PRAVNI POLOŽAJ GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI - Naruči svoju knjigu

PRAVNI POLOŽAJ GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI

Autor: Mezak Matijević, Mirela
Područje: Pravo
Karakter: stručna, udžbenik
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 203
Uvez: Tvrdi

270,00 Kn

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi ( iz recenzija)

Knjiga ,PRAVNI POLOŽAJ GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI” predstavlja znanstveni doprinos na području genetičkog inženjeringa s posebnim naglaskom na njegovu pravnu regulaciju u EU, ali i u nacionalnom kontekstu. Ovo područje nije dovoljno obrađeno u hrvatskoj znanstvenoj literaturi te postoji nesumnjivo potreba za ovakvom znanstvenom knjigom. Rukopis je napisan jasno i pregledno i referira se na bogatu literaturu.

Izv.prof.dr.sc. Tunjica Petrašević

Autorica se bavi najsofisticiranijom materijom prava, a to je regulatorni sustav, kao konstitucionalni inžinjering institucija, standarda, vrijednosti, načela i praksisa prava kojim se ,,propisuju’ vrste, oblici, metode dobre vladavine, gdje pravo (kao law) ima hard-law, no sve više se javlja subjekata koji proizvode soft-law (razne agencije, OESS, Venecijanska komisijai dr.).
Rukopis ima obilježja izvornog znanstvenog rada. Autorica je koristila relevantnu domaću i stranu literaturu renomiranih autora koji obrađuju predmetnu materiju korektno citirajući i iznoseći stavove do kojih je došla tijekom istraživanja. Autorica je na odgovarajući način postavila te u cijelosti dokazala odnosno u potrebnom obujmu korigirala postavljene istraživačke hipoteze. Isto tako, provedenim istraživanjem autorica je u potpunosti ovladala metodama i tehnikama znanstveno-istraživačkog rada, koristeći se pri tome odgovarajućom metodologijom znanstvenog istraživanja i izvođenja znanstveno utemeljenih zaključaka.
Ovaj rukopis je namijenjen stručnoj i znanstvenoj, ne samo pravničkoj, nego općoj javnosti. Prvenstveno se to odnosi na sve koji donose propise iz GMO materije, koji primjenjuju i kontroliraju iste. Potencijalno je to značajan broj adresata, tako da umijeće, vještine i trud autorice, koji su na visokoj razini, će sigurno imati adekvatnog odjeka u Republici Hrvatskoj.

Prof.dr.sc. Zvonimir Lauc

Iz sadržaja:

PREDGOVOR
1. Genetički inženjering u vremenskom i prostornom okruženju
1.1. Genetika kroz povijest
1.2. Pojava genetičkog inženjeringa te osnovne odrednice pojma
1.3. Kloniranje
1.4. Eugenika
2. Teološki, filozofski, etički, prirodni i medicinski
aspekti genetičkog inženjeringa
2.1. Teološki aspekt
2.2. Filozofski aspekt
2.3. Etički aspekt
2.4. Prirodni aspekt
2.5. Medicinski aspekt
3♦ Pravni status genetski modificiranih organizama
u Europskoj uniji
3.1. Načela relevantna za genetski modificirane organizme
3.2. Europski propisi koji se odnose na genetski modificirane organizme
3.2.1. Primarno pravo
3.2.2. Međunarodni ugovori
3.2.3. Sekundarno pravo
3.2.3.1. Pravni sustav prije 2003. godine
3.2.3.1.1. Namjerno uvođenje GMO-a u druge svrhe osim
za stavljanje na tržište
3.2.3.1.2. Stavljanje GMO-a na tržište kao proizvod ili u proizvodu
3.23.2. Pravni sustav nakon 2003. godine.
3.23.2.1. Uvodna razmatranja
3.23.2.2. Odobrenje i nadzor
3.23.23. Postupak sljedivosti i označavanja
3.23.2.4. Prekogranični prijenos genetski modificiranih organizama
3.23.2.5. Koegzistencija
3.3. Institucionalni okviri genetski modificiranih organizama
3.3.1. Europska agencija za sigurnost hrane
3.3.2. Europski parlament
3.3.3. Europska komisija
3.3.4. Praksa Suda Europske unije o genetski modificiranim organizmima
4. Pravno oblikovanje genetski modificiranih organizama
u Republici Hrvatskoj
4.1. Hrvatski regulatorni sustav genetski modificiranih organizama
4.1.1. Ustav Republike Hrvatske
6.1.1. Međunarodni ugovori
6.1.2. Zakonski i podzakonski propisi
4.2. Institucionalni okviri genetski modificiranih organizama
5. Literatura
O autorici

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

,

Uvez