disciplina (filozofije-etike, ekonomije, prava i psihologije).

Prof. dr.sc. Želimir Dulčić – Ekonomski fakultet Split

 

 

Iz sadržaja:

 

PREDGOVOR      6

UVOD   18

1              OSNOVE ZA RAZUMIJEVANJE POJMA ETIKE         22

1.1          Definiranje pojma etike                24

Etika za inteligentne strojeve – vozila nemaju ego            29

1.2          Krajnji standard etike     32

1.3          Etičke teorije i pristupi etičkog odlučivanja           38

Primjer iz prakse: Kad vičem, znači da mi je stalo – Mobing na poslu        40

Primjer iz prakse: Natječaj za posao        43

Primjer iz prakse: Pinto  47

1.4          Ocjena etičnosti u donošenju odluka      51

Primjer iz prakse: Izdajica ili junak?          52

2              OSNOVE ZA RAZUMIJEVANJA POJMA POSLOVNE ETIKE 54

2.1          Definiranje pojma poslovne etike            56

2.2          Povijesni razvoj poslovne etike 58

Primjer iz prakse: Mjehur Južnog mora  63

2.3          Koristi od implementacije poslovne etike             65

2.4          Razlike i sličnosti poslovne etike i društvene odgovornosti            70

Primjer iz prakse: Bhopal              75

2.5          Institucionalizacija poslovne etike            78

2.6          Globalizacija poslovne etike        92

Etnocentrizam, predrasude i stereotipi  92

Primjer iz prakse: Bečka škola     93

Kulturološki aspekti  globalizacije              94

Upravljanje poslovnom etikom u globalnom okruženju  97

ICC-ove Smjernice o sukobu interesa       99

Američki dolar i financijski sustav – povezana jurisdikcija              102

Primjer iz prakse: TeliaSonera     108

Globalni standardi odgovornog etičkog ponašanja            112

Kako EBRD utječe na integritet svojih klijenata i pridonosi borbi protiv korupcije?              119

3              INDIVIDUALNA ETIKA – PROCES DONOŠENJA ODLUKA  128

3.1          Etički pristupi u donošenju odluka            130

Preskriptivni (normativni) pristup             130

Primjer iz prakse: Kredit u ”švicarcima”    133

Deskriptivni (opisni) pristup        134

Čimbenici u procesu donošenja odluka 135

Individualne karakteristike 136* Vrijednosti i uvjerenja 138* Ravnoteža ega 141* Lokus kontrole 143* Moralno-kognitivni razvoj 143* Primjer iz prakse: Dizelgate 145* Narcizam 148* Makijavelizam 149* Motivacija i pritisak 150* Prilike ili mogućnosti 156* Moralna hrabrost 157* Racionalizacija ili moralno isključivanje 157* Primjer iz prakse: Zvijezda Silicijske doline 159

3.2          Modeli u rješavanju etičkih dvojbi            168

Menadžerski kompas za donošenje odluka          168

Primjer iz prakse: „Povoljan kredit“ za prijatelja 170

Brzi test za donošenje odluka     172

4              ORGANIZACIJSKI KONTEKST POSLOVNE ETIKE    174

4.1          Vodstvo kao temeljna determinanta poslovne etike       176

Definiranje pojma i uloge vodstva u suvremenim uvjetima poslovanja    176

Vodstvo kao uzor – utjecaj na ponašanje zaposlenika     178

Stilovi, vrste i nove paradigme vodstva  181

Zašto je integritet važna odlika vodstva?  185

Autentično vodstvo – vodstvo digitalnog doba   186

Temeljni izazovi lošeg vodstva – narcističko vodstvo        191

Zašto pojedinci slijede loše vodstvo?      194

Primjer iz prakse: Ponzijeva shema          196

4.2          Organizacijska kultura i klima kao determinante poslovne etike               202

Temeljna obilježja organizacijske kulture i klime                  202

Pojam i vrste etičke organizacijske kulture i klime             204

Uloga vodstva u stvaranju etičke organizacijske kulture i klime   212

Primjer iz prakse: Enron                  214

 

5              UTJECAJ POSLOVNE ETIKE NA USPJEŠNOST POSLOVANJA             218

5.1          Definiranje pojma uspješnosti poslovanja            220

5.2          Društvena odgovornost i održivost u funkciji etičkog poslovanja                   222

5.3          Mjerenje uspješnosti poslovanja – Model poslovne izvrsnosti    226

6              IMPLEMENTACIJA POSLOVNE ETIKE U SUSTAVE UPRAVLJANJA PODUZEĆA          232

6.1          Program etike i usklađenosti kao alat za implementaciju poslovne etike   234

6.2          Model za provedbu programa etike i usklađenosti            238

Isticanje vrijednosti kao temeljnih smjernica etičkog upravljanja  240

ZAPPOS – Naš je smisao živjeti i isporučivati WOW efekt!   241

HILTON – Putujte s namjerom    245

Implementacija kao odrednica uvođenja poslovne etike u sustave upravljanja   248

Etički kodeks 249* ERICSSON NIKOLA TESLA – Visoka razina integriteta i etičnosti   osnovna su karakteristika našeg načina rada i poslovanja 252* Etički povjerenik, povjerenik za usklađenost i odbori za etiku i usklađenost 271* Uvođenje linija za rješavanje etičkih dvojbi i prijavu neetičkih radnji 276* SIEMENS – Usklađenost i integritet idu ruku pod ruku 279* Programi etičkih edukacija i obuka 282* ORBICO – Suradnju gradimo na zdravim temeljima, etičnosti i povjerenju 285* Provjera etičnosti kandidata prilikom zapošljavanja 290* Komuniciranje etičkih vrijednosti unutar poduzeća 293* Integracija etičkih kriterija u organizacijsku kulturu – etički ambasadori 297* IPSOS – “Ponosni smo što smo Ipsos” jer poštujemo naše nasljeđe 298* Motivacija i politika nagrađivanja 303* Menadžerska zvijezda za vlasnika, ali za suradnike…  305* Praćenje, kontrola i revizija provedbe programa etike i usklađenosti 306* MANPOWERGROUP – Raditi dobro radeći dobre stvari 308

Upravljanje kao odrednica uvođenja poslovne etike       313

Posvećenost vodstva programu etike i usklađenosti 314* VOLVO – Etičko vodstvo 315* Procjena rizika etike i usklađenosti 320* Politika nabave temeljena na standardima etike i usklađenosti 328* VEJA – Etička strast prema modi 331* Dubinsko snimanje koje uključuje pitanja etičnosti i usklađenosti 335* Izvještavanje o programima etike i usklađenosti 337* ILLY – San da ponudi najbolju kavu svijetu od 1933. 343

6.3          Kada je poduzeće spremno za implementaciju programa etike i usklađenosti?    351

 

  1. PRILOG

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka